2015-07-24

Traukinys jūroje

2015-07-23 (vakar)
Vyriausybė penktadienį (šiandien) rengia pasitarimą, kaip padėti žlungančios valstybės valdomos bendrovės „Lietuvos jūrų laivininkystė“ (LJL) laivų įguloms 
grįžti namo. Bus kalbama ir apie papildomą lėšų skyrimą bendrovei, kad jos jūreiviai galėtų grįžti į Lietuvą.

„Savaime suprantama, vienas iš pagrindinių tikslų yra išspręsti problemą, kad būtų galima kuo greičiau sugrąžinti jūrininkus į Lietuvą, kaip užtikrinti tiek kuro, tiek maisto, tiek vandens tiekima laivams“, - BNS sakė A.Butkevičius.Vygintas
IP: 188.69.214.15

Susidaro toks įspūdis,jog ši A.Butkevičiaus vyriausybė veikia kaip gerai sureguliuotas "Islamo valstybės"mechanizmas,kad sužlugdyti Lietuvą ir jos gyventojus.Lietuvos piliečiai yra žudomi,deginami,negelbėjami,negydomi,vaikai prievartaujami,valstybės lėšos vagiamos ir už tai niekas neatsako.Pjauna galvas tautai be peilio.Žmonės vėl bėga iš čia kaip Afrikos pabėgėliai.Kas ir kada pasakys "Gana?",kada socdemų vertybės virs moliu,kaip toje "Auksinėje antilopėje"

Koks Siur Prizas:

skelbtasis LJL bankrotas atšaukiamas, jūron plauks "Lietuvos geležinkeliai"!

Gal paskutinį Lietuvos laivyną gelbėti paskatino šiandien dujų laivo krikštamotės

pasieniečių laivo (laivelio?) bortan sudaužytas putojančio vyno butelys
Jūros šventės proga?
Štai ko nepasako mūsų žiniasklaida:

1. Beveik 60-čia procentų valstybinę LJL savo lėšomis Lietuvai gelbėti draudžia neskaitytosios sutarties nuostatos.

2. Todėl, galiu lažintis, SEB bankas suteikė ir suteiks LJL paskolą prastesnėmis sąlygomis, negu tos, kuriomis skolinasi Lietuva.

3. Kai kurios eurozonos valstybės ir kai kurios superįmonės gauna paskolas jau neigiamomis palūkanomis, kokiomis negauna Lietuva, pvz., "Nestle".

4. Šokoladinė "Nestle" gal ir nepirks LJL; - o, tarkim, DFDS ar negauna pinigų dykai (neigiamom palūkanom), už kuriuos VISIŠKAI NE LAISVOSIOS RINKOS SĄLYGOMIS galėtų perpirkti LJL?

Tokie tad jūreivių "Lietuvos geležinkelių" keliai finansų, žinoma, jūroje...

:)
"Žalgirio" stadionas Vilniuje

Tikrasis žalgirietis Romanovas
pabėgo Maskvon.
Tai ... ką mum dabar, po pustrečių metų, daryt su "Žalgirio" stadionu?
Nugriaut, žinoma.

Pinigų bus!

Išskirtines neišlikusias žydų kapines, žinoma, saugosim - jos gi išskirtinės, o ne koks neišskirtinis Vilniaus gynėjų, žuvusių 1655 metų rugpjūčio 8 dieną, pilkapis.
Ar ne visai taip?

O gal visiškai ne taip?
Žaliasis tiltas

Vamzdis „bepuošia“

Žaliąjį tiltą...
Tvanas.

Rugpjūčio 8d. sukaks 360 metų.

Ne taip jau baisiai seniai buvo.

Didelis mūšis prie Vilniaus įvyko 1655m. rugpjūčio 8d. Neturint jėgų Vilnių tiesiogiai ginti, pagal J.Radvilos planą nutarta trauktis, pereiti Nerį mūriniu tiltu ir čia gintis. Lauko etmono žmonės bandė sutelkti savo pajėgas ir gintis prieš tiltą (Neries kairiajame krante), bet tai nepasiteisino, kovoje su maskvėnais patirta daug nuostolių.

Tiltu traukėsi didžiulė masė žmonių ir vežimų. Juos pridengė abiejų etmonų organizuota tilto gynyba.

Vyko priešą stabdantis mūšis. Iš abiejų pusių pylėsi muškietų ir patrankų ugnis. Penkios Maskvos vėliavos (daliniai) jau buvo ant tilto, bet didžiojo etmono Jonušo Radvilos pėstininkai ir dragūnai atstūmė priešą, iš kurio buvo atimtos trys kovinės vėliavos. Atkakli tilto linijos gynyba vyko visą dieną iki nakties. Gynybinėje kovoje galėjo žūti apie 2 tūkstančius Lietuvos karių.

Tiltą perėjusi silpnesnė mūsų kariuomenės dalis ir gyventojai per miškus traukėsi link Sudervės, Musninkų, Kėdainių. Etmonai su savo kariais, naktį likę sargyboje, taip pat traukėsi. Jonušas Radvila išsaugojo dalį kariuomenės, kad galėtų atnaujinti kovą. Degė maskvėnų plėšiamo Vilniaus priemiesčiai.

Toliau vyko derybos su didžiąją krašto dalį okupavusiomis Maskva ir Švedija.

J.Radvila išlaikė šauktinių kariuomenę – valstybingumo tęstinumą.

1655m. mūšis Vilniuje ant Neries tilto ir jo aplinkoje buvo reikšmingas to meto Lietuvos gynyboje, sulaikant didžiulę Maskvos invaziją. Tai ryškiai liudijo įžymus vilnietis, karaliaus sekretorius, gydytojas, artimas etmono aplinkos žmogus, to meto Vilniaus apsaugoje, Vilniaus vaivadijos pašauktinių kariuomenės sudėtyje su savo žirgu dalyvavęs Motiejus Vorbekas Letovas („Lietuvis“). Jo atsiminimų knygoje „Atminties lobynas“ („Skarbnica….“) amžininko, dalyvio akimis ryškiai atskleidžiami šie faktai. Mūšis plačiai nuskambėjo to meto Europoje, tačiau vėliau primirštas.

Pamiršti apie 2000 žuvusiųjų 1655m. negalima.

Atstatant tiltą, 1950m., platinant ir rekonstruojant gatvę, koplytstulpis buvo nugriautas, kalva nukasta (V. Drėma, 1991). Tuomet moksleivio akimis pačiam teko matyti, kaip kasant iš kalvos rytinio šlaito byrėjo žmonių kaulai, kaukolės ir, mums šiuo atveju ypač svarbu, senovinių artilerijos pabūklų vamzdžiai (jie vėliau buvo Istorijos etnografijos muziejaus, dab. Nacionalinio muziejaus žinioje). Galima tvirtinti, kad būtent šios patrankos su žmonių palaikais mena didįjį 1655m. mūšį ir jame žuvusiuosius. Sovietiniais metais be atodairos sunaikintą kovojusių ir žuvusiųjų atminimą būtina pagerbti.
Pamiršta kovos su priešais vieta.

Tuo metu. XVII a., ten buvo strateginė vieta - brastos vietoj stovintis tiltas, vienintelis to meto Vilniuj.

Nežinoma Vilniaus istorija. Kaip sovietai Žaliąjį tiltą sprogdino.

Šioj nuotraukoj Vilniaus gynėjų pilkapis anapus upės matyti.

Ir paveiksle,
ir atvirutėje
jis yra.

Pažink Vilnių.

Miegančioji gražuolė.

2015-07-23

Puštunvalis

Puštūnai (puštu kalba: پشتون Paštūn ar پختون Paxtūn) taip pat vadinami patanais (Urdu: پٹھان, Hindi: पठान Paṭhān), etniniais afganais[10] arafganais – rytų iranėnų tauta gyvenanti pietryčių Afganistane bei šiaurės vakarų Pakistane. Jiems būdingas puštu kalbos vartojimas irPashtunwali, garbės ir elgesio kodekso, laikymasis[11].

Pashtunwali (Pashtoپښتونوالی‎) or Pakhtunwali is a non-written ethical code and traditional lifestyle which the indigenousPashtun people follow.[1][2]
Narakiniai žmonės “džirgamarai” puštunvalį moka mintinai ir esant reikalui iš visų genčių susirenka ir išsprendžia visus būtinus reikalus ir problemas (narakiniai = specialūs. P.V.).

Nors puštunvali yra iš ikiislamiškos epochos (puštai yra sakų ainiai, o sakai atėjo iš Turano), bet puštų garbės kodeksas neprieštarauja islamo teisei

(Sakais persai vadina skitus. Turanas — dabartinė Vidurinė Azija ir Kazachstanas. Iš Turano skitus pasitraukti į pietus privertė mongolai-hunai. Skitai pietuose dabartinio Afganistano, Pakistano, šiaurės vakarų Indijos ir pietryčių Irano teritorijoje įkūrė savo valstybę. Skitų ainiai dabar yra puštai ir beludžiai. Puštai gyvena Afganistane ~15 mlj., Pakistane ~30 mlj., Indijoje ~11 mlj., Irane ~3 mlj., bet tai daugiausia pabėgėliai iš Afganistano; beludžiai gyvena Irane, Pakistane, Afganistane ir Turkmėnijoje. Todėl puštų garbės kodeksas iš tikrųjų yra skitų garbės kodeksas. P.V).

Puštų garbės kodekso laikosi Afganistano, Pakistano ir visose kitose pasaulio dalyse gyvenantys puštai.

Pagrindinės žinios

Puštunvali yra senasis garbės kodeksas, kurio laikosi Afganistano ir Pakistano puštai, o taip pat po pasaulį išsisklaidžiusios puštų bendruomenės. Jį sudaro tiek asmeninio tiek visuomeninio elgesio taisyklių sąvadas. Puštunvalį visi gyventojai vykdo visose vietose kur puštų yra dauguma.

Puštunvalį sudaro senovinės puštų dvasinės ir visuomeninės tradicijos ir dorovinio elgesio taisyklės.

Pats garbės kodeksas susidarė senovėje dar skitų ar ankstesnėje visuomenėje. Puštunvali skelbia savigarbą, nepriklausomybę, teisingumą, svetingumą, vaišingumą, meilę, atlaidumą, kantrybę ir kerštą visiems žmonėms (taip pat ir nepažįstamiems ir svečiams). Pagrindinės dorybės yra garbė, teisingumas, ištikimybė tiesai nepriklausomai nuo pasekmių, drąsa.

Puštai vykdo puštunvalio ir islamo šariato įstatymus, bet tais atvejais jei reikia rinktis arba šariatą, arba puštunvalį, jie visada renkasi tik puštunvalį.

Puštų garbės kodeksas skiepija kiekvienam puštui asmeninės atsakomybės jausmą ir kiekvienas žmogus turi teisę puštunvalį naudoti pagal savo supratimą neperžengdamas jo ribų.

Garbės kodeksas

Puštunvali yra nerašytas puštų įstatymų ir papročių sąvadas, kurį jie paveldėjo iš savo protėvių. Jis yra pagrindinė puštų kultūros varomoji jėga. Jis į vieną visuomenę vienija visus puštus. Visuomenei vystantis puštunvali buvo papildomas ir patyrė teisinių, ekonominių ir kultūrinių pokyčių.

Puštunvali susideda iš tokių sąvokų kaip savivalda, lygybė, viešė (viešas susirinkimas puštų kalba — džirga. P.V.), seniūnai, pagarba (visiems žmonėms), santarvė, kerštas, lygiavertiškumas, teisėtumas, gentis (giminė), teismas (genčių nesutarimų sprendimas), garbė, išdidumas, užuojauta ir pagalba, prieglobsčio suteikimas, talka (bendras darbas, kooperacija), įsipareigojimas, globa, šaukimas veikti, paliaubos, gynyba, uolumas ir atkaklumas vykdant užduotis ar siekiant tikslo.

Pagrindiniai Puštunvali teiginiai

1. Tikėjimas — tikėjimas Dievu (arabiškai – Alach, puštų kalba – Chudaj). Puštų tikėjimas kūrėju sutampa su islamo tikėjimu į vieną Dievą kūrėją (arabiškai – Tauchid).

2. Geros mintys, geri žodžiai, geri darbai — puštas visada turi siekti tik gerų minčių, kalbėti gerais žodžiais ir daryti gerus darbus. Šie trys dalykai yra dar iš gyvenimo Turane laikų. Zaratustros tikėjimo moralė irgi yra iš ten pat ir išreiškiama paprastais žodžiais: «geros mintys, geri žodžiai, geri darbai» (Avestos šventojo rašto kalba —Humata, Huchta, Hvaršta).

3. Elgesys — puštai visada privalo pagarbiai elgtis su visa Dievo kūrinija, t.y. žmonėmis, gyvuliais ir visa supančia gamta. Gamtos teršimas ir jos niokojimas prieštarauja puštų garbės kodeksui.

4. Vienybė — saugoti kalbos vienybę; kraujo vienybė (nesituokti su kitų tautų atstovais); pinigų vienybė (visokeriopa pagalba saviškiams; viso pasaulio puštai sudaro vieningą tautą. Kur yra tikroji vienybė, visos svetimųjų pastangos ją sugriauti vienybę tik sustiprina. Kas atsitinka vienam, tas bus ir visiems kitiems (Akis už akį, dantis už dantį). Vienybė reikalauja būti neabejingais bet visada gelbėti tautietį patekusį į bėdą.

5. Lygybė — kiekvienas žmogus lyginant su kitais yra lygus. Lygybė kyla iš viešės, kurioje visus sprendimus priima bendruomenės nariai bendrame visų susirinkime. Viešė visada priverčia priimti tik protingus visiems priimtinus sprendimus visuose reikaluose. Kiekvienas žmogus gali pasisakyti viešėje ir todėl jis gina savo teisę turėti savo nuomonę, kurios turėjimas ir gynimas ir sudaro viešės teisės pagrindą. Pagal viešės teisę kiekvienas žmogus privalo mandagiai išklausyti kitų nuomonę ir neturi teisės reikalauti, kad būtų vykdoma tik jo paties valia.

6. Laisvė ir Nepriklausomybė — puštai tiki, kad jie turi ne tik kūnišką, bet ir dvasinę, tikėjimo ir ūkio laisvę. Visi ir vyrai ir moterys privalo gerbti vieni kitų laisvę ir neturi siektikaip nors pakenkti kitiems.

7. Puštų garbės kodeksas reikalauja, kad nė vienas žmogus neverstų kito vykdyti jo valią. Tėvai neturi primetinėti savo valios vaikams.

8. Svetingumas — svetingai priimti visus žmones, o ypač svečius. Net jei labiausiai nekenčiamas priešas atvyksta į svečius ar prašo pagalbos, reikia jį svetingai priimti.

9. Teisingumas ir Atleidimas — jei vienas kitą sąmoningai tyčia nuskriaudė, tai nukentėjusysis turi teisę keršyti ir padaryti skriaudėjui panašaus dydžio skriaudą. Jei žmogų nuskriaudė ir jis siekia teisingumo, o skriaudikas užsispyręs neatlygina ir neprašo atleidimo, tai kivirčą sprendžia viešė ir jos sprendimu skriaudėjas atlygina nuskriaustajam.

10. Brolybė ir Pasitikėjimas — tikėjimas, kad kiekviena puštas privalo padėti broliui ir seseriai tiek kiek jis išgali.

11. Garbė — puštai privalo ginti savo nepriklausomybę ir žmoniškąjį orumą. Puštų visuomenėje garbė turi labai didelę reikšmę ir daug kitų kodekso straipsnių skirti ginti garbę ir išdidumą.

12. Savigarba — žmonės privalo gerbti save ir kitus. Pagarba prasideda šeimoje ir tarp giminaičių.

13. Užuojauta ir bendradarbiavimas — neturtingiems, silpniems ir paliegusiems privaloma padėti. Taip reikalingi paramos žmonės apginami nuo kitų savivalės.

14. Šeima — šventa sąjunga. Šeimos narius sieja šventos pareigos žmonai, dukroms, vyriausiajam nariui, tėvams, sūnums ir vyrui.

15. Puštai viena šeima — kiekvienas turi suteikti pagalbą gentainiui. Visos gentys turi tą patį likimą ir visos turi gyventi sąjungoje.

16. Žinios — puštai privalo siekti objektyvių žinių ūkio, meno, mokslo ir kultūros srityse, nes šitie dalykai laikomi Dievo teikiamais vaisiais, kuriais turi naudotis žmonės.

17. Puštų istorija — jai teikiama labai didelė reikšmė. Dėmesys vienodai rodomas tiek visoms tragedijoms, tiek pergalėms. Ji reikalauja „išlaikyti aštrų protą ir ieškoti tiesos dingusios amžių bėgyje“.

18. Kova prieš blogį — gėrį visada puola blogis. Blogis turi būti nugalėtas – tai kiekvieno pušto pareiga. Puštas turi kovoti prieš visas blogio apraiškas, kokios tik pasitaiko jo kelyje.

19. Dora ir Priesaika (Pažadas) — puštai visada vykdo pažadus ir yra dori bet kurioje padėtyje ir vietoje. Puštai visada vykdo pažadus ir niekada nelaužo priesaikos, kuri laikoma šventa.

20. Svetingumas — puštai visada pagarbiai elgiasi su kiekvienu žmogumi peržengusiu jų namų slenkstį. Jie sako: «Svečias — Dievo draugas». Žmogus padaręs svečią laimingą, laimingu daro ir Dievą!

Pagrindinės sąvokos

Koncepcijos pateikiamos puštų kalba. Pirmosios keturios yra Puštunvalio pagrindas:

1. Melmastija (Svetingumas) — džiaugtis kiekvienu svečiu nepriklausomai nuo jo padėties visuomenėje, religijos ir tautybės; nelaukti iš svečio apdovanojimo ir palankumo. Puštas visada savo namuose paslėps net priešą, jei tasai to paprašys, bet toksai svečias, gavęs prieglobstį, ateityje šeimininkui privalo atsilyginti tuo pačiu tuoj pat kai tik bus paprašytas. Daugelis puštus laiko pačia svetingiausia tauta pasaulyje. Puštai dažnai netgi priešams parodo didelį svetingumą ir pagarbą.

2. Badal (Teisingumas/Kerštas) — reikalauja siekti teisingumo ir keršyti skriaudikui. Neturi reikšmės ar skriauda padaryta vakar ar prieš tūkstantį metų. Kol gyvas skriaudikas turi būti siekiama atlyginimo. Puštų teisingumo samprata gan sudėtinga. Pavyzdžiui, vieša pašaipa gali būti laikoma įžeidimu reikalaujančiu kraujo keršto, o jei įžeidėjas nepasiekiamas, tai keršyti galima artimiausiam jo vyriškos lyties giminaičiui. Tai kartais sukelia kraujo praliejimą tarp genčių ir jis gali tęstis amžiais ir pareikalauti šimtus aukų. Bet dažniausiai įžeidimas atlyginamas kitais būdais.

3. Nanauatech (Prieglauda, Slėptuvė) — suteikti žmogui prieglobstį, slėptuvę nuo priešų. Ginti jį bet kokia kaina. Šis įstatymas taikomas ir nugalėtam priešui kai jis ateina į nugalėtojo namus prašyti atleidimo arba taikos. Tai ypatinga teisė — „pasiduoti nugalėtojo malonei“. Ji yra žmogaus kilnumo apraiška. Šitą teisę labiausiai pasaulyje išgarsino JAV Karo Laivyno viršilos Marko Lutrelo atvejis. Jis vienintelis liko gyvas kai jo dalinys pateko į talibų pasalą. Lutrelas kelias dienas slapstėsi kol jį pastebėjo Sabrai genties talibas. Lutrelas paprašė pagalbos ir jam padėjo. Amerikietį atvedė į kaimą, kur jį globojo pats genties vadas, o vėliau Lutrelą atidavė amerikiečiams.

4. Zmeka (Žemė) — kiekvienas puštas privalo ginti savo žemę ir turtą nuo užpuolikų nepriklausomai nuo to, kur tuo metu jis gyvena.

5. Nang (Garbė) — puštai privalo laikytis vieni kitų garbės kaip visuomenėje, taip ir šeimoje. Garbės išlaikymas reikalauja ginti savo ir šeimos nepriklausomybę ir taip pat ginti religinius ir kultūrinius poreikius.

6. Namus (Moters Garbė) — puštai privalo ginti moters garbę nuo visų pavojų bet kokia kaina.

7. Cheuad (Tauta) — meilė ir pagarba savo tautai ir jos kultūrai – tai ne tik svarbi, bet neatskiriama garbės dalis. Puštas visada jaučia pareigą savo tautai ir visada savo elgesiu ir darbais stengiasi ją stiprinti. Puštas yra įsitikinęs pareiga ginti savo tėvynę Paštarą (arba dabartine šnekamąja kalba — „Paštun-chva“) nuo bet kurio užpuoliko. Tautos gynyba reiškia ir savo paties garbės gynimą, o taip pat ir visų vertybių, tradicijų, kultūros ir visų tautiečių gynybą.

8. Don-pasbani (Puštų kultūros gynyba) — puštas privalo ginti savo šalies papročius nuo visų kūniškų ir moralinių ištvirkavimų. Puštunvali reikalauja, kad dorovę galima išsaugoti tik išsaugant savo kalbą pašto, kuri yra pagrindinis jų kultūros šaltinis. Pašto kalbos nemokėjimą puštų visuomenė vertina kaip nesugebėjimą suprasti puštų kultūrą, papročius vertybes, etiką, istoriją ir pačią puštų visuomenę.

9. Tochm-pasbani (Kraujo švarumas) — puštai turi tuoktis tik su savo tautos atstovais, bet jokiu būdu ne su kitataučiais. Tai seka iš jų įsitikinimo, kad „pusiau puštas“ – negali išsaugoti puštų kalbos, papročių ir neturi puštų tautos kūno savybių.

10. De-Paštunvalai-Parauano (Puštunvalio vykdymas) — kad puštų vaikai ir ainiai netaptų „darvand“ (nepuštais), puštai privalo laikytis savo tautinių papročių (Puštunvalio), nepamiršti giminaičių ir pratęsti giminę. Nesilaikantys Puštunvalio išvejami iš puštų visuomenės.

Antraeilės Puštunvali sąvokos

1. Laškar — genties kariuomenė. Kariuomenė paklūsta viešei (džirga).

2. Loja-Džirga (Genčių vadų susirinkimas) —šaukiamas ypatingais atvejais: karo paskelbimas, taikos sudarymas ir svarbiausi genčių tarpusavio ginčai.

3. Tsalvešti (keturiasdešimt) — viešės sprendimu kiekvienas kas keturiasdešimtas genties žmogus siunčiamas į karą. Šalgūn — dvidešimt žmonių turinčių genties įgaliojimus.

4. Badraga — palyda. Ją sudaro genties žmonės ir ji lydi svetimšalius ir kitų genčių žmones keliaujančius per genties žemę. Jei palyda pažeidžia Puštunvalį, prasideda nesantaika tarp genčių ir kraujo praliejimas.

5. Hamsaja — ne puštų tautybės žmonės ieškantys apsaugos pas puštus ir jie gali būti priimti į puštų gentį. Jei „hamsaja“ priimami į puštų gentį, tai jiems globoti paskiriami puštai vadinami „naik“. Bet kokie priešiški veiksmai prieš hamsają laikomi priešiškais globėjams.

6. Mlatar — parama. Ją gauna visi genties nariai, kurie genties nutarimu išeina į kovą.

7. Naga — duoklė. Jos dydį nustato vyriausiųjų taryba. Duoklė gali būti uždėta genčiai pažeidusiai Puštunvalį.

8. Roga — ginčų tarp genčių ar giminių sprendimas ir vieta, kurioje renkamasi ginčui spręsti.

9. Hudžra — bendra vieta. Joje renkasi ir jojenakvoja visi nevedę kaimo vyrai, o taip pat ir visi vyrai svečiai.

10. Lokai Varkaval — pažodžiui pastogės suteikimas. Pastogė suteikiama prašančiam. Gentis padarys viską, kad nuo priešų būtų apgintas pastogę gavęs žmogus.

.Vertė Pranas Valickas


Kartą, tolimais paauglystės metais, tėvas man pradėjo aiškinti, kas yra Garbė. Kalbėjo jis ilgai ir nuosekliai. Buvo aišku, kad ta pamoka sugalvota ne jo, jis tik tęsia tradiciją, kurią jam savo ruožtu perdavė jo tėvas, jam – senelis. Kada po daugelio metų į mano rankas pateko puštų Garbės kodeksas, buvau apstulbintas – jis kaip du vandens lašai buvo panašus į  tą, kurį man žodžiu perdavė tėvas. (P.V.)

Runkeliai neinvestuoja

Jews' castles.

Metodas.

Metodika.

Tax haven.

Investitūra.
Manot, liko praeity?

2013-01-07
Pasirodo, viena geresnių investicijų praėjusiais metais buvo Graikijos valstybės obligacijos. Nors daugelis analitikų šiai šaliai, kurios skola sudarė per 170 proc. bendrojo vidaus produkto, prognozavo bankrotą ir neišvengiamą pasitraukimą iš euro zonos, taip neįvyko. Priešingai, didžiosios euro zonos narės toliau pažadėjo teikti paramą Graikijai, o Europos centrinis bankas patikino ketinantis imtis bet kokių priemonių, kurių prireiks eurui išsaugoti. Atrodo, kad visa tai nuramino finansų rinkas, sumažino šios valstybės riziką ir padidino jos obligacijų kainą.

Banko „Bank of America“ investicijų padalinio „Merrill Lynch“ duomenys rodo, kad 10 metų trukmės Graikijos obligacijų pajamingumas praėjusių metų gruodžio pabaigoje siekė kiek daugiau negu 11 proc. 2012 m. kovo pradžioje, kai buvo pasiektas susitarimas dėl dalinio valstybės skolos restruktūrizavimo, 10 metų trukmės Graikijos obligacijų pajamingumas siekė 44 proc. Tai reiškia, kad per paskutinius devynis praėjusių metų mėnesius šios šalies obligacijų kaina rinkoje gerokai išaugo, dėl šio kainų skirtumo buvo galimas 80 proc. investicijų pelningumas.
„Jeigu graikai nutartų negrąžinti skolų, išeiti iš euro zonos, šitas krūvis atitektų ES institucijoms, o ne privatiems investuotojams, todėl investuotojai nesibaimina Graikijos. Visiškai skirtinga situacija buvo 2011 metais, kai Graikijai pinigus buvo paskolinę privatūs investuotojai“, – teigė Lietuvos verslo konfederacijos mokesčių komisijos pirmininkas.

Mat kaip:

2010 metais nuo Graikijos skolos tiesiogiai nukentėjo didieji Europos bankai, daugiausia Prancūzijos, Vokietijos ir Nyderlandų. 
Tai, kas viešai buvo vadinama Graikijos ekonomikos gelbėjimo planu, iš tikrųjų tebuvo pastangos minėtųjų bankų turimą privačią skolą perdaryti į valstybės skolą. 

2015-07-22 08:57
IP: 78.56.114.223
  
Gaunasi taip kad privatus paskolino graikams, dabar ju skolas atiduoda ES runkeliai, o runkeliams kaip visada niekas neatiduos


2015-07-22 11:15
IP: 84.15.182.71
  
  
Taigi; o dabar - daržų ravėt!

Non-domicile status

NON-DOMICILE STATUS Dates back to the 18th century and was designed to persuade British colonists to settle in far-flung corners of the Empire. Now it is exploited by foreign billionaires who can legally base themselves in Britain but pay no tax on their overseas earnings. In the 2004/05 tax year, 112,000 individuals claimed non-domicile status. Chelsea's Russian owner Roman Abramovich 
has almost certainly taken advantage of the loophole.

Не мог тут жизнью насладиться
Работа много, два жена…
Но в Лондон на железной птице

Лечу смотреть чужой страна.

Иду-бегу по Пикадилли,
Налево Сохо, ей-же-ей…
А вы на лыжах не блудили
В квартале красных фонарей?

Моя, представьте, заблудился,
Но всюду привечаем был.
И смысл, однако, появился,
А вот какой – моя забыл.

Но наши – на порядок лучше!
К тому же – меньше говорят…
И мой великий и могучий
Вернулся в целости назад.Someone with non-domiciled status, sometimes called a 'non-dom', is a person living in the United Kingdom who has either acquired a foreign domicile from their father, which is known as a 'domicile of origin', or who has abandoned their domicile of origin and can demonstrate the intention to reside outside of the UK indefinitely and actually enacts the intention.
UK resident non-doms pay UK income tax and capital gains tax on UK sources of income and gains and on foreign income or gains, but only to the extent that they are remitted to the UK. This is known as the remittance basis. After the non-dom has been resident in the UK in seven out of the last nine tax years, there is a requirement to pay the remittance basis charge each year the remittance basis is claimed, unless the unremitted foreign income and gains is less than £2,000 per annum.
In the 2012/13 tax year (the latest for which figures are available), more than 113,000 people in the UK claimed non-dom status.[1] 

Notable "non-doms":

NON-DOMICILE STATUS Dates back to the 18th century and was designed to persuade British colonists to settle in far-flung corners of the Empire...

Tai kvailiai:)


Kur įgalieji?

Pasaulio uostuose įstrigus maždaug šimtui žlungančios „Lietuvos jūrų laivininkystės“ (LJL) jūrininkų, nuošalyje palikta Užsienio reikalų ministerija prašo Susisiekimo ministeriją nedelsiant pasidalinti informacija!


2015-07-22 17:34
IP: 88.216.18.56
  
Valstybe,metusius likimo valiai savo,valstybines imones darbuotojus, nezinia kur,su neaiskia perspektyva,tiesiog ikalinusius tuos,kas uzdirbinejo valstybei!Tad nesistebekit,kad zmones emigruoja,nes sis pavyzdys yra irodymas,kad valdziai nusisikt ant tautos!Nereikia ir isivaizduot,kaip valdziai rupi zmones cia,Tevyneje,jei skersa dejo ant tautieciu,drisciau juos-jureivius pavadint valdzios vergais!Tikraja to zodzio prasme!Tik pasakykit,kaip rupinsites tais afrikieciais,jei nesugebat susigrazint savo tevynainiu?!!!!!!!!Kur duria-ten kiaura!Visur!Isskyrus valdzios atlyginimus!O gudrumo ir saunumo pas kiekviena-tiesiog saltiniai!Dirbkit,po velniu!Nesugebat dirbt-uzleiskit igaliems.

Komentaras ne mano.

Kaip bebūtų, šio grubaus komentaro turinys, manau, atitinka dabartinę Lietuvos būklę.

Kur įgalieji?

2015-07-22

Taikūnas

taikū̃nas-ė. kas šalina nesutarimus, taikytojas. 

Chukotka has received untold wealth in recent years because the tycoon has paid his income tax in Chukotka.
From Japanese 大君 (taikungreat prince), a title for the shogun. Related to taipan, from Cantonese 大班 (daai6 baan1) – the first half of both comes from the Chinese root (big, great).

Taikūnas!

Kur mūsų taikūnai?

Taikūnai.
Mūsų kūningai - taikūnai ar kariūnai?

Kuningas ar karalius?

Jei rankoj ginklas gintis - tai, matyt, ne taikūnas:)

Taiko.


2015-07-21

Policijos akademija

Policijos akademija.
Tiiesiog policija,
Ukrainos.

Policijos akademija:Mes patys kalti

Dabar esam "apsaugoti" nuo neigiamų palūkanų, o ne taip seniai, prieš keletą metelių (irgi) turėjom didžiausias palūkanas Europoj. 
2009-07-15
Dėl to, kad Lietuvoje yra didžiausios paskolų palūkanos Europos Sąjungoje, kaltas Lietuvos valiutos mechanizmas, pareiškė Vyriausybėje trečiadienį apsilankęs naujasis SEB 
banko 
vadovas Baltijos šalims Martinas Johanssonas.
M.Johanssonas, paklaustas, kodėl Lietuvoje paskolų palūkanos siekia net 14 procentų ir yra pačios didžiausios Europos Sąjungoje, sakė, kad dėl to kaltas mūsų valiutos mechanizmas, tačiau plačiau to nepaaiškino.
Na, dėl mūsų valiutų valdybos mechanizmo tai kalti ... kvaili britai:)
Kai valiutų kursai nesvyruoja - tenka palūkanas kelt:

Centriniai bankai nebevykdo koordinuotų korekcinių veiksmų valiutų biržoje kaip būdavo praeitą šimtmetį. Šias laikais jie bando daryti įtaką pranešimais apie fundamentalius indikatorius ir monetarinės politikos kryptis.

Štai koks nekoordinuotas žuvėdų Riksbanko 
veiksmas:

Švedijos centrinis bankas praėjusią savaitę žengė dar neįprastesnį žingsnį – pirmasis nustatė neigiamas palūkanas ne tik indėliams, bet ir trumpalaikėms likvidumo paskoloms. Taip, centrinis bankas sumoka palūkanas komerciniams bankams, besiskolinantiems iš jo.

O mes mokam jiems.

Čiukčia Londone

„Norint suprasti Rusijos finansų būklę, reikia atkreipti dėmesį į tokias vietаs, kaip Čiukčija – teritorija, kurią nuo Aliaskos skiria siauras sąsiauris“, – rašo „Bloomberg“.

Vietinė valdžia įlindo į skolas, prilygstančias 144 procentams jos gaunamų pajamų, – pačias didžiausias Rusijoje, kaip teigia reitingų agentūra „Standard & Poor`s“. 


Vladimirui Putinui jau tiksi milžiniškos skolos laikrodis.

Mažina skolą ar didina tas laikrodis, atspėkim!

O Ukraina Čiukotkoj - ne prie ko.
Chukotka has received untold wealth in recent years because the tycoon has paid his income tax in Chukotka.

Roman Abramovich quits as a politician in Chukotka, prieš 2 metus.

Pagrindinis čiukčia Landynėn pabėgo.
Не мог тут жизнью насладиться
Работа много, два жена…
Но в Лондон на железной птице
Лечу смотреть чужой страна.

Иду-бегу по Пикадилли,
Налево Сохо, ей-же-ей…
А вы на лыжах не блудили
В квартале красных фонарей?

Моя, представьте, заблудился,
Но всюду привечаем был.
И смысл, однако, появился,
А вот какой – моя забыл.

Но наши – на порядок лучше!
К тому же – меньше говорят…
И мой великий и могучий
Вернулся в целости назад.

Pirmą kartą su rusais čiukčiai susidūrė dar XVII amžiuje. 1644 m. kazokas Staduchinas (Стадухин), kuris pirmasis pranešė žinias apie juos į JakutskąNižnekolymske įkūrė tvirtovę. Tuo laiku čiukčiai laisvai klajodavo į rytus ir į vakarus nuo Kolymos upės. Tačiau po įnirtingų kautynių su rusais, čiukčiai visam laikui paliko kairįjį Kolymos krantą. Nuo to laiko daugiau kaip šimtą metų čiukčiai ir rusai kovojo tarpusavyje.
Vyriškis Anglijoje

Vyriškis Anglijoje jaunesniems parodė...

Fizinio pasiruošimo reikia:)

Anglija ...
Išlepino lepūnėlius, bet gal ne visus?

Neigiama kaina

Pagal Bibliją, Adomas ir Ieva susilaukė dviejų sūnų. Vyresnysis vadinosi Kainas, o jaunesnysis Abelis. Kainas dirbo žemę, o Abelis ganė avis. Vieną kartą abu broliai išėjo Dievui aukoti atnašų. Jie pasidarė aukurus, prikrovė ant jų malkų ir uždegė. Ant malkų Kainas padėjo savo užaugintus javus ir vaisius, o Abelis geriausius savo bandos gyvulius. Abelis buvo geras, todėl Dievas jo auką mielai priėmė. Kaino auką Dievas atmetė, nes jis buvo nedoras.

Dievui priėmus tik Abelio auką, Kainas labai supyko ir ėmė pavydėti. Galiausiai Kainas nužudė Abelį.
Tai padaręs, Kainas neatgailavo dėl savo nuodėmės, todėl Dievas už tai jį nubaudė: Kainas turėjo iki mirties klajoti po žemę ir niekur negalėjo rasti sau ramybės.

Tapo klajokliu?

Mat, kaip mokina Biblija - žemdirbys buvo nedoras, o avių ganytojas - doras.

Kaina - bausmė, kerštas...

Klajokliai, taip išeina, Kaino palikuonys, ilgainiui patapo prekeiviais ir palūkininkais, o tai negi žemdirbiais - kaip gi žemę dirbsi klajodamas?

Tai tie Kaino palikuonys ir sugalvojo kainas - kas gi dar...

Pinigų kaina - palūkanos.

Pigo pigo, visom prasmėm, pinigai, pakol visai atpigo...

Kai kam, tik ne leišiam žiopliam, žinoma, jų kaina tapo neigiama.

Įsivaizuokit - ateinat krautuvėn, prisikraunat krepšin ko jums reikia - o jums dar ir primoka...

Net Mošė taip gal nesakė izraeliečiams.

Kur jau mums...

Mieli Swedbanklandijos tautiečiai!

Gal šitie...

Skaitykit "Swedbanko" vyriausiojo ekonomisto žodį!

Nors ir vyriausioj ekonomisto - vis tik,
ne Dievo...