2010-05-06

Metamorfozės

gay
1178, "full of joy or mirth," from O.Fr. gai "gay, merry" (12c.); cf. O.Sp. gayo, Port. gaio, It. gajo. Ultimate origin disputed; perhaps from Frank. *gahi (cf. O.H.G. wahi "pretty"), though not all etymologists accept this. Meaning "brilliant, showy" is from c.1300. OED gives 1951 as earliest date for slang meaning "homosexual" (adj.), but this is certainly too late; gey cat "homosexual boy" is attested in N. Erskine's 1933 dictionary of "Underworld & Prison Slang;" the term gey cat (gey is a Scot. variant of gay) was used as far back as 1893 in Amer.Eng. for "young hobo," one who is new on the road and usually in the company of an older tramp, with catamite connotations. But Josiah Flynt ["Tramping With Tramps," 1905] defines gay cat as, "An amateur tramp who works when his begging courage fails him." Gey cats also were said to be tramps who offered sexual services to women. The "Dictionary of American Slang" reports that gay (adj.) was used by homosexuals, among themselves, in this sense since at least 1920. Rawson ["Wicked Words"] notes a male prostitute using gay in reference to male homosexuals (but also to female prostitutes) in London's notorious Cleveland Street Scandal of 1889. Ayto ["20th Century Words"] calls attention to the ambiguous use of the word in the 1868 song "The Gay Young Clerk in the Dry Goods Store," by U.S. female impersonator Will S. Hays. The word gay in the 1890s had an overall tinge of promiscuity -- a gay house was a brothel. The suggestion of immorality in the word can be traced back to 1637. Gay as a noun meaning "a (usually male) homosexual" is attested from 1971.

Sutapimas.

Popierinius "auksu dengtus" pinigus bankininkai 1971-aisiais į auksą keisti atsisakė, nes nebeturėjo to aukso tiek, kiek buvo anksčiau prisižadėję, užtat atsirado gėjai viešumoj.

Vis pramoga nusivylusiai publikai...

O dar keturiais dešimtmečiais anksčiau, 1933-siais, jie tebuvo dictionary of "Underworld & Prison Slang" objektas.

Šiandien "Nusikaltėlių Pasaulio & Kalėjimų Žargono" žodis kitoks.

O iš kalėjimo kartais ir anksčiau paleidžia.

amnesty

"pardon of past offenses," 1570s, from Fr. amnestie "intentional overlooking," from L. amnestia, from Gk. amnestia "oblivion," from a-, privative prefix, "not," + mnestis "remembrance," related to mnaomai "I remember" (see mind (n.)). Amnesty International founded 1961 as Appeal for Amnesty. The name was changed 1963.

Amnesty International.

Amnesty International siūlo kažką pamiršti?

Ne, skelbiasi ginanti žmogaus teises.

Žmogaus teisės – universalios teisės, priklausančios be išimties ir vienodai kiekvienam žmogui, nepriklausančios nuo teisinės sistemos ar kitų vietinių veiksnių. Formali žmogaus teisių koncepcija nėra visuotinai pripažįstama, todėl taikoma kiek skirtingai.

Tarptautinės teisės dalimi tapo nuo 1948 metų, kai Jungtinių Tautų Generalinės asamblėjos balsų dauguma gruodžio 10 d. priimta Visuotinė žmogaus teisių deklaracija, kuri padalino žmogaus teises į šias kategorijas: pilietines, politines, ekonomines, socialines ir kultūrines teises.

Su politinėm, ekonominėm, socialinėm ir kultūrinėm mūsų teisėm Lietuvoj viskas OK.

Kitkas netvarkoj.

„Amnesty International“ smerkia Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą pristabdyti planuojamas Baltijos šalių eitynes „Už lygybę“.

Sako
, kad tos eitynės - pilietinė akcija.

Įsivaizduojat pilį su tokiais piliečiais?

Negirdėjau, kad tokia pilis būtų buvus Lietuvoj, o ir įsivaizduoti tokią man tikrai sunku.

Sąvokų painiava, vienok.

Kaip nesupainiosi sąvokas, jei svetimais, sąvokų painiotojų, žodžiais šneki?

Homofilas - gal krikščionis, mylintis artimą kaip save patį?

Homofobas - gal atsiskyrėlis?

Homoseksualus - aiškios lyties žmogus, na, ne toks, kaip polytinis?

Manotės tebesantys homo (sapiens)?

Apsirinkat.

Teatleidžia jums...

Amnestija (gr. ἀμνηστία amnestia – atleidimas, užmiršimas) – visiškas ar dalinis atleidimas nuo teismo paskirtos bausmės.

O „Amnesty International“ amnestijos, atleidimo nebeprašo - ji smerkia teismo sprendimą.

„Amnesty International“ atstovai ragina D.Grybauskaitę kovoti už gėjų eitynes.

Ir ką?

Prezidentė kovoja, primiršusi, kad deklaruojam besantys teisine valstybe.

Kovoja už Baltijos šalių eitynes „Už lygybę“.

Skamba!

Baltijos šalys eina, už lygybę?

Tai kad ne - apgaulė...

O angliškai tų eitynių vardas dar drąsiau skamba.

Amnesty International: Lithuanian President must support Baltic Pride march.

Pride.

Pride march.

Išties, yra kuo didžiuotis.

Šitokios sąvokų metamorfozės!

2010-05-03

Gegužės trečiosios Konstitucija

Rusijos ministras pirmininkas Vladimiras Putinas nusiuntė sveikinimo telegramą savo kolegai iš Lenkijos Donaldui Tuskui nacionalinės šventės - Konstitucijos dienos proga, pirmadienį pranešė Rusijos vyriausybės spaudos tarnyba.

Lenkija pirmadienį mini bendros Lietuvos ir Lenkijos valstybės - Abiejų Tautų Respublikos - 1791 metų gegužės 3-iosios konstitucijos dieną.

Mes neminim.

Neminim pirmosios Europoje ir antrosios pasaulyje rašytinės, sutikit, mūsų tuometinės šalies konstitucijos.

Lenkai skiria tuometinę Rzeczpospolita, Rzeczpospolita Obojga Narodów, nuo jų dabartinės valstybės Rzeczpospolita Polska.

Lenkai mus mini.

Mes savęs neminim.

Ne mūsų buvo Konstitucija?

Vienuoliktasis straipsnis iškelia tautos kaip valstybės vientisumo ir suverenumo gynėjos idėją. Ne monarchas su kariuomene, bet kiekvienas valstybės pilietis privalo ginti savo ir tautos laisvę. Šis straipsnis yra tarsi visos Gegužės 3 d. pertvarkymų epochos garantas. Jau 1792 m., Rusijos kariuomenei įsiveržus į Lietuvos-Lenkijos Respubliką, jo idėjų pagrindu užsimezgė šiuolaikiškai suprantama nepriklausomybės idėja.

Valstybės pagrindų reformą vainikavo 1791 m. spalio 20 d. priimtas įstatymas, tapęs esmine konstitucijos pataisa. Lietuvos DK privalėjo būti atstovaujama taip, kad pusė iždo ir karo komisijų bei trečdalis policijos komisijos narių būtų iš Lietuvos DK. Lenkijos Karalystė ir Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė pradėtos traktuoti kaip dvi lygiavertės politinės partnerės.

Priešingai po 1922 m. nusistovėjusiai istoriografinei versijai apie Lietuvos DK išnykimą Karūnos glėbyje, anuometinė Lietuvos DK visuomenė išsaugojo šalies istorinio atskirumo ir savarankiškumo tradiciją. Vienas svariausių įrodymų, kad Gegužės 3 d. konstitucija netrukus po jos paskelbimo buvo išleista ir lietuvių kalba.

Ar tikrai turime šitaip, kaip šiandien, atsiriboti nuo pirmosios Europoje 1791 metų gegužės 3-iosios Konstitucijos?

W roku 2007 po raz pierwszy na Litwie obchodzono święto Konstytucji 3 maja.

O po 2007-tų?

Tikrai jinai visai ne mūsų?

O kaip atrodėm po pirmojo padalijimo 1772 metais, prisimenam?

O gal tiesa tokia, kaip čia parašyta:

Польская Конституция 3 мая 1791 г. считается третьим в мире конституционным законом такого вида после Конституции США 1787 год и Конституции Запорожской Сечи Пилипа Орлика 1710 года и вторым в Европе , если не принимать во внимание малоизвестные законодательные акты непризнанных государств (напр., Корсиканская конституция 1755 года)?

Na, kaip visada - visi rašė, kas netingėjo, o mes - taigi rašyti nemokėjom, tai ir nerašėm savos Konstitucijos...

Tik svetimų rašytas skubam tvirtint, kaip dabar?

Tai ir šitoji - ne mūsų?

Kada rašyt atpratom?

Žiniavaldo laikais, regis, dar mokėjom.