2018-07-14

Čia Britams Už Brexitą!


:)))
Žinos
dabar!

Vestfalijos premija

Žalgiry Vakarai „gavo į dūdą" ir po to jiems nutiko visa eilė Istorinių Nuotykių - atsirado Trys Popiežiai, 60 Žemaičių Konstancoj AntiApsikrikištijo pas Antipopiežių, ir t.t., ir pan.

Šitaip istoriškai jiems, Vakariečiams, „besilinksminant", prabėgo pora šimtmečių ir jie susiriejo kaip reikiant.
Tsardom of Russia tai čia ryškiai perdėtai didelis - juk tepraėjo 30 metelių kaip MŪSŲ ĮGULĄ (viso labo ĮGULĄ) išgrūdo iš Kremliaus.

Laiko nebuvo tai „šviežiai iškeptų" Cezarį 


mėdžiojant carais pavadintų Romanovų valdomai Rusijai šitaip užaugt.

Ir Bogdano Chmelnickio sukilimo, kurio dėka maskvėnai 1655-tais sugebėjo Vilnių išplėšt
dar nebuvo nutikę.


Vestfalijos taika, serija sutarčių, per 1648 metus sudarytų tarp Trisdešimties metų kare (16181648 m.) kariavusių valstybių Miunsteryje ir Osnabriuke (tarp Ispanijos ir Nyderlandų, tarp Šventosios Romos imperijos ir Prancūzijos, tarp Šventosios Romos imperijos ir Švedijos) ir vainikuotų galutine 1648 m. spalio 24 d. sutartimi. 

 Lyginant Trisdešimties metų karo dalyvių ikikarinę padėtį ir tikslus su kare pasiektais rezultatais, prie karo laimėtojų neabejotinai tektų priskirti Prancūziją, kuri gavo daug svarbių teritorijų ir padėjo pagrindus hegemonijos Europoje pretenzijoms. Pagal Vestfalijos taiką Prancūzija užvaldė Elzasą (išskyrus imperijos miestus), nors smulkūs Elzaso kunigaikščiai vis dar liko imperijos nariais. Tai leido Prancūzijai per juos daryti įtaką vidiniams imperijos reikalams, kai jie būdavo svarstomi reichstaguose. 

Dar pusantro šimtmečio - ir Napoleonas Bonapartas
 

įgavo pakankamai jėgos peržygiuot Europą ir nublūdyt ne Rusijos imperijos sostinėn - Sankt Peterburgan (in 1732, under Empress Anna of Russia, Saint Petersburg was again designated as the capital of the Russian Empire. It remained the seat of the Romanov dynasty and the Imperial Court of the Russian Tsars, as well as the seat of the Russian government, for another 186 years until the communist revolution of 1917) - o Maskvon:)

Kompasas gal sugedo?

Ar koks kitas Susaninas, kuris porą šimtmečių anksčiau mus, esą, paklaidinoir prancūzus nuvedė kaži kur? 

Kas ten žino - užtat lenkai Dambrovskio mazurkos dėka 

himną įgijo!

Kam iš tos mazurkos išmetėt šitą posmelį -


Niemiec, Moskal nie osiędzie,
Gdy jąwszy pałasza
Hasłem wszystkich zgoda będzie
I Ojczyzna nasza.


a, mūsų vardą pasiėmę paliokai?

Na, gerai - grįžkim šiandienon.
Tai jau tikrai -  


geriau

nei
kine!
Žalgiris, Jogaila su Jadvyga Budapešte, Trys Popiežiai, Žygimantas iš Liuksemburgo, Švogerių Europa ir Puota Lucke


Dievaž, Vikipedija nustebino:

Žalgirio mūšis – 1410 m. liepos 15 d. netoli Tanenbergo (Stablaukio) ir Griunvaldo (Žalgirio)[5] vykęs mūšis tarp jungtinių Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 

ir Lenkijos Karalystės (tam tikrais etapais vadintos Lenkijos kunigaikštyste)

Widest span of the Kingdom of Poland before the Polish-Lithuanian Commonwealth


during the years of expansion in 1002-1005.

pajėgų ir Teutonų ordino.

Apie Teutonų ordiną lietuviškoji Vikipedija nesusilaikė „nepaskiedusi" - neparodė, kur ta Akra


kurioje tas „vokiečių" ordinas (Ordo domus Sanctæ Mariæ Theutonicorum Hierosolymitanorum) įkurtas.

Kad jį kur!

Ordo domus Sanctæ Mariæ Theutonicorum HierosolymitanorumHierosolymi „istorijos pasakoriai" pradangino, o Vokiečių pridėjo.

O juk lotyniškas pavadinimas turėtų geriausiai atspindėti anų laikų realijas. 

Šis mūšis buvo ilgo karinio konflikto tarp Teutonų ordino ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės, taip pat latentinės Ordino ir Lenkijos Karalystės priešpriešos, kulminacija. Mūšio metu sutriuškinus Ordino pajėgas prasidėjo Ordino valdžios Prūsijoje silpnėjimas, o Lietuvos ir Lenkijos valstybės tapo Europos didžiosiomis valstybėmis.

Tuoj pamatysim, kad ypač - Lenkija.

Nes Lietuva tokia buvo ir iki Žalgirio.

Ir abiem striuka su didybe patapo po Žygimanto Augusto,

beje, dėl savo bevaikystės su ta Lenkija sudariusio Liublino Uniją, mirties.

Mums gi štai kas nutiko.

Kur, įdomu, mūsų istorikai žiūri, kad mums neparodo net keliolikos nematytų/neregėtų Lietuvos Didžiųjų Kunigaikščių/Vyskupų?

O ką čia Lietuvos Didysis Kunigaikštis Andrzej Trzebicki 
 
rankoj laiko?

Na, gerai.

Pargrįžkim į 1-jo Žalgirio laikus (matot, kaip skaudžiai įkrėtė mūsų protėviai kryžiokams tada?).
 
 Ant žirgo paveikslo centre, matyt, Vytautas, Jogailos nematyti.

Štai jis, Egipto Faraono poza, su Jadvyga,

pačiame Budapešto centre.

Kodėl ten?

Todėl, kad, 1386-tais metais, 39-metis, vedė 12-metę/11-metę Jadvygą, Vengrijos karaliaus Liudviko 1-jo
dukterį, prieš tai ją „išpirkęs", už 200 000 florinų, iš Austrijos princo Vilhelmo, su kuriuo Jadvyga buvo sužadėta.

Tokiu būdu „pasogos" Jogaila gavo Lenkiją, kuri vieną iš daugelio savo Personalinių Unijų,

tuo metu buvo sudariusi su Vengrija.

Paprasčiau šnekant, Vengrijos vasalė buvo.

O jei ne taip - tai negi manysim, kad Lenkija „susidėdavo" su kuo papuola šitiek kartų?

Štai kas įdomu: po Žalgirio mūšio pasikeitė Šventosios Romos imperatorius, ir juo tapo Jogailos švogeris (buvo vedĘs Mariją kitą Liudviko 1-jo dukterį, Jadvygos sesę), pagal motiną Gediminaitis, 
Žygimantas Liuksemburgietis.
(1410 m. jis išrinktas Šventosios Romos imperijos imperatoriumi vietoj nuversto jo brolio Čekijos karaliaus Vaclovo IV.)

Ir tapo Europa tada Švogerių Kraštu:)

Na, jei nepatinka kepurė, galit šitokį Žygimantą matyt,
Diurerio tapytą.

Na, gerai - eikim Baliun Lucke.

Rusų metraščių trumpajame sąvade: "Ir tie karaliai, ir didieji kunigaikščiai, ir pasiuntiniai buvo pas didįjį kunigaikštį 7 savaites jo išlaikomi, o vienai dienai ėjo davinys po tris šimtus statinių midaus, o bergždžių karvių trys šimtai, o avinų ir šernų po tris šimtus" (9). Lietuvos Metraštis tą patį - Lucko - suvažiavimą aprašo taip: "Kai svečiai [Lucko pilyje] viešėjo pas didįjį kunigaikštį Vytautą ir didysis kunigaikštis Vytautas visus juos gausiai vaišino, kasdien vaišėms išeidavo septyni šimtai statinių midaus, neskaitant muskatelio [saldaus desertinio vynuogių vyno su aitroku gėlių kvapu], ir vynų, ir malvazijos, ir įvairių kitų gėrimų: septyni šimtai telyčių, septyni šimtai avinų ir paršų, po šešis šimtus stumbrų, po šimtą briedžių, neskaitant įvairios kitos žvėrienos ir daugelio kitų mėsiškų ir naminių patiekalų" (10).

Čia tai puota!


Čia tai švogeriai!

Čia tai pusbrolis!

Vytautas šitą Puotą Lucke ištaisė - vyko Europos Valdovų Kongresas.

Kaip matot, čia rašo, kad ne 7, o 13 savaičių puotauta Lucke,


antrajame pagal svarbą to meto Lietuvos mieste:

The Congress of Lutsk was a diplomatic gathering held in Lubart's Castle in Lutsk, Grand Duchy of Lithuania over a 13-week period beginning on January 6, 1429. The main topic of discussion was the coronation of Vytautas as King of Lithuania

Kurgi Tavo karūna, Vytautai?
Štai įdomus tekstas:

The main aim of the council, a defense strategy to protect Europe from the Ottoman Turks, was not achieved because the Congress was dominated by another event. King Sigismund of Luxemburg encouraged the crowning of Vytautas as King of Lithuania. He was interested in dividing Lithuania and Poland, with a separate kingdom of Lithuania, to reduce the influence of Poland

O gal, vis tik, Žygimantas Liuksemburgietis norėjo sumažinti į Vakarus Lietuvą pasukusių Jogailos ir Vytauto, sugebėjusių kartu valdyti didžiulę šalį, santarvę?

Prisiminus neužilgo po pusbrolių Vytauto ir  Jogailos mirčių nutikusį Pabaisko mūšį, tokia mintis visiškai neatrodo neįtikėtina.

Kokia puiki iliustracija mūsų dabartiniam Himnui:

Vardan tos Lietuvos vienybė težydi!

Būtent.

O trys Popiežiai kur?

Koks sutapimas: pirmąkart popiežius atsistatydino (antrąkart visiškai neseniai - Benediktas XVI-sis
 
atsistatydinщ 2013-ais metais ir jį pakeitė pirmasis jėzuitas popiežius Pranciškus) būtent po Žalgirio mūšio:

Thereupon on 4 July 1415, Malatesta, acting in the name of Gregory XII, pronounced the resignation of the Pope, which the cardinals accepted. According to prior agreement, they agreed to retain all the cardinals that had been created by Gregory XII, thus satisfying the Corraro clan, and appointed Gregory XII Bishop of Frascati, Dean of the Sacred College of Cardinals and perpetual legate at Ancona. The Council then set aside Antipope John XXIII (1410–15), the successor of Alexander V. After the former follower of Benedict XIII appeared, the council declared him deposed; and the Western Schism was ended. A new Roman pontiff, Pope Martin V, was not elected before Gregory XII's death. Therefore, the Papal seat was vacant for two years. 

Taigi, po Žalgirio mūšio Europoj prasidėjo tikrų tikriausia Smūta:) 

O kas nutiko, kad prieš 5 metus atsistatydino Benediktas XVI?

Štai 4 metų senumo vaizdo įrašas:


Štai koks šių laikų Žalgirio mūšis.


2018-07-13

NATO išliko


Nepaisant to, kad JAV prezidentas D.Trump'as grasino kad JAV pasitrauks iš NATO - matyt, EuroKongo
Vyr. Komisaro pastangų


dėka:)


Liuks?


Bill Gates shocks the world


22 dienų senumo naujiena iš Pasaulinio finansinio karo fronto: Bill Gates, dar gegužę 


 skeptiškai žiūrėjęs į kriptovaliutas, neseniai, anot Steemit, sumušė pasaulinį rekordą, investuodamas didžiausią sumą kaip privatus investuotojas, ir investavo jis į automatizuotą kriptovaliutų keitimo programinę įrangą
Bitcoin Wealth.

Kare kaip kare:)))

:))))
 

China's Quantum Radar


China’s latest quantum radar won’t just track stealth bombers, but ballistic missiles in space too.

China’s biggest defence electronics company said the next generation of its quantum radar system will be able to detect ballistic missiles and other objects flying at high speed through space.

State-owned China Electronics Technology Group Corporation (CETC) announced two years ago that its scientists had tested a quantum radar to a range of 100km (62 miles), which in theory would allow it to detect stealth aircraft at long distances.

2018-07-12

Cžv.Kalėjimas, JT ir Monakas


Štai koks siurprizas...
Tas užrašas - Cžv.Kalėjimas - ne rašybos klaida, tai kaip Šv.Jonas krikščioniui, šitaip pasišaipau iš mūsų, nuolankiųjų. Visą CŽV kalėjimo buvimo/nebuvimo istoriją Lietuvoje sekiau nuo pat jos atsiradimo viešojoje erdvėje ir stengiausi žmonėms paaiškinti, kad, jeigu ir yra ar buvo toks kalėjimas Lietuvoje, tai ne mūsų, ne Lietuvos, o JAV specialiosios tarnybos kalėjimas. Labai gaila, kad mūsų Prezidentai nesilaikė tokios nuostatos.Atsakomybė, http://paliokas.blogspot.com/2009/10/... Cžv. Kalėjimas, http://paliokas.blogspot.com/2012/10/... CŽV Islandijoje ir Lietuvoje, http://paliokas.blogspot.com/2013/06/... VSD kalėjimai JAV:) http://paliokas.blogspot.com/2013/10/... P.S. Monakas http://paliokas.blogspot.com/2012/04/...


Putin & TrumpĮdomi data - vienai dienai tepraėjus po Žalgirio mūšio metinių...
2018-07-11

Du Lietuvos Bankai


Štai:
Swedbank ir SEB bankas - Lietuvos bankai?

Trakų pilyje su Mindaugo II anūku

DeBlocking The BlockChain Revolution


Появилось дополненное издание культовой книги о блокчейне
Популярная книга Blockchain Revolution о технологии распределенного реестра была дополнена и переиздана, сообщил Дон Тапскотт в своем Twitter-аккаунте. Дон работал над второй редакцией книги в соавторстве со своим сыном Алексом Тапскоттом.

Отметим, Blockchain Revolution, опубликованная в 2016 году, с тех пор вышла на 15 языках и считается культовым бестселлером среди жителей как минимум пяти государств Азии. Сейчас книга лидирует в рейтинге Amazon в тематическом разделе о блокчейне.

O dabar - Fokus Marokus:

Blockchain technology is powering our future. As the technology behind cryptocurrencies like bitcoin, open software platforms like Ethereum, and disruptive companies like Ripple, it’s too important to ignore.

In this revelatory book, Don Tapscott,
the bestselling author of Wikinomics, and his son, blockchain expert Alex Tapscott, bring us a brilliantly researched, highly readable, and essential book about the technology driving the future of the economy.2018-07-10

По Русски

Tikrasis 
„Manheteno rytas" praneša:

10 июля 2018 г., 18:07
Иммиграция в Литву впервые с 2004 года превысила эмиграцию

Иммиграция в Литву впервые после вступления страны в Евросоюз в 2004 году превысила эмиграцию: в страну въехало больше людей, чем покинуло ее, пишет Delfi.lt со ссылкой на отчет за первое полугодие Департамента статистики Литовской Республики.

Второй месяц подряд ведомство фиксирует ситуацию, при которой официальная иммиграция больше, чем эмиграция.

По его данным, с января по июнь в Литву иммигрировали 19,2 тыс. человек, две трети из которых составили вернувшиеся граждане Литвы. За тот же период 2017 года было насчитано 9,3 тыс. иммигрантов. Покинуло Литву 20 тыс. постоянных жителей. Годом ранее этот показатель составлял 26 тыс. человек. Эмигрировавшим из страны официальная статистика считает лицо, прожившее за границей более одного года.

Как пояснила руководитель вильнюсского бюро Международной организации по миграции Аудра Сипавичене, новая тенденция может быть связана с физической убылью населения Литвы и проблемами, которые могут возникнуть после выхода из ЕС Великобритании, до сих бывшей для граждан Литвы самым популярным направлением для переселения.

По данным социологов, большинство эмигрантов из Литвы направляются в Западную Европу по причине более высоких зарплат, эмиграцию может поощрять и большое социальное неравенство.

За годы независимости население Литвы из-за отрицательного демографического прироста и массового выезда на заработки сократилось с 3,7 млн в 1990 году до 2,8 млн в настоящее время.

Lietuviškosios VBS
tokios naujienos nepastebi:
Paskaitykim „kremlinus"...

Big Government Against BITCOIN


10.07.18, 16:09
В Китае отчитались об истреблении криптовалют в стране

Центробанк КНР отчитался о том, что в Китае крипторынок практически исчез в результате запретительной политики властей, которую реализуют с начала этого года.

Об этом сообщает государственное информагентство Xinhua.

В заявлении Народного банка сказано, что страна «с нулевыми рисками» смогла ликвидировать 88 криптобирж и 85 проводивших ICO блокчейн-платформ, которые работали в Китае по состоянию на сентябрь прошлого года.
После обнародования такой статистика становится понятно, что именно привело к обвалу курса биткойна в последние полгода. Биткойн сейчас торгуется около отметки в $6600, в то время как в конце прошлого года курс ведущей криптовалюты доходил до $20 тысяч. С учетом того, что с рынка ушли китайские инвесторы, которые контролировали 90% оборота биткойнов, обвал мог быть и глубже.

От полного обесценивания биткойн спасло то, что многие китайский криптовалютные биржи и компании перевели свои операции за границу — прежде всего, в Сингапур, Европу и Северную Америку, где власти более лояльны к криптовалютам.
Примечательно, что публично представители китайского бизнеса полностью поддерживают о одобряют линию партии и правительство на ликвидацию криптоторговли. Так, блокчейн-аналитик компании-оператора кредитных карт Zhongchao Чжан Ифэн сказал в интервью Xinhua: «Своевременные действия регулирующих органов КНР эффективно свели на нет взлеты и падения курсов криптовалют в глобальном масштабе».

Китайских предпринимателей понять можно. Власти Китая весьма жестко подходят к исполнению своих решений. Так, руководству крупнейших китайских криптобирж Huobi и OKCoin на определенное время даже официально запретили поездки по стране и за рубеж. Когда запрет сняли, топ-менеджеры обеих криптобирж покинули страну. Huobi теперь ведет операции в Сингапуре, а OKCoin, переименованная OKEx, перебралась на Мальту, сообщает Next Web.

Это весьма разумный шаг, учитывая крутые меры, которые предприняли власти КНР против криптовалютных компаний.

Например, в апреле полицейский спецназ штурмом взял майнинговую ферму в Тяньцзине. В ходе рейда было конфисковано 600 устройств для майнинга биткойнов. А их владельцев обвинили в «крупнейшей краже электроэнергии за последние годы».
Крупные майнеры покинули Китай, переведя мощности по «добыче» криптовалюты в страны Запада — туда, где есть доступная и недорогая электроэнергия. К новым криптовалютным тихим гаваням теперь относятся, прежде всего, Канада или Исландия, которая благодаря холодному климату и дешевому электричеству превратилась в один из мировых центров майнинга.

Источник: hightech.fm

Prieš 10 mėnesių:

Didieji bankai nori sugriauti bitkoiną kol jis dar nesugriovė jų pačių.

Bitkoinai, "žmonių (liaudies) valiuta", turi pakankamą potencialą tapti naująja valiuta, nekontroliuojama didžiųjų vyriausybių ir didžiųjų bankų.

Šitaip rašo Forbes.com:

SEP 14, 2017
Why Big Banks Attacked Bitcoin

Big Banks want to destroy Bitcoin before it destroys them.

Bitcoin, the “people’s currency,” has the potential to become a new currency, free of the control of BIG GOVERNMENTS and big banks.


:)))Genofondo gerinimas

Nekomentuosiu.
Persigalvojau.

Perskaitykit.

Mok$£a$ $tiprina V€rgiją

Reikalaujame ištirti „Garliavos bylą“


Generalinei prokuratūrai

Prašymas atnaujinti ikiteisminį tyrimą dėl labai sunkių nusikaltimų - Kauno apygardos teismo teisėjo Jono Furmanavičiaus, Violetos Naruševičienės, Drąsiaus Kedžio, Andriaus Ūso nužudymo ir mažamečių D. Kedžio ir V. Naruševičienės dukrų prievartavimo

2018 m. liepos 10 d.

Du JAV Kongreso nariai - Rendis Hultgrenas
(Randy Hultgren) ir Christopher Smith
pateikė įstatymo projektą JAV kongresui dėl teisėjos Neringos Venckienės
politinio persekiojimo.

Šio įstatymo esmė – juo prašoma neišduoti Lietuvai eksteisėjos Neringos Venckienės, ir suteikti jai politinį prieglobstį JAV, nes Lietuvoje jos gyvybei gresia pavojus.

Kongresui pateiktame projekte taip pat siūloma pripažinti, kad Neringa Venckienė pabėgo į JAV ir paprašė politinio prieglobsčio po penkerių metų kovos ir bandymų apsaugoti savo 4 metų dukterėčią Deimantę Kedytę. Mergaitė pranešė, kad ją prievartavo Lietuvos vyriausybės pareigūnai tuo metu, kai ji buvo savo motinos priežiūroje. Taip pat Kongresas svarstys pripažinti, kad Lietuvos vyriausybė sistemiškai persekiojo žurnalistus, gydytojus, Deimantės Kedytės senelius, jų kaimynus, žmones, kurie rinkosi į susirinkimus, ir visus tuos, kurie netylėjo ir pateikė įrodymus ar paramą Deimantei Kedytei arba priešinosi jos prievartiniam pagrobimui iš teisėjos Venckienės namų.

Kitaip sakant, JAV Kongresas svarstys įstatymo pataisą, kuria iš esmės siūloma Lietuvą pripažinti mafijos kontroliuojama teritorija, kur laisvai prievartaujami vaikai, žudomi jų tėvai, o seneliai ir šeimos nariai persekiojami tik dėl to, kad bando padėti aukai.

Visos šios aplinkybės, o taip pat neišaiškintos Violetos Naruševičienės, Jono Furmanavičiaus, Andriaus Ūso, Drąsiaus Kedžio žmogžudystės, taip pat metodai, kokiais bandoma pateikti šiuos nusikaltimus kaip nelaimingus atsitikimus arba kaltę suversti nekaltiems žmonėms, byloja tai, kad visi šie nusikaltimai, o taip pat Deimantės Kedytės ir Violetos Naruševičienės dukros prievartautojai iki šiol nėra nustatyti, o nusikaltimai nėra ištirti.

Kaip žinia, pedofilijos byloje, be jau tiesioginių nukentėjusios Deimantės Kedytės parodymų, kad pedofilai kai kaišiodavo savo "sysalus' (net keturios psichologų ekspertizės, kurios patvirtino, kad mergaitė nemeluoja, būtent todėl tas teisėjas Audrius Cininas ir nedrįso jos apklausti teisme, o pats išgalvojo naują medicininį terminą - "jos atmintis ištrinta"), buvo dar kita auka - Deimantės pusseserė, keliais metais vyresnė Violetos Naruševičienės dukra O.N., kuri galimai buvo prievartaujama analiniu būdu. Prokuratūra paskelbė, kad nėra jokių įrodymų, kad V.Naruševičienės mergaitė buvo prievartaujama, tačiau tai dar vienas melas – netgi tuo metu, kai buvo apklausiama policijoje dėl galimo prievartavimo, dešimties metų mergaitė pakakojo į kelnes. Kaip aiškėja iš bylos dokumentų, nors mergaitės apklausa truko tik valandą, tačiau apklausos metu jos motina, įtariama sąvadautoja, kuriai buvo leista dalyvauti apklausoje, Violeta Naruševičienė pareiškė, kad ,.na patikrinsim, kas tenai, kokie reikalai”, „sakau, jai kelnytes reikia dar man patikrinti. Mes prie to pačio vis tiek norėsiu kelnytes susitikrint”. Akivaizdu, kad net apklausos metu mergaitė turėjo sveikatos problemų, susijusiu su išmatų ar šlapimo nelaikymu.

Medicinos ekspertas nustatė, kad O.N. buvo diagnozuotas lėtinis tiesiosios žarnos funkcijos sutrikimas – tiesioji žarna buvo išsiplėtusi virš amžiaus normos ribų. Kaip viena iš tokio funkcijos sutrikimo priežasčių gydytojas R. Bagdzevičius taipogi įvardijo išorinį poveikį mergaitės išangei bei paaiškino, kad nustatyti lytinio išnaudojimo požymius medicininiais tyrimais yra ganėtinai sunku.

"Byloje pakanka įrodymų, kad V.Naruševičienės dukros sveikatos problemos, susijusios su išmatų nelaikymu, atsirado būtent laikotarpiu nuo 2006 m. pradžios iki 2008 m. pabaigos, kuri sutampa su A. Ūsui inkriminuotos nusikalstamos veikos padarymo laiku, - teigiama N.Venckienės skunde, - liudytojas G. Čereškevičius parodė, kad būtent 2008 m. sausio mėnesį sulaukė nusiskundimų dėl to, kad mergaitė nelaiko išmatų. Šios apklausos metu liudytojas G. Čereškevičius parodė, kad esant funkciškai padidėjusiai mergaitės tiesiajai žarnai, viena iš tokio sutrikimo priežasčių gali būti sąlygota lytinių santykių su mergaite per tiesiosios žarnos išeinamąją angą. Iš esmės ta pati patvirtino ir liudytojas R. Bagdzevičius 2009-10-23 liudytojo apklausos metu. Šis liudytojas taipogi patvirtino, jog pirmas O. Naruševičiūtės vizitas pas jį dėl tuštinimosi problemų buvo 2008-12-08, tai yra jau pradėjus šį ikiteismini tyrimą ir esant pagristai rizikai, kad mažamečių tvirkinimo bei seksualinio prievartavimo faktai gali būti išaiškinti".

Akivaizdu, kad nutraukiant tyrimą dėl O.N. prievartavimo, visiškai nebuvo vertinami liudytojų (gydytojų) G. Čereškevičiaus ir R. Bagdzevičiaus parodymai anie tai, kad viena iš mergaitės diagnozuotų sveikatos sutrikdymo, susijusios su išmatų nelaikymu, priežasčių gali būti lytiniai santykiai su mergaite per tiesiąją žarną.

Tai, kad pedofilijos byloje liudininkams ir nukentėjusiems buvo daromas neteisėtas spaudimas, paliudijo ir buvęs Vilniaus meras Artūras Zuokas. Jis viešai papasakojo, kad tuo metu, kai teisme buvo nagrinėta vadinamoji Garliavos pedofilijos byla, prezidentūros patarėjai aktyviai kišosi į šią bylą.

A. Zuokas netikėtai pareiškė, kad anksčiau į jį kreipėsi Vilniaus savivaldybės specialistai, kuriems Garliavos istorijoje esą spaudimą darė prezidentės patarėjai. „Nei pati skambinu, nei patarėjams duodu skambinti. Turbūt aš atsakau ir už orą, ir už lietų“, – TV laidoje ironizavo D. Grybauskaitė.
Atsakydamas prezidentei A. Zuokas pasiūlė susitikti su šalies vadove arbatos. Vilniaus meras (į susitikimą) atvestų neįvardintą pareigūnę, kuri demaskuotų D. Grybauskaitės patarėjus.

Kaip žinia, Vilniaus apygardos prokuratūra dar 2012 m. perdavė teismui pedofilijos bylą, kurioje priekabiavimu buvo kaltinamas jau miręs Andrius Ūsas. Tai buvo padaryta tam, kad „nuraminti visuomenę“, tačiau byla į teismą buvo perduota tuščia, be pagrindinių surinktų įrodymų. Pvz., byloje nebuvo antros nukentėjusios mergaitės, kuriai teismo ekspertai nustatė išstorėjusią storąją žarną, kuri galėjo būti pažeista dėl veikimo „storu buku daiktu“, parodymų. Taip pat byloje neliko įrodymų, kuriuos surinko pedofilijos bylą pradėjęs tirti prokuroras Nerijus Bieliauskas – tai yra Andriaus Ūso buvimas tam tikrose vietose tam tikru laiku, kai buvo tvirkinama mergaitė, buvo patvirtintas elektroninėmis techninėmis priemonėmis. Be to, tuo metu tyrėjams ir ekspertams nesukėlė abejonių suaugusiųjų niekintos mergaitės pasakojimai. Tačiau teismui perduotoje byloje šių įrodymų neliko, ir jau kitas prokuroras paprašė išteisinti A.Ūsą, o iš darbo išėjęs prokuroras N.Bieliauskas prasitarė, kad jeigu jam kas nors atsitiks, tai jis papasakos, kas vyko prokuratūroje…

Žodžiu, teismui buvo perduota tuščia byla, be jokių įrodymų, o bylą nagrinėjęs teisėjas Audrius Cininas nusprendė, kad „mergaitės atmintis ištrinta“, ir A.Ūsą išteisino. Tiesa, prieš tai prokuratūra ėmėsi žygių, kad nuo šios bylos būtų nušalinta Neringa Venckienė, kuri nebūtų taip lengvai leidusi šią bylą numarinti. Tik vėliau paaiškėjo, kad ir Dalios Grybauskaitės prezidentūros patarėjai aktyviai dalyvavo N.Venckienės nušalinime. Mat teismas nušalino N.Vencckienę nuo savo dukterėčios atstovavimo teisme, ir nusprendė, kad geriausiai mažametės Drąsiaus Kedžio dukros interesus apgintų Vaiko teisių apsaugos tarnybos (VTAT) darbuotojai.

Kaltinimai Drąsiui Kedžiui ir jo aklam padėjėjui remiasi vieninteliu įrodymu – „patologinio“ melagio Mindaugo Žalimo parodymais. Vilniaus apygardos teismo teisėjai paskelbė, kad D.Kedys įvykdė dvi žmogžudystes, ir bendrininkavimu jam kaltinamas Raimundas Ivanauskas taip pat nuteistas. Tačiau nė vienas teismas nėra paskelbęs, kad yra surinkta pakankamai įrodymų, kad būtent D.Kedys yra žudikas.

Priešingai – generalinė prokuratūra pridarė tiek daug klaidų, apkaltindama D.Kedį nužudymu, kad dabar sunkiai galima tuo patikėti. Visų pirma, ant ginklo, iš kurio buvo nušauti teisėjas Jonas Furmanavičius ir Violeta Naruševičienė, ir kuris buvo rastas šalia nužudyto Drąsiaus Kedžio kūno Kauno marių pakrantėje, nebuvo jo biologinių pėdsakų, nors laikinasis generalinis prokuroras Raimondas Petrauskas jau buvo spėjęs pranešti, kad ant ginklo rasta D.Kedžio DNR.

Negana to, paaiškėjo, kad net pusę metų, kol neva vyko D.Kedžio „paieška“, policija neturėjo ieškomiausio nusikaltėlio Drąsiaus Kedžio pirštų antspaudų, nes jie buvo paimti tik nuo lavono, ir policijos ieškomų asmenų duomenų bazė tuomet pranešė, kad toks asmuo nėra paieškomas. Kaip R.Petrauskas galėjo paskelbti, kad ant ginklo rasti D.Kedžio pirštų antspaudai, jeigu policija jų neturėjo?

„Kaip prokurorai gali teigti, kad žudikas - D.Kedys, jeigu jie neturėjo jo pirštų antspaudų? O prokurorai iš karto skelbė, kad Drąsius žudikas, nors aš manau, kad nei prie to Furmanavičiaus, nei prie Naruševičienės kūnų jie nerado jokių pėdsakų, - LL sakė D.Kedžio sesuo Neringa Venckienė, - o jeigu ir turi, tai tikrai ne Drąsiaus“.

Vilniaus apygardos teismo 2009-10-06 nutartimi prokurorai buvo įpareigoti pareikšti įtarimus Drąsiaus Kedžio draugei ir dukros motinai Laimai Stankūnaitei, nes, kaip rašoma teismo nutartyje, iš aukščiau išvardintų aplinkybių galima pagrįstai įtarti, jog L.Stankūnaitė, suteikdama sąlygas įtariamajam A.Ūsui tvirkinti mažametę D.Kedytę, pati betarpiškai stebėdama su vaiku atliekamus nusikalstamus veiksmus, padėjo A.Ūsui tvirkinti mažametę, dėl ko jos veiksmuose galimai yra nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos BK 24 str. 6 d. ir 153 str., požymių. Prokuratūra ignoravo šią nutartį, ir kažkodėl prokurorai nebuvo patraukti atsakomybėn?

Mat Generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo departamento vyriausiojo prokuroro pavaduotojas Žydrūnas Radišauskas, po Seimo laikinosios komisijos dėl teisėjos Neringos Venckienės imuniteto atėmimo posėdžio birželio 7 d., atsakydamas į “Laisvo laikraščio” klausimą, kodėl D.Valys iki šiol neįvykdė Vilniaus apygardos teismo sprendimo pareikšti įtarimus Laimai Stankūnaitei, atsakė: “Šios aplinkybės, kaip jums žinoma, yra nagrinėjamos Vilniaus miesto 2-ajame apylinkės teisme. Todėl šią bylą nagrinėjantis teismas, jeigu matys įstatyminius pagrindus, nustatyta tvarka galės kreiptis į prokuratūrą, pranešdamas, kad tam tikri asmenys gali būti padarę nusikalstamas veiklas…”

Į kitą „Laisvo laikraščio“ žurnalisto klausimą: „Jūs meluojate, nes jūsų minėtas teismas nurodė, kad reikšti kam nors įtarimus yra prokurorų kompetencija?“, Ž.Radišauskas jau nieko nebeatsakė.

Todėl, pasikartosime - pedofilijos byloje iki šio nėra išaiškintos keturios žmogžudystės - kas nužudė Kauno apygardos teismo teisėją Joną Furmanavičių, Drąsių Kedį, Andrių Ūsą ir Violetą Naruševičienę, žino tik šių žudynių organizatoriai ir jiems priedangą suteikusi Generalinė prokuratūra.

Manoma, kad D.Kedys buvo pagrobtas ir nuginkluotas prieš pat J.Furmanavičiaus nužudymą - jo pagrobimą gatvėje matė viena liudininkė. Vėliau J.Furmanavičius ir V.Naruševičienė galimai buvo nužudyti kaip per daug žinantys liudininkai, o D.Kedys buvo laikomas ir kankinamas nežinojome vietoje, bandant iš jo išgauti turimą informaciją apie nusikaltėlius.

Apie tai savo vaizdo įraše pranešė ir Karolis Venckus,


nurodęs, kad jo dėdė buvo pagrobtas ir laikomas psichiatrinėje ligoninėje. Galiausiai ir D.Kedys buvo nužudytas ir numestas Kauno marių pakrantėje. Nors jos visas kūnas buvo sužalotas, kojos ir rankos sulaužytos, tačiau prokuratūra "nustatė", kad D.Kedys mirė sava mirtimi, "užspringęs skrandžio tūriniu". Kad nuraminti visuomenę, D.Grybauskaitė su tuometiniu gen. prokuroru A.Valantinu nutarė perduoti teismui įtariamojo pedofilija Andriaus Ūso bylą, pateikus jam kaltinimus tik dėl lytinio priekabiavimo.

Tačiau nors jau tada prokurorai nutarė išimti iš pedofilijos bylos visus surinktus įrodymus ir ją teismui pateikti tuščią, vienintelis likęs įtariamasis A.Ūsas, matyt, taip pat neišlaikė, ir bijantis, kad jis gali ką nors išduoti, buvo nužudytas - jo mirtį prokuratūra ištyrusi taip pat nustatė, kad jis mirė per nelaimingą atsitikimą - prigėrė baloje, nukritęs nuo keturračio motociklo.

Žinoma, kad prokuratūra mums jau daugelį metų seka pasakas, ir tai tik įrodo, kad ji žino, kas yra tikrieji žudikai. Tai, kad prokuratūros vadovai žinojo ir slėpė tikruosius žudikus, liudija ir toks faktas – pedofilijos bylą tyręs prokuroras Nerijus Bieliauskas vienu metu buvo supanikavęs, ir pasakęs, kad „jeigu man kas atsitiks, aš netylėsiu“, ir parašė atsistatydinimo pareiškimą. Vėliau N.Bieliausko surinkti įrodymai apie Andriaus Ūso atliktą mergaitės tvirkinimą net nebuvo pateikti teismui, ir išimti iš bylos.

„D.Kedžio darytas vaizdo įrašas pripažintas neteisėtai gautu įrodymu, padarytu pažeidžiant LR įstatymuose ir tarptautinėse Konvencijose įtvirtintą vaiko teisę į garbę, orumą ir asmens atvaizdą, - paskelbė teisėjas A.Cininas. Nors įstatymai leidžia nukentėjusiems patiems rinkti įrodymus, mergaitės pasakojimas apie patirtą prievartą teisėjo buvo pavadintas „neteisėtai gautu įrodymu“.

Be to, A.Cininas pareiškė, kad „liudytojos L.Bloznelytės (Plėšnienės) parodymai apie ypatingas žymes ant kaltinamojo lytinių organų nevertinti, nes jos nurodytos aplinkybės yra už A.Ūsui pateiktų kaltinimo ribų. A.Ūsas nebuvo kaltinamas apsinuoginimu prieš nepilnametę ir lytinių organų jai demonstravimu. Todėl, pagal kaltinimų prasmę, vaikas negalėjo matyti A.Ūso lytinių organų“.

Nors Deimantė pasakojo, kad buvo priversta nuolat laižyti „sysalus“, tačiau teisėjas A.Cininas nurodė, kad „vaikas negalėjo matyti lytinių Ūso organų“.

Tokiu būdu teisėjas A.Cininas padarė nusikaltimą – dokumentų klastojimą, į savo nutartį įrašydamas žinomai melagingus duomenis.

Į lietuviškos teisėtvarkos nemalonę dėl liudijimo Garliavos byloje patekusi L. Bloznelytė-Plėšnienė yra habilituota biomedicinos mokslų daktarė, žinoma onkologė ir chirurgė, 2002 metų Lietuvos mokslo premijos laureatė. Jos tėvas Mindaugas Julius Bloznelis – mokslų daktaras, Lietuvių katalikų mokslų akademijos narys, antisovietinės ir antinacinės rezistencijos dalyvis, politinis kalinys ir tremtinys, o motina Kamilė Bloznelienė – garsi gydytoja kardiologė, habilituota daktarė.
Gydytoja L. Plėšnienė 2012 metais, netrukus po to, kai Deimantė Kedytė buvo prievarta išnešta iš senelių namų, televizijos laidoje papasakojo apie 2010-aisiais jos kabinete apsilankiusius Andrių Ūsą, dvi moteris ir mergaitę. Pasak medikės, jie atėjo iš anksto neužsiregistravę, kabinete elgėsi labai keistai ir įžūliai. A. Ūsas prie abiejų moterų ir mergaitės išsitraukęs savo lyties organą ir liepęs pašalinti nuo jo didelę vyndėmę. L. Plėšnienei atsisakius tai daryti, ją užsipuolusi vyresnė moteris, kuri paprašiusi apžiūrėti ir mergaitę, tačiau išsigandusi mergaitė nesileidusi apžiūrima. Jaunesnioji moteris gydytojai pasakiusi, kad jie esą iš Garliavos.

Primename kad Deimantė Kedytė taip pat kalbėjo apie dėmę ant Ūso lyties organo.
Visi liudininkai, sąžiningai liudiję tiesą, kaip profesorė L.Bloznelytė-Plešnienė, buvo nuteisti ir nutildyti tos pačios mafijinės teisėsaugos.

Be to, A.Cininas nurodė, kad „(A.Ūso) tyrimo poligrafu duomenys nevertinti, nes gauti ne įstatymo nustatyta tvarka. Nei BPK, nei kitas įstatymas nenumato tokio tyrimo veiksmo, kaip tyrimas poligrafu. Be to, tyrimo duomenys prieštaringi, ne specialisto gali būti interpretuojami tiek kaip teisinantys, tiek kaip kaltinantys. Šių duomenų interpretacijos specialistas nepateikė, nes neturi reikiamos kvalifikacijos“.

Ramučio Jancevičiaus vadovaujama Vilniaus apygardos prokuratūra į teismą nusiuntė tuščią bylą be jokių įrodymų, kad būtų nuraminta visuomenė, ir prokurorai nusiplautų rankas – neva mes viską padarėme. Dar įdomiau, kad tas pats prokuroras R.Jancevičius laidoje ‚Prieš srovę“ pripažino, kad Drąsius Kedys buvo sekamas, nors Vilniaus apygardos prokuratūra buvo atmetusi Policijos departamento prašymą jį sekti.

„Tai kas tada sekė D.Kedį, ir kas stebėjo, kaip jis neva žudo žmones?“, – stebisi D.Kedžio sesuo Neringa Venckienė. Ji mano, kad pedofilijos byloje buvo dar ir šeši tomai visų įtariamųjų pokalbių mobiliais telefonais išklotinių, tačiau šie duomenis taip pat buvo paslėpti ir į teismą nepateko, nors galėjo puikiausiai atskleisti visą gražųjį pedofilų tinklą, kuriame įsivėlę prokurorai, teisėjai ir Seimo nariai. Dabar, matyt, visi šie įrodymai yra sunaikinti atskiruoju prokurorų nutarimu.

Nors D.Kedžio dukra buvo kelis kartus apklausta, ir papasakojo, kaip "dėdės" jai į burną kaišiojo savo "sysalus", o ekspertai nustatė, kad mergaitė nemeluoja, tačiau pedofilijos bylą nagrinėjęs teisėjas Audrius Cininas nutarė, kad į bylą neverta iškviesti aukos, nes jos "atmintis ištrinta".

Apie nusikaltėlių įtaką "teisėsaugos" sistemai liudija ir toks faktas, kad iš karto po to, kai A.Cininas "teisingai" išnagrinėjo pedofilijos bylą, D.Grybauskaitė pasirūpino A.Cinino karjera ir perkėlė jį dirbti į Vilniaus apygardos teismą.

Tai, kad Lietuvos teismų sistema nėra nepriklausoma, geriausiai įrodo ir Raimondo Ivanausko byla.

Apeliacinis teismas nusprendė, kad užtenka įrodymų, kad neva Drąsius Kedys nužudė Joną Furmanavičių ir Violetą Naruševičienę, o jam neva padėjo aklas žmogus Raimundas Ivanauskas. Kadangi jokių įrodymų byloje nėra, teismams ir prokuratūrai teko suktis - pagrindiniu kaltės įrodymu tapo tokių recidyvisto Mindaugo Žalimo parodymai apie tai, ką neva darė R.Ivanauskas.

Pats M.Žalimas gelbėjosi nuo kalėjimo, mat buvo iki komos primušęs vieną baltarusį, kuris atpažino M.Žalimą kaip savo užpuoliką.

Tačiau prokuratūra apkaltino šiuo nusikaltimu kitą žmogų, o M.Žalimas sutiko duoti “reikiamus parodymus” kitoje byloje, kurioje prokuratūrai žūtbūt reikėjo įrodyti, kad jokios pedofilijos Garliavoje nebuvo, viską išgalvojo D.Kedys ir jo šeima. Galiausiai D.Kedys neva nužudė kelis žmones dėl išgalvotos priežasties - pats sugalvojo, kad jo dukra buvo prievartaujama (tai, kad Deimantė Kedytė nemelavo, kelis kartus patvirtino visokie ekspertai) pedofilų, todėl pats įvykdė savo teisingumą.

Šioje istorijoje yra keli esminiai dalykai - tas pats “liudininkas” Mindaugas Žalimas Vilniaus apygardos teismo jau buvo pripažintas melagiu, todėl juo tikėti nėra jokio pagrindo. Dar viena paralelė apie “lietuvišką teisingumą” - visi policijos komisarai, įskaitant ir Visvaldą Račkauską, kurie buvo teisiami dėl tarnybos pareigų neatlikimo taip pat pagal M.Žalimo parodymus, buvo išteisinti, teismas pripažino, kad jis melagis. Tačiau D.Kedžio ir R.Ivanausko byloje teismas nesuabejojo jau melagiu pripažinto M.Žalimo parodymais ir pasiuntė į kalėjimą aklą žmogų. Kaip jis ten kalėjime, būdamas aklas, galės atlikti bausmę - tai jau nebe teisėjų rūpestis.

Tai, kad ši mafijinė teisingumo sistema nieko nepaisys, buvo aišku nuo pradžių – 2016 m. birželio 9 d. Vilniaus apygardos teismo kolegija, pirmininkaujama Daivos Kazlauskienės, paskelbė, kad siunčia į kalėjimą 8 metams aklą žmogų Raimundą Ivanauską, kuris neva skatino Drąsių Kedį nužudyti Joną Furmanavičių ir Violetą Naruševičienę. Nors jokių įrodymų, kad šiuos žmones nužudė D.Kedys, byloje nėra, priešingai, yra liudininkų, teigiančių, kad dar prieš šias žmogžudystės D.Kedys buvo pagrobtas, tačiau teisėja T.Kazlauskienė šioje byloje nutarė, kad užtenka „liudininko“ Mindaugo Žalimo parodymų, kad jis neva žinojo, kad R.Ivanauskas planavo su D.Kedžiu žudyti žmones.

Visos šios aplinkybės įrodo, kad prokuratūra veikė ne siekdama nustatyti įtariamuosius, ir išaiškinti šiuos nusikaltimus, tačiau viską darė priešingai – stengėsi, kad nusikaltėliai išvengtų atsakomybės.

Turint omenyje, kad atsakymų į iškeltus klausimus iki šiol nėra, o minėta istorija jau yra pasiekusi ir JAV Kongresą, kas daro itin didelę žalą Lietuvos Respublikai, ir jos reputacijai pasaulyje, prašome:

1. Atnaujinti ikiteisminį tyrimą dėl Violetos Naruševičienės, Jono Furmanavičiaus, Andriaus Ūso, Drąsiaus Kedžio nužudymo ir šį tyrimą pavesti prokurorams, kurie dar turi garbės ir profesionalumo ištirti šiuos nusikaltimus, o ne juos nuslėpti.

2. Atnaujinti ikiteisminį tyrimą dėl Deimantės Kedytės ir jos pusseserės, Violetos Naruševičienės dukros, prievartavimo ir nustatyti tai padariusius asmenis.

3. Nustatyti, kurie valstybės pareigūnai aktyviais veiksmais prisidėjo prie to, kad šie labai sunkūs nusikaltimai nebūtų išaiškinti.

Felicija Nijolė Sadūnaitė,
Švč. Nekaltai Pradėtosios Mergelės Marijos tarnaičių kongregacijos narė, vienuolė,
sovietmečiu 6 metams laisvės atėmimo bausme nuteista už disidentinę veiklą, kalinta Mordovijoje, ištremta į Sibirą,
2017-jų metų Lietuvos Respublikos Laisvės premijos laureatė.


Aurimas Drižius,
Savaitraščio „Laisvas laikraštis" redaktorius
Konstitucijos pr. 23b, Vilnius


Dr. Eugenijus Paliokas,
Vilniaus Gedimino technikos universiteto docentas,
Lietuvos Visuomenės Tarybos Organizacinio Komiteto narys

Šis prašymas šiandien įteiktas Lietuvos Respublikos Generalinei prokuratūrai.

Lietuviškąjį prašymo originalą ir jo vertimą į anglų kalbą nusiųsime JAV Kongreso nariams.

P.S. Nijolė Sadūnaitė iš Seimo tribūnos Garliavos skandalą lygino su Sausio 13-osios įvykiais
P.P.S. Ištirti bylą.


P.P.P.S. Tai gali būti staigmena mūsų mažai visuomenės valdymu besidominčiai visuomenei:

Tarptautinėje ligų klasifikacijoje (TLK-10) pedofilija priskiriama parafilijoms ir pažymėta kodiniu pavadinimu F65.4[1]. Šį sutrikimą diagnozuoja psichiatrai arba psichologai. Pedofilija nėra baudžiamosios teisės terminas...