2011-03-13

Krikščionys

Pagrindinė bažnyčios schizma įvyko 1054 m. Tada atsirado Vakarų krikščionių (Romos katalikų) bažnyčia ir Rytų krikščionių (stačiatikių) bažnyčia.

Jas jungia Jėzus.

Kurį nukryžiavo dar nešventosios Romos imperijos prefektas, "iš anksto nusiplovęs rankas".

The protos (Greek: πρώτος, "first, premier") is a monastic office at the Eastern Orthodox monastic state of Mount Athos in Greece.

Mount Athos (Greek: Όρος Άθως, Oros Athos) is a mountain and peninsula in Macedonia, Greece. A World Heritage Site, it is home to 20 Eastern Orthodox monasteries and forms a self-governed monastic state within the sovereignty of the Hellenic Republic.

Tokia Šventojo Kalno valstybės vienuolių vėliava:


The Sovereign Military Hospitaller Order of Saint John of Jerusalem of Rhodes and of Malta (Italian: Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta) (known as the Sovereign Military Order of Malta [SMOM], Order of Malta or Knights of Malta for short) is a Roman Catholic order based in Rome, Italy and the world's oldest surviving order of chivalry. The Sovereign Military Order of Malta is widely considered a sovereign subject of international law.

Viešpaties Jėzaus Kristaus karsto vaduotojai, gailestingieji hospitaljerai, skaistybės ir neturto adeptai, kryžiaus karų karžygiai, Ordinus Sancti Mari, ordino, pašvęsto Šv. Mergelei Marijai, kariai palaipsniui virsta teutoniškosios, etninės agresijos kalaviju. Nuolat yra barami ir drausminami popiežių, nes iškreipia Naujojo Testamento dvasią - jų raštuose retai sutiksi Kristaus vardą, užtai mėgstamas herojus yra Senojo Testamento Judas Makabėjus, priešų žudikas. Dievo rūstybė netrunka pasireikšti – seka katastrofa prie Tanenbergo.

Toliau – dėsninga destrukcija: pereinama į protestantizmą...Švenčiausios Mergelės Marijos gynėjai jos išsižada! Iš kadaise galingo ordino lieka mažas kambarėlis Vienos senamiestyje, kur saugomi ordino archyvai, tiktai dabar jis jau vadinasi Maltos ordinu ir išpirkinėja praeities nuodėmes krikščioniškaja labdara...

Specifinis tarptautinės teisės subjektas yra Suverenus Maltos Ordinas, įsteigtas Kryžiaus žygių metu, valdęs Rodoso ir Maltos salas, 1798 m. praradęs suverinitetą ir veikiantis dabar kaip humanitarinė organizacija. Daugiau nei 40 valstybių, taip pat ir Lietuva, palaiko diplomatinius santykius su Ordinu.

Taigi Maltos ordinas neturi savo šalies, savo tautos, bet turi valstybingumą.

Vatikanas ir Maltos ordinas nėra JTO nariai, tačiau abu turi nuolatinių stebėtojų statusą - Vatikanas kaip „valstybė nenarė“, o Maltos ordinas - kaip „kitoks darinys“.

Latest interventions of the Order of Malta in the World.

Jo herbas.


Panašus?

Kas paslėpta?


Šventosios Romos imperijos herbas:


Rusijos imperijos herbas:


Šventa Trejybė, o erelis dvigalvis.

1 komentaras:

Dario Budrio rašė...

https://sun9-16.userapi.com/c851232/v851232945/1d04ca/NPE5aASJYK8.jpg