2015-11-21

Metinės

День Гі́дності та Свобо́ди — свято в Україні, що відзначається щороку 21 листопада на честь початку цього дня двох революцій: Помаранчевої революції (2004 року)
та Революції Гідності (2013 року).
???


2013 m. lapkričio 21 d. Rygoje, įgriuvus prekybos centro „Maxima“ stogui, žuvo žmonės, daugybė sužeistų.

Garbingi asmenys aukojo

Kas jie?
Ne, ne šitie...

Prabangioje verslo ir labdaros vakarienėje „Diner de Gala avec Martell“, kurios tikslas – dvarų kultūros puoselėjimas Lietuvoje, kultūros paveldo mecenavimas ir verslo ryšių tarp dviejų šalių stiprinimas – kaip ir pernai, rinkosi Prancūzijos kapitalo įmonių vadovai, šalies verslininkai, valstybinių institucijų vadovai ir kiti garbingi asmenys.
O kam aukojo šie jauni, ir jau garbingi asmenys?

Bilietas į prabangią verslo ir labdaros vakarienę kainavo 150 EUR iš kurių 45 EUR aukojama. Vakaro metu suaukotos lėšos bus skirtos antrajam mecenavimo objektui Valdovų rūmuose.
Garbingi asmenys turės kur susirinkti vėl.

Rinkimų paradoksas

Rinkimų paradokso atradėjas - matematikas:
Marie Jean Antoine Nicolas de Caritat is best known (for his) work in mathematics and support of the French Revolution.
Kas gi mėgsta matematiką?

Valdžia matematikų nemėgsta.
Ne...

Balsavimo paradoksas (Jono Kondorsė paradoksas) – Marquis de Condorcet  XVIII amžiuje pastebėtas paradoksas, teigiantis, kad kolektyvinis pasirinkimas dėl konfliktuojančių norų gali būti ciklinis,
o ne tranzityvus.

Pavyzdys

Trijų rinkėjų pasirinkimo eiliškumas, kai yra trys balsavimo pasirinkimai (A, B ir C):
  • Rinkėjas X – A, B, C
  • Rinkėjas Y – B, C, A
  • Rinkėjas Z – C, A, B
Kaip matyti, dviem trečdaliams rinkėjų pasirinkimas A yra geresnis negu B, dviem trečdaliams B geresnis negu C ir dviem trečdaliams C geresnis negu A.
Taigi, jei būtų išrinktas A, galima teigti, kad C yra geresnis pasirinkimas, nes dviem iš trijų rinkėjų jis tinka labiau. Tačiau jei būtų išrinktas C variantas, dviem rinkėjams geresnis variantas būtų B, todėl galima būtų teigti, kad B geresnis variantas. Analogiškai, jei išrinktas B, daugumai geresnis variantas būtų A.

Tokiu būdu ... apklausų ir balsavimų rezultatų išankstinis žinojimas keičia likusių rinkėjų apsisprendimą. 

Sakykit, o kam prieš mūsų rinkimus visada visada skelbiami apklausų rezultatai?

Likewise, the structure of a sequence of votes in a legislature can be manipulated by the person arranging the votes,
to ensure his preferred outcome.

Va tai tau:)

Marquis de Condorcet ne mūsų Lietuvoj gyveno, kur:

1. Partijų sąrašuose esantys turi dvigubai daugiau galimybių būti išrinkti negu partijų sąrašuose nesantys.

2.  Partijų sąrašuose esantys turi mūsų visų - Valstybės -  pinigų savo rinkiminei kampanijai, o partijų sąrašuose nesantys neturi jų.

3.  Partijų sąrašuose esantiems pakanka mažiau rinkėjų balsų tapt išrinktaisiais, negu partijų sąrašuose nesantiems.

4. Šitokiu, mano supratimu, VISIŠKAI NEKONSTITUCINIU būdu išrinktieji ką tik neleido visuomenės sudarytiems visuomeniniams komitetams dalyvauti rinkimuose. 

Tai ar reikia stebėtis, kad rinkėjai labiausiai nepasitiki savo išrinktaisiais.

Išrinktieji...

Ar ne šiems jie tarnauja?

Tai tada 

Ugniagesių gelbėtojų valstybė

¨ Tyrimo laikas: 2015 m. spalio 1 – 10 d.
¨ Respondentų skaičius: N = 1030
¨ Tyrimo objektas: 18 metų ir vyresni Lietuvos gyventojai
¨ Apklausos būdas: interviu respondento namuose

Ar Jūs pasitikite, ar nepasitikite šiomis Lietuvos institucijomis?, %
Jei jau šitaip
- kodėl Briuselin 
prezidentė vyksta, o ne ugniagesiai gelbėtojai?
O štai ir Rinkimų Paradoksas:

Visuomenės Išrinktieji - Visuomenės Pasitikėjimo Dugne!
Kas ir kaip mus valdo?

Gal ir čia - sąmokslo teorija?

Kas
šitaip
mūsų 

įstatymus

surašė?

0% < 25 % < 40 % < 50 % 
Let's party?
Kiek dar

tylėsim?

Pasaulio senumas

2015-11-21 02:30
IP: 84.15.189.225
  
  
The Oxford English Dictionary defines conspiracy theory as "the theory that an event or phenomenon occurs as a result of a conspiracy between interested parties; spec. a belief that some covert but influential agency (typically political in motivation and oppressive in intent) is responsible for an unexplained event", and cites a 1909 article in The American Historical Review as the earliest usage example, rašo Vikipedija.
Naujadaras ta "sąmokslo teorijos" sąvoka.

Sąmokslo teorija – terminas, nusakantis daugelio nelaimingų atsitikimų, blogybių ir gyvenimo blogėjimo tendencingą aiškinimą slaptų jėgų veikimu – dažniausiai vyriausybių, specialiųjų tarnybų ar slaptųjų organizacijų.

Aha, KGB mums tik gėrį nešė...

O mūsų VSD, mus besaugodamas - ar pastebėjo šitai?

2015-11-20

Laimės ekonomistas

Ne, ne šitas,
šis yra SWEDBANK-o ekonomistas.

Raimondas Kuodis „Klausimėlyje“ keletą kartų paminėjo „laimės ekonomiką“ – tokią filosofiją, kai žmonės turėtų mažiau galvoti apie pinigus ir atsigręžti į tikrąsias vertybes.

Kitaip tariant, jei neturi tiek pinigų, kad galėtum patenkinti savo lūkesčius ir dėl to jautiesi prislėgtas, reikia sumažinti tuos lūkesčius ir baigtas kriukis.

Laimė ranka pasiekiama.
„Laimės ekonomiką“ jos apaštalams reiktų skelbti ten, kur žmonės gyvena sočiai.

Kad ir Seime.

O gal laimės ekonomistai laimės ekonomikos receptus pritaikys sau?


Urzgiantis

Urgent

From Middle French urgent ‎(“pressing, impelling”), from Latin urgens, from urgere ‎(“to press”).

Requiring immediate attention.

Nevalia tyčiotis Tautos.

Urzgiantis.

Visuomenė ir Seimas

2014-01-18
Šįmet vyksiančiuose Europos Parlamento (EP) rinkimuose pirmąkart dalyvaus ne tik politinių partijų, bet ir nepartiniai, visuomeninių rinkimų komitetų iškelti kandidatai.

2014 m. lapkričio 6
Visuomeniniams rinkimų komitetams leista pasirinkti pavadinimą.

2015-03-23
Visuomeniniams komitetams prognozuoja trečdalį naujojo Seimo balsų.

2015 m. balandžio 30 d.
2015 m. Savivaldybių tarybų rinkimai didžiuosiuose Lietuvos miestuose išryškino itin stiprią tendencija - Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje bei Alytuje politinę kovą prieš anksčiau dominavusias tradicines partijas laimėjo visuomeniniai rinkimų komitetai.

2015 m. rugsėjo 25 d.
Užkirto kelią Seimo rinkimuose dalyvauti visuomenininkų komitetams

2015 m. lapkričio 19 d.
SEIMO RINKIMUOSE VISUOMENININKŲ KOMITETAMS DALYVAUTI NELEISTA

Parlamentarai neleido Seimo rinkimuose dalyvauti visuomeniniams komitetams. Savo sąrašus, kaip ir anksčiau, galės kelti tik partijos.

Taip pat, nepritarta siūlymui sudaryti atskirą rinkimų apygardą išeivijai. 

Seime milijonierių 610 kartų daugiau, negu visuomenėje:

a) daugiau nei trečdalio Seimo narių turtas ir santaupos viršija milijoną litų;

b) trečdalis Lietuvos gyventojų - ties skurdo riba.

Taigi, Lietuvos Seimas, paprasčiausiai - antivisuomeniškas.

Seimas - turtėjimo vieta: per kadenciją Seime milijonierių padaugėjo 54%.

Per visas Seimo kadencijas Lietuva klimpo į skolas.

Seime kyšininkų nėra, yra lobistai.

Seimas.
Lietuvoje - ne demokratija, bet timokratija.
Balandžio Tezės ir vėl paruoštos...

Mano manymu

In Sanskrit what is the meaning of word, 'man'?

Best Answer: The world Mantra is made of two syllables Man+Tra.

Here “Man” refers to Manana i.e., concentration, contemplating or thinking. It also refers to “Manas” or “Mind” that which concentrates.

Tra is liberation / protection from the bondages of phenomenal world / free from mind.

manà (neol.) sf. mintis: Gana gerai vokiškai savo manas išreiškia Bs.

Manana var Manana!

Geriausias. Iki!

Sprendimas perduoti kavą labdarai nebuvo paprastas.
Vykstant konfiskuoto turto likimą nulėmusiems teismams, pasibaigė kavos geriausią kokybės garantiją žymintis terminas „Geriausia iki...“. Vadovaujantis Lietuvos higienos norma „Maisto produktų ženklinimas“, žyma „Geriausias iki…“ reiškia, kad iki nurodytos datos maisto produktas išlieka pageidaujamos kokybės. Pasibaigus tam terminui, maistą vis dar saugu vartoti, jei produktas buvo tinkamai laikomas ir nebuvo pažeista pakuotė

„Maisto bankas“ kreipėsi į Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą (VMVT) prašydamas leisti kavą ir arbatą dalinti labdarai. Tai ne vienintelis kartas, kai VMVT svarstė tokį prašymą - produktų, kurių vartojimo terminas pasibaigęs, teikimo labdarai tvarka galioja nuo 2002 metų.

Europos Parlamentui paraginus ES šalis nares imtis priemonių mažinti maisto švaistymą, atsakingos institucijos nebe taip griežtai riboja dėl kosmetinių ar pan. priežasčių netinkamo parduoti maisto perdavimą labdarai. Dar pavasarį „Maisto bankas“ gavo VMVT leidimą nepasiturinčių maitinimui tiekti duonos gaminius su pasibaigusiu žymoje „Geriausias iki...“ nurodyta data.

Kavos kontekste Europos Komisija siūlo visai nebežymėti tinkamumo vartoti termino ilgai galiojantiems maisto produktams, kurių terminas ilgesnis nei dveji metai (ryžiams, kavai, arbatai ir pan.). Viena to priežasčių – vartotojai pernelyg dažnai išmeta dar tinkamą vartoti maistą, pasibaigus jo žymėjimui „Geriausias iki...“.

2015-11-19

120 ubagų

Kai Maltos ordinas 

pasieks tikslą, net 126 Lietuvos ubagai gaus po 3 lėkštes kasdien.

Ne gaus, o gautų - šiųmetė jubiliejinė „Maltiečių sriuba” prasidėjo spalio 19 d, šiemet, matyt, ir baigsis.

Betgi - jei kasdien valgytų po lėkštę maltietiškos sriubos, tai tokių valgytojų būtų  net 3*126=378!

Net 0,0126%.

Šitaip suwerganizuoti!
Ordiną!
Tik penktadalis milijono - o kiek
prisipaveikslavusių
...
Ar valgė šiandien močiutė -
tai mūsų ar Maltos ordino rūpestis?