2013-07-27

Prievarta

Apipavidalintojai sako, kad drąsa: "Pareigūnai drąsiai sutramdė Seimo narį".

Juozui linkėjimai!

Paradoksas - krikščionį demokratą.

Kam tas Seimas?

Visiškai pakanka šito.

rom|us, romi
1. nuolankus, švelnus: Romus žmogus. Romios akys. Romus būdas. Romus kaip avinėlis.
2. tylus, ramus: Romus vakaras, oras. Jūros gilumose romu. romiai prv.: Romus stovėjo apsnigtas miškas. romybė
romumas.

Kaip žmonės oranžinėm liemenėm nuotraukoj.

ES yra imperijos, Romos imperijos, vėliau Šventosios Romos imperijos teisių perėmėja.

Istoriškai mus Roma išromijo.

Na, ne visus.

Gyvulių ūkis.

Tvartas.

Kaukės.

Be kaukių.

LGBT ar ILGA, kurios daugiau negu pusę biudžeto sudaro Europos komisijos parama?

Simply.

Taip, taip, taip.

Tik šito nematykit.

O kitkas...

Paradininkus juk suvežė iš visur, su valdžios parama.

Teisėta prievarta yra valdymo sinusoide metodas: buvo negalima, dabar galima, paskui vėl bus negalima.

Čia šaknis.

Because of.

A show of bravado
...

Kas per varpinė užpakaly?

Skydai buvo ant žemės, o bet tačiau išvaikė.

Algą norėjo gaut.

Prievarta - niekada niekam Laisvės iš Centro, tuo labiau, esančio užsienyje, neatnešė.

P.S. Antroje nuotraukoje Vyčiai ar Kryžiuočiai?

Savus saugo ar atėjūnus?

P.P.S. ...

Šalom, tautiečiai II

Speak Yinglish English?

Litvak (n.)
"Jew from Lithuania," 1892, from Polish Litwak "Lithuanian Jew," originally simply "man from Lithuania."

Nepasimeskit, mums trūksta jūsų.

Ar dar mokat lietuviškai, imigrantai?


2013-07-26

Japonijos vėliava nuotraukoj


22. Japonijos vėliava nuotraukoj 2013-07-26 13:55 IP: 84.15.191.234
Izraelio prezidentas Šimonas Peresas jau dvi savaites yra Vilniaus garbės pilietis. Google: Henry Kissinger Predicts 'In 10 Years, There Will Be No More Israel. Šimonas Peresas, Google: Negali būti žydu, nepabuvęs lietuviu.

Ar tik nenutiks atvirkščiai?

23. Japonijos vėliava nuotraukoj II 2013-07-26 14:04 IP: 84.15.191.234
„Negali būti žydu, nepabuvęs lietuviu. Lietuva - jidiš kalbos motina, todėl sakoma - litvakas. Litvakas - ne tik geografinė sąvoka, tai charakteris ir kultūra. Litvakai garsūs dėl jų ypatingo charakterio - jie niekada nenusileis kitam nei sau“, - Izraelio prezidentas sakė savo kalboje 2006 metais minint Lietuvos ir Izraelio diplomatinių santykių užmezgimo 15-ąsias metines. Jidiš kalba - germanų kalba. Reikėtų Izraelio prezidentą Šimoną Peresą paklausti, kokiu būdu ir kada Lietuva ją pagimdė ir kodėl žydai Lietuvoje kalbėjo germaniškai.

?

24. Japonijos vėliava nuotraukoj III 2013-07-26 14:06 IP: 84.15.191.234
Vilniuje buvo leidžiami du žydiški laikraščiai, "Der Mo-ment" ir "Hayant". "Der moment" reiškia "šią akimirką", o "hayant" - "šiandien". Pavadinimai atspindėjo žydų santykį su laiku - nekantrų: arba kasdien, arba kas akimirką. Vienas autorių, rašęs šiems laikraščiams, o vėliau gavęs Nobelio premiją, buvo žmogus, vardu Isaak Bashevis Singer. Jis paaiškino, kodėl žydams reikėjo dviejų kalbų: hebrajų, kuria jie melsdavosi, ir kitos - jidišo. Anot jo, mums reikia dviejų kalbų tam, kad viena galėtume šlovinti Viešpatį, o kita su Juo ginčytis. Taigi, žydai meldėsi hebrajiškai, o ginčijosi jidišu. Lietuva - jidiš kalbos motina?

25. Japonijos vėliava nuotraukoj IV 2013-07-26 14:12 IP: 84.15.191.234
Litvak (n.): "Jew from Lithuania," 1892, from Polish Litwak "Lithuanian Jew," originally simply "man from Lithuania." (www.etymonline.com).

Klausimas labai paprastas: jei "žmogus iš Lietuvos" yra litvakas, kas yra lietuvis Lietuvoj?

Tiksli vizito data nenurodoma.

Gyvybingas bankas

Tarptautinis valiutos fondas (TVF) paragino imtis tolesnių priemonių mėginant įveikti euro zonos skolų krizę, informuoja BBC.

Šitoj vietoj dera sustot. Mat, BBC, because ne zonos, nevynioja žodžių į vatą:

The International Monetary Fund has called for more action to end the crisis in the eurozone.

Ne skolų krizė, o krizė.

Kas ta skolų krizė?

Debt crisis is the general term for a proliferation of massive public debt relative to tax revenues, especially in reference to Latin American countries during the 1980s, and the United States and the European Union since the mid-2000s.

Skūpokai.

O eurių zonos krizė?

The Eurozone crisis (often referred to as the Euro crisis) is an ongoing crisis that has been affecting the countries of the Eurozone since late 2009. It is a combined sovereign debt crisis, a banking crisis and a growth and competitiveness crisis.

Sudrumstas vanduo: angliškai vienaip, lietuviškai kitaip.

Gal kad Europa kvailai neatrodytų: nemoka krizės įveikt!

Prieš 5 metus: Savaitgalį Camp Davide Komisijos Pirmininkas José Manuelis Barroso ir dabartinis ES Tarybos Pirmininkas Prancūzijos prezidentas Nicolas'as Sarkozy su JAV prezidentu George'u W. Bushu aptarė pasaulio ekonominės suirutės klausimus.

Nes: Europos spaudžiamos JAV sutiko netrukus surengti aukščiausiojo lygio susitikimą dėl pasaulio finansų.

Tokio teksto Gūglė neberanda...

Nes kai kas nenori piramidę rodyt publikai.

Bet "vektoriaus kryptis" liko: ES vadovai paragino geriau koordinuoti pastangas atkurti pasitikėjimą rinkomis, didinti pasaulio finansų rinkų priežiūrą ir jas griežčiau reguliuoti. Praėjusią savaitę JAV patvirtino Europos pavyzdžiu sudarytą finansinės pagalbos planą.

Kaip?

ES gelbėjimo planas vyriausybėms suteikia galimybę garantuoti paskolas iš bankų bei trumpalaikį likvidumą ir iš dalies nacionalizuoti kai kuriuos bankus. ES vyriausybės šiai gelbėjimo iniciatyvai skyrė daugiau kaip 2 trilijonus eurų.

O čia sekančiais, 2009-tais metais: Europos Komisija (EK) paskelbė, kad ES šalių vyriausybės, siekdamos sumažinti pasaulinės finansų krizės įtaką šalių bankams, jiems skyrė 3 trln. eurų.

Kokios tos ES šalių vyriausybės!

Lietuvos valstybės vyriausybė kitokia.

Trūko milijardo, pasiskolinom triskart daugiau.

Nieko, mūsų liaudis kantri, построит социализм и американского образца.

Ką gi padarysi - negyvybingas buvo bankas.

TVF paragino vykdyti daugiau reformų bankininkystės sektoriuje, įskaitant silpnų, bet perspektyvių bankų rekapitalizavimą, taip pat „negyvybingų“ bankų uždarymą.

Originale, beje, viable banks, and "non-viable" banks.

Gal lietuviškai gūglinti geriaus seksis?

Negyvybingas bankas - Pasaulio bankas?

O kas tada gyvybingas bankas?

Europos bankai zombiai: kodėl tokių atsiranda?

Kodėl kodėl...

Bankas, neturintis perspektyvaus verslo modelio, nenyksta palaipsniui, galiausiai visai dingdamas. Jo akcijų kaina gali smukti nulio link, bet jo klientai palaimingai nežinos, kad jis turi sunkumų.

Nes toks tvarka.

4. Kaip manote, ar pavyks susitarti su visomis Europos valstybėmis, taip ir Šveicarija dėl bankinių duomenų atskleidimo? Ar Europos Komisija yra paskaičiavusi, kiek galėtų būti slepiama neapmokestintų lėšų Šveicarijos ir kituose bankuose? Arba kiek pajamų Europos Sąjungoje dėl tokių slepiamų lėšų nebuvo surinkta? Kas pirmiausia trukdo dėl to susitarti?

Įvairiais vertinimais ES šalys dėl mokesčių slėpimo ir sukčiavimo kasmet praranda apie 1 trilijoną eurų pajamų. Ir nemažą dalį šios įspūdingos sumos sudaro dėl bankų paslapties, taikomos kai kuriose trečiose šalyse, nuslėpti mokesčiai.

Galiu tik pasidžiaugti, kad gegužės 14 d. Komisijai pavyko gauti ilgai siektą visų ES šalių mandatą pradėti derybas su Šveicarija, Lichtenšteinu, Monaku, Andora ir San Marinu dėl tokių pačių bankinių duomenų apsikeitimo taisyklių, kurios taikomos ES, naudojimo minimose valstybėse. Kaip tik per artimiausiais kelias savaites esu suplanavęs aplankyti visas šias šalis ir tokiu būdu pradėti derybų procesą.

A. Šemeta prabilo apie bankų paslaptis!

...

Pinigų muziejuje – amžinybę vaizduojanti elektroninė gugolo upė.

jūs sakot?

Lietuvos banko puslapyje.

Ne tas Pinigų Muziejus.

Gyvybingas bankas.

Landynės alternatyva rytdienos paradui.

O, sako, pasaulis atsitiktinis...

2013-07-25

Germanizacija

Germanizãcija (vokietinimas) - vokiečių tautos, kalbos ir kultūros platinimas bei plitimas; viena pagrindinių vokiečių liberaliosios filosofijos XIX amžiaus pradžioje idėjų. Tam tikru laikotarpiu Europoje greta žengė ir nacionalizmas.

Jo.

Jau IX a. germanų gentys, perėjusios Elbės ir Zalės upes, veržėsi į rytus, asimiliuodavo vietos gentis, tauteles.

Krikštyt skubinos.

Nuo pietų pusės.

Kunigą skolint.

Ir sekėsi.

II a. pab. užėmė Vakarų Pamarį (Pomeraniją) ir Sileziją.

XIII a. Kryžiuočių ir Kalavijuočių (nuo 1237 Livonijos) ordinai užkariavo prūsų, vakarinių lietuvių, kuršių, latvių ir estų žemes.

Berlin, the Prussian capital.

Prussia
(n.)
from Medieval Latin Borussi, Prusi, Latinized forms of the native name of the Lithuanian people who lived in the bend of the Baltic before being conquered 12c. and exterminated by (mostly) German crusaders who replaced them as the inhabitants.

Atiduokit slavišką dabar jau Berlyną-Varlyną pelkyne!

В Средневековье была провозглашена ранняя германизация — Остзидлунг, например в Мекленбурге-Передней Померании, Лужице и других областях, прежде населённых славянскими племенами — полабами, в числе которых были бодричи, лютичи и лужичане.

Широко известное название Люхов-Данненберга — Вендланд — восходит к славянам-вендам из славянского племени древане — носителям полабского языка, существовавшего до начала XIX века на территории современной Нижней Саксонии.

Visokių būsimojoj Germanijoj gyventa, tik ne vokiečių.

Iš kur tie germanai?

Iš kur jie išdygo?

germination (n.)
mid-15c., from Latin germinationem (nominative germinatio) "sprouting forth, budding," noun of action from past participle stem of germinare "to sprout, put forth shoots," from germen (genitive germinis) "a sprout or bud" (see germ).

germ (n.)
mid-15c., "bud, sprout;" 1640s, "rudiment of a new organism in an existing one," from Middle French germe "germ (of egg); bud, seed, fruit; offering," from Latin germen (genitive germinis) "sprout, bud," perhaps from PIE root *gen- "to beget, bear" (see genus). The older sense is preserved in wheat germ and germ of an idea; sense of "seed of a disease" first recorded 1803; that of "harmful microorganism"(:)) dates from 1871. Germ warfare recorded from 1920.

genus
(n.)
(plural genera), 1550s as a term of logic, "kind or class of things" (biological sense dates from c.1600), from Latin genus (genitive generis) "race, stock, kind; family, birth, descent, origin," cognate with Greek genos "race, kind," and gonos "birth, offspring, stock," from PIE root *gen(e)- "produce, beget, be born" (cf. Sanskrit janati "begets, bears," janah "race," janman- "birth, origin," jatah "born;" Avestan zizanenti "they bear;" Greek gignesthai "to become, happen;" Latin gignere "to beget," gnasci "to be born," genius "procreative divinity, inborn tutelary spirit, innate quality," ingenium "inborn character," germen "shoot, bud, embryo, germ;" Lithuanian gentis "kinsmen;" Gothic kuni "race;" Old English cennan "beget, create;" Old High German kind "child;" Old Irish ro-genar "I was born;" Welsh geni "to be born;" Armenian chanim "I bear, I am born").

Na, su genus tai aišku.

Vat toks germination...

German (n.)
"Teuton, member of the Germanic tribes," 1520s (plural Germayns attested from late 14c.), from Latin Germanus, first attested in writings of Julius Caesar, who used Germani to designate a group of tribes in northeastern Gaul, origin unknown, probably the name of an individual tribe. It is perhaps of Gaulish (Celtic) origin, perhaps originally meaning "noisy" (cf. Old Irish garim "to shout") or "neighbor" (cf. Old Irish gair "neighbor"). The earlier English word was Almain (early 14c.) or Dutch.

Their name for themselves was the root word of modern German Deutsch (see Dutch). Roman writers also used Teutoni as a German tribal name, and Latin writers after about 875 commonly refer to the German language as teutonicus. See also Alemanni and Teutonic. As an adjective, from 1550s. The German shepherd (dog) (1922) translates German deutscher Schäferhund. German Ocean as an old name for the North Sea translates Ptolemy. German measles attested by 1856.

Teutonai-tautonys, persikėlę keltai, simply tautiečiai:

Dutch (adj.)
late 14c., used first of Germans generally, after c.1600 of Hollanders, from Middle Dutch duutsch, from Old High German duit-isc, corresponding to Old English þeodisc "belonging to the people," used especially of the common language of Germanic people, from þeod "people, race, nation," from Proto-Germanic *theudo "popular, national" (see Teutonic), from PIE root *teuta- "people" (cf. Old Irish tuoth "people," Old Lithuanian tauta "people," Old Prussian tauto "country," Oscan touto "community").

Lietuva - germanų motina, girdit?

Na gerai, iš pietų tokie germanai ėjo.

Bet ir iš šiaurės būta švabų.

Kad jį kur - rytus pamiršau...

O čia tai rimta.

Laukiam imigrantų?

Lietuvos Respublikos Konstitucija išversta į trylika užsienio kalbų.

2. Idiotai 2013-07-25 11:39 IP: 81.145.176.244
Butu uzteke isversti i 3-4 kalbas kad skaitytu tie kam to tikrai reikia-rusu ,lenku ir butinai hebraju,kad zinotu kas po kam.O dabar kazin ar labai Kim Cen Unui idomu uz kokius gerus darbus mes zydams kompensacijas mokam ir ka apie tai sako konstitucija.

3. Laukiat imigrantų? --> 2. Idiotai 2013-07-25 12:53 IP: 84.15.187.240
Hebrew (adj.): late Old English, from Old French Ebreu, from Latin Hebraeus, from Greek Hebraios, from Aramaic 'ebhrai, corresponding to Hebrew 'ibhri "an Israelite," literally "one from the other side," in reference to the River Euphrates, or perhaps simply signifying "IMMIGRANT;" from 'ebher "region on the other or opposite side." The noun is c.1200, "the Hebrew language;" late 14c. of persons, originally "a biblical Jew, Israelite."

Gal ir laukiam.

Ganyt mokėjo ir tebemoka.

Patys taigi savo tėvų, pakol kas, žemėj nesusitvarkom - bėgam.

O dėl kalbos - klajokliai; žinoma, kad atvykėliai, tarptautiškai - imigrantai.

Palapinė.

Palapinės.

Bandos
piemenys.

Lietuvos banko galas II

Jei ką tik grįžote iš parduotuvės, kur už pirkinius sumokėjote 100 litų debeto kortele, apie 90 centų nukeliavo į jums kortelę išdavusio banko sąskaitą. Jei prie kasos išsitraukėte kredito kortelę, bankas džiaugsis kiek daugiau nei vienu litu. Kiekvienos transakcijos metu pardavėjo ir jūsų bankai pasikeičia tarpbankiniu mokesčiu, kurį panoro reguliuoti Europos Komisija (EK).

Kokia!

Iš pažiūros atrodo, kad ši tarpbankinių mokesčių schema – tik pačių bankų reikalas. Tačiau iš tiesų šį mokestį sumoka pirkėjai.

„Kai kas nors ką nors perka su kortele, pardavėjo bankas moka mokestį pirkėjo bankui. Pardavėjo bankas šį mokestį paveda apmokėti pardavėjui, o pardavėjas jį įskaičiuoja į produktų kainas. Vadinasi, tarpbankinį mokestį apmoka visi pirkėjai – ir mokantys kortele, ir atsiskaitantys grynaisiais“, - teigė už konkurencingumą atsakingas EK narys Joaquinas Almunia.


Sakykit, draugas komisare, kokiu būdu vienas verslo subjektas paveda kitam=priverčia kitą sumokėti jam tam tikrą dalį nuo savo apyvartos?

Ar ne tokiu didžiai slaptingu būdu, kad tas paklusnusis yra, paprasčiausiai, visiškai priklausomas nuo to, kuris "paveda".

Klusniai nusilenkęs ir sumokėjęs kas liepta, paklusnusis atsitiesia ir "nudrožia" kas sumokėta iš savo mylimų klientų.

Kurie yra dar mažesni ir šioj rinkos ekonomikoj aptariamu požiūriu nebeturi pasirinkimo.

Šio mokesčio tikslas - iš dalies kompensuoti pirkėjo banko patiriamus kortelių išdavimo ir tvarkymo kaštus, tačiau įvairiose šalyse jis yra nevienodas. Vienur apsikeitimo mokestis siekia nulį, kitur – beveik 2 proc. nuo mokamos sumos.

Tie nuliai...

Mokesčio dydis gali būti nustatytas bendrai visiems mokėjimo kortelių sektoriaus dalyviams arba dėl jo tarpusavyje susitaria atskiri bankai.

Lietuvoje iki šiol buvo laikomasi pastarojo modelio ir nors tarpbankinis mokestis dažniausiai nėra skelbiamas Lietuvos Banko (LB) skaičiavimais mūsų šalyje atsiskaitant debeto kortelėmis jis vidutiniškai sudaro 0,94 proc. operacijų vertės. Mokant kredito kortele - 1,07 proc. mokamos sumos.

Beje, skaičiuojama, kad lietuviška kortele atsiskaitant kitoje ES šalyje, tarptautinis tarpbankinis mokestis yra mažesnis nei tarp dviejų Lietuvoje esančių bankų.


!

Į zoną?

Lietuvos banko galas viską paaiškina.

Paklusnumas.

Piramidės papėdė.

Kaip suskaičiuot, kiek sumokam bankams savo patogumui - už galimybę atsiskaityti tarpusavyje?

Pavyzdžiui, per "kūdą" vasario mėnesį?

Kol pnigai buvo "gryni", "pardavėjo bankas nemokėjo mokesčio pirkėjo bankui, pardavėjo bankas šio nesamo mokesčio nepavedė apmokėti pardavėjui, o pardavėjas jo neįskaičiavo į produktų kainas ir jokie pirkėjai jo nemokėjo".

Vasara dabar.

Grįžti prie popierėlių?

Ne.

Mums reikia tarpusavio atsiskaitymų sistemos.

P.S. Jei mūsų vis dar trys milijonai, po 200 eurų tepraperkam per mėnesį.

Taupumo pavyzdys, gal ir ne tik Europai.

2013-07-24

Tautų Sandrauga

Joje tautos drauge, nes draugauja/draugavo?

Tautų Sandrauga (angl. Commonwealth of Nations) anksčiau Britų Sandrauga arba Britų Tautų Sandrauga) – savanoriška nepriklausomų valstybių asociacija. Dauguma valstybių narių anksčiau buvo valdomos Jungtinės Karalystės, buvo šios valstybės kolonijomis.

Kolonijos...

Nuoroda, beje, šitokia:

http://lt.wikipedia.org/wiki/Britų_sandrauga

Britai:

Susidomėjau, nes mūsų apipavidalintojai šiandien rašo apie karališkąjį kūdikį nepalyginamai daugiau negu apie Karališkąjį Miestą.

Gal ir mes jau Tautų Sandraugoj*?

Todėl?

Ar todėl?

O gal todėl?

Because of...

* Visos buvusios Britanijos imperijos valdos priklauso Britų sandraugai, jose valdovu laikomas Jungtinės Karalystės monarchas.
Per amžių amžius, amen!

Jeigu Lietuvai pavyks 2015 m. įsivesti eurą, šia valiuta, pasak ministro, naudosimės amžinai,

nes euras yra neatsukamas atgal (!) ir grįžti prie lito nebeleis.

Taip pat R. Šadžius sakė, jog euro zona yra nesugriaunama ir gyvuos amžinai, žinoma, jis pastebėjo, kad tai yra tikėjimo dalykas, bet prašė juo pasitikėti.

88. Per amžių amžius amen! 2013-07-24 14:59 IP: 84.15.185.217
According to an article by Mike Hewitt published on DollarDaze the median age of 559 world currencies no longer in circulation is only 15 years whereas the median age for all currencies (176 in total) currently in circulation is 39 years. From this article it is clear that on average currencies (paper) do not last long.

Amen?

Būna ir ilgaamžių, Finansiniuos Centruos, ypač Karūnoj.

The British Pound originally represented one troy pound of sterling silver back in 1560. Sterling silver is 92.5% pure silver and there are 12 troy ounces in a troy pound.

As of January 7, 2009 it now takes 81.8 GBP to purchase that same troy pound of sterling silver - a loss of 98.8%!

Kaip mūsų Didysis Grašis...

Būta ir rimtesnių pinigų.

Ir dar rimtesnių.

Senovėj.

Baigiasi palūkininkų žaidimai.

Bus kitaip.

Pinigų karta

„Rizikos valdymo specialisto darbas yra suvokti, kad žmogus nėra dievas“, – tikina šios profesijos atstovas dirbantis Šveicarijoje Tomas Tautkus.

Didžiausias iššūkis šioje profesijoje – įtikinti vadovus, jog jų sprendimai nėra teisingi. „Paprastai žmonės pervertina sėkmės galimybę arba priimdami sprendimus vadovaujasi emocijomis, todėl rizikos valdymo specialistas visas potencialias rizikas turi paversti skaičiais, iš kurių aiškiai matosi, ar rizikuoti verta“, – sako T.Tautkus.

T.Tautkus karjeros galimybes Lietuvoje taip pat vertina skeptiškai. Anot jo, vienintelė tokios profesijos perspektyva mūsų šalyje – bankai, mat verslininkai rizikos valdymo specialistus samdo labai retai.

Pinigų karta.

Nenubausti fašistai, rašo Tomas.

Dar jis rašo, kad bijojo maišytų šveicarų (kurie yra vadinami secondomis), nes dėl savo ūgio yra nepanašus į šveicarą, kuris tipiškai yra 15 cm žemesnis.

???

Kodėl bijojo?

Tomas rašo, kad homoseksualai yra savotiška tautinė mažuma, kurios žmonės bijo.

Gal jis pats kažkodėl bijo?

Homoseksualų tauta!

Kaip dauginasi?

Visi pabrėžia mūsų rasizmą, rašo Tomas.

Mūsų - tai lietuvių, o ne primo-šveicarų; nors dar "neišradom" lietuvių secondų.

Tikri rasistai!

Kur gi rasizmas atsirado?

"Aš nesu užtikrintas, ar ši diena kada išauš, man greičiau atrodo, kad lietuvių tauta išmirs ankšsčiau nei supras, kad yra nesvarbu – ar žmogus yra tamsaus gymio, ar homoseksualus, ar kitos religijos. Svarbu yra tai, kaip jis padeda šaliai išgyventi, kaip jis moka mokesčius ir kaip jis yra lojalus savo valstybei", rašo Tomas.

Apie mokesčių mokėjimą Tomas bent trissyk randa progą parašyti.

Kad šie nemoka mokesčių, Tomas nerašo.

Ir šie nelabai moka.

Bankai PVM nemoka.

Tomas rašo:

Laisvai šneku keliomis užsienio kalbomis, matęs daug pasaulio, baigęs aukštąjį, turiu tarptautinius sertifikatus. Bet prastesnis – prastesnis dėl savo gimimo vietos ir paso.

Šioje vietoje puikiai pradėjau suprasti, kodėl musulmonai ar kitos tautinės mažumos renkasi į getus. Šiuos žmones Vakarų civilizacijos izoliuoja, atskiria, žemina (nors tuo pat metu deklaruoja superdemokratiją ir pliuralizmą – ji neveikia). O kodėl neveikia? Dėl žmonių tamsumo.

Tikrai taip.

Dėl tamsumo.

Ir iš Lietuvos dažnas išvažiuoja dėl tamsumo.

Ar tai reiškia, kad, norint jog Vakarai nediskriminuotų lietuvių, Lietuvos sostinės įkūrėjo Gedimino prospektu privalo žygiuoti gėjai?

Šioj vietoj, beje - gėjų paradai ten, kur deklaruojami neveikiantys superdemokratija ir pliuralizmas, senokai rengiami, taip pat ir secondas turinčioje Šveicarijoje.

Ir ką?

O tą, kad pinigų karta verčiama pinigų vergais.

Bet kokia kaina.

Vingio parkas

Ne mes.

The 2013 Bulgarian anti-monopoly protests were civil demonstrations against high electricity and hot water bills resulting from monopolism in the sphere that began in Blagoevgrad on 28 January 2013, subsequently spread to over 30 cities in Bulgaria and ended with the resignation of Boiko Borisov government on 20 February 2013. They were caused by abnormally high electricity bills, but later turned into a mass non-partisan movement against the government and the political system. The events were marked by seven self-immolations, spontaneous demonstrations and a strong sentiment against political parties.

Ar skaitėt tokius mūsų apipavidalintojų-deformuotojų tekstus?

Electrical power distribution in Bulgaria was managed by a state-owned monopoly until 2005, when the government sold 67% of it to three foreign power companies - German E.ON, Austrian EVN Group and Czech ČEZ Group. In 2011, E.ON sold its Bulgarian branch to Energo-Pro, a private Czech power company, and on the next year the state sold its stakes in CEZ. The state also sold its power distribution infrastructure to these private distributors, thus losing control over the management of profits.

In addition, residents of Sofia have been voicing their concerns for years against the city's district heating provider – Toplofikatsiya Sofia, which has a monopoly on heat distribution in the city. Discontent has been created by very high prices and the fact that the company only reviews readings from customers' calorimetres once a year and the rest of the time it forms bills using "estimates", the complex and allegedly illegal formulas the company uses for calculating the bills and the lack of accountability and the practices of the so-called "heating accountancy firms", which act as middle-men between Toplofikatsiya and its customers.

Tie patys scenarijai, kaip ir čia, Lietuvoj.

K Street.

Vakar: Hundreds of protesters built barricades around Bulgaria's parliament, effectively trapping over 100 lawmakers, ministers, and journalists in the building for more than seven hours on Tuesday following a brief scuffle with police.

Iš pavadinimo atrodo, kad parlamentą blokavo policija.

Išties, policininkų skydai - ant žemės, solidarizuojantis su protestuotojais.

Vengrija.

Vengrijos įstatymų leidėjai gruodžio 17 dieną didele persvara nubalsavo už konstitucijos pataisą, uždrausiančią užsieniečiams pirkti žemės ūkio paskirties sklypų.

Kur mūsų žiniasklaida?

Kodėl neskleidžia žinios?

Konstitucija sergės Vengrijos žemę kaip nacionalinę vertybę, mūsų bendrą paveldą ir gyvenimo pagrindą, taip pat saugos ją nuo vidaus ir užsienio spekuliantų“, – sakoma šeštadienį išplatintame Kaimo plėtros ministerijos pranešime.

Pardavę žemę tampa svečiais savame krašte, kuriuos bet kada gali išprašyti lauk.

Amerikos indėnai.

Palestina.

Vingio parkas.

2013-07-23

Man from Lithuania

Speak English?

Litvak (n.)
"Jew from Lithuania," 1892, from Polish Litwak "Lithuanian Jew," originally simply "man from Lithuania."

Koks progresas!

O prieš 3 metus buvo:

Litvak
"Jew from Lithuania," 1892, from Pol. Litwak "Lithuanian."

Tada lenkai taip vadino lietuvius, dabar gi paaiškėjo, kad, vėlgi lenkai, šitaip vadino/a simply "man from Lithuania".

Šita proga pastebėjau.

"Man from Lithuania,"

VilNews.

Beliko pridurti, kad "man from Lithuania" žodžiais, Lietuva yra jidiš kalbos motina.

קלאָר?

Ką?

O kas čia tokie?

Negali būti žydu, nepabuvęs lietuviu"?

Žibalas ir degtinė

žìbalas sm. (3b) Š, Rtr, DŽ, NdŽ; ŠT159
1. ppr. sing. iš naftos gaunamas skystis, vartojamas lempoms žibinti ir kitur: Žìbalas, skystųjų angliavandenilių mišinys, kurio virimo t[emperatū]ra 200–300° C LTEXII517. Naftos žibalaĩ KŽ. Mama padirbdavo gazelį, toks knatelis traukia žìbalą ir žiba kaip akelė Svn. Žìbalo gailu, buroką išgręžę taukų pridedam, žibalè pamirkom – šviesu, ir verpiam Sur. Žìbalas buvo geriau už elektrą Krsn. Žìbalas brangus buvo Aln. Žibalaĩ brangi, viskas brangus y[ra], reik nupirkti Akm. Matai, žydelis žìbalo turi, adatų te, spilkelių, nu viso, visokių visokiausių mažų daiktų Ant. Druskos nusipirko, žìbalo, tepalo ratams patepti Bt. Nu kad nebuvo iš po karo nei žìbalo, nei druskos, nei cukraus Rk. Lempos būdavo su žìbalu, tai net lempa užgęsta, kaip sudainuoja Zr. Jis žìbalu sudegė Ėr. Eik eik, išsiplikysi akis su žìbalu Vgr. O kaip su žibalaĩs? Musėt buvot pasijautę (turėjote atsargų)? Šts. Žìbalas tai ne vaistai [nuo utėlių] Sn. Labai augdavo nuo žìbalo plaukai Alz. Su žìbalu, sako, trinktis galvą, plaukai gerai augs, žibės Mrs. Žìbalu pamazgojau galvą, tai praėdė Kp. Karvė jei išpunta, tai grįžtę šiaudų susuka, žibalañ pamirko, ir grūda snukin Kvr. Nuo žìbalo daug geresniai išėjo linai (išmirkyti su žibalu) Grž. Lempoje žibalas baigėsi, anglėjo dagtis V.Bub. Visas namas žibalais pasmirdęs K.Saj. ^ Žibalas išvijo balaną iš gryčios rš. Užuomina pliūptelėjo kaip žibalas ant rusenančių anglių rš.
2. prk. blogas gėrimas: Nu neisiu aš su tais žibalaĩs žalčiais tručyties Trk.

Na, tarkim, būna ir geresnių gėrimų.

Žibalas ir degtinė - nuo senų senovės svarbios prekės.

O kaip dabar?

Pirmąjį šių metų pusmetį daugiausiai mokesčių Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) sumokėjo AB „Orlen Lietuva“. Bendrovė į VMI sąskaitą sumokėjo 652,572 mln. litų. Antras pagal dydį mokesčių mokėtojas yra „Lietuvos dujos“, kurios sumokėjo 275,55 mln. litų. Trečiąją vietą sąraše užima UAB „ Philip Morris Baltic“ (241,163 mln. litų), ketvirtąją - UAB „Mineraliniai vandenys“ (206,207 mln. litų). Penketuką užbaigia UAB „Okseta“, per pusmetį sumokėjusi 187,377 mln. litų mokesčių. Toliau dešimtuke rikiuojasi UAB „Statoil fuel & retail Lietuva“ (165,821 mln. litų), UAB „Maxima LT“ (157,738 mln. litų), „Lukoil Baltija“ (110,59 mln. litų), AB „Stumbras“ (79,495 mln. litų) bei UAB „Dujotekana“, į VMI sąskaitą sumokėjusi 79,134 mln. litų mokesčių ir kitų įmokų.

Lietuvos ūkis!

Degtinė + machorka, žibalas + dujos.

Dešimtukas.

O ką gi šitie, kaip ten juos, kontrabanditai mums per sienas veža, stengiasi?

O kurgi ūkininkavimo patarėjai?

30 3 tūkstančiai.

O kiek jie išvis sumokėjo, jei PVM nemoka?

Trys tūkstančiai, litų.

3 trilijonai, eurų.

Mes tai gal neskyrėm, iš kur gi mes skirsim?

Mūsų pagrindinės pajamos - iš žibalo ir degtinės.

Lietuvos Respublikos ūkio pagrindinė šaka - rafinerija!

Vis su tais tarptautiniais žodžiais painiava...

Рафинерия.

Re-faininimas toks.

Ethanol is commercially produced using a process called fermentation. Many other alcohols can be made this way, but are more likely to be produced by synthetic routes - from natural gas, oil or coal.

Tiesiog pranašas, vienok!
Gugolas

1 gugolas = 10^100 = 10 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

Google vardas siejamas su žodžiu „Googol“ (gugolas), kuriuo vadinamas skaičius, sudarytas iš 1 ir šimto nulių. Google vartoja šią frazę, kad atspindėtų kompanijos misiją, kuri yra „sutvarkyti pasaulio informaciją bei padaryti ją laisvai prieinama ir vartojama.“

Tvarka bus:)

Kiekvienas tvarkosi taip, kaip jam patinka.

Jei yra savarankiškas.

Edward Snowden says Google, Facebook, Apple and Microsoft gave direct access to NSA.

Tvarka.

Google paslaugų sistema veikia kelete kompiuterių saugyklų, kurių kiekvieną sudaro keletas tūkstančių nebrangių kompiuterių, kuriuose veikia specialiai pritaikyta Linux versija (žr. Goobuntu). Nors kompanija nepateikia detalios informacijos apie įrangą, bet yra suskaičiuota, kad 2006-aisiais buvo naudojama daugiau nei 450 000 serverių su Linux programine įranga.

Nebrangu.

Kas čia dabar?

Google управляет более чем миллионом серверов в центрах обработки данных по всему миру и обрабатывает более одного миллиарда поисковых запросов и 24 петабайт пользовательских данных каждый день

По версии BrandZ, Google — самый мощный бренд в мире, а по версии компании Brand-Finance — самый дорогой бренд в мире в 2011 году. В 2011 году Google была признана компанией с наилучшей репутацией в США, опередив Microsoft, Sony и другие компании.

Доминирующее положение сервисов Google на рынке приводит к критике компании по вопросам неприкосновенности частной жизни, авторского права и цензуры.

Хотя обычные поисковые системы тогда сортировали поисковую выдачу по тому, сколько раз искомые термины упоминались на странице, Пейдж и Брин размышляли над лучшей системой, которая анализировала бы отношения между сайтами. Они назвали эту новую технологию PageRank, актуальность сайта в ней определяется количеством и важностью страниц, которые ссылаются на сайт.

В конце концов, они изменили название на Google — ошибочное написание слова «гугол» (англ. googol). Смена названия произошла случайно при встрече с одним из основателей Sun Microsystems Энди Бехтольшеймом. «Это очень интересно, — прервал Энди, когда Сергей начал демонстрировать ему возможности своего поисковика, — но я очень спешу. Как, вы говорите, называется ваша компания?» И, достав чековую книжку, подписал чек на сумму 100 тыс. долл. на имя несуществующей ещё компании Google Incorporated, заявленной ошарашенным Сергеем. Чтобы получить деньги в банке, необходимо было именно под этим названием зарегистрировать фирму, что и было сделано позднее 7 сентября 1998 года. Она была расположена в гараже подруги основателей (Сьюзен Воджиски) в Менло-Парке (штат Калифорния).

Simply.

В 2000 году, вопреки изначальной позиции Пейджа и Брина против финансируемой рекламой поисковой системы, Google начала продавать рекламу, связанную с поиском ключевых слов.

Поисковая система Google занимает более 60 % мирового рынка. Ежедневно она регистрирует около 50 млн поисковых запросов и индексирует более 8 млрд веб-страниц. Google может находить информацию на 191 языке (на 2 декабря 2009).

Интерфейс Google содержит довольно сложный язык запросов, позволяющий ограничить область поиска отдельными доменами, языками, типами файлов и т. д.

Valdymo įrankis.

Patogu.

Tam, kas valdo.

Todėl rusai turi Yandex, o kinai Baidu.

Mes tai gūglinėjamgūglinam.

gūglinė́ti, -ė́ja, -ė́jo intr. vaikščioti: Užsidėję abrūsus, ir gūglinė́ja po žmones [per vestuves gavę dovanų] Gs. Po rusančius dar kaimo degesius gūglinėjo du vyru V.Piet.

gūglinti, -ina, -ino intr. pamažu eiti, gūrinti.
atgūglinti intr. pamažu ateiti, atgūrinti: Vos vos atgūglinau iš miesto Skp.

Mūsų gūglinimas daug senesnis, nėra ką lygint: К этому времени название Google вошло в бытовую речь, в результате чего глагол «google» был добавлен в академический словарь Merriam Webster и Оксфордский словарь английского языка со значением «использовать поисковую систему Google, чтобы найти информацию в Интернете».

Ach, tas Gūgelis!

O ką?

Beje, (skyrelis kažkodėl pavadintas "Labdara") В 2007 году Google стала спонсором и активным участником нескольких гей-парадов в Сан-Франциско, Нью-Йорке, Дублине и Мадриде.

Google ir visuomenė: Доля плагиата в общем объёме дипломных работ и диссертаций, которые защищаются в университетах Западной Европы, достигает 30 %. Эту цифру приводит в своём исследовании «Синдром копирования Google» (англ. Google Copy‑Paste Syndrome) австрийский учёный Штефан Вебер. Этот феномен он определяет как «безмозглую текстовую культуру» (англ. text culture without brains).

Viešpataujantis daiktas

servitùtas sm. (2) TrpŽ, NdŽ; L, Rtr
1. Š, DŽ istor. ribota teisė naudotis svetima nekilnojama nuosavybe. ║ tos teisės objektas (ppr. miškas, ganykla): Kap ponas mūs servitutus atduos, mumiem vogt nereikės, savo turėsim Kpč. [Buožių valdžia] Nemuną ir Klaipėdos uostą sutiko padaryti Lenkijos servitutais (sov.) rš.
2. vienos valstybės teritorinio suvereniteto apribojimas kitos valstybės arba kitų valstybių naudai.

servitùtinis, -ė adj. (1) NdŽ įgytas ar naudojamas pagal servitutą: Dvarininkams savavališkai naikinant servitutines ganyklas, valstiečiai dešimtmečius bylinėdavosi su dvarininkais MLTEIII189.

Kodėl gi dešimtmečius?

Servitutas – teisė į svetimą nekilnojamąjį daiktą, suteikiama naudotis tuo svetimu daiktu (tarnaujančiuoju daiktu), arba to daikto savininko teisės naudotis daiktu apribojimas, siekiant užtikrinti daikto, dėl kurio nustatomas servitutas (viešpataujančiojo daikto), tinkamą naudojimą. Pasikeitus tarnaujančiojo ar viešpataujančiojo daikto nuosavybės teisės subjektui, nustatytas servitutas išlieka (LR CK 4.111 str.).

Servitutu suteikiamos servituto turėtojui konkrečios naudojimosi konkrečiu svetimu daiktu teisės arba atimamos iš tarnaujančiojo daikto savininko konkrečios naudojimosi daiktu teisės (LR CK 4.112 str.). Kilus abejonių dėl servituto turinio ir nesant galimybių tiksliai jį nustatyti, laikoma, kad servitutas yra mažiausias. Jeigu nustatant servitutą ar vėliau nebuvo konkrečiai nustatytas servituto turinys, jį sąlygoja viešpataujančiojo daikto naudojimo pagal paskirtį poreikiai. Servituto nustatymas neatima iš tarnaujančiojo daikto savininko daikto naudojimo teisių, sudarančių servituto turinį, jeigu šių teisių įgyvendinimas netrukdo nustatytam servitutui. Viešpataujančiojo ar tarnaujančiojo daikto savininkas turi teisę kreiptis į teismą ir prašyti pakeisti servituto turinį ar panaikinti servitutą, jeigu iš esmės pasikeičia aplinkybės ar atsiranda nenumatytų aplinkybių, dėl kurių servituto suteikiamų teisių įgyvendinti tampa neįmanoma ar labai sudėtinga.

Ne viduramžiai čia, o šiandiena.

Iš kur tokia išmintis?

servitude - katorga:(

Smagu anglakalbiui Lietuvos Respublikos Civilinį Kodeksą skaityt.

servitutas - easement

servitutas, palengvinimas, nuraminimas, patogumas...

Kaip kam.

Tarptautininkams - 4,85%, saviems - 1%.

Prancūziškai tai servitude.

servitude (n.)
late 15c., "condition of being enslaved," from Middle French servitude, from Late Latin servitudo "slavery," from Latin servus "a slave" (see serve).

Tiek ir žinių.

Modernu?

Dar moderniau?

Iš to serve štai kas (ar tas serve iš štai ko?):

serfdom (n.)
1850, from serf + -dom.

serf (n.)
late 15c., "slave," from Middle French serf, from Latin servum (nominative servus) "slave" (see serve). Fallen from use in original sense by 18c. Meaning "lowest class of cultivators of the soil in continental European countries" is from 1610s. Use by modern writers with reference to medieval Europeans first recorded 1761 (contemporary Anglo-Latin records used nativus, villanus, or servus).

Hi, "lowest class of cultivators of the soil in continental European countries"!

Paveikslas "Baudžiauninkai dirba".

O kodėl apatinė schema priskiriama viduramžiams?

Išties, kodėl?

Tai kodėl gi "valstiečiai dešimtmečius bylinėdavosi su dvarininkais"?Antrinės sąvokos

Pinigai yra skola, nes, padirbti iš nieko, "leidžiami apyvarton" juos skolinant, už palūkanas.

Tokia žaidimo "iš pinigų" pradžia.

Palūkanoms mokėti padirbami nauji pinigai, ir vėl paskolinami.

Ir t.t.

Suprantama, galop publika prasiskolina tiems, kas tokius pinigus daro ir skolina.

Kas čia dabar?

Biblija...

Dėl palūkanų pinigų kiekis eksponentiškai auga, vidutinis valiutos amžius - 39 metai.

Taip yra.

Eurokomisaras, atsakingas už finansinį programavimą, biudžetą ir kovą su sukčiavimu, sako, jog vieningo Europos bankų priežiūros ir pertvarkos mechanizmo (vadinamo Bankų sąjunga) reikia tam, kad bankų gelbėjimui iš krizinių situacijų nebūtų naudojami mokesčių mokėtojų pinigai.

Mokesčių mokėtojų pinigai...

Antrinė sąvoka.

Su prielaida, kad pinigus, kuriuos mums pinigų valdytojai kuriam laikui leido pasilaikyti, vadinsime savais.

Eurokomisaras taip pat užsiminė apie vieningą bankų pertvarkos fondą, į kurį bankai reguliariai pervedinėtų tam tikrą sumą lėšų. Jis per dešimtmetį turėtų išaugti iki 55 mlrd. eurų, kurie būtų naudojami bankų pertvarkai tuo atveju, jei nepakaktų kreditorių ir akcininkų lėšų.

55 milijardai...

Ar tie 3 trilijonai eurų - mokesčių mokėtojų pinigai?

Ne.

Tai - papildoma 3 trilijonų eurų skola ant mokesčių mokėtojais vadinamų kupros.

Tas trūkstamas milijardas, beje, yra 1/10000 (viena dešimttūkstantoji) 3 trilijonų eurų sumos dalis.

- Jeigu Lietuva prisijungtų prie Bankų sąjungos, ji įgautų daug didesnį svorį derantis dėl pertvarkymo sąlygų tada, kai mūsų šalies bankuose atsirastų kokių nors problemų, - svarstė A. Šemeta.

Nepasakė, kad derėtis reikėtų su Centru.

Apsižiūrėjom...

Su tokiu Centru, kuris Europos centriniam bankui leidžia 30 metų nesiaiškinti dėl savo veiklos.

Pasak Europos Komisijai pirmininkaujančios šalies vadovės, Bankų sąjunga yra kuriama dėl trijų pagrindinių priežasčių - norima atkurti pasitikėjimą bankais, pagerinti ir suderinti bankų priežiūros kokybę, taip pat užkirsti kelią krizėms, kylančioms dėl bankų pažeidžiamumo.

Ne trys priežastys.

Trys norai.

Trys bliakberiai.

Trys prižiūrėtojai.

Irgi trys.

Žuvėdai neturėjo baudžiavos, neturi euro ir Bankų sąjungos nenori.

Ir ygreko neturi.

Nes savo galva gyvena.

2013-07-22

Rinkos pulsas

Centrinio Anglijos banko politikos keitimas savo tikslo nepasiekė.

Daugiau nei trečdalis britų tikisi, kad centrinis Anglijos bankas padidins bazinę palūkanų normą per ateinančius 12 mėnesių, vadinasi, centrinio banko pranešimas dėl būsimos finansų politikos nepasiekė didelės gyventojų dalies. Šį mėnesį bankas paliko savo politiką nepakitusią, tačiau investuotojus įspėjo, kad nesiruošia griežtinti politikos ateinančiais metais.

Supratot?

Rinkos pulsas, ELTA ir lrytas.lt inf, 2013-07-22.

1. Mažoji Britanija su 1500 britų 2013-07-22 13:11 IP: 84.15.176.139
1. Daugiau nei trečdalis britų tikisi, kad centrinis Anglijos bankas padidins bazinę palūkanų normą per ateinančius 12 mėnesių, vadinasi, centrinio banko pranešimas dėl būsimos finansų politikos nepasiekė didelės gyventojų dalies. 2. Duomenų analizės įmonė „Markit“ teigia, kad iš 1500 apklaustų britų 35 proc. tikisi, jog bankas per ateinančius metus padidins bazinę palūkanų normą nuo dabartinių 0,5 proc. Jeigu vartotojai tikėsis, kad ateityje palūkanų normos didės, jie dabar stengsis taupyti ir leisti mažiau, kad vėliau gautų daugiau palūkanų.

Daugiau nei trečdalis britų tikisi.

Jeigu vartotojai tikėsis, kad ateityje palūkanų normos didės, jie dabar stengsis taupyti ir leisti mažiau, kad vėliau gautų daugiau palūkanų.

Nes taip užprogramuoti.

Taipogi ir vartoti šitokį produktą.

Analitikų teigimu, vartotojus aiškiau įspėti dėl ketinimų turi ir centrinis Anglijos bankas.

Turėtų, turėtų.

O štai kas nutiko Kipro centriniam bankui.

Kipro vyriausybė derybose su tarptautiniais kreditoriais susitarė dėl Kipro centrinio banko padalijimo į komercinį ir nekilnojamojo turto banką.

Rinkos pulsas, ELTA ir lrytas.lt inf, 2013-07-22.

Taip sakant...

P.S. Rinkos pulsas, ELTA ir lrytas.lt inf, 2013-07-23.

2. ne pajamu mokesti 2013-07-23 14:58 IP: 126.204.8.177
O pridetines vertes mokesti!negi tarp tiek proto bokstu neatsiranda kas teisingai isverstu?

1. runkelis 2013-07-23 12:52 IP: 82.145.209.88
reikes pasa pasikeisti.

Kas čia runkelis?