2014-11-08

2949 Valstybiniai Mokslininkai

Rasit juos Lietuvos valstybės ministrės Algimantos Pabedinskienės rašte.

Aha aha.

Kas šitoj Valstybės Mokslo istorijoj patikimi asmenys?

Mokslininkai?

Ar nėra panašumo?

Na ne.... ne...jie juk nesipriešina...

Jie tiria:

Pinigai yra vienas pagrindinių ekonomikos mokslo tyrimų objektų.

Štai koks paveikslas:

5 straipsnis. Mokslininkų valstybinės pensijos dydis
Už kiekvienus visus daktaro stažo metus kiekvieną mėnesį mokama 10 procentų to mėnesio valstybinių pensijų bazės. Už kiekvienus visus habilituoto daktaro stažo metus kiekvieną mėnesį papildomai mokama 5 procentai to mėnesio valstybinių pensijų bazės...

Mokslininkų  valstybinių pensijų dydžio matas yra valstybinių pensijų bazė (200 Lt).

Net 200 Lt!

Ohohoho kiek!

Gerokai viršija bazinę mėnesinę algą, naudojamą mokslininkams atlyginimus skaičiuojant, bet daugiau nei dvigubai atsilieka nuo bazinio dydžio, naudojamo valstybės tarnautojų ir teisėjų algas skaičiuojant.

Ekonomikos institutas.

Ekonomika:(

Nedaug tų Valstybinių Mokslininkų, tik 2,8% Valstybinių Pensininkų. 

Tik 2949.

O kur dar 102372 Boikotuojamos Valstybės Valstybiniai NeMokslininkai?

Grabas

Tikrai tikrai grafų rūmuose gyveno!

Atvažiavo ponas grafas...

-graph
word-forming element meaning "instrument for recording; something written," from Greek graphe "writing," from graphein "to write, express by written characters," earlier "to draw, represent by lines drawn" (see -graphy).
Erelis? 

Va kaip:

 (uncommon, now historical) A German or Austrian count.

Dar geriau:

Phonetic respelling of abbreviation of paragraph.

Eikit jūs...

From Old Dutch *graf, from Proto-Germanic *grabą

Grobikas tas grafas/grapas: užgrobė, pamynė žmones po savim, o kiek jų graban pagul - tokia jų, grafų/grapų/grabų vertė ir tėra.

Самострел

:(

4. baikit jau! 2014-11-08 17:31 IP: 188.107.143.123  
Obamai ir taip nelinksmos dieneles. Respublikonai ji uzdusins. Dar nesenas vyras, o prazilo,sukudo, is veido isejo, taip mano bobulka megdavo sakyti. o dar zurnalistai niekaip nesugeba vardo teisingai parasyti. tiesiog pravalas.

Jeigu tik tiek...

JAV federalinio atsargų banko vadovė Janet Yellen prabilo apie galimą suirutę.

Vėl Smūta? 

Ne.

Самострел.

:(

Politinis darbas

Mums reikia Palestinos valstybėstoks yra galutinis visos Europos Sąjungos tikslas ir pozicija“, – sakė F.Mogherini, lankydamasi Gazoje, nuniokotoje trečiojo per šešerius metus konflikto.

„Hamas“ ir Izraelis liepą ir rugpjūtį kariavo 50 dienų karą, kuris nusinešė 2140 palestiniečių ir daugiau kaip 70 izraeliečių gyvybių.

Zanavykas 2014-11-08 18:09:09 Kai elgsis Lietuvos valdžioje įsitvirtinę kolaborantai - ......laižiai?  

Zanavykui 2014-11-08 18:29:51 Manot, kad anie praris liežuvį iš netikėtumo? 

Nu, dar nemokam politinio darbo 

dirbt...

Negi mes kokie švedai?

O kur ... suomių morkos?

Morkos morkom - o kaip Lietuva jaučiasi, tokių vairininkų vairuojama? 

Litenstein

Estenstein.

Litenstein.

Teko būt ten.

Apsilankykit.
 
Suraskit netoliese beždžionių tiltą per Nerį.

Paklauskit vietinių - gal parodys Marijos salą visai ne saloje.


Išdidumas

Kaip jau pranešta, ministras „Twitter“ parašė: „Išdidžiai pranešu, kad esu gėjus. Sėkmės jums visiems“.

:)

Baltavokiečiai...


2014-11-06

Politikos Lietuvoje pradžia

Šiemet sukanka 627 metai, kai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdose prie strateginių pilių Trakuose, Vilniuje, Kernavėje, Kaune, Merkinėje, Biržuose, Lydoje, Gardine, Haliče, Panevėžyje, Naujamiestyje, Šeduvoje, Pasvalyje, Kėdainiuose Vytauto Didžiojo įsakymu buvo įkurtos karaimų karinės stovyklos. Vyriausiojo karaimų ganytojo, mokslininko, rašytojo Hadži Serajos Chano Šapšalo pasakojimu, Lietuvos valdovo Vytauto Didžiojo asmeninė sargyba buvo sudaryta iš 200 gerai ginkluotų karaimų, kurie jį saugojo ir Žalgirio mūšio metu. 

1. Vytautas Didysis krikštijo Lietuvą.

2. Karaimai yra judėjai.  

3. Abraominės religijos - judėjai, krikščionys, musulmonai.

4.  Ikivytautinė, dar neapkrikštyta Lietuva - neabraominė.

Bėgdavo pilin gintis, jei kas užpuola.

O dabar, Vytauto laikais, pilyse - Trakuose, Vilniuje, Kernavėje, Kaune, Merkinėje, Biržuose, Lydoje, Gardine, Haliče, Panevėžyje, Naujamiestyje, Šeduvoje, Pasvalyje, Kėdainiuose - kiti, kitokie.

Sargyba tai sargyba, o kas mainetas/monetas  
 
Mindaugo įkurtoj (ne šitoj) Lietuvoj, lyg tyčia, Vytauto Didžiojo laikais pradėjo kaldinti?
Politika... 

Karaimai juk iš pietų, graikai irgi pietuose su savo poliais vietoj mūsiškų pilių.

Senovės graikų kalbos žodis 'polis' reiškia miestą/valstybę, gi tuose miestuose/falštybėse tuo metu mainetų meistrai viešpatavo.

Kad ne ta Vytauto Didžiojo asmeninė sargyba...

Ar tik ne su jų, karaimų, kaip ten bebūtų buvę - svetimųjų, atėjimu ir atsirado Lietuvoj politika?

Kai piliečiai patapo atskirtais nuo pilyje įsikūrusių nebe pilietikų, o politikų.

Sutapimai:

1. Judaizmo Lietuvoje atsiradimas ir Lietuvos krikštas.

2. Svetimųjų sargyba.

3. Monetų, tuo metu keitusių, išstūmusių kapas, kalyba.

4. Privilegijos.

Pirmieji įstatymai, kurie mini žydus, buvo Vytauto privilegijos Trakų žydams 1388 m. birželio 24 d., Bresto (Brastos) – 1388 m. liepos 21 d.  

Čia iškyla dar viena – "Trakų žydo" - problema, mat šaltiniuose terminas „žydas“ krikščionių buvo taikomas įvardyti ir žydų, ir karaimų bendruomenėms. Veikiausiai tai, kad Trakai buvo LDK karaimų religinis ir kultūrinis centras, paskatino autorius domėtis jų istorija ir aiškintis šaltinių terminą „Trakų žydas“. Istoriografijoje dėl to atsirado nemažai painiavos. Šį terminą bandžiusius dešifruoti autorius galima suskirstyti į kelias grupes – vieni nekreipė dėmesio į termino dvilypumą visus Trakų žydus priskyrė žydams rabinistams, tuo tarpu kiti – šį terminą dešifravo ne mažiau vienareikšmiškai, kaip Trakų karaimus. Istoriografijoje buvo pasiūlytas trečias „Trakų žydo" aiškinimo variantas – suprantant šio termino dvigubą prasmę – žydas ir karaimas ir taip darant prielaidą, kad Trakuose galėjusios sugyventi šios abi bendruomenės... 

Trakai.

Kad joja Vytautas Didysis Žalgirin dviejų šimtų gerai ginkluotų žydų sargybinių saugomas!

Žalgiris...

Beje, kas čia?

Ar tik ne naujas Žalgiris?

... galėjusios sugyventi šios abi bendruomenės...

 Ar jos, šios abi bendruomenės, ir yra lietuvių tauta?

Tauta.

Šita?

Mieli tautiečiai!

Visi kartu?

Užsienis jau mūsų

Kur mums dar ieškoti darbo?Daugybė turto valdymo bendrovių perkėlė kapitalą į Nyderlandus, Latviją, Estiją ir Kiprą, Lenkiją, Baltarusiją, Jungtinę Karalystę.


:) 


Siegessäule

Prisiprašė.

Su savo žygių säule.

1236 m. į šiaurę nuo Šiaulių įvyko Saulės mūšis, kurio metu lietuviai įveikė kalavijuočius.

Kurį Atskiriamasis Seimas uždengė nuo mūsų.
 
Po šio mūšio Kalavijuočių ordinas nebeatsigavo ir 1237 m. buvo įjungtas į Vokiečių ordiną


Goldene Viktoria


Goldene Viktoria.
Berlin Victory Column.

Regine Sixt mit der Goldenen Viktoria für Integration.

Oho, kaip integruoja!

Prezidentė Dalia Grybauskaitė ketvirtadienį vyksta į Vokietiją, kur per iškilmingą ceremoniją Berlyne Lietuvos vardu atsiims „Auksinės Viktorijos“ apdovanojimą.

Šis apdovanojimas skirtas trims Baltijos šalims už europietiškumo puoselėjimą, taikią kovą už laisvę, sėkmingą ekonominės krizės įveikimą, Baltijos šalių pasiekimus įgyvendinant europines reformas ir tikėjimą Europos ateitimi, pranešė Prezidentūra. 
 
Apdovanojimus „Auksinė Viktorija“ (vok. „GoldeneVictoria“) kasmet skiria įtakingos Vokietijos analitinės žiniasklaidos atstovai. Jie teikiami keturiose kategorijose: už europinę idėją, už integracijos skatinimą, verslo pasiekimus ir viso gyvenimo nuopelnus.

Vokietija myli mūsų Prezidentę.

Vokietija irgi įtakinga...

Nors...

Kam tos neigiamos palūkanos rūpi?

Augso!

Betgi...

Gold->Geld->Gold->Gelda...

×gel̃dėti, -ėja (-a), -ėjo (vok. gelten?) intr. padėti, eiti į naudą: Jamui tas valgis nègelda, t. y. neeina ant naudos, netinka J. Šitas lytus gal ir gel̃dės bulvėms Yl. ^ Geldėjo kaip šuniui botagas (labai padėjo) Žg.
.
géldinti, -ina, -ino caus. gelti 2.
◊ šìrdį géldinti kelti sielvartą: Aš tik nenorėjau tau nieko sakyti, nenorėjau širdies geldinti I.Simon. Kam man šìrdį géldini? Als. Aš tavo širdį geldinsiu, tau gailestį darysiu KlpD77.
.
gélda sf. (1)
1. K iš vieno medžio išskobtas pailgas indas, niekotė: Pilna gelda prisikėlė pyrago Jnšk. Atnešk géldą, rūbus mazgosim Rk. Aviniukas skundžiasi: „Jau peiliai išgaląsti, geldos išmazgotos“ BsMtII159. Motyna géldo[je] begulintį rado Sch202. Geldẽlėj būtum nuskandinę mažą J. Grąžinau pyragams kepti geldãlę Vž. Kinkyk kuilius į geldalę, vežki mergas į pelkalę KlpD86.
2. gyvulių šeriamas ar girdomas lovys: Nunešiau kiaulėms jovalo tris viedrus ir supyliau į géldą Vkš. Padirbau kiaulei géldą Kal. Pilną geldą vandens prinešiau Pln. ^ Teisybė su gelda, melas su karieta Vdk. Visas atsinešimas – sposkelė ir geldẽlė (marti atitekėjo neturtinga) Sml. Paršelius parduodu, geldelės neparduodu (jei menkai šersi, neturėsi gerų paršų) Šts. 
.


from Sieg ‘victory’ + Säule ‘column’

Saulę pamiršo.
.

2014-11-05

Rotšildas Rastinėnuose

Šįryt prie šiukšlių konteinerio Rastinėnuose pasisveikinau su Rotšildu.

Išmečiau šiukšlių maišą, žiūriu - jis rankoj žvakidę laiko, dailią, lyg senovišką, trijų žvakių.

- Radot?

- Radau.

- Miestan vešit?

- Šita jau trečia. Anksčiau dar dvi radau - dviejų ir vienos žvakės.

Rotšildas.

The ancestry of the Rothschilds can be traced back to 1577 to Izaak Elchanan Rothschild, whose name derived from the house he occupied in the Judengassezum roten Schild ("at the sign of the red shield"). 

В начале своей финансовой карьеры был торговцем старинными монетами и медалями. При посредничестве своего клиента генерала фон Эсторфом, коллекционера старинных монет, знакомится с ландграфом Гессен-Кассельским Вильгельмом IX. 

Skaičiau kadaise, kad Rotšildui labiausiai sekėsi pilnais riterių ženklų komplektais aprūpinant naujuosius vokiečius, ketinančius tapti baronais irgi grafais. Šitoks verslas padėjo Rotšildui papult aukštuomenėn - tada ir prireikė Raudonskydžio pravardės/pavardės.

Gali būti, kad Rotšildą šįryt sutikau Rastinėnuose.

Ir nereikia stebėtis: jei jau Rokfeleraitė mūsiškė ...

  

 

Tarptauta fligely

Kaip DELFI pasakojo Mykolo Romerio universiteto profesorius Justinas Žilinskas, lemtingą šūvį iš zenitinio raketų komplekso „Buk“ paleidę asmenys kaltinimų gali ir nesulaukti, net jeigu ir būtų surasti – ypač, jeigu pasitvirtintų informacija, kad lėktuvas „Boeing 777“ buvo numuštas per klaidą.

Tarptautinis Raudonojo kryžiaus komitetas paskelbė, kad Ukraina yra įsitraukusi į netarptautinį ginkluotą konfliktą. Tai reiškia, kad prieš Ukrainos vyriausybę kovojantys prorusiški separatistai neturi oficialios kombatanto apsaugos, Ukraina galės juos išaiškinti ir teisti vien už patį dalyvavimo kare faktą.

Na va.

Nebeteroristai nebeteisiami.

Tautinis konfliktas Ukrainoj, pasirodo.Gintis negalima pultiRamiai, be jokių apribojimų prieinamas paaugliams, jaunuoliams ir patiems jauniausiems interneto naudotojams, rodomas klipas, kuriame akivaizdžiai ir su pasimėgavimu skatinamas smurtas. 

Leisiu sau pacituoti tik vieną tos dainuškos stulpelį (turiu pasakyti, kad kiti – ne ką geresni): „Šėtone, prašau, nupirki mano sielą už leidimą taškyti vaikų galvas į sieną“

...  nuvytas nuo kompiuterio sūnus ilgai ir nuobodžiai aiškino: visa tai esąs tik nekaltas durnas juokas, nereikia to reikalo taip sureikšminti, pilni socialiniai tinklai šitos dainos, ją mielai klausosi visi visi...
Pasiutau, liepiau parodyti kur.  Sūnus mikliai surado šios siaubo dainos nuorodą savo „Facebook“ paskyroje. 

Paskaičiusi komentarus, pašiurpau dar labiau – pasirodo, viso šito gerbėjų yra daugybė!

.... mes bejėgiai prieš įsigalėjusius socialinius tinklus?

Gintis negalima pulti...2014-11-03

Neogazas

Neoanglys.

Vadinasi, reikia jas deginti, neokolonijose.

Gazas.

Kieno?

Kieno?

Suskystintų gamtinių dujų (SGD) terminalas Klaipėdoje yra politinis projektas ir garantuoja energetinį saugumą, bet ne mažesnes dujų kainas, teigia Lietuvos pramonininkų konfederacijos direktoriaus pavaduotojas VidmantasJankauskas.

Jo teigimu, SGD terminalai terminalai pastaraisiais metais beveik neimportavo dujų dėl aukštų kainų, tačiau jie vis vien plėtojami, siekiant turėti alternatyvių energijos išteklių šaltinių.

„Terminalas, mano supratimu, net nesimato kaip konkurentas. Kaip saugumo garantas - tai be abejo. Europoje mes matome, kur jau per 20 terminalų pastatyta, tie terminalai praėjusius porą metų stovėjo apytuščiai, nes, deja, kainos buvo labai aukštos. Nepaisant to, šalys ir toliau stato, plečia šitą verslą, nes turėti alternatyvą visada yra puiku“, - sakė pramonininkų atstovas.


... pastatyta ... stovėjo...

Liūlavo, ne stovėjo!

Atplukdyta gal, o ne pastatyta!

Ir išnuomota mums, šiame pasaulyje, nes pasaulyje tokių gazinių laivų niekas neperka, tik nuomojasi, išnuomota 10-čiai metų po 400 000 Lt kasdien - kas kad apytuštis. 
 
Kaip įdomu, tiesa?

NeoGazo!Pilnizacija

Polonizacija – prievartinis ar savaiminis lenkų kalbos ir kultūros dominavimas Lenkijai pavaldžiose nelenkiškose teritorijose. Terminas atsirado XVI a.

Intensyvūs polonizacijos procesai LDK prasidėjo po 1569 m. pasirašytos Liublino unijos, nors jau iki tol lenkai sunaikino vietinį lietuvių tikėjimą ir įvedė krikščionybę.

Ar tikrai lenkai sunaikino?

Polonia.

Aitvaras, kuris kai kam maišą pildė.

Полно.

Полный.

Поло́ния!

Tai paskui, jau vėliau, šitaip.... 

Pełny.

Pelnas!

Pingančiais pinigais skaičiuojamas....

Mulkiams tas pelnas.

Reikia, kad pilna būtų!

Ko stebitės?

Viskas teisingai - juk junkeris, lygiai kaip ir šlėkta.

Tik kam trispalvės gėlės? 

Štai kokios turi būti spalvos!
 

Taip

ir yra.
Taigi, visi visi - kartu!


Patriot

patriot (n.)
1590s, "compatriot," from Middle French patriote (15c.) and directly from Late Latin patriota "fellow-countryman" (6c.), from Greek patriotes "fellow countryman," from patrios "of one's fathers," patris "fatherland," from pater (genitive patros) "father" (see father (n.)); with -otes, suffix expressing state or condition. Liddell & Scott write that patriotes was "applied to barbarians who had only a common [patris], [politai] being used of Greeks who had a common [polis] (or free-state)." Meaning "loyal and disinterested supporter of one's country" is attested from c.1600, but became an ironic term of ridicule or abuse from mid-18c. in England, so that Johnson, who at first defined it as "one whose ruling passion is the love of his country," in his fourth edition added, "It is sometimes used for a factious disturber of the government."
The name of patriot had become [c.1744] a by-word of derision. Horace Walpole scarcely exaggerated when he said that ... the most popular declaration which a candidate could make on the hustings was that he had never been and never would be a patriot. [Macaulay, "Horace Walpole," 1833]
Somewhat revived in reference to resistance movements in overrun countries in World War II, it has usually had a positive sense in American English, where the phony and rascally variety has been consigned to the word patrioteer (1928). Oriana Fallaci ["The Rage and the Pride," 2002] marvels that Americans, so fond of patriotic, patriot, and patriotism, lack the root noun and are content to express the idea of patria by cumbersome compounds such as homeland. (Joyce, Shaw, and H.G. Wells all used patria as an English word early 20c., but it failed to stick.) Patriots' Day (April 19, anniversary of the 1775 skirmishes at Lexington and Concord Bridge) was observed as a legal holiday in Maine and Massachusetts from 1894.
of one's fathers...
 .
Prajuokino. 
.
Kas šiais laikais tėvų paiso? 
 .
Gal kvaili tėvai pinigus spausdina?
.
Ne?
 .
The MIM-104 Patriot is a surface-to-air missile (SAM) system, the primary of its kind used by the United States Army and several allied nations.
 
Čia jau rimta;) 
.
patriòtas, -ė smob. (2) žmogus, mylintis savo tėvynę, pasiryžęs jai aukotis: Lietuvis patriòtas NdŽ. Savo šalies patriotas sp. Būti tarybiniu patriotu – vadinas, nesigailint jėgų stiprinti didžiąją socialistinę valstybę, taikos ir tautų saugumo tvirtovę (sov.) sp. 

...vadinas, nesigailint jėgų stiprinti didžiąją socialistinę valstybę, taikos ir tautų saugumo tvirtovę (sov.) sp. 
.
 Ankstų pirmadienio rytą į Klaipėdos uostą įplaukęs suskystintųjų gamtinių dujų laivas-saugykla „Independence“ ne tik Lietuvos, bet ir viso Baltijos regiono saugumo ir nepriklausomybės garantas.
.
Lietuva – pagaliau energetiškai savarankiška valstybė, nebepriklausysianti vien tik nuo rusiškų dujų.
Taigi SGD terminalas – neabejotina Lietuvos sėkmė, todėl, žvelgiant į priekį, kyla klausimas, kas bus su kitu strateginiu energetiniu projektu – atomine elektrine – kurį įgyvendinti partijos įsipareigojo pasirašydamos susitarimą dėl užsienio, saugumo ir gynybos politikos gairių.
4. Patriotas 2014-11-02 21:26 IP: 92.237.180.47
Džiaugiuosi dėl Lietuvos, kad bent savo dujas atskyrėm nuo Rusijos. Mes Gazpromui visada mokėjom brangiausiai. Dar jiems per teismus šitiem ruskiam reikėjo tai įrodynėti. Nenorėjo ruskiai elgtis žmoniškai. Dėl to dabar tūrim savo dujas ir atsigrežynėti į Rusiją mūms daugiau nereiks. Latvija ir Estija atsiskirs nuo Gazpromo artimiausiu metu. Tai geras pavyzdys likusiai Europai kaip reikia kovoti dėl savo energetinių interesų. Lietuva su šiuo projektu jau įėjo į istoriją.

9. to 4. Patriotas 2014-11-03 00:09 IP: 84.15.191.195 
Aha. Įėjo. Google: Bilderberg Pipeline
.
12. Neoanglys po Fukushimos 2014-11-03 06:26 IP: 84.15.186.234  
   

2014-11-02

Mažvydas ir Daugvydas

Mažvydas.

Šitiems.

Daugvydas – (1) liet., trump. Daugas, Daugys, daug- (žr. Daugmantas) + vyd- (žr. Darvydas).

Trumpa reikšmė: dau- (daug) + vyd- (iš-vydo) – „daug matęs, patyręs“.Šitiems.

Gūglė sugedo?

Vėlinės 2014

Lietuviai eidami į karą, save laikydavo vėlėmis, kadangi einą žūti. Žmonės irgi sakydavę: „Vėlės eina. Tie, kurie žus“. Vėliau vėliava imta vadinti patį būrį, dar vėliau – ženklą, kurį būrys nešdavo.

Prasideda didžiulės, į Lietuvos poligonus netelpančios karinės pratybos „Geležinis kardas 2014“. Lietuvos kariuomenės organizuojamuose mokymuose dalyvaus 2,5 tūkst. karių iš devynių šalių. Tarp jų – Liuksemburgas, kurio kariams tai bus pirmos pratybos už savo šalies ribų.

2014-11-02, Vėlinės.

Parink tokią dieną...Kapas

Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kapas
Straipsnelis:
Šią sąvoką žymintys žodžiai dažnai giminiški žodžiams, žymintiems sąvokas ‘laidoti’, ‘pakasti’, dažnai šių žodžių pirminė reikšmė buvo ‘griovys’, ‘duobė’ ir ‘pylimas’, ‘gauburys’, priklausomai nuo laidojimo tradicijų. Lie. kapas, la. kaps giminiški pr. enkopts ‘palaidotas’, la. kapāt, lie. kapoti, s. sl. kopati ‘kasti’, s.-kr. pokopati ‘palaidoti’ ir t. t. Semantinė raida ‘kasti’ → ‘pakasti’ → ‘palaidoti’ → ‘kapas’. Plg. s. isl. grǫf, grǫftr, s. ang. grœf ir t. t. giminiški s. isl. grafa ‘kasti, laidoti’, s. v. a. graban ‘kasti’, begraban ‘laidoti’.
Šaltinis:
Buck 1949, 294–295
Antraštė:
kãpas
Straipsnelis:
Prasl. kopyto. Bulg. копито, s.-kr. кòпито, slov. kopito, r. копыто, č. kopyto, le. kopyto ir kt. ‘kanopa’. Ši leksikos grupė laikoma veiksmažodiniu dariniu iš prasl. kopati [153], kuris atsispindi tokiose paralelėse: s. sl. копати, bulg. копат, s.-kr. кòпати, slov. kopati, s. r. копати, č. kopati, le. kopać ir kt. ‘kasti (žemę)’ be esminių semantinių variantų: lie. kãpas, la. kaps ‘kapas’, s. pr. enkopts ‘užkastas’. Prasl. kopati turi ir kitų atitikmenų: gr. σκάπτω ‘kasu’, σκἄπετος, κάπετος ‘kasimas, kapas, duobė’ ir kt. (ide. *(s)kap). Šiuo atveju rekonstruojamas pradinis ide. *(s), kuris satəm sistemos kalbose turi reguliarią refleksaciją ide. *(s)k ir regul. refleks. * [154].
Šaltinis:
Мартынов 1968, 153–154
Antraštė:
kãpas
Straipsnelis:
Oset. zœppaʒ, zœppaz / ʒœppazœ ‘antžeminis arba pusiau požeminis akmeninis laidojimo rūsys’. Kildinamas dėsningai iš *zampati-. Gretinamas su persų sabad ‘pintinė’, pehlevų *sapat, arm. (iš iranėnų) sapʿa ‘pintinė, lagaminėlis’ (Hübschmann. Arm. Gr. 236). Netikslus garsų atitikimas (z- // s-) tikriausiai aiškintinas tuo, kad turime reikalą su ideofonais (‘kažkas iškilęs’), turinčiais platų garsų įvairavimą. Plg. dig. zobat ‘krūva’. Apie ideofonus žr. prie tymbyl. Kiek kitoks ideofono tipas yra lie. kãpas.
Šaltinis:
Абаев ИЭСОЯ IV, 298
Antraštė:
kãpas
Straipsnelis:
Pr. kap- atstatoma, remiantis vietovardžiais: Kopayn, Kopte, Kupte, Kappegalin, Coppigal, vėliau – Kupgallen ir kt. Siejama su lie. kãpas, kapai̇̃, kãpinės; kopà; la. kaps ‘kapas’, kapenes (plg. Hauzenberga–Šturma FBR XIX 1939, 214); kãpa, kãpe ‘kopa’; r. кóпа ir t. t. ir atitinkamais veiksmažodžiais – lie. kapóti, kópti, la. kapât, kàpt, sl. *kopati ir t. t. (Trautmann BSW, 116–117; Fraenkel LEW, 217, 282; Endzlins Senprūšu valoda, 1943, 189 ir kt.).
Šaltinis:
Топоров ПЯ I–K, 212–214
Antraštė:
kãpas
Straipsnelis:
žr. kapurnas
Šaltinis:
Топоров ПЯ I–K, 214
Antraštė:
kãpas
Straipsnelis:
žr. kedėti
Šaltinis:
Мельничук 1984 (1986), 137–138
Antraštė:
kãpas
Straipsnelis:
žr. kapoti
Šaltinis:
Мельничук 1967 (1969), 66
Antraštė:
kãpas
Reikšmė:
могила
Straipsnelis:
Lucko pilies 1545 m. revizijoje vartojama forma kopiszca, var. okopyszcza. Terminas копище (копища) ta vartojamas ir 1388 bei 1389 m. dokumentuose, visuose reikšme ‘žydų kapinės’. S. le. okopisko ‘cmentarz żydowski’ minimas tarp s. le. skolinių iš ukr. k [St. Urbańczyk, Charakterystyka staropolskich zapożyczeń wyrazowych z języka ukraińskiego (1963), Szkice z dziejów języka polskiego, Warszawa, 1968, 301; ta pačia reikšme kopiszcze minimas 1639 m. akte susijusiame su Lietuvos teritorija, įtrauktame į 1751 m. dokumentą; окописько ar окопище užfiksuotas ukrainiečių Podolės tarmėse.]. Kyla klausimas dėl копища (копищ) ryšio su lie. kãpas ‘могила’, kapaĩ ‘кладбище’. Lie. kãpas visų pirma susijęs su veiksmažodžiu kõpti ‘сгребать’ ir tik toliau su lie. kapót ‘рубить, slav. копать [Fraenkel LEW 1962, 217]. Su tuo susijęs Lucko pilies 1545 m. revizijoje vartojamas terminas pohrebiszcza kaip kopiszcza sinonimas. Pohrebiszcza yra lyg paraidinis lie. kop(iszcza) vertimas ir taip patvirtina mintį, kad копища – lituanizmas.
Šaltinis:
Непокупный 1972, 103–104


Pakavoti dabar reikia.

kavóti, -ója, -ójo (chować, xaвaць).

2. laidoti, kasti į žemę: Kap numirsiu, tai mane kavósit šalia tėvo. Veža kavot žmogų. Labai gražiai ją kavójo. Buvau išvažiavus seseries kavót. In senųjų kapų jau nebekavója. Vakar jauną moteriškę kavójo. Kavókite mane, kur norite. Eičiau, klausčiau motinėlės, kur kavosim bernelį. Kavokit mane jauną rūtelių daržely. Nekavokiat mani jauno ant aukšto kalnelio, po žalia liepele. Nėra čia grabo kūnams kavóti, nėra seselių brolių raudoti. Serga vaivoja, ateina nedėlia – nėr kas kavója. Anas ir kavõsis čia, ne Molėtuose. 

... chować, xaвaць ... 

Terminas копище (копища) ta vartojamas ir 1388 bei 1389 m. dokumentuose, visuose reikšme ‘žydų kapinės’.


Pohrebiszcza yra lyg paraidinis lie. kop(iszcza) vertimas ir taip patvirtina mintį, kad копища – lituanizmas.