2013-07-25

Lietuvos banko galas II

Jei ką tik grįžote iš parduotuvės, kur už pirkinius sumokėjote 100 litų debeto kortele, apie 90 centų nukeliavo į jums kortelę išdavusio banko sąskaitą. Jei prie kasos išsitraukėte kredito kortelę, bankas džiaugsis kiek daugiau nei vienu litu. Kiekvienos transakcijos metu pardavėjo ir jūsų bankai pasikeičia tarpbankiniu mokesčiu, kurį panoro reguliuoti Europos Komisija (EK).

Kokia!

Iš pažiūros atrodo, kad ši tarpbankinių mokesčių schema – tik pačių bankų reikalas. Tačiau iš tiesų šį mokestį sumoka pirkėjai.

„Kai kas nors ką nors perka su kortele, pardavėjo bankas moka mokestį pirkėjo bankui. Pardavėjo bankas šį mokestį paveda apmokėti pardavėjui, o pardavėjas jį įskaičiuoja į produktų kainas. Vadinasi, tarpbankinį mokestį apmoka visi pirkėjai – ir mokantys kortele, ir atsiskaitantys grynaisiais“, - teigė už konkurencingumą atsakingas EK narys Joaquinas Almunia.


Sakykit, draugas komisare, kokiu būdu vienas verslo subjektas paveda kitam=priverčia kitą sumokėti jam tam tikrą dalį nuo savo apyvartos?

Ar ne tokiu didžiai slaptingu būdu, kad tas paklusnusis yra, paprasčiausiai, visiškai priklausomas nuo to, kuris "paveda".

Klusniai nusilenkęs ir sumokėjęs kas liepta, paklusnusis atsitiesia ir "nudrožia" kas sumokėta iš savo mylimų klientų.

Kurie yra dar mažesni ir šioj rinkos ekonomikoj aptariamu požiūriu nebeturi pasirinkimo.

Šio mokesčio tikslas - iš dalies kompensuoti pirkėjo banko patiriamus kortelių išdavimo ir tvarkymo kaštus, tačiau įvairiose šalyse jis yra nevienodas. Vienur apsikeitimo mokestis siekia nulį, kitur – beveik 2 proc. nuo mokamos sumos.

Tie nuliai...

Mokesčio dydis gali būti nustatytas bendrai visiems mokėjimo kortelių sektoriaus dalyviams arba dėl jo tarpusavyje susitaria atskiri bankai.

Lietuvoje iki šiol buvo laikomasi pastarojo modelio ir nors tarpbankinis mokestis dažniausiai nėra skelbiamas Lietuvos Banko (LB) skaičiavimais mūsų šalyje atsiskaitant debeto kortelėmis jis vidutiniškai sudaro 0,94 proc. operacijų vertės. Mokant kredito kortele - 1,07 proc. mokamos sumos.

Beje, skaičiuojama, kad lietuviška kortele atsiskaitant kitoje ES šalyje, tarptautinis tarpbankinis mokestis yra mažesnis nei tarp dviejų Lietuvoje esančių bankų.


!

Į zoną?

Lietuvos banko galas viską paaiškina.

Paklusnumas.

Piramidės papėdė.

Kaip suskaičiuot, kiek sumokam bankams savo patogumui - už galimybę atsiskaityti tarpusavyje?

Pavyzdžiui, per "kūdą" vasario mėnesį?

Kol pnigai buvo "gryni", "pardavėjo bankas nemokėjo mokesčio pirkėjo bankui, pardavėjo bankas šio nesamo mokesčio nepavedė apmokėti pardavėjui, o pardavėjas jo neįskaičiavo į produktų kainas ir jokie pirkėjai jo nemokėjo".

Vasara dabar.

Grįžti prie popierėlių?

Ne.

Mums reikia tarpusavio atsiskaitymų sistemos.

P.S. Jei mūsų vis dar trys milijonai, po 200 eurų tepraperkam per mėnesį.

Taupumo pavyzdys, gal ir ne tik Europai.

Komentarų nėra: