2011-03-19

Spragtukas

Rat kings are phenomena said to arise when a number of rats become intertwined at their tails, which become stuck together with blood, dirt, ice, excrement or simply knotted. The animals reputedly grow together while joined at the tails. The numbers of rats that are joined together can vary, but naturally rat kings formed from a larger number of rats are rarer. The phenomenon is particularly associated with Germany, where the majority of instances have been reported.

The original German term, Rattenkönig, was calqued into English as rat king, and into French as roi des rats. The term was not originally used in reference to actual rats, but for persons who lived off of others. Konrad Gesner in Historia animalium (1551-1558) stated "Some would have it that the rat waxes mighty in its old age and is fed by its young: this is called the rat king." Martin Luther stated "... finally, there is the Pope, the king of rats right at the top." Later, the term referred to a king sitting on a throne of knotted tails.


«Крысиный король» описывается в книге Альфреда Эдмунда Брема «Жизнь животных. Всеобщая история животного царства»:

Крысы, живущие на воле, бывают подвержены совершенно особенной болезни: несколько их срастаются между собой хвостами и образуют так называемого крысиного короля, о котором в былые времена имели, конечно, другое понятие, чем теперь, когда его можно видеть почти в каждом музее. Прежде думали, что крысиный король в золотом венце восседает на троне из нескольких сросшихся меж собой подданных и отсюда решает судьбы всего крысиного царства! Во всяком случае верно, что иногда попадается довольно большое число крыс, плотно переплетённых хвостами, они едва могут двигаться и сострадательные крысы из жалости приносят им пищу. До сих пор ещё не знают настоящей причины такого явления. Думают, что какое-то особенное выпотение на хвостах крыс влечёт за собой их слипание, но никто не может сказать ничего положительного.

Термин «крысиный король» часто понимался неправильно как «король крыс». Эта идея была особенно привлекательной для литературного и художественного творчества: например балет «Щелкунчик» Петра Ильича Чайковского, адаптация сказки Гофмана, особенностью которой был злодей — семиглавый мышиный король.

Kas mūsų politikams uodegas kilpom surišo?

Kad vis prieš mus ir prieš mus jie?

Kas pasistengė, kad, padarę sostą, jame Žiurkių Karalių nuo mūsų saugotų?

Gal tie, kas kadaise vietoj septyngalvio Žiurkių Karaliaus trigalvę pelę kadaise nupaišė?

Septyni.

Trys.

Mūsų protėvių savaitė truko ne septynias, o devynias dienas.

Baltų savaitė trukdavo triskart po tris paras - viso devynios paros. Trys devynių dienų savaitės sudaro Mėnulio mėnesį (pats žodis kilęs nuo mėnulio, kaip ir daugumoje Indo Europiečių kalbose).

Užsileidom Didžiąją Žiurkę ant savo galvos.

Ką dabar veiksim?

"Spragtuką" žiūrėsim?

Tegul
jisai kaunasi, o mes būsim racionaliais realistais?

Lotynų "regalis" - "real", o "rationis" - "rational" "rat".

Regal rat.

Negi būsim žiurkių karalių sostais?

2011-03-18

Romeo ir Džiuljeta

Jaunuolis iš „Miegančios gražuolės“ vedė dailiąją merginą, vardu Pinigų Dievas.

Jųdviejų tėvai nesielgė kaip Montekiai ir Kapulečiai.

Abudu jaunavedžiai baigė universitetą.

Dirbo ir gyveno Tokijuj.

Romeo kovo 11-ąją dirbo, nulipo laiptais iš trisdešimt antro aukšto ir per porą valandų parėjo namo, pas savąją Džiuljetą.

Kai iš Romeo namiškių sužinojau, kad jiems sekasi gerai - parduotuvėj gavo nusipirkti sausainių, sėdi dabar namie su šalmais - mat, žemė vis dreba, siūliau lubose pakabinti sūpuokles - bus smagiau, kai vėl drebės.

Nepaklausė.

Užsieniečiai ėmė bėgti iš Japonijos.

Džiuljetai į darbą eiti nebereikėjo.

Romeo irgi darbo turėjo tik retsykiais.

Jam bankas, kuriame dirba, pasiūlė išvažiuoti, į filialą Honkonge.

Bet Džiuljetai su jos pasu reikėjo laukti vizos, kad galėtų išskristi su Romeo.

O Romeo Džiuljetos palikti negalėjo.

Kad negalėjo, tai ir nepaliko.

Šiandien jie jau ten, abudu.

Sėkmės visiems Japonijos Romeo ir Džiuljetoms!

2011-03-15

Investuotojų rūpesčiai


2. Investuotojai mumis rūpinasi
09:52 03-15 IP: 80.240.9.72
Google: Investuotojų forumas su Vyriausybe surengę diskusiją kaip paimti milijardą, siūlo patvirtinti tvarką, pagal kurią įmonės tarpusavyje negalėtų atsiskaityti grynaisiais, atlyginimai turėtų būti mokami tik pervedimu, o grynieji pinigai būtų naudojami atsiskaitant tik mažmeninės prekybos įmonėse.

Kaip mumis rūpinasi investuotojai - Vyriausybės gerieji pagalbininkai!

Rūpinasi kaip bulgarais.

Nežiūri, kad mes banknotų litais ir be jų rūpesčio turim dusyk mažiau, negu europėnai eurais.

Kad tik bėdos neprisišauktų ant savo galvos....

Kas tas Investuotojų Forumas?

Oho, net penkiasdešimt jų, mūsų rūpintojėlių.

Šit kodėl PVM įstatymo 28-tas straipsnis šiems milijardo Vyriausybei ieškotojams neužkliūna.

Čia tai viskas aišku.

Rūpinasi mumis, bet daro tai ne savo sąskaita.

Kitaip nebūtų investuotojai.

Bet vis tiek dėl jų neramu - ar tik, su grynaisiais pinigais bekovodami, nekerta šakos, ant kurios sėdi?

Investuotojams juk pelnas terūpi:

Pasak BBC pranešimo, M.Goto pareiškė, kad Fukušimos pirmosios atominės elektrinės reaktoriai iš pat pradžių nebuvo suprojektuoti, kad atlaikytų stiprius žemės drebėjimus ir cunamį. M.Goto pažymėjo, kad kompanija „Toshiba“, stačiusi atominę elektrinę, žinojo apie šį trūkumą.

1. Investuotojai turi visko
09:49 03-15 IP: 80.240.9.72
Dėl gilėjančios atominės krizės Japonijoje smuko akcijų rinkos, todėl investuotojai suskubo pardavinėti fizinį auksą, kad padengtų nuostolius. Ką jie turės, kai atsisakysim iš nieko daromų ir už palūkanas skolinamų pinigų? Google: Fiat Money

Kas, įdomu, tą fizinį auksą iš investuotojų nupirko?

Ar fizinių mokslų atstovai?

Vyresni žmonės net nepagalvotų, kad tokie dabar fiziniai mokslai.

Pakanka rūpesčių investuotojams.

Lietuvoj žymiausi šie du.

Keista, bet ne visi bankai yra investuotojai.

Bankai, žinoma, yra investuotojai, bet išskyrus centrinį banką - tasai nesiskelbia investuotoju.

Tasai iš nieko gamina ir investuotojams skolina tai, ką investuotojai investuoja.

Jei investuoja bankas, tai irgi už palūkanas.

Mūsiškis mus moralizuojantis Lietuvos bankas investuoja užsienyje, sekdamas Vakarų Afrikos valiutų valdybos klasikiniu modeliu, žr. 6 komentarą.

Vakarai ir Afrikoj padeda Rytams.

Kai Lietuvos banko atsargas Lietuvos banko bankininkai užsienyje investuoja, jie rūpinasi be premjero likusių lietuvių morale.

Šiteipos turi darbo abudu - ir Lietuvos bankas, ir Lietuvos premjeras.

O Valstybės kontrolei nuo pernai metų irgi darbo padaugėjo ant Lietuvos.

Tiesa, Lietuvos Respublikos Valstybės kontrolė ne viską gali.

1. hali gali 16:31 03-15 IP: 80.240.9.72
Atlikdami auditą Lietuvos banke valstybės auditoriai vadovavosi įstatymo nuostata, kad Valstybės kontrolė nuo 2010 metų gali atlikti Lietuvos banko įstatyme nustatytos vykdomos veiklos auditą tiek, kiek tai neprieštarauja Europos Sąjungos teisės aktams ir juose įtvirtintiems Europos centrinių bankų sistemos tikslams ir uždaviniams, ir jeigu tai nepažeidžia Europos centrinių bankų sistemos konfidencialumo ir nepriklausomumo režimo.

Tiek ir gali Valstybės kontrolė.

Išvados?

Mūsų tarpe yra neskaidrių.

Investuotojai skaidrina.

Kol turi kuom.

Lietuvos bankas rūpinasi moraliniu Lietuvos klimatu.

Vietoj Bažnyčios.

Jo biudžetas vykdomas tinkamai.

2011-03-13

Krikščionys

Pagrindinė bažnyčios schizma įvyko 1054 m. Tada atsirado Vakarų krikščionių (Romos katalikų) bažnyčia ir Rytų krikščionių (stačiatikių) bažnyčia.

Jas jungia Jėzus.

Kurį nukryžiavo dar nešventosios Romos imperijos prefektas, "iš anksto nusiplovęs rankas".

The protos (Greek: πρώτος, "first, premier") is a monastic office at the Eastern Orthodox monastic state of Mount Athos in Greece.

Mount Athos (Greek: Όρος Άθως, Oros Athos) is a mountain and peninsula in Macedonia, Greece. A World Heritage Site, it is home to 20 Eastern Orthodox monasteries and forms a self-governed monastic state within the sovereignty of the Hellenic Republic.

Tokia Šventojo Kalno valstybės vienuolių vėliava:


The Sovereign Military Hospitaller Order of Saint John of Jerusalem of Rhodes and of Malta (Italian: Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta) (known as the Sovereign Military Order of Malta [SMOM], Order of Malta or Knights of Malta for short) is a Roman Catholic order based in Rome, Italy and the world's oldest surviving order of chivalry. The Sovereign Military Order of Malta is widely considered a sovereign subject of international law.

Viešpaties Jėzaus Kristaus karsto vaduotojai, gailestingieji hospitaljerai, skaistybės ir neturto adeptai, kryžiaus karų karžygiai, Ordinus Sancti Mari, ordino, pašvęsto Šv. Mergelei Marijai, kariai palaipsniui virsta teutoniškosios, etninės agresijos kalaviju. Nuolat yra barami ir drausminami popiežių, nes iškreipia Naujojo Testamento dvasią - jų raštuose retai sutiksi Kristaus vardą, užtai mėgstamas herojus yra Senojo Testamento Judas Makabėjus, priešų žudikas. Dievo rūstybė netrunka pasireikšti – seka katastrofa prie Tanenbergo.

Toliau – dėsninga destrukcija: pereinama į protestantizmą...Švenčiausios Mergelės Marijos gynėjai jos išsižada! Iš kadaise galingo ordino lieka mažas kambarėlis Vienos senamiestyje, kur saugomi ordino archyvai, tiktai dabar jis jau vadinasi Maltos ordinu ir išpirkinėja praeities nuodėmes krikščioniškaja labdara...

Specifinis tarptautinės teisės subjektas yra Suverenus Maltos Ordinas, įsteigtas Kryžiaus žygių metu, valdęs Rodoso ir Maltos salas, 1798 m. praradęs suverinitetą ir veikiantis dabar kaip humanitarinė organizacija. Daugiau nei 40 valstybių, taip pat ir Lietuva, palaiko diplomatinius santykius su Ordinu.

Taigi Maltos ordinas neturi savo šalies, savo tautos, bet turi valstybingumą.

Vatikanas ir Maltos ordinas nėra JTO nariai, tačiau abu turi nuolatinių stebėtojų statusą - Vatikanas kaip „valstybė nenarė“, o Maltos ordinas - kaip „kitoks darinys“.

Latest interventions of the Order of Malta in the World.

Jo herbas.


Panašus?

Kas paslėpta?


Šventosios Romos imperijos herbas:


Rusijos imperijos herbas:


Šventa Trejybė, o erelis dvigalvis.