2019-11-23

Please:))


Please...
Vergų


Choras:)
Kasdienės Duonos Duok Mum ŠIANDIE...

Laukiniai Vakarai


Publikos
 nuomone,
tapom
Laukiniais Vakarais.


Mūsų(?) (P?)Rezidento (jis bene daugiau negu dešimtmetį tarnavo WalenBergų Banko Lietuvoje veikiančio PaDalinio Prezidento PaTarėju)  PaTarėjas vietoj to, kad, sužinojęs mūsų nuomonę, jam patartų, bando keist
sąvokas:))
Kurias jau pakankamai supainiojo lietuviškoji Vikipedija, stumdama "Laukinių Vakarų" sąvoką pas Amerikos SenBuvius Indėnus, kuriuos "PaŽangiai" Indėnams nežinomais Šaunamaisiais Ginklais ginkluoti Atėjūnai (Atėnai:))) iš Senojo Pasaulio (Europa virtusios Lietuvos) išstūmė iš jų Gimtųjų ProTėvių Žemių - puldami, o ne gindamiesi IšStūmė; po to savo pačių Laukiniuose Vakaruose tarpusavy PaSiŠaudė Dėl Teriotorijų ir Valdžios:)Beje, jeigu priimtume AB SEB PreSidento EksPaTarėjo PaTarėjo ir VikiPedijos siūlomas sąvokas, paaiškėtų, kad dalyvaujame Drang Nach Osten:


2019-11-22

Alytaus Rotary Klubas


Alytaus
„EkoLogistika"...
Rotary 
Alytuje:

Ekologinę nelaimę sukėlusiai „Eko*logistikai“ vadovauja Juozas Cicėnas, kuris yra elitinio „Rotary“ klubo narys ir dar neseniai buvo Alytaus skyriaus „Rotary“ klubo prezidentas**. Įdomūs sutapimai – tam pačiam klubui priklauso ir jam vadovauja taršos leidimus išduodančio Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Alytaus skyriaus vyriausiasis specialistas Jaunius Janonis, kuris yra „Rotary“ klubo prezidentas.
sija gaisro padarinių likvidavimo operacijos vadovu paskyrė būtent J. Janonį.

„Mano nuomone, tas žmogus tikrai negali vadovauti likvidavimo procesui. Apie tai sužinojau iš gyventojų, kurie kreipėsi susirūpinę, kad jie kartu buvo „Rotary“ klube, žvejojo, medžiojo“, – sakė aplinkos ministras Kęstutis Mažeika.

2019-11-22
Alytuje degusioje padangų perdirbimo gamykloje „Ekologistika“ nebuvo vykdoma priešgaisrinė priežiūra, teigia Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius Saulius Greičius.

„Pabrėžtina tai, kad „Ekologistikoje“ priešgaisrinės priežiūros funkcija nebuvo vykdyta“, – penktadienį per spaudos konferenciją sakė ugniagesių vadas.

* Eko, eko...,
eko?
2019–2020 metų Alytaus Rotary klubo prezidentas Jaunius Janonis pasirašo prezidento priesaiką

AR GALI BŪTI VISKAS OK SPARČIAUSIAI PASAULYJE NYKSTANČIOS ŠALIES ROTARY KLUBUOSE?
DELFI PraRegėjo


2018-08-19
Kas
„Nukniso" Pusę Pensijos?
Neprabėgo nė pusantrų metelių, ir DELFI ... praregėjo:

2019-11-22
Lietuva socialinei apsaugai 2017 metais skyrė 15 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP), rodo naujausi Eurostato duomenys.

Europos Sąjungos (ES) vidurkis 2017 metais siekė 27,9 proc. ir buvo 0,8 proc. mažesnis, palyginti su 2012 metais, kai išlaidos socialinei apsaugai vidutiniškai ES siekė 28,7 proc. BVP.

Daugiausia socialinei apsaugai iš ES šalių 2017 metais skyrė Prancūzija (34 proc.), Danija (32 proc.) ir Suomija (31 proc.). Mažiausiai – Rumunija (14,4 proc. BVP).

Kitos Baltijos šalys – Estija ir Latvija – socialinei apsaugai skyrė atitinkamai 16 ir 15 proc. BVP.
Gal Jau Visi PraRegėsim?Help!


help

From Middle English help, from Old English help (help, aid, assistance, relief), from Proto-Germanic *helpō (help)*hilpiz*hulpiz, from Proto-Indo-European *ḱelb-*ḱelp- (to help). Cognate with West Frisian help (help)Dutch hulp (help)Low German Hülp (help)Swedish hjälp (help)German Hilfe (help, aid, assistance)Danish hjælp (help)Norwegian hjelp (help).

Etymology 2

From Middle English helpen, from Old English helpan (to help, aid, assist, benefit, relieve, cure), from Proto-Germanic *helpaną (to help), from Proto-Indo-European *ḱelb-*ḱelp- (to help). Cognate with West Frisian helpe (to help)Dutch helpen (to help)Low German hölpen (to help)German helfen (to help)Danish hjælpe (to help)Norwegian hjelpe (to help)Lithuanian šelpti (to help, support).

Prisiekė jam, jog visuomet klausys rėdos Lietuvos ir aną visokiame atsiejime šelpsai S.Dauk.
šelpė sf. BzB329 žr. šelpa: Pagalbės tavo geidžiame, kitur šelpės nerandame KN220. Išklausyk tu mane pavargėlį ir parodyk šelpę savo KN75.
šelpa sf. pagalba, parama: Šelpos jo dieviškos dėl anų žmonių laukia SE31.Pasienyje


... kartą, stovint Rusijos Karaliaučiaus Lietuvos pasienyje (Rusijos pusėje), priėjo paauglė su mažu berniuku.

Prašė ne pinigų, o maisto.

Kadangi važiavau namo, atidaviau viską, ką turėjau, dar ir rūbų daviau.

Privažiavus prie patikros Rusijos pareigūnas paklausė: „Sušelpei?“

Jis matė, nes įvyko tai visai netoli patikros zonos.

Pareigūnas paėmė dokumentus ir liepė pasilikti mašinoje.

Netrukus sugrįžo. „Važiuok su Dievu“, – tarė tyliai gražindamas dokumentus. Kiek važinėjau, tai buvo pirmas kartas, kai nereikėjo pačiam vaikščioti.
SienaPone!


Prokuratorius (lot. Procuratorcura - globa) - įgaliotinis, reikalų tvarkytojas, rūpintojas, globėjas. Advokato* profesijos Romos laikais pirmtakas.

Romos imperijoje prokuratorius iš pradžių buvo vergas arba išlaisvintasis asmuo (buvęs vergas), kuris savo valdovo ar patrono pavedimu valdė jo turtus, pvz., pinigus, tvarkė ūkinius reikalus.
·​u·​ra·​tor | \ ˈprä-kyə-ˌrā-tər  \

1one that manages another's affairs** AGENT

2an officer of the Roman empire entrusted with management of the financial affairs of a province and often having administrative powers as agent of the emperor

* Prie ko čia advokatai, jei prokurorų vardas panašesnis*** į prokuratorių?

O kur jų ponas?

** Aferas???

Na, jei tą svetimžodį suprantam ne angliškai, bet prancūziškai:)

Beje:
VGTU
Vėliavos Šiandien


Vėliavos 
Sukilimo herbas
toks.

Kas gi kitas šiandien Lietuvos Respublikos sostinėj Vilniuj gali
apie tai pagalvoti...


2019-11-21

Medeinė

Du Žvilgsniai Aukštyn

Vėjų Rožė

LTU

CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ KONCENTRACIJA NEVIRŠIJO NORMOS

Puiku, vadinasi surinktas padangas galima deginti. Taip pigiau, nustatė Ekologistika2019-11-21 11:12
 
LTU

RAŠOT BRIEDUS ,GAL

dirbat kartu su taršos analizatoriais,kad nerašot skaičiais koks tyrimo rezultatas?,,Neviršija normų"- ir normos ir gauti rezultatai mums reikalingi,įsikalkit sau į galvas ,pseudožurnalistai.
2019-11-21 10:25
 
GBR

ANTANAS13

Priešgaisrinė sitema prasta teorija lyg ir yra bet praktiškai tokios gamyklos chemijos fabrikai ar pavojingų atliekų tvarkymas įvykus nelaimei nežino kaip gesinti. Tas pats su astravu pratybas daro bet prireikus nieks nieko nežinotų ir pamatytų kad priemonių neturi... į tokias pavojingas gamyklas nuolat turi eit priešgaisrinė komisija
2019-11-21 10:21
 
LTU

JONAS

O kada tais Alytaus valdininkais uzsims prokuratura.Tai jie daleido iki tokios katastrofos
2019-11-21 10:13
 
CHE

NYKSTANTIS LIETUVOS UBAGYNAS

1991 metais Alytuje gyveno 76 500 gyventojų, 2018 metais 51 500 gyventojų.
2019-11-21 10:10
 
COL

O VALDŽIUKEI

berods DZYN,kaip norit,svarbu,mes saugūs

2019-11-20

1800 EUR


Tiek šiandien paprašė Lietuvos Respublikos Mokslų Akademija už savo salės nuomą; paprašė iš Lietuvos Mokslininkų Sąjungos (negaunančios jokio finansavimo iš Lietuvos Respublikos), ketinusios toje salėje surengti savo narių - Lietuvos Respubliķos Mokslininkų - suvažiavimą.

Dabar dar aiškiau suvokiama tai, kas toje pačioje Lietuvos Respublikos Mokslų Akademijos salėje ir jos prieigose  vyko prieš pusę metų:


Money!

Tie patys Pinigai, kuriuos Ūkio/Eko/Nomikos Mokslas tiria tiria ... ir ... niekaip neištiria:)))

Apie pinigus, kaip kaupimo (kurį daugelis suprantam kaip taupymą), priemonę, perskaitėm?

Paskaitykim, ką apie tą patį taupymą ECB Blondinė viešai pašnekėjo:


BeLiko 54
O kiek įmonių turėjom prieš 30 metų? (guaD)

O kiek skolų turėjom prieš 30 metų (0)
Bendrovės nuotrauka.

Kokios bendrovės?

Argi SWEDBANK
 yra bendrovė?

Spręskit patys - kas per bendrovė ir kieno ji:

„Hansabank“ grupė Lietuvoje pradėjo veiklą 1996 m., įkūrus čia „Hansa lizingo" bendrovę. 1999 m. Vilniuje atsidarė pirmasis „Hansabanko“ skyrius. 2000 m. „Hansabank“ grupė pradėjo derybas su Valstybės turto fondu dėl Lietuvos taupomojo banko privatizavimo. Sandoris buvo baigtas 2001 m., kai „Hansabank“ įsigijo 90,73 % Lietuvos taupomojo banko (LTB) akcijų.
2001 m. pabaigoje LTB buvo reorganizuotas, sujungtas su „Hansabanku“, o naujasis bankas pavadintas „Hansa-LTB“. 2003 metais banko pavadinimas pakeistas į „Hansabanką“.
2005 metais smulkieji „Hansabank“ grupės akcininkai perleido savo akcijas strateginiam banko investuotojui „Swedbank“.
Lietuvoje „Swedbank“ vardas pradėtas naudoti 2008 m. rudenį, kuomet „Hansabankas“ kartu su kitais „Hansabank“ grupės bankais Estijoje ir Latvijoje pradėjo pavadinimo keitimo procesą. 2009 m. kovo 17 d. Lietuvoje AB bankas „Hansabankas“ pakeitė pavadinimą į „Swedbank“, AB. Kartu su banku pavadinimus pakeitė ir dukterinės įmonės.[3] 2016 m. Švedijos bankininkystės grupė „Swedbank“ Vilniuje atidarė nefinansinių paslaugų filialą, kuriame iki 2018 m. žada įdarbinti apie 400 žmonių [4]