2020-01-04

Moki - Veži


DELFI
 moka
 verslą
 reklamuot!

Dvigubi Standartai

Dėkui Audriui už nuorodas.


Čia Lietuva...

Mojuoti Lietuvos Trispalve negalima:)

O štai Izraelyje, Tel Avive, prieš pusmetį, prieš pat LGBT paradą vietoje homoseksualų vėliavų buvo iškabintos
Lietuvos Trispalvės.

Ir ką?

Ir nieko.

Lietuvos pasiuntinybė atsakė, jog nieko apie tai nežino, ir tiek:

The Lithuanian embassy in Israel has told LRT.lt it was unaware of the incident.

Kaip ten, Tel Avive, sugebėjo supainiot vėliavas?

Negi nežino
Žydų autonominės srities Rusijoje vėliavos?


Krituolė NuKritoDELFI moka reklamą parinkt:))

Vilko Mėnuo


Spūstelėję paveikslėlį perskaitysit...

Po 102 Metų


1917
 2019
Ir pataikyk gi 4 vamzdžiams sugest
tą pačią dieną ir būtent gruodžio 11-ją:))

Sirijos Karo KainaPusė Kiaulių


Pasaulyje yra
 Kinijoje.
O
Amerikoje...Elertė Naujieji Metai


Patikslino, atnaujino:
Kaipgi Lietuvos Visuomeniniu Transliuotoju besivadinanti LRT Naujųjų Metų naktį apsieis be škotų?Izraelis - Šventoji Žemė Kur jau nenorėsi...


Sulaikytoji moteris (galimai nusikalstamai) Lietuvos sostinėje, neseniai Kazio Škirpos vardu vadintoje, o dabar Vilniaus Savivaldybės sprendimu Trispalvės vardu pervadintoje alėjoje (esančioje šalia Gedimino Pilies, kurioje 1918 metais Kazys Škirpa iškėlė Lietuvos Trispalvę) mojavusi (Lietuvos Trispalve) vėliava
Lietuvoje dirba mokytoja.
Ar norit į Izraelį?

Litūviams


Jums, Veršiams, ėsti paduota:

Pilietinis Karas Angliškai


Šalis vadinos Palestina.

Valdė ją AnglaKalbiai.
1948 metais joje nutiko Pilietinis Karas.
JT priėmė ReZoliuciją, liepiančią įsteigt dvi valstybes: arabų ir žydų (negi paliksi Palestiną neperskeltą, jei skaldytojai skelt nori:)).Pusė Palestinos Arabų pabėgo.
Žydų valstybė Palestinoj atsirado, JAV ją pripažino
tos valstybės paskelbimo dieną.
Arabų valstybės ligi šiol nėr, nes arabai Izraeliu virtusioj Britų valdytoj Palestinoj tapo teroristais.

O kur Pilis?

Koks Pilietinis Karas be Pilies?

Ar ne Pilin (Jeruzalėn) AnglaKalbis Trump'as nusprendė perkelt JAV sostinę ne Palestinoje, o Izraelyje?

Ar ne Palestiną remia Iranas, kurio pilietį Irako sostinės Bagdado TarpTautiniame oro uoste Trumpo įsakymu JAV sraigtasparnių raketos užmušė vakar?
AR NE DĖL SUMAUTŲ PALŪKANŲ ŠIO PAVEIKSLĖLIO APAČIOJE, KURIOMIS GRĮSTAS JAV DOLERIS IR KITI PALŪKANINIAI PINIGAI
GALUOJASI, PASAULIS KENČIA ŠĮ KOŠMARĄ?

2020-01-03

NeVyras Paryžiuje


neutral

From Middle French neutral (compare modern French neutre), from Latin neutralis.

neutralis

From neuter (neither) +‎ -ālis.

Neither?

Štai ką šiandien rašo tie, kas kalba Lingua Europaea:
Paryžiaus priemiestyje neutralizuotas praeivius peiliu puolęs vyras. Yra žuvusių
Neutralizuotas vyras šitąja diurnalistine Lingua Europaea reiškia - nušautas...

Šioje šiaip jau labai įtartinoje Paryžiaus istorijoje keisčiausia tai, kad (tuo lengvai galite įsitikinti pasiskaitę diurnalistikos kūrinėlį),

a) neutralizuotasis pavadinime tekste jau vadinamas nušautuoju;

b) pavadinime vadinamas puolusiu peiliu tekste vadinamas įtariamuoju;

c) diurnalistas remiasi anoniminiais „tyrimui artimais šaltiniais";

d) nors rašoma, kad užpuoliko motyvai neaiškūs, prirašyta apie džihadistus;

e) prisimenamas į „radikalų islamą atsivertęs" policininkas, irgi peiliu subadęs savo kolegas.

Bijokit!