2017-10-28

EuroKongo Liūtas

Nedrįskit
EuroKongo
Liūtą


kritikuot!
Jei neklausysit - nutiks kaip kad nutiko Europos parlamento narei Krystynai Pawlowicz :)
Krystyna Pawlowicz.

„Saulės laikrodis" atgimė


Prieš 33 metus grupei „Saulės laikrodis“ buvo užkirstas kelias muzikuoti. Šiandien jai nebetrukdo niekas - sugrįžusi grupė šeštadienį pristatė naują albumą.

Nuo 1976 iki 1984 metų tuomečio Vilniaus inžinerinio statybos instituto
auklėtinių suburta grupė buvo ryškiausi Lietuvos progresyviojo roko vėliavnešiai. Jie grojo „Pink Floyd“, „Gentle Giant“ ir kitų ryškių Vakarų grupių įkvėptą muziką, kuri patiko ne visiems.

Etatiniu Lietuvos valstybinės filharmonijos ansambliu tapusi grupė ne kartą buvo priversta keisti programą, jos 1983-aisiais įrašyta plokštelė „Lauke ir viduj“ tada taip ir nepasirodė, o po metų kompozitorių komisija nusprendė, kad „Saulės laikrodžio“ muzikoje - per daug nihilizmo ir pesimizmo.

Grupei buvo uždrausta surengti koncertą, į kurį buvo parduoti visi bilietai, ji buvo išmesta iš filharmonijos.

Mirties Civilizija

Vakar „Jakovo veterinarijos centre" šaunus chirurgas išgelbėjo mano šuniuką, kurio snukutis pasidarė labai jau nesimetriškas; nepigiai.

Šįvakar, kaip liepti, atvažiavom vėl, pasirodyt, vaistų gaut, perrišt žaizdą.

Kol laukiau, dviese atvedė kudlotą šunį su antkakliu,  su atvipusiu apatiniu žandikauliu.

- Kas jam? - paklausiau vyro, kuris prie atkišto pagalio pririšta kamera filmavo tą nabagą, kol jį mergina laikė už fdfantkaklio.

Neatsakė.

- Iš kur jūs? - vėl paklausiau.

- „SOS gyvūnai", - atsakė mergina.

- Kas jam? - vėl paklausiau.

- Nežinom... - numykė, - policija...

- Ar turit nuolaidą šiame centre? - pasiteiravau dalykiškai.

- Mus žmonės remia, - šitaip atsakė.

Tuo tarpu moteris iš „Jakovo veterinarijos centro" registratūros padarė tai, ko nedarė mums, su savo augintiniais laukiantiems eilėje: išėjo prie tų dviejų „SOS gyvūnų" žmonių, tardama:

- Einam pasisverti, - ir jie visi keturi (įskaitant šunį) nuėjo.

Neužilgo registratūros moteris grįžo.

Dar po kelių minučių grįžo ir tiedu iš „SOS gyvūnų": mergina ir vyras su kamera ant pagalio, grįžo ir iškart išėjo pro „Jakovo veterinarijos centro" duris laukan.

O tuo metu atėjo vakarykštis šaunusis chirurgas ir nusivedė mus su šuneliu pas save.

Perrišo, pagyrė šuniuką už optimizmą, vaistų suleido.

Grįžau registratūron, susimokėjau, išėjau laukan - tamson, lietun - su šuneliu užanty, ir, jau einant tarp mašinų prie savosios durelių, toptelėjo mintis:

- Taigi tą nabagą nužudyti atvežė!

Sulig ta mintim kad dėjausi žemėn kiek ilgas - šunelis iš užančio iškrito, ir akiniai nuo nosies nulėkė, tarp stovinčių automobilių dėjausi.

Nusikeikiau.

Pasirodo, medis kadais augo automobilių statymo aištelėje, įrengtoje buvusiame platesniame šaligatvyje prie „Jakovo veterinarijos centro"; iš jo liko tik žemutėlis kelmas ir tą kelmą juosiantys „bordiūrai"- už jų ir užkliuvau.

Susiradau patamsy šunelį, akinius; pasitikrinau, kad kairės rankos nykštys ir abiejų kojų keliai, kuriuos po to dėjimosi dar vis skauda, lankstosi.

Atsirakinau automobilį, sulipom abudu su ligoniu, ir pagalvojau:

1. Kas mums suteikė teisę „migdyti", „sterilizuoti" gyvūnus?

Niekas.

Savo patogumui taip darome.

2. „Jakovo veterinarijos centras" už pinigus padeda.

Jei pinigų nėra, tai....

3. Sakykit, Marijos Žemės

katalikai:

- Ar žmogui šitoj Marijos Žemėj be pinigo - ne tas pats, kaip tam šuniui su atvipusia žiauna?

4. Ar yra statistiniai duomenys, kiek vienišų Lietuvos žmonių nekilnojamojo turto perima Klūpatikių Buožinyčia testamentais.

Jokiais ne Senaisiais - tiesiog testamentais, dabartiniais.

Bet iš Egipto kilo mirties filosofija ir mirties religija, t.y. krikščionybė...


Kieno Erškėčių Vainikas?

Beje: palyginkim: palyginkim žemėlapius su mūsų Vedlio Pomėgiu.

Ir pagalvokim, kodėl Mūsų Susvetimėjusią, Nykstančią Civilizaciją užplūsta (taigi, Ir Nugali) Kitokios Trys, AUGANČIOS.

Beje, pasaulio čempionas Remigijus Morkevičius, mūsų Van Damas, kurį po sušaudymo iškart, visus kitus jo pasiekimus
pamiršusi, mūsų VBS su purvais ėmė maišyt, išgelbėjo sužeistą jenotą,
nepaliko jo mirti greitkely - gerai tai žinau, nes skambino jis man (žinojo,kad šunų turiu), ieškojau tam sužeistam ūsūriniam laukinukui prieglaudos, o, kai tokios, imančios ne tik beglobius šunis ir kates, neradau, suradau tuo metu automobilį, kuriame važiavo ir jo žmona bei vaikeliai, vairavusiam Remigijui veterinarų kontaktinius duomenis.

P.S. Laiškelį, kuris, neslėpsiu, mane pradžiugino, gavau:

tą jenotą man atvežė, dabar laksto šlubuodamas (kartą mačiau) miškelyje prie gryčios.


Baika

baika

1. juokelis, sąmojis, pokštas, išdaiga
2. menkniekis, smulkmena, niekai

báika sf. (1) šmėkla, baidyklė: Aš veizu tą báiką už ragų sugrobt Žd. Ana pasirėdžius lygu báika J. Kur ans su tokia baika (negražia, apsileidusia pačia) rodysis! Lž.
×báika (l. bajka, brus. бaйкa) sf. (1)
1. juokas, juokavimas, tuščias dalykas, pasaka: Prasta báika, kad bebaikaudamas koją nusilaužė Vv. Ans pasako[ja] ir plepa vienas baikas Klp. Jis daug visokių baikų prikrėtė (pridarė) Brt.
2. Ar niekis, menkniekis, smulkmena: Báika, ir nevalgęs pabūsi – nenumirsi Dbk.
 báikas krė̃sti juokauti: Kas jam rūpi – tik báikas krė̃sti Gs. Párstokiat, vaikai, báikas krė̃tę Šll.


Žinomas Žemaitijos baikeris rėžė: „Pirmieji baikeriai – po karo Vietname į Jungtines Amerikos Valstijas grįžę kariai.

Nepatenkinti, kad jais valdžia nepasirūpino, kariai būrėsi į gaujas, plėšikavo, platino narkotikus.

Tai kieno dabar Erškėčių Vainikas?


×báika (sl.) adj. ind. neblogas, vidutiniškas, nieko sau: Anas báika žmogus Km. Tas žmogus báika atrodo Ant. Pirma kelias buvo purvinas, dabar jau báika Trgn.

Pagarbos Konstitucijai pragiedruliai
Stebuklas - teisėjų bendruomenė ėmė valytis


2017-10-25 d. 11 val. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija Seime. Akcija „Pagarbos Konstitucijai pragiedruliai“

Spaudos konferencijoje dalyvauja Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjungos pirmininkas ir Daukanto aikštėje Vilniuje tęsiamos akcijos už teisingumą Lietuvoje organizatorius Donatas Šulcas.

Lietuvos Respublikos Konstitucijai – 25 metai. Signataras Zigmas Vaišvila pateiks pastebėjimus dėl Lietuvos valdžios atvirai demonstruojamos nepagarbos pagrindiniam mūsų valstybės dokumentui – Konstitucijai.

Bus pateikta informacija apie pradedantį keistis teisinės valdžios požiūrį į Konstitucijos reikalavimus.

Kauno apygardos teismo pirmininkas Nerijus Meilutis kreipėsi į Teisėjų etikos ir drausmės komisiją dėl drausmės bylos iškėlimo UAB „FF Lizingas“ bankroto bylą netinkamai nagrinėjančiam teisėjui Gintautui Koriaginui.

Generalinė prokuratūra,išnagrinėjusi Zigmo Vaišvilos pateiktą medžiagą, kreipėsi į Teisėjų tarybą dėl drausmės bylų iškėlimo Šiaulių apygardos teisėjams Zigmui Kavaliauskui ir Vidmantui Mylei. Šią informaciją ir Lietuvos Prezidentei buvo pateikęs tęsiamos akcijos už teisingumą Lietuvoje Daukanto aikštėje Vilniuje organizatorius Donatas Šulcas.
Pranešėjas Donatas Šulcas pateiks informaciją apie šios akcijos už teisingumą Lietuvoje teisinę padėtį ir jos pasikeitusią formą.
Matyt, Konstitucijos diena paveikė.

Kambarys


Antraštė:
kambarys
Straipsnelis:
Žodžiai, žymintys sąvoką ‘kambarys’, iš dalies kilę iš platesnės reikšmės žodžių: ‘namas, butas’, ‘pastatas’, ‘pastogė’, ‘erdvė’ ir t. t. arba, atvirkščiai, iš specialios paskirties pavadinimų: ‘vonios kambarys’, ‘miegamasis’, ‘svetainė’ ir t. t. Lie. kambarys, la. kambaris < v. v. ž. kamer; s.-kr. komora, le. komora, it. camera, daugelis < lo. camera (t. p. camara) ‘skliautuotas stogas’ < gr. καμαρά, buvo vartojamas v. lo. ir reikšme ‘kambarys’.
Šaltinis:
Buck 1949, 464

.

kambarỹs sm. (3b195; M, Š, M.Valanč atskira buto patalpa: Iš vieno kam̃bario eina į kitą J. Trijų kambarių̃ butas DŽ. Iš koridoriaus aštuonerios durys vedė į aštuonis kambarius J.Balt. Čia gausi kambarių, kiek reikės J.Jabl. Kambariai buvo luboti S.Dauk. Šoko iš vietos ir pravėrė gretimojo kambariuko duris rš. Miegamasis, valgomasis, dirbamasis, laukiamasis, svečių kambarỹs NdŽ. Gera čia jum ir čystai būti, kai kambarių̃ kambariai̇̃ (daug turite kambarių), bet pabūkit čystai vienoj gryčioj! Pnd. 
|
 prk.: Obuolius turime supjaustyti į šešias dalis ir ant galo išpjaustyti sėklos kambarėlius (makšteles) prš.


Kambarinis!
Artūras Nevilis Čemberlenas (angl. Arthur Neville Chamberlain1869 m. kovo 18 d. – 1940 m. lapkričio 9 d.) – D. Britanijos valstybės veikėjas.
Nuo 1918 m. Bendruomenių rūmų narys. 1922-1937 m. (su nedidelėmis pertraukomis) pašto, sveikatos apsaugos, finansų ministras. 1937-1940 m. Jungtinės Karalystės ministras pirmininkas. Stengdamasis nukreipti Vokietijos agresiją prieš TSRS1938 m. pasirašė Miuncheno susitarimą ir D. Britanijos-Vokietijos nepuolimo deklaraciją. 1939 m. nacistinei Vokietijai užgrobus visą Čekoslovakiją, pradėjo derybas dėl savitarpio pagalbos sutarties su TSRS, o 1939 m. rugsėjo 3 d. paskelbė Vokietijai karą.

kambari̇̀nis-ė smob. (2) 101; Š S.Dauk
1. bajorų ar šiaip kokių ponų namuose kambarius tvarkantis, prižiūrintis tarnas, kamerdineris: Kambarinis iškrovė dovanas, kurias kunigaikštienė įdėjo rš. Mergaitė tarnavo kambarine daug metų rš.
2. NdŽ kambarininkas.
Chamber of Secrets - Potermore

chamber

From Middle English chambre, from Old French chambre, from Latin camera, from Ancient Greek καμάρα (kamáravaulted chamber).

Komorowski!

Kamara (pirkaitė, maltuvė) – tradicinio lietuvių gyvenamojo namo arba svirno patalpa. Ji skirta laikyti maisto atsargoms, namų apyvokos daiktams, girnoms. Kartais kamaroje vasarą buvo miegama. Kamara turi vieną nedidelį langelį, neapšildoma.
Aukštaičių kamaros turėjo plūktinę aslą, žemaičių kamaros būdavo įrengiamos antrajame trobos gale. Žemaičiai ir suvalkiečiai įrengdavo kamaras svirnuose, kur įsikurdavo šeimininkų vaikai, samdiniai[1].

Filosofas Ir Kotletas

Šiandien pietavau Žirmūnų Hyper Rimi.

Gi žiūriu - už gretimo staliuko filosofas, su kuriuo pasiginčyti norėjau, valgo varganus pietus: kotletą su ryžiais, be daržovių.
Galvoju - palauksiu, kol baigs, ir prie etažerės, kurioje padėklus dedam su savo suvalgytų valgių indais, užkalbinsiu.

Bet filosofas suvalgė, atsistojo ir išėjo, savo lėkštę palikęs ant stalo.

O atrodė lyg inteligentas....

„Lietus" Lietuvoj

Radijo stotis "Lietus" šiandien 13-tos valandos žinias Lietuvoj šitaip paskelbė žvaliu moterišku balsu:

- Seimas ketina atšaukti laiką Lietuvoje!

Ta proga prisiminiau, kaip trečiadienį Matematikų klube kolega sakė:

- Laikas skirstytis - žiūrėkit, kiek laikrodis rodo, - ir parodė ant sienos kabantį ir kairėn-dešinėn savo svambalu maskatuojantį įrengimą.

- Galima manyt, kad žinai, kas yra laikas, - nusišaipiau.

- Nesvarbu, svarbu, kad jį rodo! - atsakė.

Lietus Lietuvoj...


Liuks bičas

Bičas

+ -
Naujas forso pavadinimas;D
- Ė... matai tą skustagalvį su treningiukais ir buteliu rankoj? Nu, kaip jis ten vadinas.. a, forsas!
- Eik, tu visai atsilieki nuo mados. Jis yr bičas, vo!

Liuks
bičas,
argi


ne?
:))
:)))
Jean-Claude Juncker (g. 1954 m. gruodžio 9 d.) yra Liuksemburgo politikas, Europos Komisijos prezidentas.
2017-10-27

JFK And Executive Order 11110

JFK
JFK
On June 4,
1963, a little known attempt was made to strip the Federal Reserve Bank of its power to loan money to the government at interest. On that day President John F. Kennedy signed Executive Order No. 11110 that returned to the U.S. government the power to issue currency, without going through the Federal Reserve. Mr. Kennedy's order gave the Treasury the power "to issue silver certificates against any silver bullion, silver, or standard silver dollars in the Treasury." This meant that for every ounce of silver in the U.S. Treasury's vault, the government could introduce new money into circulation. In all, Kennedy brought nearly $4.3 billion in U.S. notes into circulation. The ramifications of this bill are enormous.

With the stroke of a pen, Mr. Kennedy was on his way to putting the Federal Reserve Bank of New York out of business. If enough of these silver certificates were to come into circulation they would have eliminated the demand for Federal Reserve notes. This is because the silver certificates are backed by silver and the Federal Reserve notes are not backed by anything. Executive Order 11110 could have prevented the national debt from reaching its current level, because it would have given the government the ability to repay its debt without going to the Federal Reserve and being charged interest in order to create the new money. Executive Order 11110 gave the U.S. the ability to create its own money backed by silver.

After Mr. Kennedy was assassinated just five months later, no more silver certificates were issued. The Final Call has learned that the Executive Order was never repealed by any U.S. President through an Executive Order and is still valid. Why then has no president utilized it? Virtually all of the nearly $6 trillion in debt has been created since 1963, and if a U.S. president had utilized Executive Order 11110 the debt would be nowhere near the current level. Perhaps the assassination of JFK was a warning to future presidents who would think to eliminate the U.S. debt by eliminating the Federal Reserve's control over the creation of money. Mr. Kennedy challenged the government of money by challenging the two most successful vehicles that have ever been used to drive up debt - war and the creation of money by a privately-owned central bank. His efforts to have all troops out of Vietnam by 1965 and Executive Order 11110 would have severely cut into the profits and control of the New York banking establishment.


Du pasaulio čempionai MA salėje


Pernykštį rudenį Remigijų Morkevičių 
ir Sergejų Maslobojevą 
sutikau Lietuvos Mokslų Akademijos
salėje, dabartinio Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininko
Eugenijaus Jovaišos trilogijos „Aisčiai" 
trečiosios knygos pristatyme.
Po to pasikalbėjom, prie arbatos užeigoj šalia.

M*
*M*A = MMA

Abudu pasaulio čempionai buvo iš MMA.

Keista, bet nesutikau savo bendradarbių.

MMA.

Nesutikau, nes MMA?

Ne - BMA!
Paprasčiausiai -
Zuikių Krautuvėlė ??

O Žinios - Prekė?
O Mokymas - Verslas?
Tai negi 
šitaip???

Inteligentai...


Diogenas
buvo Neinteligentiškas ir Ciniškas...

2017-10-26

Dzin Būdizmas


Tiesiai šviesiai:
1. Pinigų eksponentė 
prispaudė vyrus Lietuvos.
2. Pinigus valdo kiti
vyrai.

3. Mūsų merginos renkasi ir šiuos vyrus, tik nepapasakojo, kad ir dėl to, jog jie geba jas išlaikyti, o taip yra ir dėl šito.

Jų bendruomenė vadovaujasi kitokiais, ne
šitokiais,
principais.

4. Mūsų gi Pinigų Eksponentei Besipriešinantys Vyrai pasiekė EuroKongo 
Rekordą!!
Taip va, Mielieji
Klūpatikiai!

Dzin?

Marš 
būdon!
:))
:)))

Vidinis Lietuvos teisėjo įsitikinimas


Vidinis Lietuvos teisėjo įsitikinimas:
Teisėjas studento akimis: ne profesija, o gyvenimo būdas, nematytas ir kino filmuose:)))

Mūsų Konstitucija:

33 straipsnis 
Piliečiai turi teisę dalyvauti valdant savo šalį tiek tiesiogiai, tiek per demokratiškai išrinktus atstovus, taip pat teisę lygiomis sąlygomis stoti į Lietuvos Respublikos valstybinę tarnybą.

Piliečiams laiduojama teisė kritikuoti valstybės įstaigų ar pareigūnų darbą, apskųsti jų sprendimus. Draudžiama persekioti už kritiką.


Piliečiams laiduojama peticijos teisė, kurios įgyvendinimo tvarką nustato įstatymas.


O kaip yra iš tikrųjų Teisinėj Falštybėj?
Eikit ...
teisman!

Alles Klarr?
:(

:))
jūs 
sakot:)))

O kiek žmonių apklausėt, o kokia paklaida, kokia apklausos išvadų teisingumo tikimybė?

2014 metai
Teisėjų kolegija pažymi, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pabrėžiama, jog faktų nustatymas yra bylą nagrinėjančių teismų prerogatyva, t. y. dėl bet kokios į bylą pateiktos informacijos įrodomosios reikšmės sprendžia teismas, vadovaudamasis savo vidiniu įsitikinimu,...

2015 metai
33. Reikalavimas vertinti įrodymus, vadovaujantis vidiniu įsitikinimu, yra teismo nepriklausomumo principo išraiška...

Teisėjo vidinio įsitikinimo išraiška teismo nuosprendyje:

Baudžiamojo proceso metu, teisme nešališkai ištyrus visus turimus bylos aplinkybes patvirtinančius ar paneigiančius įrodymus formuojasi teisėjo vidinis įsitikinimas nulemtas teisėjo profesinės teisinės sąmonės ir mąstomosios veiklos, tačiau šalia jų visuomet egzistuoja ir subjektyvus faktorius, kuris dažnai netgi nulemia vertinimo proceso kryptingumą [75]. Vidinio įsitikinimo, vertinant įrodymus, formavimuisi esminės reikšmės turinčius subjektyvius veiksnius galime išskirti, tačiau išskyrimas yra sąlyginis, nes jis atspindi daugiau tipines negu išskirtines situacijas. Visgi vidinio įsitikinimo formavimosi aplinkybių analizė turėtų padėti suvokti jo subtilybes bei objektyvių ir subjektyvių veiksnių ryšio reikšmę sprendimo priėmimui.

 75 Vaišvila A. Teisės teorija. „Justitia“,Vilnius P 167

CPK 185 straipsnyje nustatyta, kad teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą...

Atėjo laikas „topui":


1. Teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais.
2. Jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios, išskyrus šiame Kodekse numatytas išimtis.

Šiuo įstatymu Seimas patvirtina Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą.

Baigta!


Feizi legalizmas?


Betgi...:


109 straipsnis
Teisingumą Lietuvos Respublikoje vykdo tik teismai.
Teisėjas ir teismai, vykdydami teisingumą, yra nepriklausomi.
Teisėjai, nagrinėdami bylas, klauso tik įstatymo.
Teismas priima sprendimus Lietuvos Respublikos vardu.


110 straipsnis
Teisėjas negali taikyti įstatymo, kuris prieštarauja Konstitucijai.
Tais atvejais, kai yra pagrindo manyti, kad įstatymas ar kitas teisinis aktas, kuris turėtų būti taikomas konkrečioje byloje, prieštarauja Konstitucijai, teisėjas sustabdo šios bylos nagrinėjimą ir kreipiasi į Konstitucinį Teismą prašydamas spręsti, ar šis įstatymas ar kitas teisinis aktas atitinka Konstituciją.

112 straipsnis
Teisėjais Lietuvoje gali būti tik Lietuvos Respublikos piliečiai.
Aukščiausiojo Teismo teisėjus, o iš jų  pirmininką, skiria ir atleidžia Seimas Respublikos Prezidento teikimu.
Apeliacinio teismo teisėjus, o iš jų  pirmininką, skiria Respublikos Prezidentas Seimo pritarimu.
Apylinkių, apygardų ir specializuotų teismų teisėjus ir pirmininkus skiria, jų darbo vietas keičia Respublikos Prezidentas.
Dėl teisėjų paskyrimo, paaukštinimo, perkėlimo ar atleidimo iš pareigų Respublikos Prezidentui pataria speciali įstatymo numatyta teisėjų institucija.
Asmuo, paskirtas teisėju, įstatymo nustatyta tvarka prisiekia būti ištikimas Lietuvos Respublikai, vykdyti teisingumą tik pagal įstatymą.

O koks čia, po perkūnais, vidinis Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo
teisėjo įsitikinimas?
Irkluotojas Šventaragis.