2018-11-30

Tilžės Aktui - 100


Tilžės aktas, Prūsų lietuvių tautos tarybos 1918 m. lapkričio 30 d. Tilžėje priimta deklaracija, remiantis tautų apsisprendimo teise reikalavusi prijungti Mažąją Lietuvą prie Lietuvos valstybės.

Mažosios Lietuvos Tautinės Tarybos AKTAS
Atsižvelgdami į tai, kad viskas, kas yra, turi teisę gyvuoti, ir tai, kad mes Lietuviai čionai Prūsų Lietuvoj gyvenantieji, sudarome šito krašto gyventojų dauguomenę, reikalaujame mes remdamies ant Vilsono Tautų paties apsisprendimo teisės, priglaudimą Mažosios Lietuvos prie Didžiosios Lietuvos. Visi savo parašu šitą pareiškimą priimantieji pasižada visas savo jėgas už įvykdinimą minėtojo siekio pašvęsti.
Tilžėje, lapkričio 30 d. 1918 mt.
Prūsų Lietuvos Tautinė Taryba.


Etatinis Apmokėjimas


Įvadas

Vakaruose tarptautinių žodžių nei „Tarptautinių žodžių žodynų" nėra.

Štai kaip vadinosi tokių žodžių pirmasis lietuviškas
žodynas
viso labo prieš 111 metų - 1907 metais Tilžėj.

Etatas

Etatas

etat|as atskira turima darbuotojo vieta (su pareigomis ir alga): Visi etatai užimtiLaisvas etatas.

Etatas

etãtas sm. (2) atskiras etatų vienetas: Instruktoriaus etatas rš.

Etatinis apmokėjimas - Full payment

Nepilnai gal apMOKa MOKytojams?

Jūs tik 
pažiūrėkit:
mokytojai lipa neužilgo bepasileisiančion
ŠMM per langą!

Keep Calm!
Coup d'état!

2018-11-29

Finansų Reforma Vyksta


Kaistam...

2007-04-29

Kodėl tai darau?

Apsisprendžiau pernai prieš Kūčias. Kas yra pinigai, tuo metu jau buvau supratęs. Bet apie tai buvau kalbėjęs tik keliems draugams. Jų reakcija buvo tokia: trūkt pečiais. Ir tiek.

Manau, prisimenat, kokia buvo gruodžio pabaiga. Šiluma – kaip vasarą. Dieną prieš Kūčias buvau prie Žaliųjų ežerų pasivaikščioti. Ir priskyniau ten ramunėlių. Dieną prieš Kūčias. Vilniuj įteikiau jas vienai poniai, toji klausia:

- Kur gavai?

- Prie ežero priskyniau, - sakau.

Tada ir tariau sau: gana! Pirmosios Naujųjų 2007 metų dienos tik sutvirtino mano apsisprendimą. Tie, kas buvo nors kiek pastabūs ir neabejingi, supras, ką turiu omeny.

Nors dėstau matematiką, per paskaitas pradėjau šnekėti studentams ir apie finansus. Pateikdamas tai kaip loginius uždavinius. Tokius komentarus pradėjau rašyti vasario mėnesį. Šitie atsirado vasario 20 dieną. O vasario 17 dieną, savaitgalį, buvau vakarėlyje, kuriame viešai paskelbiau pinigų demaskavimo idėjas. Londono City apskelbiau esant blogio irštva. Nurodžiau blogio šaknį – Karūną (The Crown). Vakarėlyje dalyvavo asmuo, dirbantis Lietuvos banke. Taip pakomentavo:

- Kiek gyvenimų tau prireiks?

Lygiai po savaitės, vasario 24, gavau antrankius ir elektros šoką. Nuovadoje dvi paras streikavau, reikalaudamas televizijos. Vos neatsidūriau beprotnamy.

Išėjęs iš Vilniaus 6 – tojo policijos komisariato, radau savo automobilį su dviem peiliu iš šono pradurtom padangom. Gavau grasinantį SMS. Šį susirašinėjimą, kurį paskelbiau tame vasario 17 vakarėlyje, išėjęs iš areštinės, radau savo kompiuterio šiukšliadėžėje, ir dar išgadintą.

Nutiko įdomių dalykų abiejose darbovietėse.

Dėl ko taip elgiuosi? Gali būti, kad mano supratimas apie finansinius dalykus kitoks, negu vidutinis, todėl, kad esu matematikas ir keletą metų buvau verslininkas. Didmeninė prekyba. Nebankrutavau. Nelikau skolingas. Tame tarpe bankams. Jie man liko skolingi. Bankrutavę. Tikrai nemažai tada patyriau. Visada stengiausi suprasti, kas vyksta. Gali būti, kad šį bei tą supratau.

Tai rašiau vakar:

kęstui, 2007 04 28 23:09

Nors ir prasivardžiuojat, bet atsakysiu. Finansinės sistemos reforma - bus! Jos esmė - jokių naujų pinigų emisijų. Jei šios reformos nebus, pražudysim save. Globalusis atšilimas, gamtos pusiausvyros destabilizacija - mūsų, žmonių darbas. Dabartinė padėtis, kai žmonės daro viską, kad gautų kuo daugiau pinigų, kuriuos tik centrinius bankus kontroliuojantiems asmenims žinomais kiekiais "leidžia apyvarton" centriniai bankai - visiškai ydinga. Ji leidžia finansuoti karą. Už kurį užmoka visuomenė savo darbu. Ji leidžia centriniams bankams daryti savo juodus darbus NEKONTROLIUOJAMIEMS. Finansų studentai (visi, kuriuos to klausiau) NEŽINOJO, kaip pinigai patenka apyvarton. Jiems NESAKĖ. Dabartinė finansų sistema grįsta melu, apgaule ir krauju. Ji bus pakeista. Dabar. Nes atsirado PASAULINIS TINKLAS. Dauguma atsiskaitymų - elektroniniai. TEREIKIA PERPROGRAMUOTI KOMPIUTERĮ. Anksčiau tokiai reformai atlikti būtų reikėję jūros kraujo. Anksčiau nebuvo interneto. O mano kišenėse vėjai nesiplaiksto. Ir laukas neplikas. Tiesiog supratau, kaip yra, ir sakau kitiems. Konkurencija liks. Biznelio, kaip jį vadinat, supratimas keisis. Finansų reforma - bus!

Būtent!
2018-11-28

Pamokinom


Mes vaikus dalybos mokom šitaip:
O kanadiečiai - taip:
Jie, mat,
anapus balos, tai pas juos daug kas kitoniškai...


2018-11-27

Alus Iki 20:00


Duodamas interviu M.Parisi stebėjosi, kodėl Lietuvoje narkotikai taip lengvai prieinami.

Dabar bijoma viską pajudinti – iš kur viskas atėjo ir kodėl. Matyt, yra daug suinteresuotų asmenų pardavinėti ten kokainą ir kitus narkotikus.

Ten narkotikai vartojami kaip vanduo! O Dovilės istorija – tik viena iš šimto.

Labai nuoširdžiai tikiu, kad Lietuvos politikai bijo parodyti, kas ten iš tiesų vyksta.

Juk turėtų būti ištirta, kodėl tiek žmonių numirė tame viešbutyje ir kodėl dabar Lietuvoje yra tiek daug narkotikų.

Pagalvokite vien apie tai, kiek daug naujų klubų jūsų šalyje atsidaro ir ar jie galėtų atlikti visus reikalingus atnaujinimus, jei pardavinėtų tik alų po 3 eurus? Iš kokių pinigų tie klubai atidaromi, iš kur tokie investuotojai? Ir kam reikia ten gražių merginų?*

Tai buvo viena priežasčių, kodėl aš lioviausi vadovauti kompanijai, kurią įkūriau Taline, o vėliau – ir Vilniuje. Mano verslas visada buvo labai švarus“, – teigė M.Parisi.

* BVP šitaip
keliam:(**

** Nieko tokio?***

*** Pareigūnai!****

****O jei?


Kerčia


Na, kerčioj
toji Kerčė.
Kar kar kar...

Kerčė (ukr. Керчrus. Керчьkrym. Keriç) yra 
vienas iš seniausių miestų pasaulyje.[1] 

2018-11-26

Karo Padėtis Ukrainoje`


Ukrainos Aukščiausioji Rada pirmadienį vakare patvirtino prezidento Petro Porošenkos įsaką dėl karo padėties įvedimo dešimtyje šalies sričių, skelbia „Ukrainska Pravda“.

Už karo padėtį balsavo 276 deputatai. Ji įsigalios lapkričio 28 dieną.

Laikina naujoji tvarka palies Odesos, Nikolajevo, Chersono, Zaporožės, Lugansko, Donecko, Sumų, Charkovo, Černigovo ir Vinicos sritis. Visos jos ribojasi su Rusija arba Rusijos per tarpininkus užgrobtomis teritorijomis (Krymu ir Padniestre).
??

Netiesioginės VS Tiesioginės


Vieni gauna tiesiogines išmokas, o kiti – netiesiogines.

Netiesioginės, žinoma, daug didesnės.

Bet jei esat tiesiog žmogus ir tiesiog dorai atliekate savo darbą – netiesioginės išmokos jums tiesiog nepriklauso.


Kriptovaliuotos Lietuvos MA Seminare

Lietuvos Visuomenės Taryba Seime


Pristatėme ją spaudos konferencijoje.


Lietuvos Visuomenės Taryba
Pranešimas apie įsteigimą

2018 m. lapkričio 26 d., Vilnius

2018 m. lapkričio 24 d. Vilniuje įsteigta Lietuvos Visuomenės Taryba.
Steigiamajame susirinkime dalyvavo steigėjai iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Marijampolės, Kėdainių, Radviliškio, Anykščių bei Prienų. Išrinkta 17 narių valdyba.
Lietuvos Visuomenės Taryba atsisakė vienasmenio vadovo ir išrinko kolegialų valdymo organą –Valdybą. Steigėjų nuomone, kad Lietuvos valstybės ir Tautos klausimas yra ne vieno asmens klausimas. Nepakeičiamų asmenų nėra. Vieno ar kito asmens dirbtinis sureikšminimas ir iškėlimas buvo viena esminių 30 metų Lietuvos Atgimimo laikotarpio klaidų ir dirbtinio žmonių suskaldymo priežastis. Lietuvos Visuomenės Taryba steigiama telkti Lietuvos piliečius, kur jie begyventų, organizacijas, visuomenės ir valstybės problemoms spręsti.
Lietuvos įstatymai asociacijos registravimui reikalauja išrinkti ir kolegialaus valdymo organo vadovą. Lietuvos Visuomenės Tarybos pirmuoju Valdybos pirmininku išrinktas Zigmas Vaišvila.
Narystė Lietuvos Visuomenės Taryboje yra telkimasis bendriems tikslams pasiekti. Šis telkimasis būtinas, nes Lietuvos valdžia, pamiršusi, kad Nepriklausomybė buvo atkurta tik drauge su Tauta, ne tik atitrūko nuo piliečių ir juos ignoruoja, bet ir veidmainiškai iš jų tyčiojasi. Paskutinė riba peržengta, pradėjus beatodairiškai atiminėti vaikus ir griauti šeimas – mūsų Konstitucijos pagrindą, tuo pat metu skelbiant, kad Lietuva pasirašys JTO Migracijos paktą.
Atsakomybės Tautai išsižadėjusi atvirai korumpuota valdymo sistema įsigalėjo dėl mūsų visų pasyvumo. Jie mus valdo baime, Tautos skurdinimu ir net teisingumo vykdymo sistemą nukreipė prieš Tautą ir patį teisingumą. Dėl šios korumpuotos valdymo sistemos Lietuva atsidūrė ant išsivaikščiojimo ir valstybės praradimo slenksčio. Šią sistemą aptarnauja apmokama žiniasklaida ir net LRT, kurios veiklą apmokame mes visi.
Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Konstitucija, teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, niekam neleisime prievarta primesti mums svetimos valios.
Telkiamės tam, kad įgyvendintume mūsų Konstitucijoje įtvirtintas teisines nuostatas, visų pirma:
– Tautos ir kiekvieno piliečio teisę priešintis bet kam, kas prievarta kėsinasi į Lietuvos valstybės nepriklausomybę, teritorijos vientisumą, konstitucinę santvarką ir jos pagrindus – šeimą, kalbą, teisingumą, mūsų tradicines vertybes;
– konstitucinę piliečių teisę riboti valdžios galias, o valdžią – tarnauti žmonėms.
Susitelkimas atsparai prieš valdžios savivalę – visos Lietuvos visuomenės reikalas. Turime įveikti ir save, ir baimę būti savimi.
Lietuvos Visuomenės Tarybos Valdyba 
www.lietuvosvisuomenestaryba.lt                                                          LVTvaldyba@gmail.com

2018-11-25

Liūtas Pabudo


Šiandien prie Lietuvos Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos, dėl vaikų atėminėjimo iš tėvų.


Liūtas Pabudo.

Baimė?
Dėl vaikų.