2013-10-26

Perversmas Marijos žemėj

Šito negana.

Šeštadienį Šiauliuose įvyko jungiasis valdančiajai koalicijai priklausančios Darbo partijos (leiboristų) ir neparlamentinės Krikščionių partijos suvažiavimas.

Jau vien tai, kad Krikščionių partija Marijos žemėj - neparlamentinė, sutikit, šventvagiška.

Kas link Krikščionių demokratų - Vatikane demokratijos daigai tik dabar dygsta.

Na, ... įvyko jungiasis suvažiavimas ... ir ... Krikščionių partija pradingo be pėdsakų:

Naujoji partija vadinsis Darbo partija.

Pagal iš anksto sutartas jungimosi sąlygas, Krikščionių partijos atstovai negali pretenduoti į susijungusios organizacijos vadovus.

Partijos vadovas rinktas iš vieno kandidato. Suvažiavimo delegatų iškelti Vytautas Gapšys, Viktoras Uspaskichas, Vydas Gedvilas, Gediminas Vagnorius, Artūras Paulauskas atsisakė kandidatuoti.

Darbo partijos pirmininke išrinkta L.Graužinienė.

L.Graužinienė sakė kandidatuoti į partijos vadoves sutikusi, tik gavusi sutuoktinio leidimą.

"Ji atstačiusi savo moterišką, bet stiprią krūtinę vedė partiją sunkiu metu (...). Partija tikrai bus gerose rankose, ji gerai bus atstovaujama visais lygiais", - kalbėjo V.Uspaskichas.

"Vieną dešimtmetį buvo vienas pirmininkas, kitą - tegu būna kitas pirmininkas. Su manimi pasitinkame vieną jubiliejų, "davai", kitą jubiliejų pasitinkame su kitu", - teigė V.Uspaskichas ir pabrėžė būsiąs aktyvus partijos narys.

Pagonys Marijos žemėj

LietuvaMarijos žemė.

Iš kur čia pagonys?

Hakham (or chakam(i), haham(i), hacham(i); Hebrew: חכם‎ ḥaḵam, "wise") is a term from Judaism, meaning a wise or skillful man; it often refers to someone who is a great Torah scholar. The word is generally used to designate a cultured and learned person: "He who says a wise thing is called a wise man ["hakham"], even if he be not a Jew" (Meg.16a). Hence in Talmudic-Midrashic literature wise and learned non-Jews are commonly called "hakme ummot ha-'olam" (the wise men of the nations).

Tautų išminčiai.

Исторически хахам - знаток Торы, также судья.

Nereikia tuo stebėtis.

То́ра (ивр. תּוֹרָה‎ — тора́, букв. «учение, закон»).

Tada ir tuo nedera stebėtis - įstatymus juk keičia.

Juk taip.

In 1928 secular Karaim philologist Seraya Shapshal was elected as Hacham of Polish and Lithuanian Karaims. Being a strong adopter of Russian orientalist V. Grigorjev's theory about Crimean Karaites Khazarian origin, Shapshal developed the Karaims' religion and history dejudaization doctrine
Under this doctrine, he changed the traditional title of "Hacham" to "Gahan", rising in his opinion to the Khazarian word ""Khagan".


In the mid 1930s, he began to create a theory of the Altai-Turkic origin of the Karaims and the pagan roots of the Karaite religious teaching (worship of sacred oaks, polytheism, led by the god Tengri, the Sacrifice).

Tengri („Mėlynojo dangaus dievas“) buvo svarbiausias tiurkų genties panteono dievas, kontroliuojantis visą visatą. Senovės tiurkų mitologijoje Tengri buvo vaizduojamas baltos spalvos žąsimi, kuri skraidė virš nesibaigiančios erdvės skliautu – laiku. Po šia erdve gyveno Ak Ana („Baltoji motina“), kuri vieną kartą pasikvietė Tengri ir jie kartu įkūrė pasaulį.

Iki viduramžių tiurkų chanai buvo laikomi Tengri vaikais, dievo atstovais žemėje.

Shapshal's doctrine is still a topic of critical research and public debate.

He made a number of reforms aimed at the Karaims' Turkification and destruction of Karaite Jewish elements of culture and language. He issued an order canceling the teaching of Hebrew in Karaite schools, replaced the name of the Jewish holidays and the months of the Turkic-speaking(see the table below), the position of "Hacham" renamed "Gahan" in consonance with the word "khan", invented in this special custom taking office, allegedly accepted the Khazars. According Shapshal, the doctrine of Anan ben David was close to early Christianity, and Jesus and Mohammed Karaites believed for centuries prophets. Crimean Karaites adopted the law of Moses, but continued to adhere to the ancient Turkic pagan beliefs.

The conception of Karaim warriors was introduced by Shapshal and his adopters.

Lietuvai atgavus Vilniaus kraštą, S. Šapšalo įkurtas karaimų muziejus buvo priskirtas Lituanistikos institutui. 1940 m. birželio 14 d. Sovietų Sąjungai aneksavus Lietuvą, Lituanistikos institutas buvo panaikintas, o 1941 m. sausio 16 d. S. Šapšalo rinkinys suvalstybintas. Įkurtas Karaimų istorijos ir etnografijos muziejus veikė kaip LTSR mokslų akademijos padalinys, S. Šapšalas buvo paskirtas jo direktoriumi.

Kokie laikai...

Tora virto Talmudu

Pagal judaizmo tradiciją Toros yra dvi – rašytinė ir sakytinė. Pastaroji buvusi perduodama iš lūpų į lūpas, kol apie 200 m. rabinas Judah haNasi ėmėsi ją užrašinėti. Ši iniciatyva apie VI a. išsikristalizavo Talmudo pavidalu.

Šita - rašytinė.

Išeitų, sakytinė Tora buvo užrašyta seniau, negu seniausia išlikusi rašytinė Tora.

O Talmudai irgi du?

Talmudą sudaro Mišna (apie 200 m. e. m.), pirmasis rašytinis judėjų Sakytinio Įstatymo kompendiumas, ir Gemara (apie 500 m. e. m.) – Mišnos aiškinimas, kurio tekstas dažnai nukrypsta į kitas temas arba virsta plačiu Tanacho komentaru.

Pagal žydų tradicijas Talmudo, Mišna (משנה, „kartojimas“) surinko rabinas Judah haNasi apie 200 m. e. a. Tradicinę Mišna sudaro 6 knygos:
 1. Pirma knyga: Zeraim („Sėklos“). Ją sudaro 11 skyrių. Aprašoma malda, šventinimai, dešimtinės mokėjimas ir žemdirbystės įstatymai.
 2. Antra knyga: Moed („Šventės“). Ją sudaro 12 skyrių. Aprašomi Šabato ir švenčių įstatymai.
 3. Trečia knyga: Nashim („Moterys“). Ją sudaro 7 skyriai. Aprašomi vedybų, išsiskirimo, priesaikos ir nazariečių įstatymai.
 4. Ketvirta knyga: Nezikin („Nuostoliai“). Ją sudaro 10 skyrių. Aprašomi civiliniai ir kriminaliniai įstatymai, teismų funkcijos ir teismo priesaikos.
 5. Penkta knyga: Kodashim („Šventieji dalykai“). Ją sudaro 11 skyrių. Aprašomi paaukojimų, šventyklos ir Košer mitybos įstatymai.
 6. Šešta knyga: Tohorot („Švarumas“). Ją sudaro 12 skyrių. Aprašomi švarumo įstatymai ir ritualai.

The Vilna Edition of the Talmud, printed in Vilna (now Vilnius), Lithuania, is by far the most common printed edition of the Talmud still in use today as the basic text for Torah study in yeshivas and by all scholars of Judaism.

  Senasis Testamentas (hebr. תנ״ך Tanach) – žydų biblinių knygų rinkinys, iš esmės apimantis Tanachą. Su Naujuoju Testamentu sudaro krikščionių Šventąjį Raštą.

  Kas gi yra Tanachas?

  Tanachas (hebr. Tanach תנ״ך) – judėjų Biblija, maždaug atitinkanti krikščionių Senąjį Testamentą. Nuo pastarojo skiriasi tuo, kad į Tanachą neįtrauktos deuterokanoninės knygos, protestantų laikomos apokrifinėmis, skiriasi knygų išdėstymo tvarka ir suskirstymas.

  Aišku?

  Kada jis atsirado, Tanachas, maždaug atitinkantis krikščionių Senąjį Testamentą?

  According to the Talmud, much of the contents of the Tanakh were compiled by the "Men of the Great Assembly" by 450 BC, and have since remained unchanged. Modern scholars believe that the process of canonization of the Tanakh became finalized between 200 BC and 200 AD.

  Lyderių susirinkimas ankstyvuoju helenistiniu laikotarpiu sukompiliavo Tanachą, anot apie VI a. išsikristalizavusio Talmudo.

  Syn + agogos.

  Modern scholars believe that the process of canonization of the Tanakh became finalized between 200 BC and 200 AD.

  Tokiu būdu, Senojo Testamento senumas yra neabejotinas.

  The Oldest Tanakh: A review of The Leningrad Codex...

  Leningradas, vėl.

  Kanoninis Vilniaus Talmudas ir Seniausias Leningrado Tanachas...

  Senąjį Testamentą sudaro šios knygos:
  According to religious tradition, all of the teachings found in the Torah, both written and oral, were given by God to Moses, some of them at Mount Sinai and others at the Tabernacle, and all the teachings were written down by Moses, which resulted in the Torah we have today

  Торой называют Пятикнижие Моисе́ево (греч. πεντάτευχος) или Кни́ги Моисе́евы, причем как сам текст, так и печатные или рукописные экземпляры (свитки).

  То́ра (ивр. תּוֹרָה‎ — тора́, букв. «учение, закон») в ашкеназском произношении: То́йро (юго-восточный диалект — Польша, Украина), Тэ́йро (северо-восточный диалект — Белоруссия, Литва) и Торра (сефардский диалект) — в широком смысле, совокупность иудейского традиционного закона.

  Kvaili tie lietuviai - Teirą Tora vadina.

  Pasiklaustų litvišų, žinotų, kaip reikia.

  Judaizmas – judėjų kultūra ir religija. Tai viena seniausių ir vis dar praktikuojama monoteistinė religija, kitaip dar vadintina Toros religija, nes Tora yra visų mokymų mokymas ir praktikos pagrindas.

  Mokytis reikia.

  ...

  2013 02 16

  Shabbat, February 16, 2013

  6 Adar, 5773

  Moses Completes the Torah (1273 BCE)


  2013-10-25

  Ekskursija

  Filmas „Ekskursantė“: NKVD‘istai čia geri ir jautrūs, o lietuviai - niekšai.

  Kuo skiriasi NKVD nuo GRU?

  Nusiunčiau paauglystės laikų draugui/tebedraugui nuorodą, mat, jis tokioj jo tėvams suorganizuotoj ekskursijoj gimė, Jakutijoj, už Poliarinio rato.

  Pats savo ausim jo 50-mety girdėjau, kaip jo tėvas, ne tik išsaugojęs savo vaikus ten, už Poliarinio rato, bet ir vėliau, pargrįžus, pastatęs juos ant kojų čia, tuomsyk  dar tarybinėj/sovietinėj Lietuvoj, pasakojo, kaip tas mano būsimas draugas, teturėdamas trejetą ar ketvertą metų, bėgo vasarą baržos, plaukiančios Lena, deniu, pakilusiu virš vandens kaip dvi-triaukštis namas, ir jis, tėvas, laiku pastebėjęs, vos spėjo nutvert jį prie pat tos baržos borto.

  - Būčiau ėjęs iš paskos, - sakė.

  Ekskursija.

  Mano tėvas ekskursijon nenorėjo.
  excursion (n.) 
  1570s, "a deviation in argument," also "a military sally," from Latin excursionem (nominative excursio) "a running forth, sally, excursion, expedition," noun of action from past participle stem of excurrere "run out, run forth, hasten," from ex- "out" (see ex-) + currere "to run" (see current (adj.))
  currency (n.) 
  1650s, "condition of flowing," from Latin currens, present participle of currere "to run" (see current (adj.)); the sense of a flow or course extended 1699 (by John Locke) to "circulation of money."
  circulation (n.) 
  mid-15c., from Middle French circulation or directly from Latin circulationem (nominative circulatio), noun of action from past participle stem of circulare "to form a circle," from circulus "small ring" (see circle (n.)). Used of blood first by William Harvey, 1620s.
  Ne cirkas, ne.

  Ir ne šokis ratu.

  Tai kam galas? II

  Vokiečiai, nors ir kvaili, beveik kaip britai, privengia privačių pensijų fondų.

  Privatūs dorų valdytojų valdomi fondai būsimųjų pensininkų lėšas investuoja, investuoja į tai, kas per šią ir ankstesnes krizes subliūško.

  Senovėj gi senius jaunesni žiūrėdavo.

  Gal geriau - ant rogių juos šaltesnę žiemą ir  - miškan!

  Ar ne?

  Kada ta senovė buvo...

  Vietoj genties dabar - šeima, vietoj šeimos - seimas, vietoj valstybės gi - falštybė.


  Štai 8 geriausias pensijų sistemas pasaulyje turinčios šalys; beveik visose bazinė pensija - valstybinė.

  Pay as you go!

  JAV pensijų sistemos stabilumui kilo grėsmė, ketvirtadienį praneša laikraštis „The Washington Post“, remdamasis „HelloWallet“ atliktu tyrimu.

  Bendrovės specialistai teigia, kad 60-ties proc. JAV namų ūkių įsiskolinimai kredito bendrovėms didėja greičiau, nei kyla jų santaupos pensijų fonduose  Ir amerikonai nebemoka pinigėlių sodint/augint pinigų lauke...


  Lenkijos pensijų fondams - galas?


  Tai kam gi galas?

  Vis dar Kudirkos laikai

  Investavai į Lietuvos verslą, infrastruktūrą, darbo vietų kūrimą 300 tūkst. ar pusę milijono litų – prašom, štai tau Lietuviškas pasas.

  Taip dar nedarom, nes esam ... atkirsti ne kokios nors geležinės uždangos, bet Kudirkos laikų mentaliteto!

  LRT Klasikos radijas ką tik nustebino, Konstitucijos dieną užtraukęs ne „Money money“, o „Tautišką giemę“, Vinco Kudirkos rašytą.

  Seni laikai tebegyvi.

   
  Visas gyvenimas buvo vienas puolimas.

  Vincas Kudirka  Eretikas

  eretikas
  eretik|as, eretikė dkt. erezijos skleidėjas ar sekėjas, klaidatikis.


  erètikas [gr. hairetikos],
  erezijos skelbėjas, sekėjas; klaidatikis, atskalūnas.

  Eretikas - (lot. haereticus < gr. hairetikos - sektantas Platonas (Plato; 427-347 pr.m.e.) vartoja reikšme mokantis išsirinkti)) - erezijos išpažinėjas, skelbėjas; klaidatikis, atskalūnas. Eretikas
  Žmogus prieštaraująs tikėjimo dogmoms. Ar šiaip kalbantis prieš tikėjimą. Šiais tolerancijos ir pasirinkimo laisvės (nesąmonė) laikais už erezijas nelabai ir baudžia (nebent pas islamus. Nors ten yra mažiau nebaudžiamų dalykų nei baudžiamų). Viduramžiais truputį pakankindavo ir truputį sudegindavo. Aišku, prieš tai ekskomunikuodavo (cha cha, nežinai, ką reiškia).
  Tai džiaukitės, netikiai, dabar gimę...

  heretic (n.)


  mid-14c., from Old French eretique (14c., Modern French hérétique), from Church Latin haereticus, from Greek hairetikos "able to choose," the verbal adjective of hairein (see heresy).

  ...able to choose...

  Baisus žmogus.

  Eretikas.

  Inquisitio Haereticae Pravitatis Sanctum Officium.

  Exquisit:)

  Trintukas ir pieštukas

  Šiandien, 2013 metų spalio 25-tąją, Lietuvos Respublikos Konstitucijos dieną, bedarydamas nuorodą į šį "The New York Times" rašinį, pastebėjau, kad ji  neveikia.

  Tai pataisiau.

  Nebe pirmą kartą pastebiu nebeveikiančias nuorodas.

  Gal koks trintukas trina senuosius žiniatinklio kelius, o koks pieštukas piešia naujus?

  Patys pieškim, jei nepatinka, nutrinkim.

  Būtų gerai, jei to didesnio neprireiktų...


  VSD kalėjimai JAV


  Listen!

  Pasak prezidentės, būtina rasti tinkamą pusiausvyrą tarp duomenų apsaugos ir saugumo klausimų. Šie klausimai netikėtai tapo viena iš svarbiausių viršūnių susitikimo temų, pasirodžius pranešimams, jog Jungtinės Valstijos klausėsi Vokietijos kanclerėsAngelos Merkel pokalbių telefonu.

  Mobiliuoju telefonu

  Štai jums ir aukštosios technologijos...

  Internetas iš kur į laisvę buvo paleistas/paspruko?

  Jungtinės Valstijos klausėsi 35 pasaulio lyderių telefonų pokalbių.

  Ar klausėsi mūsiškės Plieninės Magnolijos, apgaubtos paslapties šydu?

  Šitos paslapties šydu ar visiškai visiškai kitos?
   

  Transatlantika.

  Europos Sąjungos (ES) viršūnių susitikime dalyvaujanti Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė sako, kad nepaisant pranešimų apie Jungtinių Valstijų vykdytą europiečių šnipinėjimą transatlantinė partnerystė išliks svarbi politikos dalis.

  pártneris [angl. partner], dviejų arba grupės žmonių bendro darbo, veiksmo (žaidimo, šokio, dialogo, komercinės veiklos) dalyvis; bendrininkas, kompanionas.

  Bendrai daro, bendrai ir atsako.

  JAV-os dėl CŽV kalėjimų Lietuvoje, kuriuos, beje, jei statė, tai iš Frankfurto prie Maino, t.y., Angelos Merkel valdų, nesiaiškino ir neatsiprašinėjo.

  Gal tegul pasiaiškina dėl savo strateginės partnerės - Lietuvos - VSD kalėjimų Jungtinėse Amerikos Valstijose?


  2013-10-24

  Stabili sistema

   Šalies finansų sistema – stabili, bet pasaulio ekonomikos raida reikalauja ypatingo budrumo.

  Antradienį buvau banke, nes bankomatas trissyk parašė „Klaidingas PIN kodas“, bet kortelės neprarijo, o trečią sykį pranešė, kad viršijau bandymų skaičių. Banke mergina, man nespėjus paaiškinti, kas nutiko, kišo man sutartį pasirašyti, vėliau užblokuotą kortelės sąskaitą atblokavo, o paklausta paaiškino, kad bankomatai tokiais atvejais kortelių neberyja, jau seniai. Dar sakė, kad mano PIN kodo niekas, ničniekas nežino. Dar sakė, kad už naują kortelę reikėtų mokėti 10 Lt, man reikėtų, ne bankui, vienareikšmiškai.

  Šiandien bankomatas vėl trissyk parašė „Klaidingas PIN kodas“, to paties banko kito filialo kita mergina pranešė, kad kortelės sąskaita neužblokuota, kad tokiais atvejais bankomatas korteles kartai ryja, o kartais ir neryja.

  Va taip va.

  Dar sakė, kad paskambintų į mokėjimų kortelių netasimenu ką, ir jie paaiškintų, kas nutiko, bet kad tedirba jie iki 17 val. Čia, matyt, kalba eina apie tuos, kurie mano PIN kodo irgi nežino? O gal ne jie tas korteles gamina, sugebėdami nežinoti jų PIN kodo?

  2004 m. Bendrovė atidarė kortelių personalizavimo centrą. Tarptautinės mokėjimo kortelių organizacijos "VISA International" ir "MasterCard International" sertifikavo įrengto centro patalpas, saugumo sistemą ir patį kortelių personalizavimo procesą.

  Personalizavimo procesas...

  ???

  Paslaptorius....


  Suprantama, netgi to paties banko vienam filiale būna vienokia mergina, o kitame - kitokia.

  Bet kodėl su to paties banko kortele kartais būna vienaip, o kartais kitaip?

  Gal advokatai Šveicarijoje, Londone ar Šešėlių salose paaiškins?

  Būna gi!  Unionistai

  Toriai yra dabartinės Jungtinės Karalystės konservatorių partijos pirmtakai, kartais toriais sutrumpintai vadinami ir dabartiniai konservatoriai.

  Royal Oak:


  Toriais vadinta ir Škotijos unionistų partija (Scottish Unionist Party), veikusi iki 1965 m.

  JAV pilietinio karo metu Konfederacijos šalininkai toriais vadino unionistus (t. y. Sąjungos (United States) šalininkus) pietinėse valstijose.

  Toriai subūrė turtingiausią visuomenės dalį.

  ...

  O sako, kad torių vardas kilęs iš airiško žodžio tóraighe, kuriuo vadinti Anglijos pilietinio karo XVII a. dalyviai airiai (partizanai)...

  Kas panašiau: unionizmas ir Toros išmintis ar airių partizanai tóraighe bei indėnai, vietoj hau ėmę hi sakyt?

  O eurų uniono kūrimas atitinka Toros idėjas ar ne?

  Uno.

  Neteisingi pranešimai

  JAV Nacionalinės žvalgybės vadovas Jamesas Clapperis pareiškė, kad pranešimai apie tai, jog Vašingtonas rinko Prancūzijos piliečių telefono skambučių duomenis yra neteisingi.

  J. Clapperis sureagavo į neseniai prancūzų laikraštyje „Le Monde“ pasirodžiusius pranešimus apie JAV žvalgybos programą Prancūzijoje, praneša BBC.

  Oi, ne tai.


  Laikraštyje rašoma apie Nacionalinio saugumo agentūros (NSA) sekimo programą "Genie", pagal kurią JAV įsilaužė į užsienio tinklus ir į milijonus kompiuterių nuotoliniu būdu įdiegė sekimo programą. Ši programa taikoma ir užsienio ambasadoms.

  J. Clapperis teigė, jog neketina diskutuoti apie žvalgybos veiklos detales, tačiau jis pripažino, kad "JAV taip pat kaip ir kitos šalys renka žvalgybos informaciją".

  Be to, nacionalinės žvalgybos vadovas nebandė užginčyti įtarimų, kad NSA šnipinėjo prancūzų diplomatus Vašingtone ir Jungtinėse Tautose.

  LRT "Klasikos" radijas šįryt pranešė, kad ir Angela Merkel šituo pačiu amerikonus kaltino.

  Tai laikai!

  Kadaise tik Fidelis Kastro ir Leonidas Brežnevas taip JAV-as tešmeižė.  2013-10-23

  Politinė valia II

  Šįryt per radiją išgirdau, kad daugiau negu 80% atsiskaitymų ir pavedimų Lietuvoje vyksta ne bankuose, o kitose įstaigose - Lietuvos pašte, „Perlo“ terminaluose, „Maximoje“ ir pan.

  Pradžioj nepatikėjau.

  Bet:

  Lietuvos bankams gerokai padidinus komisinius už atsiskaitymus grynaisiais, žmonės rado išeitį - ėmė eiti į kitas mokėjimo įstaigas ir kredito unijas.

  Lietuvos bankas skaičiuoja, kad šių metų antrojo ketvirčio pabaigoje tik 13 proc. pervedimų grynaisiais buvo atliekamas banko skyriuje.

  Absoliučią daugumą - 87 proc. - tokių operacijų vartotojai atliko mokėjimo įstaigose: pašte, mokėjimo terminaluose, prekybos vietose bei kredito unijose.

  Cituotas tekstas, beje, prieštarauja paskutiniam straipsnio sakiniui:

  DELFI primena, kad „Swedbank“ įkainius grynaisiais pinigais padidino nuo liepos, o SEB bankas planuoja tai padaryti nuo gruodžio.

  Ir liepa, ir gruodis - ne antram ketvirty.

  Mokėti, beje, galima ne tik mokesčius.

  Pervedimai grynaisiais - naujadaras.

  O gal - tai?

   Cash transfers are direct transfer payments of money to eligible people:)

  Cash transfer programmes in developing countries are constrained by three factors: financial resources, institutional capacity and ideology:(

  O, kad juos...


  Seimo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininko Broniaus Bradausko duomenimis, per metus komerciniai bankai iš komisinių ir valiutos keitimo surenka apie 800 mln. Lt.

  Va kaip man SEB bankas valiutąkeitė“:

  Tuo metu Lietuvos banko valdybos narys Marius Jurgilas posėdyje pripažino, kad bankams nereikia grynaisiais mokančių klientų.

  „Bankai nenorėtų, kad žmonės ateitų su grynaisiais pinigais. Tai nėra būdas pasipelnyti, tai yra būdas atsikratyti (klientais – DELFI)“, – sakė Lietuvos banko valdybos narys.

  O tada šitaip atrodyti?

  Įdomus tekstas:

  Kartu jis atkreipia dėmesį, kad tik Lietuvoje pervedant pinigus internetu imamas komisinis ir iš mokėtojo, ir iš gavėjo.

  „Atlikti mokėjimą (internetu – DELFI) Lietuvoje kainuoja iki trijų litų, nes moka ir mokėtojas, ir gavėjas. To nėra nei Latvijoje, nei Estijoje“, – tvirtino Lietuvos banko valdybos narys Marius Jurgilas, pridūręs, kad atsiskaitymai kortelėmis Lietuvoje taip pat yra nenuosekliai brangūs.

  Labai įdomus tekstas:

  Vėliau žurnalistų paklaustas, kodėl skiriasi įkainiai Baltijos šalyse, jis sakė: „Interpretacijų gali būti įvairių, tačiau yra kitokia rinka, nors bankai tie patys. Galbūt kažkur buvo padaryta klaidų, bet jų nebuvo padaryta prieš pusmetį ar metus. Jų buvo padaryta galbūt prieš dešimtmetį, kai buvo leista bankams stambėti“.

  Lietuvos banko valdybos narys nesiėmė komentuoti politikų pareiškimų dėl įtariamo kartelio, tačiau jis atkreipė dėmesį, kad vieši komentarai sumažina galimybės atlikti teisingą tyrimą.

   
  Netgi labai įdomus tekstas:

  „Šiuo metu mes negalime reguliuoti įkainių. Jeigu būtų politinė valia ir nacionaliniame lygmenyje būtų įgyvendintas reguliavimas arba bazinės sąskaitos reikalavimas (iš kurios galima mokėjimus atlikti nemokamai - DELFI), galėtume tai daryti. Šiuo metu tik keliama problema, bet sprendimo nėra“, - dėstė Lietuvos banko valdybos narys Marius Jurgilas.

  Tai kas yra Lietuvos bankas?

  Klausimas:

  Ar Swedbanklandija Lietuvos Respublika, nesuteikdama savo piliečiams galimybės sumokėti mokesčius, papildomai nemokant "finansinių paslaugų teikėjams", o, jų nesumokėjus, šitaip tuos piliečius bausdama, elgiasi teisėtai?

  Kokios šnekos
  :

  „Visų pirma bankuose sumažės aukštas pajamas gaunančių administracijos darbuotojų. Tai iškart atsilieps šalies biudžetui. Kyla grėsmė, kad bankams pavirtus tik filialais, pagrindiniai sprendimai dėl verslo bus priiminėjami ne Vilniuje. Derinti visų klausimų turėsime važiuoti į Stokholmą“, – liūdnai prognozavo D.Nedzinskas.

  Tai iškart atsilieps šalies biudžetui!

  Juk biudžetą Lietuvos suneša bagoti!

  Užtai ir turtingi, tiesa?

  Tai istorija: Kubilius užveržė diržus, verslas nuslinko šešėlin, dabar švedai kėsinasi pabėgt...

  Derinti visų klausimų turėsime važiuoti į Stokholmą:(

  Tai Maskvon, tai Briuselin, tai Stokholman - vis derinti:)

  Swedbanklandija...

  Kas ateis, jei švedas pabėgs vėlyvą rudenį?

  Patys juk pinigų nemokam daryt, kiti juos mums paskolina.

  Politinė valia.

  Finansinės sutartys

  LRT „Klasikos“ radijas šįryt, 6-tą valandą, savo žiniose papasakojo, kad Seimo Finansų ir biudžeto komitetas ėmėsi svarstyti bankų įkainių už grynųjų pinigų operacijas kėlimo pagrįstumą.

  Po žinių LRT „Klasikos“ radijuj kasryt prabylantis „Vatikano radijas“ šįryt pranešė, kad tarp Vatikano ir Vengrijos Respublikos pasirašyta nauja sutartis, pakeičianti, papildanti 1997 metų sutartį.

  Suklusau.

  Sutartis apibrėžė katalikų bažnyčių Vengrijoje finansavimą, religinių pamokų valstybinėse Vengrijos mokyklose finansavimą ir pajamų, gaunamų iš buvusių bažnytinių pastatų, nepaminėtų ankstesnėje sutartyje, pasiskirstymą.

  Vakar bankomatas pranešė, kad mano PIN kodas neteisingas, trissyk neteisingas, bet kortelės neprarijo. Banke daili banko mergina, nespėjus man paaiškinti, kas nutiko, išsyk ištiesė man naują sutartį. Paaiškino, kad niekas, išskyrus banko pavadinimą, nepasikeitė, na, dar bendrųjų sąlygų, kurių nebuvo ankstesnėje sutartyje, prirašyta, mano labui, suprantama. Pasiėmiau ją, pažadėjęs pasiskaityti ir, jei reikės, pasitarti su savo advokatais Šveicarijoje, Londone ir Šešėlių salose.

  O kaip kitaip?

  Nekomercinių skalūnų sutartys irgi finansinės.

  Because finance is fine.

  If otherwise - fine (look (v))!

  O kaip kitaip?

  Abi sutarties pusės sutarė...  2013-10-22

  Nekomerciniai skalūnai

  Apie įstatyminę tuštumą išgirdau šitoj diskusijoj, ten, apart tų skalūninių dujų gavybos technologijos, išgirdau specialistų nuomonių, kad Lietuvoj ta gavyba vargiai būtų pelninga; kad tų technologijų aktyvus propagavimas mūsų šalyje galbūt turįs kitokių priežasčių.

  Ačiū lryto.lt vyr. redaktoriui už galimos tokios priežasties atskleidimą:

  Amerikiečiai, seniai supratę naujų technologijų galią ir įžvelgę galimybę iš peties kirsti senam varžovui (Maskvai) jo paties ginklu, prieš porą metų įsteigė specialų fondą, kurio vienintelis tikslas – skalūninių dujų technologijų plėtra į Vašingtonui draugiškas valstybes Azijoje ir Europoje. 

  Vadinasi, lietuviškos skalūnų dujos - ne komercinis, o amerikiečių valstybinis, geopolitinis projektas. 

  Ar ne to fondo dėka skalūniniai reikalai taip sparčiai slydo mūsų Seime, kas keisčiausia, pagal amerikonišką modelį: ir ten, ir čia skalūnininkai buvo siunčiami susitarti su vietos bendruomenėmis.

  Nors mūsų Lietuva, regis, ne federacija.

  Komercija...

  Politika...

  Kurgi pilietika?

  Jei jau fundija fund-as, tai leisim daryt bet ką mūsų kieme?

  Nuotrauka man atrodo pritinkanti situacijai.  Kitaip būti negali?

  Įtakingiausių Lietuvos verslininkų sąrašas - kontroversiškas, skelbia savaitraštis „Veidas“. Savaitraščio vertinimu, į sąrašą papuola kontroversiškai vertinami verslininkai, tačiau kitaip būti ir negali.

  Kur jau kitaip...


  ISM vadybos ir ekonomikos universiteto politologijos profesorės Irminos Matonytės nuomone, iš verslininkų elito bene vienintelis „Biotechpharma“ valdybos pirmininkas Vladas Algirdas Bumelis dėl savo reputacijos galėtų būti vadinamas verslo aristokratu, o daugelio kitų verslininkų reputacija sutepta posovietinio ekonomikos kilimo „nuodėmių“. 

  „Kita vertus, verslas kūrėsi tokiomis sąlygomis, kad dabartinis Lietuvos verslo elito sąrašas ir negalėtų būti kitoks - ne toks kontroversiškas“, - sakė I.Matonytė. 

  Posovietika kalta.


  Kas yra  „nuodėmė“?

  O kas yra reputacija?

  mid-14c., "credit, good reputation," from Latin reputationem (nominative reputatio) "consideration, a thinking over," noun of action from past participle stem of reputare "reflect upon, reckon, count over," from re- "repeatedly" (see re-) + putare "to reckon, consider" (see putative).


  1. :  commonly accepted or supposed

  2. :  assumed to exist or to have existed 
   
    

  EuroPeizaToriai

  Atsiprašau už tas didžiąsias raides.

  Euro Peiza Toriai.


  Europeizatorių galerija atsidarė.

  2013-10-21

  Lietuvos pilietybė už pinigus

  ES pilietybė už pinigus - ne naujiena.

  Suteikime Lietuvos pilietybę norintiems būti patriotais!

  patriòtas [gr. patriōtēs — tautietis, tėvynainis], žmogus, atsidavęs savo tautai, tėvynei, pasiryžęs savo interesus paaukoti jos labui.

  Ir...

  Apie kokią auką kalba Monika Bončkutė "pasaulyje, kuriame tautybės sąvoka praranda prasmę, o pilietybė tampa draudimo polisu"?

  Pilietybė tampa draudimo polisu...

  Kam?

  Investavai į Lietuvos verslą, infrastruktūrą, darbo vietų kūrimą 300 tūkst. ar pusę milijono litų – prašom, štai tau Lietuviškas pasas.

  Investicijos - juk auka, tiesa?

  O gal 300 tūkst. ar pusę milijono litų mažoka, gal brangiau paimkim už Vytį pase?

  Kas yra lietuvis? Tas, kuris save tokiu vadina.

  Kas čia tokie?

  Ar tik ne naujieji lietuviai?

  Ranką prie širdies pridėję pagalvokite: ar geriau kad naujasis lietuvis būtų rusas, prancūzas, amerikietis su lietuvišku pasu bei žinių ir grynųjų kapitalu, ar tikras grynakraujis lietuviškas būras su samanės buteliu ir prakiurusiu ,,Golfuku“?


  Tai ką, grynakraujai būrai?

  Kokie reikalai su mūsų "žinių ir grynųjų kapitalu"?

  O su savigarba kaip?  Masinio naikinimo ginklas Lietuvoje II

  Ne šitas.

  Cheminis ir bakteriologinis ginklas Lietuvoje – tai tokia tema, kur spėlionių yra daug daugiau, negu faktų, o informacijos apie tai rasti – pakankamai sudėtinga: tėra tik kažkokie įvairaus senumo ir labai neaiškūs gandai, šiokia tokia bendra sisteminė informacija bei viena-kita neaiški užuomina sunkiasvoriuose šaltiniuose. Būtent todėl dabar čia nieko nerašysiu apie Lietuvą...

  Be reikalo šitaip, Rokiški Rabinovičiau:)

  Gal čia lietuviai ES pirmininkaujančioje Lietuvoje eina karvių melžt?

  Juk sugrįžta bestuburių laikai.

  Šaltasis karas, Geležinė uždanga:

  11. prosenis^Antānas: Sugrįžta GU laikai? 2013-10-21 10:34 IP: 79.132.165.150
  GU — ne Gulagas. GU vadinu Geležinę Uždangą, kuria NATO narė ir nepriklausoma (!) Lietuva atsitvėrė nuo PBK (Pirmojo Baltijos Kanalo). Pagal lrytas lt Vyr. Redaktorių poną Liudą šiame straipsnyje „dabar patogu kalbėti apie žodžio laisvės suvaržymus „mikroskopiniame naujadare”, o propagandines laidas platinti internetu“. _¶_Patogu nepatogu, bet „mikroskopinės“ Lietuvėlės piliečiams REIKIA žinoti, kas yra toji GU ir kam ji skirta. Google teigia: „Geležinė uždanga yra politinė, karinė, informacinė ir ideologinė Sovietų Sąjungos ir jos sąjungininkių SAVIIZOLIACIJA nuo Vakarų ir kitų nekomunistinių valstybių po Antrojo pasaulinio karo“. _¶_Pritaikę šį teiginį Lietuvai, sužinosime, kad „Geležinė uždanga nuo Rusijos TV laidų yra Lietuvos ir visos ES valstybių šeimos IZOLIACIJA (atskyrimas) nuo...

  Toliau necituoju, nes nepritariu daugumai tolimesnių teiginių.

  Bet kad mūsų Nepriklausoma vadinamos Lietuvos informacinis/ideologinis laukas primena išvirkščios SSSR laikus - tikra tiesa.

  Skirtumas tik toks - kad kitoj informacinio karo fronto pusėj atsidūrėm.


  12. Varžovus - Už Durų! 2013-10-21 11:19 IP: 84.15.177.109
  Gana tiksliai apie Geležinę Uždangą. Pone Dapkau - kokios TV uždraustos apie žodžio laisvę daug šnekančiose/šnekėjusiose JAV-ose? Kurios, „seniai supratę naujų technologijų galią ir įžvelgę galimybę iš peties kirsti senam varžovui jo paties ginklu, prieš porą metų įsteigė specialų fondą, kurio vienintelis tikslas – skalūninių dujų technologijų plėtra į Vašingtonui draugiškas valstybes Azijoje ir Europoje” (citata iš pono Dapkaus nuorodos šiame straipsnyje). Pieną nupirktų iš draugiškos valstybės Europoje, jei jau kerta senam varžovui joje jo paties ginklu. Tasai, beje, irgi kerta JAV-oms jų pačių ginklu - ieško Masinio Naikinimo Ginklo (bakterijų, piene), kaip ir JAV-os jų ieškojo. O mes, matai, stuburo neturim juos abudu išvaryti Už Durų - tegul ten varžosi!

  Kuom gi tas fondas fundija?

  Ne tuom pačiu, sykiais?

  К нам едет ревизор!

  Oi, ne tas, šitas.

  Gal ir pas mus neras?

  Na va, visai kas kita!

  2013-10-20

  Čia gi bankas! II

  LRT „Klasikos“ radijas ką tik pranešė, kad Lietuvos žmonės „Maisto bankui“ per dvi dienas nupirko maisto už milijoną litų.

  Neprarado širdingumo, vadinasi.

  Bet kodėl banku vadinasi tas „Maisto bankas“?

  2009 m. pabaigoje „Swedbank“ grupė paskelbė bendrą labdaros iniciatyvą, kuri įgyvendinama Baltijos šalyse – Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Iniciatyvos tikslas - ne tik padėti žmonėms šiandien išgyvenantiems krizę, bet ir suteikti ilgalaikę vertę ateičiai.

  Lietuvoje „Swedbank” tapo „Maisto banko“ plėtros partneriu ir skyrė labdaros investiciją padalinių Kaune ir Klaipėdoje įkūrimui, siekiant išplėsti galimybes skurdą patiriantiems asmenims sulaukti „Maisto banko“ paramos visoje Lietuvoje. Šio bendradarbiavimo dėka 2010 m. pradžioje atidaryti “Maisto banko” padaliniai Kaune ir Klaipėdoje. Šiuo metu “Swedbank” parama leidžia maistu reguliariai remti nepasiturinčius Klaipėdoje, Kretingoje, Gargžduose, Šilutėje, Telšiuose, Plungėje, Rietave, Skuode, Mažeikiuose, Akmenėje, Tauragėje, Kaune, Ignalinoje, Kėdainiuose, Alytuje.

  Planuojama, jog šios plėtros dėka 2010 m. nepasiturintiems žmonėms bus išdalinta ne mažiau nei 700 tonų maisto. Preliminari šios nepasiturintiems išdalinto paramos maistu vertė - 2,1 mln. Lt, tai leis pavalgyti milijoną ir beveik tris šimtus tūkstančių kartų.

  „Swedbank“ taip pat siekia ne tik prisidėti prie „Maisto banko“ veiklos finansiškai, bet ir savanoriškai talkindami mūsų veiklose.

  Tas pats gerasis „Swedbank“, kuris, nenorėdamas mums tapti našta, kelia mums savo įkainius:

  - Turime būti pelningi, kad nebūtume našta mokesčių mokėtojams.

  Kuris neaugina burokų ir kiaulių negano - palieka tai mums.

  Kuris nemoka PVM.

  Kuris savo pinigų skolinimą mums mūsų Seime ir vyriausybėje kadaise pavertė investicijomis ir buvo atleistas nuo pelno mokesčio.

  Užsienio pinigai juk aplamai geresni už mūsiškius!

  Kai paskolų burbulą nustojo pūsti ir rinkosi paskolų įkaitus, pelno mokesčio nemokėjo, nes patyrė nuostolį.

  Jeigu manot, kad švedbankiams keli tūkstančiai litų yra pelno mokestis - tai dabar jis tą mokestį moka.

  Čia gi bankas!

  Aišku?

  Tikrai aišku?

  „Swedbank“ taip pat siekia ne tik prisidėti prie „Maisto banko“ veiklos finansiškai, bet ir savanoriškai talkindami mūsų veiklose!

  Šîtas pats.

  Kurio vyr.ekonomistas žino vyriausybės planus, bet nemato ES pirmininkaujančios Lietuvos darbo užmokesčio vidurkio gėdingo/skandalingo neatitikimo ES vidurkiui.
   
   Neigiamų palūkanų kai kam irgi negirdėjo mūsų labdariai?

  Standumas

  - Do you under stand?

  - No, I stand, simply. Do you under stand?