2015-12-05

Pagarbints būki ir pačestavotas

Pagarbints būki
ir pačestavotas.

Kunegsgarbo ir Vilniaus universitetai

Kadangi lietuviams buvo uždrausta studijuoti „eretikų“ miestuose, Kulvietis įsitaisė Leipcige, bet studijas tęsė Vitenberge. Leipcige jis susipažino su lenkų reformatų veikėju Janu Sekliucjanu (Jan Seklucjan). Po to studijavo Italijoje, Sienos universitete, kur gavo teisės daktaro laipsnį. Iš Italijos vėl grįžo į Vitenbergą, kur sužinojo, kad jo tėvai uždaryti į kalėjimą už tai, jog jų sūnus studijuoja nekatalikiškame mieste.

Kulvietis parvyko į Lietuvą, ir jo tėvai buvo išvaduoti. Kulvietis pats prisistatė karalienei Bonai ir nusipelnė jos palankumą. Karalienės globojamas, Kulvietis 1539 m. įsteigė Vilniuje aukštesniąją mokyklą, kurioje mokėsi apie 60 jaunuolių. Mokykloje drauge su Kulviečiu dirbo magistras Jurgis Zablockis (Užubališkis), kilęs nuo Eišiškių, taip pat spėjama, kad ir Martynas Mažvydas, galbūt ir Stanislovas Rapolionis. Joje ne tik buvo mokoma įprastų dalykų, antikinių kalbų, bet ir skelbiamos reformacijos idėjos.

Skleisdamas Vilniuje reformatų pažiūras, Kulvietis užsitraukė katalikų nemalonę. 1542 m. karalienė Bona iškeliavo į Italiją, ir tuo pasinaudojo Kulviečio priešai. Vilniaus vyskupas Povilas Alšėniškis išgavo iš karaliaus ediktą patraukti A. Kulvietį vyskupo teisman. 

Tačiau Kulvietis į teismą nestojo ir, magistro J. Zablockio lydimas, pabėgo į Prūsiją, išsiveždamas savo turtingą biblioteką.

1542 m. Prūsijoje buvo Albrechto su džiaugsmu priimtas, paskirtas Karaliaučiaus partikuliaro vadovu (vicerektoriumi; rektoriaus tuo metu nebuvo) ir kunigaikščio patarėju.

Sužinojęs apie sūnaus persekiojimą, Kulviečio tėvas iš sielvarto mirė.

Motina vėl buvo uždaryta į kalėjimą, tačiau Kulviečio globėjai pažadėjo ją išvaduoti.

1544 m. partikuliarą pavertus universitetu,
Kulvietis buvo pirmasis graikų kalbos profesorius.
................................................................................................

Vilniaus vyskupas Valerijonas Protasevičius pakviečia Jėzuitų ordiną kovoti prieš reformaciją. Pirmieji jėzuitai į Vilnių atvyko 1569 metais ir 1570 m. liepos 17 d. įkūrė pirmą kolegiją LDK ir biblioteką, kuri vėliau tapo Vilniaus universiteto biblioteka.

:)

:))

:)))

1577 m. gautas popiežiaus Grigaliaus XIII pritarimas kolegiją pertvarkyti į universitetą.

1578 m. liepos 7 d. Steponas Batoras Lvove paskelbė pirmąją preliminarią privilegiją, suteikiančią kolegijai tokias teises, kokias turėjo universitetai ir akademijos, tačiau be LDK antspaudo ši privilegija negaliojo (antspaudu disponavo LDK kancleris Mikalojus Radvila Rudasis, kalvinistas).

1579 m. balandžio 1 d. Didysis Lietuvos kunigaikštis Steponas Batoras pasirašė privilegiją, kuria kolegija pertvarkoma į universitetą.

Šios privilegijos nepatvirtino LDK kancleris, tačiau Steponas Batoras sugebėjo priversti kalvinistą vicekanclerį Eustachijų Valavičių antspauduoti dokumentą, taigi ši privilegija įgavo teisinę galią.

Tų pačių 1579 metų spalio 30 popiežius Grigalius XIII išleido tai patvirtinančią bulę.
1570 - 1539 = 31

1579 - 1544 = 35

Pagiedokim.

P.S. Pagarbints būki ir pačestavotas!

Turbūt pirmą kartą

2014-07-23
Turbūt pirmą kartą Lietuvos policijos istorijoje pareigūnams inkriminuojami ne tik nusikaltimai dėl korupcinio pobūdžio įvairių nusikalstamų veikų, bet ir dėl nusikalstamo susivienijimo organizavimo.
Iš tikrųjų skaudu girdėti, skaudu pripažinti, tačiau realybė yra tokia, jog Šiaulių Organizuoto nusikalstamumo tyrimo padalinio pareigūnai, tie, kurie patys turėjo tirti organizuotą nusikalstamumą Šiaulių apskrityje, buvo susibūrę į nusikalstamą susivienijimą įvairiems nusikaltimams daryti”, - kalbėjo spaudos konferencijoje dalyvavęs Policijos departamento Imuniteto tarnybos viršininkas Donatas Malaškevičius.

Aštuoniolika asmenų yra kaltinami nusikalstamų veikų padarimu, keturiolika iš jų yra esami ar buvę Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Organizuoto nusikalstamumo tyrimo padalinio pareigūnai. Kiti keturi asmenys yra civiliai asmenys”, - trečiadienį per spaudos konferenciją sakė Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento prokuroras Gedgaudas Norkūnas.

77,(7)%

Related Queries:

devil staircase function

Egyptian fraction 700/9

Mistika:)

:(

Nuo šiol (2014 09 01) daugelis nelegalių veiklų – prostitucija, narkotikų platinimas, cigarečių bei kitų prekių kontrabanda – bus pripažįstamos ekonominėmis ir turės būti įtrauktos skaičiuojant BVP. R.Danisevičiaus nuotr.

Kaip?

Pinigų...

2015-12-04

VSD ataskaitoje parašyta

Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Artūras Paulauskas:
... VSD ataskaitoje buvo parašyta, jog yra grupės žmonių, kurie žaidžia karinius žaidimus – dažasvaidininkai, šraitasvaidininkai, viename iš VST poligonų šie asmenys treniruojasi. Pavadinimu „Specnazas Lietuva“ mūsų atstovai dalyvavo mūšyje Kaliningrade, kur vaizdavo NATO taktiką išmanančius karius ir jie kovojo su rusų specnazu. Viename straipsnyje buvo parašyta: „menami teroristai ir JAV specialiosios tarnybos bando destabilizuoti padėtį Sirijoje, kad galėtų kontroliuoti pilietinio karo kamuojamą valstybę“. Balandžio mėnesį jie jau repetavo kovas Sirijoje.

Kas tokie?

Taip vadinami nelojalūs.

Isis

Isis (/ˈsɪs/Ancient GreekἾσις IPA: [îː.sis]; original Egyptian pronunciation more likely "Aset" or "Iset"[1]) is a goddess from the polytheistic pantheon of Egypt. She was first worshiped in Ancient Egyptian religion, and later her worship spread throughout the Roman empire and the greater Greco-Roman world. Isis is still widely worshiped by many pagans today in diverse religious contexts; including a number of distinct pagan religions, the modern Goddess movement, and interfaith organizations such as the Fellowship of Isis.
Isis was worshipped as the ideal mother and wife as well as the patroness of nature and magic. She was the friend of slavessinnersartisans and the downtrodden, but she also listened to the prayers of the wealthy, maidens, aristocrats and rulers.[2] Isis is often depicted as the mother of Horus, the falcon-headed deity associated with king and kingship (although in some traditions Horus's mother was Hathor). Isis is also known as protector of the dead and goddess of children.
The name Isis means "Throne".[3] 
Taip vadinami nelojalūs

„Pirmiausia turime žinoti faktus, ar tikrai yra tokių taip vadinamų nelojalių valstybei. Jei yra, tai labai keista, kad beveik pusę metų dirbantis VST vadas sugeba kovoti arba valyti sistemą tik televizijos ekranuose, ką gi jis veikė tuos šešis mėnesius? Jis tiesiogiai pavaldus vidaus reikalų ministrui, ką gi veikė ministras, jau visus metus dirbantis šioje sistemoje?“, - kalbėjo D.Grybauskaitė.
Anas ministras čia
irgi ne prie ko?

Ta pati VST?
Kas kam lojalūs?
Loyal.

Law.
:(

:)

2015-12-03

Lietuviška knyga nevėlavo

Ponieważ wspólnym językiem duchowieństwa i szkół była wówczas łacina, wszystkie książki pisane były w tym właśnie języku. Polszczyzna pojawia się w nich co najwyżej w postaci oddzielnych słów czy też krótkich zdań, jak to ma miejsce w Księdze henrykowskiej

Trumpai sakant, Lenkijoje iki Gutenbergo išradimo visus raštus rašė tik dvasininkai ir tik lotynų kalba

1 марта 1564 года в Москве вышла в свет первая датированная русская книга "Апостол" ("Деяния святых Апостолов")- шедевр типографского искусства. Это событие принято считать датой начала книгопечатания на Руси.“, bet Zigmas Zinkevičius rašo, kad iki Petro I-jo laikų buvo spausdinamos knygos ne rusų, o bažnytine slavų kalba.

Paskaitykim:

Spaudą išrado vokietis Johanas Gutenbergas. Jis pirmąją knygą išspausdino 1447 m. Tai buvo lotyniška Biblija. Tautinėmis kalbomis knygas imta spausdinti vėliau. Mažvydo katekizmas pasirodė praėjus lygiai 100 metų nuo spaudos išradimo (1547 m.). Apie tą patį laiką pasirodė ir pirmosios knygos mūsų kaimynų kalbomis. Latvių kalba pirmoji knyga buvo išleista 1585 m. Vilniuje (!), antroji – 1586 m. Karaliaučiuje, taigi beveik keturiais dešimtmečiais vėliau po Mažvydo katekizmo.

Tiesa, yra duomenų, kad latviška knyga buvo išleista dar prieš 1525 m., bet jos neišliko nė vieno egzemplioriaus. Pirmoji estiška knyga pasirodė Vitenberge (Vokietija) 1535 m., tik 12 metų prieš mūsiškę, bet šios knygos iki šiol surasta vos 11 nepilnų lapų. Pirmoji lenkiška knyga buvo išspausdinta 1513 ar 1514 m. Krokuvoje, maždaug trimis dešimtmečiais anksčiau už Mažvydo katekizmą. Bet ir jos yra išlikę tik 8 lapai. Knygos bažnytine slavų (ne rusų!) kalba buvo pradėtos leisti dar keliolika metų anksčiau, nuo 1491 m. (Krokuvoje). Tačiau tai buvo ne tautinė (žmonių šnekamoji), o religinė raštų kalba, atlikusi panašią funkciją kaip lotynų kalba. Pirmoji spausdinta rusų kalba knyga pasirodė daug vėliau, XVIII amžiuje (Petro I epochoje), ir nelengva nustatyti, kuri iš jų laikytina pirmąja, nes ilgą laiką tebuvo leidžiamos knygos senąja (bažnytine) slavų kalba su tam tikrais rusų kalbos elementais (kuri jau rusiška ir kuri dar nerusiška?). Tas pat pasakytina dėl pirmosios spausdintos knygos gudų kalba. Daugelio mums tolimesnių tautų pirmosios spausdintos knygos irgi pasirodė maždaug tuo pačiu laiku kaip ir mūsų ar dar vėliau, pvz., žydų (jidiš) 1530 m., vengrų – 1533 m., suomių – 1543 m., rumunų – 1544 m., o gruzinų – tik 1629 m.

Visa tai rodo, kad pirmoji lietuviška knyga nė kiek nevėlavo.

Katechizmusa prasty žadei, makslas skaityma rašta yr giesmes“ – 1547 m

To 'Bibi' or Not to 'Bibi'

Bibi is a given name, nickname and surname which is found in various cultures.

American politicians almost exclusively refer to the Israeli prime minister by his first name. They gain points, but is diplomacy diminished?

When the subject of Iran's nuclear program came up during last night's vice presidential debate, Joe Biden began talking about his friend, Israeli Prime Minister Binyamin Netanyahu. Biden likes to play up his long-standing connections with foreign leaders, so mentioning Netanyahu by name was not in itself surprising. The odd part is that Biden never referred to Netanyahu in any way but "Bibi," which is Netanyahu's often-used nickname.

While Netanyahu is referred to as Bibi in a number of settings (in line with Israelis' proclivity toward nicknames, especially in the military), Biden's use of his friend's nickname stood out in a formal political debate. Even more noticeable is that Biden initially referred to "Bibi" without even providing his last name or his position as prime minister of Israel. It is impossible to imagine this happening with any other world leader, but Biden did it repeatedly and with ease when it came to Netanyahu.

Et tu, Bibi?The Putinization of Israel

The Putinization of Israel: Netanyahu Cozying Up to Russia May Cost Israel Dearly
Mistrustful of the U.S. and feeling alienated from Europe, Bibi hasn't defected, but he recognizes the region’s new top dog.

A couple of years ago, farmers in the Jordan Valley began to sing the praises of the Russian market. As more and more retailers in Western Europe boycotted their peppers and dates, the Israeli farmers thought they had found a sensible alternative to the Western Europeans who had been, until that point, their biggest clients.

Some sneered that Europeans boycott West Bank produce for "humanitarian reasons" - but only until their stock runs out. “I boycott them back. My base is Putin, not some European idiot,” one farmer told this reporter last year.

This week Israel seemed to have embraced the pepper-farmers' bitterness as official foreign policy, as Prime Minister Benjamin Netanyahu retaliated against the EU for its decision to label settlement products and cozied up to Vladimir Putin for the second time in two months.

Meeting on the sidelines of the COP21 Paris climate summit, Netanyahu and Russian President Vladimir Putin talked for 45 minutes, about Syria. Both boasted of Russian-Israeli military cooperation and promised to expand them. Putin even got to display his Jewish chops by talking about the meaning of Hanukkah.

Putin, being Putin, looked relaxed, lounging back as Netanyahu spoke. Netanyahu, on the other hand, looked wound-up. Perhaps it had something to do with the fact that a Russian jet recently breached Israel’s airspace (and was not shot down), a poignant example of Russia’s “we can do whatever we want and you can’t do anything about it” attitude.

Earlier this week, in response to the European Union decision this month to label settlement products, Netanyahu ordered Israel’s Foreign Ministry to suspend ties with EU bodies working on the Israeli-Palestinian peace process. This is largely a symbolic move with very little real-world ramifications (for starters, what “peace process?”), but even so, it serves as a stark message regarding Israel’s future intentions. It is yet another example of the growing distance between Israel and the European values it still (half-heartedly) espouses.

There you have it, Israel’s foreign policy circa 2015: Israel turning its back on Europe and apparently doing everything in its power to antagonize the U.S.), while kowtowing to Putin.
It could simply be realpolitik: Netanyahu, ever the savvy politician, quickly recognizing the region’s new top dog.

Or it could be something deeper in play here. As Israel warms up (albeit cautiously) to Putin, it is also beginning to look more and more like Putin’s Russia, with a prime minister who seems invincible, who has much of the media under his thumb, and willing to use his immense political power in order to steamroll practically every democratic principle on his way to fast-track a dubious deal involving local tycoons and a natural resource (in this case, Israel’s natural gas).

Wild cards

Let’s be clear: Despite their seemingly growing affinity, there is no great love between Putin and Netanyahu. In the new Russian-American Chilly War, Netanyahu didn’t “defect” to the Russians. He’s too American in spirit, and Putin is too much of a wild card. Israel and Russia have deep disagreements about the future of Syria, about Bashar al-Assad and about Iran. And unlike the U.S., Netanyahu has no Jewish lobby that can help him put pressure on the Kremlin.

Most likely, Netanyahu’s budding relationship with Putin stems from his deep mistrust of the Obama administration’s ability (or will) to protect Israel’s security interests. The fascination he and other Israeli right-wingers’ have with Putin stems from the same reason that American conservatives often seem enamored  with Putin: he’s “tough on terror.”


While Obama seems reluctant to use the full force of the United States against ISIS, Putin is more than willing to reshape the Middle East in his image.

Also, It’s not that Israel can afford to lose Europe as an ally. Despite the right wing’s demagogy, there is no “European boycott” of Israel. Europe remains Israel’s biggest trading partner and its biggest economic supporter, through numerous trade agreements and partnerships that are vital to Israeli academia, science, culture and exports. That is not going to change.

For all the right-wing protestations that the EU is “de-legitimizing” Israel, the reality is drastically different: The Israeli right-wing has relied for years on the unwavering support for Israel among European nations to essentially do whatever it wanted in the West Bank.

Netanyahu’s symbolic threats to “cut ties” with the EU, and the even-more ludicrous threats made by ministers Ayelet Shaked and Gilad Erdan to sue the EU through the World Trade Organization, are designed largely to appease the “boycott Europe” nonsense that has inexplicably gained traction in Israel in recent months, thanks to poorly-conceived publicity stunts like MK Michael Oren “labeling” EU products. Israel’s reliance on Europe is so large, in fact, that it’s hard not to see the “boycott the boycotters” sentiments as anything but comical.

Nevertheless, while still dependent on European money, Israel is increasingly turning its back on Europe. Ever since the current wave of violence began, more and more Israeli politicians and citizens advocate Putin-like policies involving brutal use of force. Politicians and ordinary citizens have taken to openly mocking European values like humanism as a burdensome folly in the fight against terrorism.

In an article about the dangerous flirtation between parts of Israel’s leadership and public and the political legacy of Putin, former MK Nitzan Horowitz wrote: “Who admires Putinism? Those whose democratic backbone is bent, who view freedom of expression and creativity as signs of laxity and atrophy.” Sadly, among Israel’s population, this group is currently experiencing rapid growth.

Thus while growing increasingly alienated from its two biggest allies - the U.S. and the EU, Israel finds itself growing closer to Russia.

This is a perilous path. Just ask the pepper farmers in the Jordan Valley, who found out for themselves that the Russians are not benevolent, but have their own interests in mind: Knowing they are their only buyers, they used this knowledge to bargain for drastically lower prices. And because Russians only like very specific kinds of vegetables, much of their best produce were left unwanted, thrown away or simply left on the side of the road.  ,

P.S.
P.P.S.

P.P.P.S.

Hoc est polonic

Hoc est in polonico.

Hoc est polonic.
Pelno?

Полно вам нам

...
Pončkių,
ponečka?

Szalomni Państwo!
P.S. Hoc est in polonicoDay, ut ia pobrusa, a ti poziwai." - Book of Henryków (Liber fundationis claustri Sancte Marie Virginis in Henrichow) 1270[3]:

Полно тебе молоть, отдохни.

This is in Polish?

Księga henrykowska, właśc. Liber fundationis claustri sanctae Mariae Virginis in Heinrichow (Księga założenia klasztoru świętej Marii Dziewicy w Henrykowie) – kronika założenia i uposażenia opactwa Cystersów w Henrykowie, spisana po łacinie po 1268, zawiera zdanie w języku staropolskim Day, ut ia pobrusa, a ti poziwai; w 2015 wpisana na listę „Pamięć Świata” UNESCO.
В записях от 1270 года на листе 24[3] находится предложение, которое считают самым первым записанным предложением на польском языке[4]:
"Bogwali uxor stabat, ad molam molendo. Cui vir suus idem Bogwalus, compassus dixit: Sine, ut ego etiam molam. Hoc est in polonico: Day, ut ia pobrusa, a ti poziwai." - Book of Henryków (Liber fundationis claustri Sancte Marie Virginis in Henrichow) 1270[3]
The medieval recorder of this phrase, the Cistercian monk Peter of the Henryków monastery, noted that "Hoc est in polonico" ("This is in Polish").[4][5][6]

Предложение записано следующим образом: «Day, ut ia pobrusa, a ti poziwai», в современной польской орфографии его можно записать так: «Daj, ać ja pobruszę, a ty poczywaj»[5], что в переводе с древнепольского означает «Дай, я помелю, а ты отдохни»[4].
Это предложение было произнесено осевшим в Нижней Силезии чешским рыцарем Богухвалом, обращавшимся к своей жене, моловшей зерно на ручных жерновах. Фраза находится в описании принадлежащей монастырю деревни Брукалице (Brukalice)[2]. Соседи, услышав эти слова, прозвали рыцаря Брукалом (от звукоподражательного глагола brukać — производить шум, молоть)[6], а его прозвище со временем дало имя всей деревне.

Tai nekantrus čekas - galėjo juk ir palaukt
kol lechas prabils lenkiškai...

Хотя предложение названо летописцем польским, оно содержит также и силезские черты: у глагола pobrusa силезское окончание -a (в современном польском )[7].

Ne istorikas 
tas Gūgelis... 

В Польше 
официально силезский язык считается диалектом польского или переходными диалектами между польским и чешским языками.

Bohema
...
Jednym z nielicznych dowodów istnienia języków judeo-słowiańskich (w tym przypadku judeo-polskiego) są napisy na XII i XIII-wiecznych brakteatach polskich bitych przez żydowskich mincerzy na dworze Mieszka Starego i Leszka Białego. Jedna z zachowanych inskrypcji brzmi: משקא קרל פלסק, co transkrybuje się mšk⊃ krl plsk i odczytuje jako Mieszko król Polski.

Tie patys laikai:

Herkus Mantas (kronikose minimas kaip lot. Henricus Montemin lenk. Herkus Monte vok. Henrich Monte)
1260-1274 m. prūsų sukilimo žymiausias vadas. Kilęs iš Notangos žemės, Mantiminų giminės. Žuvo 1273 m. rugpjūčio pabaigoje, kai kryžiuočiai jį susekė, paėmė nelaisvėn ir nužudė (pakorė).


2015-12-02

Jamam 99%?

We are the 99%!
Zuckerbergas planuoja atiduoti 99% savo „Facebook“ akcijų.

99%!

Jamam?

Savo sprendimą M.Zuckerbergas paskelbė savo „Facebook“ 
paskyroje dukrai parašytame laiške. Jis nurodo sukauptą turtą su žmona perduodantys fondui „Chan Zuckerberg Initiative“ – jie nori pasaulį, kuriame augs jų dukra Maks, padaryti geresnį.

Foundation:

Foundation (nonprofit), a type of charitable organization

Foundation (United States law), specifically on nonprofit foundations within the U.S.

Nonprofit!
Private foundation.

And a private foundation does not have the legal requirements and reporting responsibilities of a registered, non-profit or charitable foundation.

Not all foundations engage in philanthropy: some private foundations are often used for estate planning purposes.

Ei....

:((

Tai...

Jamam ką duoda:)

Kauno Aukuro Pilis...

Jei pagautas, tai vagis

Paris, United Nations Climate Change Conference.

„Gaila, kad mus pagavo“, „Važinėkite švariau. Ar bent apsimeskite“.
Volkswagen emissions scandal.

Revoliucijų prezidentas

Petro Porošenką į prezidento postą atvedė revoliucijos.

Posovietinėse Ukrainos revoliucijose dalyvavęs P.Porošenka pavadinamas ir „revoliucijų generaliniu direktoriumi“.

Populiaru manyti, kad milijardierius buvo pagrindinis Oranžinės revoliucijos ar pastarojo sukilimo finansinis rėmėjas. Tiesa, pats P.Porošenka tai neigia.

„Tikrai neduodu pinigų daugiau nei šimtai tūkstančių kitų žmonių (???)“, – pernai ankstyvą pavasarį tvirtino oligarchas.

Tiesa, Šokolado Karalius,
kurio saldumynus užpernai atstūmė Rusija, pageidauja nebūti vadinamas oligarchu. Mat šis titulas Ukrainoje paprastai reiškia korumpuotą žmogų, kuris kapitalą susikrovė neskaidriu būdu.

Коломойский: Между Порошенко и Януковичем разницы почти нет.

Бывший губернатор Днепропетровской области, украинский олигарх Игорь Коломойский считает, что большой разницы между президентством Петра Порошенко и Виктора Януковича нет.

По его
словам, единственное отличие состоит в том, что действующий лидер лучше образован и действует более тонко, чем предыдущий.

Revolution!

Obama įskaičiavo du lėktuvus

JAV prezidentas Barackas Obama antradienį pareiškė, kad tikisi, jog Rusija palaipsniui pakeis savo poziciją dėl Sirijos, apskaičiavusi, kiek kainuoja prezidento Basharo al Assado išlikimas valdžioje.

„Manau, kad per kelis ateinančius mėnesius mes pamatysime pasikeitusius rusų skaičiavimus ir pripažinimą, kad atėjo laikas užbaigti pilietinį karą Sirijoje“, – sakė B.Obama JT viršūnių susitikimo Paryžiuje užkulisiuose.

„Lengva nebus. Pralieta per daug kraujo“, – kalbėjo jis ir pridūrė, kad daugybę metų Rusija investavo, kad B.Assado režimas liktų valdžioje.

Tačiau, pasak B.Obamos, po praėjusį mėnesį džihadistų surengto akto, per kurį virš Sinajaus pusiasalio buvo susprogdintas Rusijos keleivinis lėktuvas , o praėjusią savaitę Turkija numušė jos kovinį lėktuvą,
V.Putino skaičiavimai po truputį keičiasi.

Išprotėjo?

Pamiršo?

Nepamiršo:

... po praėjusį mėnesį džihadistų surengto akto, per kurį virš Sinajaus pusiasalio buvo susprogdintas Rusijos keleivinis lėktuvas...

2015-12-01

Vai Atvažiuoja Lėlių Kalėda

Laikas
ir Landynėj lietuviškai padainuot:

Vai atvažiuoja lėlių Kalėda
Lėlių Kalėda Kalėda
Auksiniais ratais šilkų botagais
Lėlių Kalėda Kalėda
Vai ir atveža mergom prausylų
Lėlių Kalėda Kalėda
Mergom prausylų balto muilalio
Lėlių Kalėda Kalėda
Atkelk tėveli vario vartelius
Lėlių Kalėda Kalėda
Inlaisk tėvuli ant didzio dvaro
Lėlių Kalėda Kalėda
Tai nusiprausiu tai balta būsiu
Lėlių Kalėda Kalėda
Tai pasrėdysiu
Tai graži būsiu
Lėlių Kalėda Kalėda
Vo kai nuveisiu in jaunimėlį
Lėlių Kalėda Kalėda
Tai pasdabos in mani berneliai
Lėlių Kalėda Kalėda
Ir atvažiuos su žaliu vyneliu
Lėlių Kalėda Kalėda...

6 SARA RABINOVITSH  2015-12-01 15:56  88.77.23.214 DEU
Ne veltui jis is musu!

Kas ant SU-34 sparno?

Pranas išvertė:

Kodėl Turkija numušė rusų karinį lėktuvą?
2015 lapkričio 26
Turkija kariniu atžvilgiu yra taip stipriai atsilikusi nuo Rusijos, todėl mažai tikėtina, kad ji drįstu įvykdyti karinį aktą prieš Rusiją be paskatinimo iš Vašingtono. Galima būtų manyti, kad Turkija jaučiasi apsaugota NATO galios, tačiau labai abejotina, kad Europos šalys NATO narės yra pasiryžusios save statyti į branduolinio sunaikinimo pavojų vien tam, kad eitų į karą prieš Rusiją gelbėdamos turkus nuo tokio neapgalvoto ir neatsakingo jų poelgio kaip Rusijos karinio lėktuvo numušimas ir po to sekusio begėdiško melo. Turkija neatsiprašė ir net nepateikė jokio panašaus į tiesą paaiškinimo. Jei Erdoganas nėra beprotis, tai už lėktuvo numušimo stovi Vašingtonas, o to priežastis yra Vašingtono neviltis ir nesugebėjimas iššifruoti naująją Rusijos technologiją, kuri rusų kariuomenei suteikia galimybę visiškai kontroliuoti mūšio lauką žemėje, jūroje ir ore.

Kai rusai išdėstė savo karines pajėgas Sirijoje, jie taip pat jon nuvežė ir naują slaptą ryšių slopinimo technologiją. Kiek aš žinau jie naująją technologiją
Sirijoje panaudojo du kartus. Pirmą kartą per pirmąjį rusų aviacijos skraidymą Sirijoje ir antrą kartą kai Izraelio kariniai lėktuvai įskrido į rusų kontroliuojamą Sirijos oro erdvę.

Kaip jau sakiau, pirmą kartą slaptą technologiją rusai panaudojo per pirmąjį jų karinių lėktuvų skraidymą. Pagal išankstinį susitarimą su Izraeliu ir JAV rusai pranešė apie savo ketinimą atlikti skrydį Sirijoje. Naują technologiją jie panaudojo likus valandai iki lėktuvų pakilimo. Kai jie įjungė slopintuvą, tai apakino ir JAV ir Izraelį — išsijungė visi JAV ir Izraelio radarai. Nedirbo nė vienas radaras, nutrūko kosminių palydovų darbas ir jie nieko nenufilmavo; dar daugiau — nutrūko ryšys su kosminiais palydovais. Bet tai dar ne viskas.

Praėjus maždaug savaitei po Putino kalbos JTO Generalinėje Asamblėjoje Izraelio karo lėktuvai įskrido į rusų kontroliuojamą Sirijos oro erdvę. Rusų aviadispečeriai įspėjo izraeliečius, kad jie pažeidė rusų kontroliuojamą erdvę. Kai izraeliečiai ignoravo rusų perspėjimą, jie slaptą slopinimo technologiją įjungė antrą kartą. Izraelio lėktuvuose sumontuoti du radarai — vienas taikiniams aptikti, kitas valdyti šaudymą į taikinius. Abu radarai naujausios konstrukcijos naudoja kelis keičiamus dažnius, kad jų negalima būt nuslopinti. Lėktuvai turi duomenų keitimosi sistemą su žemės baze. Viskas išsijungė ir nustojo veikti. Liko veikiantis tik vidutinių radijo bangų ryšio kanalas, kurį naudoja civilinė aviacija. Izraelis suprato, kad visa jų technika neveikia ir kai rusai likusiu vieninteliu ryšio kanalu įsakė nešdintis, izraeliečiai pakluso.

Kad ir kokia bebūtų ši technologija, ji iš pagrindų keičia karo taisykles ir aš nė kiek neabejoju, kad šią technologiją įminti yra pati svarbiausia būtinybė Amerikai.

Tad kodėl Turkija numušė rusų lėktuvą?

Įtariu, kad kažkas nori, kad rusai dažniau naudotų slaptąją technologiją, labai dažnai naudotų, kad galima būtų aptikti jos silpnąsias vietas. Numuštas rusų karinis lėktuvas kaip tik gali priversti rusus tą daryti.

Jei aš teisingai suprantu, tai dabar šalia kovos veiksmų Sirijoje dirba visi Raven ir ELINT (Nacionalinės Saugumo Tarnybos elektroninė žvalgyba) specialistai — jie bando šią technologiją iššifruoti! Galima tik spėti kokios didžiulės pajėgos ten sutelktos.

...

Daktaras Paulius Kraigas Robertsas (Paul Craig Roberts) buvo JAV finansų ministro patarėjas ekonominės politikos klausimais ir Wall Street Journal redaktoriaus pavaduotojas.

Buvo žurnalų Business Week, Scripps Howard News Service ir Creators Syndikate apžvalgininkas.

Daug bendravo su universitetais.

Jo asmeninis interneto puslapis
pritraukė viso pasaulio dėmesį.

Jo naujausios knygos yra „The Failure of Laissez Faire Capitalism and Economic Dissolution of the West 
ir How America Was Lost”.
November 26, 2015
Guest Column From George Abert, Formerly Of Air Force Intelligence

Why did Turkey shoot down a Russian Air Force jet?

Turkey is so militarily inferior to Russia that it is unlikely Turkey would commit an act of war against Russia without encouragement from Washington. We might think that Turkey would feel shielded by NATO, but it is doubtful that many European members of NATO would risk nuclear annihiliation by going to war with Russia in order to save Turkey from the consequences of such a reckless and irresponsible act as shooting down a Russian military aircraft and lying about it. Turkey has issued no apology and no believable explanation. Unless Erdogan has lost his mind, Washington is behind the shootdown, and the reason is Washington’s desperation to decode the new Russian technology that gives Russian forces total control over a battlefield, whether on land, sea, or air.

When the Russians deployed their forces to Syria they also deployed some new stealth technology. So far as I know they’ve only used this technology

in Syria twice, once during their first sortie and one other time when some Israeli Air Force jets entered what they knew was Russian operational airspace.

As noted, the first use of this stealth technology was during the first Russian sortie. In accordance with protocols agreed to beforehand with Israel and the US, the Russians informed the US of their intent to launch a sortie. They did so an hour prior to the launch. When they did they also employed a new stealth technology. The technology effectively blinded both the US and Israel. None of the radars worked and most, if not all, satellite coverage was lost or compromised as well. But there’s more.

About a week after Putin’s UN General Assembly address the Israelis launched a sortie into Syria which flew into airspace that was under Russian operational control. Russian air controllers warned the Israelis that they had violated Russian controlled airspace. When the Israelis ignored the Russian air controllers, the stealth technology was employed a second time. The Israeli aircraft are equipped with two radars, one for fire acquisition and the other for fire control. Both are advanced and employ frequency-skipping technology to avoid being jammed. Both radars were effectively jammed. These aircraft have multiple telemetry data-links to their base. These were shut down. The only communications channel left was the high-frequency AM band normally used by civilian air traffic controllers. After the stealth technology was turned on and it was clear to the Russians that the Israelis knew they had been shut down, the Russian air traffic controllers used this AM band to tell the Israelis to scram. The Israelis complied.

Whatever this technology is, it’s a game changer and I’m certain that breaking this technology has been given an extremely high priority.

So why did Turkey shoot down the Russian jet?

I suspect somebody wants the Russians to start using this stealth technology more often, often enough for its weaknesses to be exposed. Shooting down that Russian jet might just get the Russians motivated to do that.

If I’m correct I bet every Raven and ELINT specialist in the business has been deployed to that theater of operations to hack this one! One can only imagine how many resources are being amassed.

Here is an alternative view from Alexander Mercouris, who sees the incident as a blunder made by an out-of-control President Erdogan of Turkey.

Mercouris writes that the reckless and irresponsible act has turned NATO against Erdogan and that even Obama is disturbed.

...

«Мы ожидаем, что... Россия не направит эти системы против самолетов нашей коалиции», — добавила представитель Пентагона Мишель Балданс.
Kas ant SU-34 sparno, jo gale?
...

Vertėjo komentaras:

Kaip visada nesusilaikau nuo komentaro.

Šitą straipsnį būtų labai naudinga perskaityti mūsų aukščiausiems valstybės valstybininkams, labai drąsiai šūkaujantiems ant Putino ir Rusijos ir besirengiantiems juos sunaikinti. Gal perskaitę pareigūnai ateitų į protą ir imtų rūpintis ne Rusijos, o Lietuvos reikalais. Pavyzdžiui, padarytų taip, kad jaunimas norėtų gyventi ir dirbti Lietuvoje, kad išvykę uždarbiauti į užsienį lietuviai noriai grįžtų į tėvynę ir ją stiprintų.

Dar vienas įdomus dalykas — nei NATO, nei JAV net nesirengia 
ginti Turkijos (George Abert manymu, E.P. pastaba). O Turkija NATO narė, ir daug svarbesnė negu Lietuva. Be to NATO ne tik nesirengia, bet ir negali apginti. Amerikoje ir NATO‘e didžiulis sąmyšis — dabartiniame kare be radarų, esančių žemėje, jūroje, ore ir kosmose pralaimėsi bet kokį mūšį. Spaudoje jau pernai buvo rašyta, kad rusai slaptąjį slopintuvą pirmą kartą panaudojo imdami Krymą. Nors ukrainiečių kariuomenės Kryme buvo daug, bet rusai paėmė be šūvio ir tuo visus labai išgąsdino. Negins Amerika su NATO‘u ir Lietuvos, bet į ką nors išmainyti su rusais gali — tai jų tradicija; jau ne kartą mainė. Taip yra todėl, o anglosaksai daug kartų viešai apie tai sakė, kad jie — neturi, neturėjo ir neturės draugų — jie turi tik amžinus savo interesus. Todėl nėra prasmės tarnauti (draugauti) jų interesams.

P.S. Štai kitokie e-triukšmautojai ...

P.P.S. The Foreighn Policy Group:

OCTOBER 21, 2015
Russia’s Winning the Electronic War.