2015-05-16

B. B. King Pitery

Mirė užvakar.

B.B. King poses beneath a portrait of Vladimir Lenin during his tour of the Soviet Union in 1979.
Buvau B.B. King'o koncerte Pitery, tais pačiais metais.

Bilietus tokian vakarietiškan koncertan tais brandaus socializmo laikais, suprantama, išgraibstė iškart, bilieto neturėjau, bet, maniau sau, vis tiek koncertan pateksiu.

Ir, tik išėjęs iš metro stoties, išgirdau:

- Билетик не нужен?

Salė buvo sausakimša, bet po pertraukos pirmose eilėse sėdėję nomenklatūrščikai - lengva buvo juos atpažint - išėjo:)

BB King, who has died aged 89, was the most influential blues musician of his generation and the music’s most potent symbol. He represented the blues as Louis Armstrong once represented jazz, a single performer who could nevertheless stand, and speak, for the whole genre.Turban Challah

×bùlka (l. bułka) sf. (1) banda, bandelė (ragaišio, duonos): Užbėk pas bekėrę ir paimk bùlką Gs. Bulvos kaip bùlkos Ds. Žmona kap bulkùtė (apkūni) Gs.

Rimčiau!

Bulka buvo įrašyta į Didžiųjų kalbos klaidų sąrašą, patvirtintą Kalbos komisijos 1997 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 68! 

Shabbat challah, known as a bilkele or bulkele or bilkel or bulkel (plural: bilkelekh; Yiddishבילקעלע) baigiel (Polish) is a bread roll made with eggs, similar to a challah bun.


tik iš 6, o ne trijų, kaip mūsiškė, tešlos ritinėlių pinta.

Šeši kampai?
On Rosh Hashanah, the Jewish New Year, the challah may be rolled into a circular shape (sometimes referred to as a "Turban Challah"),
 symbolizing the cycle of the year, and baked with raisins in the dough. Sometimes the top is brushed with honey in honor of the "sweet new year."

Nieko neprimena?

O jei primena - kodėl tai, ką primena, tokio pavidalo?

 Ir kitas įdomus klausimas: kaip nutiko, kad abraominininkais mus verčiantieji per savo rudenį nutinkančius Naujuosius Metus ne tik šito turbano 
vardu vadinamą, bet ir panašaus į tą turbaną pavidalo bulkele kepa?

Abrahamic religions (also Semitic religions) are monotheistic faiths of West Asian
[1] origin...

Lietuviai...
Lietuviai - marš vakarietiškon azijietiškon buožinyčion!

Šaunuoliai...

Шалом СССР!

Pasakiau Pranui, jog pastebėjau Naujosios Ekonominės Politikos pabaigos sutapimą su Didžiąja Ekonomine Krize. o jis irgi kai ką pastebėjo: 

О первом пятилетнем плане (1 октября 1928 — 1 октября 1933) было заявлено на XVI конференции ВКП(б) (апрель 1929 года) как о комплексе тщательно продуманных и реальных задач.
Pirmoji piatilietka žy Kūčiomis prasidėjo, Naujaisiais Metais baigėsi.

Mat, Naujieji Metai ( Roš ha-Šana – „Metų galva“)  būna rudenį.

The U.S. government's fiscal year begins on October 1 of the previous calendar year and ends on September 30 of the year with which it is numbered.

Calendar for year 2008 (Israel)

Sep 30 Tishri 1Rosh Hashana (New YearOct 1 Tishri 2Rosh Hashana II (New Year day 2)
http://www.timeanddate.com/calendar/?country=34

Шалом СССР!

Per Naujuosius Metus Rytų Europos žydai žuvį patiekia su visa galva ir ją valgo, vieni kitiems linkėdami „būti galvoje, o ne uodegoje“.

Girsh Yankelevich Brilliant!

Страна советов 
и ... дураков ...

Vektoriniai Lietuvos įstatymai

Vektoriai nurodo kryptis, o Lietuvos įstatymai, pasirodo, skirtingomis kryptimis veikia skirtingai.
Šarūnas Puidokas, ekspertai.eu Visuomeninių ir politinių procesų skyriaus vadovas:

Prisipažinsiu, šį kartą man gana sunku komentuoti tokį archyvo vadovo atsakymą, tai reikalauja nekasdienių dvasinių pastangų... Arba jis subtiliai pajuokavo, arba... su tokiu akibrokštu aš turbūt nebuvau susidūręs nuo „Šėpos“ teatro laikų, kur, pasigirsiu, teko įkūnyti paties profesoriaus Landsbergio vaidmenį...
Taigi Lietuvos įstatymai, kaip galima suprasti iš archyvo direktoriaus atsakymo, kuo griežčiausiai saugo ne tik dokumentus apie buvusių NKVD darbuotojų teistumą, bet net ir žinias apie jų galimai įvykdytus nusikaltimus. Manau, koks nors Zuroffas jau seniai būtų šitą archyvą išrinkęs po plytą, jei mūsų šalis taip saugotų buvusių nacių darbuotojų paslaptis.


Britanija padidėjo Aukse?


Pasirašykit, kad nekalbėsit lietuviškai.

Ar jūs suprantat, kad Auksė yra britė?

Ne, nejuokauju.
Nė kiek nejuokinga.

Lygios galimybės Europoje?

Labiausiai didėsianti Didžiąja Britanija virtusi Jungtinė Karalystė ir labiausiai mažėsianti Didžiąja  nevadinama Lietuva, nevadinama ir Karalyste...

O kokią šalį padidino irgi paslėpto veiduko Deimantė?

O gal Gabrielius kalba lietuviškai? 

Ukrainos Nepriklausomybė

Monsanto's Land Grab in Ukraine.

GMO and Europe’s “Bread Basket”. Monsanto’s Land Grab in Ukraine.

Meluoja, kaip ir rusai?

Ką į tai Vaterlandsunion Oppositionsführer?

Ką į tai mūsų AntiReferendūminis Seimas?

Ką į tai mes, remiantys Ukrainos Nepriklausomybę?

Rusai cituoja vokiečių parlamentarą:


Мы задаем вопросы федеральному правительству:

1. Какими сведениями обладает федеральное правительство о захвате земель национальными и международными сельскохозяйственными концернами, а также западными и незападными правительствами на Украине?

2. Какие выводы делает федеральное правительство из захвата земель на Украине агропромышленными предприятиями для развития сельскохозяйственного экспорта, учитывая заявление федерального министра по экономическому сотрудничеству и развитию д-ра Герда Мюллера о поддержке мелких хозяйств с целью обеспечения продовольственной безопасности?

3. Какие цели преследует федеральное правительство на площадке Немецко-украинского агропромышленного диалога (APD)?

4. С каких пор и в каких объемах Немецкий аграрный центр (DAZ) на Украине финансово поддерживается со стороны федерального министерства продовольствия и сельского хозяйства (BMEL) (перечислите, пожалуйста, по годам и проектам)?

5. Какую роль играет группа немецких советников, которая занимается вопросами сельского хозяйства, и в каких объемах эта группа финансируется федеральным правительством? (www.beratergruppe-ukraine.de)

6. Какими средствами располагает федеральное министерство продовольствия и сельского хозяйства (BMEL) для сельскохозяйственных проектов на Украине в 2015-м и 2016 годах?

7. Каков объем финансовых средств ЕС в рамках Общей сельскохозяйственной политики (GAP) предусмотрен для предприятий, которые ведут деятельность на Украине (пожалуйста, перечислите по годам с 2012-го по 2015-й)?

8. Какие двусторонние проекты сотрудничества поддерживает федеральное министерство продовольствия и сельского хозяйства (BMEL) на Украине (пожалуйста, укажите данные по финансовой поддержке по каждому проекту отдельно)?

9. В какой степени банковская группа KfW участвует в выдаче кредитов сельскохозяйственным концернам, которые инвестируют на Украине (пожалуйста, перечислите с названиями и размерами кредитов)?

10. Каков объем выплат Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) национальным, то есть украинским, и международным сельскохозяйственным холдингам (пожалуйста, перечислите все в полном объеме с 2009 года)?

11. Предоставляли ли банковская группа KfW либо ЕБРР кредиты немецкой компании AGRARIUS AG со штаб-квартирой в Бад-Хомбурге и если да, то с какой целью и в каком объеме?

12. Известно ли федеральному правительству о случаях, когда банковская группа KfW или ЕБРР предоставляли кредиты компании germanagrar CEE GmbH и если да, то с какой целью и в каких объемах?

13. Известно ли федеральному правительству, получала ли компания KTG Agrar SE со штаб-квартирой в Гамбурге кредиты от банковской группы KfW или ЕБРР и если да, то с какой целью и в каких объемах?

14. Известно ли федеральному правительству, получила ли компания Agroton со штаб-квартирой во Франкфурте кредиты от банковской группы KfW или ЕБРР и если да, то с какой целью и в каких объемах?

15. Может ли федеральное правительство подтвердить, что имеющий немецкое происхождение торговец Alfred C. Toepfer получил в качестве поддержки 60 млн долларов от ЕБРР, с помощью которых он смог удвоить площадь своих земель с 50 тысяч до 100 тысяч гектаров?

16. Насколько соответствует выдача кредита Alfred C. Toepfer целям федерального министерства продовольствия и сельского хозяйства (BMEL) поддержать мелкие фермерские хозяйства?

17. Какие выводы и заключения делает федеральное правительство из озабоченности мелких фермерских хозяйств и неправительственных организациях на Украине и в России по поводу фактических потерь украинских с/х предприятий на российском рынке, рынке Таможенного союза и стран СНГ в связи с подписанием соглашения об Ассоциации с ЕС?

18. Как федеральное правительство оценивает проект Ukraine Investment Climate Advisory Services Project ("Консультативные услуги по инвестиционному климату на Украине" — ред.), разработанный международной финансовой корпорацией (International Finance Corporation) Всемирного банка, с помощью которого запущено расширение агробизнеса?

19. Каким бюджетом, по данным федерального правительства, располагает Ukraine Investment Climate Advisory Services Project и какую сумму на этот проект выделило конкретно федеральное правительство?

20. В каком объеме, по данным федерального правительства, компании Monsanto и DuPont получили финансовую помощь в рамках кредита от Всемирного банка для экспансии торговли посевным фондом на Украине?

21. В каком объеме, по данным федерального правительства, компании Monsanto и DuPont получили финансовую помощь от банковской группы KfW или ЕБРР?

22. Какие выводы делает федеральное правительство из требований компании Monsanto о том, что на Украине должны развиваться биотехнологии и генная инженерия?

23. Какие выводы и заключения делает федеральное правительство из обращения стороны (депутатов – ред.) о существующей угрозе, что в случае, если на Украине будет развиваться генномодифицированные с/х технологии, по соглашению об Ассоциации ЕС с Украиной они могут быть установлены в ЕС?

24. В каких проектах и с какими финансовыми средствами участвует Немецкое общество питания (Deutsche Gesellschaft für Ernährung — DGE) в реформе сельского хозяйства на Украине?

25. Какие предприятия поддержаны через проекты DGE (представьте в каждом конкретном случае размер помощи и основные направления проектов)?

26. Какие цели преследует Twinning-Projekt украинского правительства для «улучшения практики менеджмента в области землепользования» с Нидерландами, Германией и Литвой?

27. В какой степени этот Twinning-Projekt финансируется ЕС?

28. В какой степени этот Twinning-Projekt финансируется федеральным правительством?

29. Есть ли у Twinning-Projekt экономические партнеры и какие предприятия поддерживают его финансово?

30. Есть ли уже первые результаты Twinning-Projekt и охватывает ли он продажу земель зарубежным инвесторам?

31. Известно ли федеральному правительству о покупке земель на Украине Ливией в 2010 году в размере более 250 тысяч га?

32. Известно ли федеральному правительству о том, осуществляется ли сделка между Ливией и Украиной, несмотря на смену режима в обоих государствах, и о каких землях (право собственника, форма собственности) идет речь?

Берлин, 16 января 2015 года

Др. Грегор Гизи, фракция ЛЕВЫЕ
Rytų Vokietija...

Незалежна Україна.

Du Gabrieliai

Vienas
pranyko Norvegijoje.

Kitas nepranyko.
Konstitucija nenumato, kad prezidentė priiminėtų eilinius 
piliečius?


Mokama sporto aikštelė

Tokia?

Zeitgeist?

Nemokama, sako, tokia:
Apie ką informacijos lentoje informuojama, informuotojas neinformavo.

2015-05-15

Vestuvės Liuksemburge

Sakyčiau, kad
primena 

NEP'ą.

NEP'as, beje, planiniu/atsitiktiniu būdu baigėsi kai Didžioji ekonominė krizė prasidėjo.

dabar kokia - gal Mažoji?

Liuksemburgas Europos Unijai vadus duoda.

Liuksemburgas juk!

Paskaitykim, kaip to Liuksemburgo premjeras pasipiršo ir kokias vestuves iškėlė.

Europos madas žinosim - juk po pusantro mėnesio jaunasis pirmininkaus ES.

Ką jūs sakot!


Vaterlandsunion Oppositionsführer

Oppositionschef
Kubilius.

Heute ist der Chef der Vaterlandsunion Oppositionsführer im Parlament und berät den ukrainischen Präsidenten, Petro Poroschenko.

Kūjeve.

Bičiulis paskambino.

Naujoji Ekonominė Politika

Kondratiev was a proponent of the New Economic Policy (NEP).

Na, ir kas gi toje Naujojoje Ekonominėje Politikoje buvo naujo nematyto?

Nebent Kondratiev waves.

Теоретически обосновал «новую экономическую политику» в СССР. Арестован ОГПУ в 1930 г. по ложному обвинению

В октябре 1928 года началось осуществление первого пятилетнего плана развития народного хозяйства, руководство страны взяло курс на форсированную индустриализацию и коллективизацию. Хотя официально НЭП никто не отменял, к тому времени он был уже фактически свёрнут.

Юридически НЭП был прекращён только 11 октября 1931 года, когда было принято постановление о полном запрете частной торговли в СССР.

Naujosios Ekonominės Politikos pabaiga sutapo su Didžiąja Ekonomine Krize.


Ganėtinai tinkančios mūsų laikams

iliustracijos,

sakyčiau.Kondratiev waves

In the nineteen-twenties, Nikolai Kondratiev,
 a Soviet economist, who was a proponent of the New Economic Policy (NEP), which promoted small private, free market enterprises in the Soviet Union, concluded that capitalism was inclined to half-century cycles of boom and bust and boom again, rather than, as Marx believed, a single inexorable march toward collapse. Wrong answer. Stalin had him imprisoned and executed. It was the Austrian economist Joseph Schumpeter, he of “creative destruction,” who called these cycles Kondratiev waves and popularized them in the West. 

Kondratiev wave

Long wave theory is not accepted by most academic economists, but it is important for innovation-based, development, and evolutionary economics. Among economists who accept it, there has been no universal agreement about the start and the end years of particular waves. This points to a major criticism of the theory: that it amounts to seeing patterns in a mass of statistics that aren't really there.

Moreover, there is a lack of agreement over the cause of this phenomenon. Health economist and biostatistician Andreas J. W. Goldschmidt searched for patterns and showed in 2004 phase shift and overlap of the so-called Kondratjev cycles of IT and health (shown in the figure).


2015-05-14

Nonprofit Internet

Nonprofit.

Interneatas.

Non-profit organization.


Slapta daryti įrašai

1. Iš Generalinės prokuratūros gavę Vytauto ir Laimutės Kedžių namuose slapta įrašytus pokalbius, Kauno apygardos prokurorai išgirdo tai, ką galima išgirsti nebent tikrų pedofilų platinamuose filmuose, rašo „Lietuvos rytas“.


Daugybė įrašų įrodo, kad ne mergaitė Kedžiams ir N.Venckienei pasakojo apie ją motinos namuose tvirkinusius vyrus.
2. Neseniai paskelbta oficiali Nacionalinės teismų administracijos (NTA) statistika liudija, kad mūsų teismai pernai patenkindavo 99 procentus prokurorų prašymų sankcionuoti telefono klausymąsi.

3. Kauno apylinkės teismas tęsia baudžiamosios bylos nagrinėjimą, kurioje dabar jau buvęs Kauno technologijos universiteto (KTU) gimnazijos direktorius Bronislovas Burgis kaltinamas dėl sistemingo nepilnametės bauginimo, naudojant psichinę prievartą. Penktadienį posėdžio metu viešinami slapta daryti garso įrašai.

Tuomet iš viso buvo padaryti trys garso įrašai – vienas tarp gimnazistės ir direktoriaus, du – tarp B. Burgio ir gimnazistės tėvų. Visus pokalbius įrašė nukentėjusioji pusė išmaniaisiais telefonais.

Ir ką?

Štai ka: 

4. G. Ivanausko teigimu, kad D. Ulbinaitė perdavė slaptą informaciją BNS vyr. redaktorei, įrodo mažiausiai vienas įrašytas telefoninis pokalbis, vykęs tarp šių moterų, tačiau Vilniaus apygardos teismas jau anksčiau buvo konstatavęs, kad slapta įrašyti telefoniniai pokalbiai negali būti laikomi įrodymais. 

P.S. Tokį paaiškinimą gavau:

2007 m. birželio 28 d. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamojo proceso kodekso normų, reglamentuojančių įrodinėjimą, taikymo teismų praktikoje apžvalgos 3.6.2. punkte yra išaiškinta, kad tais atvejais, kai duomenis surenka valstybės institucijos ar pareigūnai (ikiteisminio tyrimo pareigūnai, prokuroras, ikiteisminio tyrimo teisėjas ar teismas), būtina patikrinti, ar jie gauti įstatyme nurodytu būdu (taikomas principas „leidžiama tai, kas numatyta įstatyme“) ir ar nebuvo pažeista įstatyme numatyta duomenų gavimo tvarka, o 3.6.2.1. punkte nurodyta, kad duomenys, kuriuos valstybės institucijos ar pareigūnai gavo įstatyme nenurodytu būdu, įrodymais nepripažįstami.

Kiek kitokia tvarka yra civilinėse bylose, rinkti įrodymus gali ir fiziniai asmenys, kai jie siekia apginti savo interesus

Slaptumo atpažinimas

slaptùmas sm. (2) BŽ411, DŽ; M, LL171, Rtr
1. → slaptas 1: Tarybų valdžia revoliuciniu būdu nuplėšė slaptumo uždangą nuo užsienio politikos (sov.) rš. Susirašinėjimo slaptumo pažeidimas – tai neteisėtas susipažinimas su kitų asmenų korespondencijos turiniu be jų sutikimo rš. Pinigai bus atiduoti, laikantis didžiausio slaptumo J.Balč. Indėlio slaptùmas NdŽ.
2. NdŽ slėpiningumas, paslaptingumas.
3. NdŽ slaptas dalykas, paslaptis: Nėra slaptùmo jokio, gali skaityt Vlk.
4. NdŽ → slaptas 5.
5. slėpiningas, neištirtas dalykas: Iš kokių slaptumų tik pareina ugnis? Vd.

Iš kokių slaptumų tik pareina pinigai?

Oho - slaptumai!

Nėra slaptùmo jokio, gali skaityt.
Mūsų valstybėj valstybinę paslaptį atpažįsta teismas!

Dear Juris Prudence.


Slapti reikalai

Slaptos slaptųjų tarnybų pažymos jau antrąsyk paslapties šydo gaubiamos mūsų Prezidentės rankose.

Paslaptorius.

Rinkėjų balsų skaičiavimo paslaptis.
Kaukės.
Žaliųjų žmogeliukų paslaptis.
«Hо мы то c вами знаем кто-это»?
Кто?
Ar ne šita yra pagrindinė paslaptis?

Pranašas iš JAV

Agentūra „Bloomberg“ teigia, kad „Martinas Armstrongas yra savamokslis ekonomistas, neatgailaujantis kriminalinis nusikaltėlis, atsėdėjęs 11 metų kalėjime už investuotojų mulkinimą ir jiems padarytą 700 mln. dolerių žalą, o taip pat už 15 mln. dolerių vertės turto nuslėpimą nuo mokesčių tarnybos“. Ieškinys teismui dėl M.Armstrongo machinacijų buvo pateiktas 1999 metais, apkaltinus jį finansų piramidės organizavimu.

„Manheteno rytas“, pats šitai parašęs, Martiną Armstrongą vadina pranašu iš JAV, matančiu euro galą.
Kai ką primena?

Armstrongo modelis – vadinamasis Pi kodas...


2015-05-13

Jei toks protingas

- kodėl neturtingas?


Tai bent klausimas!


Matė matė kažin ką...

Greta ne tik Estija su Šveicarija, ne tik JAV su Portugalija ir Lietuva, bet ir Liuksemburgas su Ispanija,

Latvija su Norvegija, Izraelis su Graikija.

Mat - ką gi bendro gali matematika turėt su rodiklinės funkcijos 

matymu ir juolab su jos išmanymu? 
Ne išmanymas, o išmanumas svarbu!
Vatikanas pripažino PalestinąOn 13 May 2015, the Bilateral Commission of the Holy See and the State of Palestine, which is working on a Comprehensive Agreement following on the Basic Agreement, signed on 15 February 2000, held a Plenary Session in the Vatican to acknowledge the work done at an informal level by the joint technical group following the last official meeting held in Ramallah at the Ministry of Foreign Affairs of the State of Palestine on 6 February 2014.
The talks were chaired by Mgr Antoine Camilleri, Under-Secretary for the Holy See’s Relations with States, and by Ambassador Rawan Sulaiman, Assistant Minister of Foreign Affairs for Multilateral Affairs of the State of Palestine.
The discussions took place in a cordial and constructive atmosphere. Taking up the issues already examined at an informal level, the Commission noted with great satisfaction the progress achieved in formulating the text of the Agreement, which deals with essential aspects of the life and activity of the Catholic Church in Palestine.
Both Parties agreed that the work of the Commission on the text of the Agreement has been concluded, and that the agreement will be submitted to the respective authorities for approval ahead of setting a date in the near future for the signing.
The members of the Delegation of the Holy See were:
1. Mgr Antoine Camilleri, Under-Secretary for Relations with States;
2. His Excellency Archbishop Giuseppe Lazzarotto, Apostolic Delegate to Jerusalem and Palestine;
3. His Excellency Archbishop Antonio Franco, Apostolic Nuncio;
4. Father Luciano Lorusso, Under-Secretary of the Congregation for the Oriental Churches;
5. Mgr Alberto Ortega, Official of the Section for Relations with States of the Secretariat of State;
6. Father Emil Salayta, Judicial Vicar of the Latin Patriarchate of Jerusalem.
The members of the Palestinian Delegation were:
1. Ambassador Rawan Sulaiman, Assistant Minister of Foreign Affairs for Multilateral Affairs;
2. Ambassador Issa Kassissieh, Representative of the State of Palestine to the Holy See;
3. Mr Ammar Hijazi, Deputy Assistant Minister of Foreign Affairs for Multilateral Affairs;
4. Mr Azem Bishara, Juridical Counsellor of the PLO.
[00805-EN.01] [Original text: English]
[B0365-XX.01]
JERUSALEM (RNS) The Vatican’s decision to recognize Palestine as a sovereign state on Wednesday (May 13)  angered Israeli officials.