2012-09-29

Pedija


Enciklopedija – rašytinis žinių rinkinys. Žodis yra kilęs iš graikiškų žodžių εγκύκλιος παιδεία (enkyklios paideia), reiškiančių žinių sukimasį.

En+ciklo+pedija.

Atspėkit, kur žinios.

enciklopèdija [gr. enkyklopaideia < enkyklios — visuotinis + paideia — auklėjimas]: 1. mokslinis informacinis leidinys, kuriame abėcėlės ar temų tvarka pateikiama visų ar kai kurių mokslo ir praktikos sričių svarbiausių žinių visuma; 2. psn. susisteminta kai kurių mokslo sričių apžvalga. Nei žinių, nei sukimosi - tik auklėjimas, visuotinis. The word encyclopaedia comes from the Koine Greek ἐγκυκλοπαιδεία, from Greek ἐγκύκλιος παιδεία, transliterated enkyklios paideia, meaning "general education": enkyklios (ἐγκύκλιος), meaning "circular, recurrent, required regularly, general" + paideia (παιδεία), meaning "education, rearing of a child", but it was reduced to a single word due to an error by copyists of Latin manuscripts. Together, the phrase literally translates as "complete instruction" or "complete knowledge".

... a single word due to an error by copyists...

Энциклопе́дия (новолат. encyclopaedia (не ранее XVI века) от др.-греч. ἐγκύκλιος παιδεία — «обучение в полном круге», κύκλος — круг и παιδεία — обучение/пайдейя) — приведённое в систему обозрение всех отраслей человеческого знания или круга дисциплин, в совокупности составляющих отдельную отрасль знания.

encyclopedia (n.)
1530s, "course of instruction," from Mod.L. encyclopaedia (c.1500), thought to be a false reading by Latin authors of Gk. enkyklios paideia taken as "general education," but lit. "training in a circle," i.e. the "circle" of arts and sciences, the essentials of a liberal education; from enkyklios "circular," also "general" (from en "in" + kyklos "circle") + paideia "education, child-rearing," from pais (gen. paidos) "child" (see pedo-). Modern sense of "reference work arranged alphabetically" is from 1640s, often applied specifically to the French "Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts, et des Métiers" (1751-65).

In circle.

An encyclical was originally a circular letter sent to all the churches of a particular area in the ancient Catholic Church. At that time, the word could be used for a letter sent out by any bishop. The word comes from Latin encyclicus (from the Greek ἐν κύκλῳ en kykloi) meaning "general" or "encircling", which is also the origin of the word "encyclopedia".

The term has been used by Catholics, Anglicans and the Eastern Orthodox.

Enciklika – popiežiaus kreipimasis į pasaulio katalikus. Enciklika išreiškia oficialų Romos katalikų bažnyčios požiūrį į aktualius laikmečio dalykus.

The first Christian encyclopedia were the Institutiones divinarum et saecularium litterarum of Cassiodorus (543-560), which were divided in two parts: the first one dealt with Christian Divinity; the second one described the seven liberal arts.

The term encyclopaedia was coined by 15th century humanists who misread copies of their texts of Pliny and Quintilian, and combined the two Greek words "enkyklios paideia" into one word.

Suklydo, ką dabar padarysi...

ἐγκυκλοπαιδεία.

I raise a child.

The beginnings of the modern idea of the general-purpose, widely distributed printed encyclopedia precede the 18th century encyclopedists.

The first large encyclopedia in Russian, Brockhaus and Efron Encyclopedic Dictionary (86 volumes, 1890–1906), was a direct cooperation with the German Brockhaus.

Without such a formal cooperation, the Swedish Conversations-lexicon (4 volumes, 1821–1826) was a translation of Brockhaus 2nd edition.

The Lietuviškoji enciklopedija (9 volumes A–J, 1933–1941) was interrupted by World War II and never completed. Lithuanian emigrants in the United States published Lietuvių enciklopedija (35 volumes, 1953–1966). Soviet authorities published Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija (3 volumes, 1966–1971), Lietuviškoji tarybinė enciklopedija (12 volumes, 1976–1985), and Tarybų Lietuvos enciklopedija (4 volumes, 1985–1988).

Popiežių sovietmečio veikėjai neigė, bet ne enciklikos idėją.

Reikia gi tamsiai visuomenei neaiškumus išaiškinti.

Tų laikų Vyriausiosios enciklopedijų redakcijos vadai buvo CK nomenklatūroje.

Lietuviškoji tarybinė enciklopedija (LTE) – 1976–1985 m. leistas MELI enciklopedinis leidinys.

Tikslai – pateikti informaciją, kad ji „sudarytų žinių apie pasaulį sistemą, padedančią formuoti mokslinę materialistinę pasaulėžiūrą, ugdyti socialistinį internacionalizmą, tarybinį patriotizmą“.

Visuotinė lietuvių enciklopedija ... objektyviai supažindins... visuomenę su pasaulio kultūra, užfiksuos šiuolaikinį mokslo lygį, propaguos žmonijos humanistines vertybes, padės Lietuvos žmonėms įveikti sovietų ideologiją.

Encikluopedėjė – rašītėnis žėniū rėnkėnīs.

Tēpuogė veiziekat Vikipedėjė.

Vikipedėjė (ong. Wikipedia) īr daugiaruodė elektronėnė valnuoji encikluopedėjė. Ana nauduoj wiki ironga ėr īr korėma vėsa svieta žmuoniū. Vikipedėjė gal' redaugoutė kėikvėins nuorėntis, taraik torėtė interneta naršīkle.

A wiki (or wiki wiki) is a collaborative website. Wiki or wiki wiki may also refer to the following:

WikiWikiWeb, the original wiki website, and originator of the word "wiki";

Wiki software, software used to run a wiki website;

Wikipedia, a wiki encyclopedia sometimes referred to as "wiki".

Ward Cunningham, the developer of the first wiki software, WikiWikiWeb, originally described it as "the simplest online database that could possibly work." "Wiki" (pronounced [ˈwiti] or [ˈviti]) is a Hawaiian word meaning "fast" or "quick".

Greitai, greitai, lyg vytųsi kažką.

Laiką, laikmetį gal?

Pronounced [ˈwiti] or [ˈviti].

Mes rašom taip, kaip girdim, kaip tariam.

Vitipedija (angl. Wikipedia) – laisvoji interneto enciklopedija, didžiausias pasaulyje žinynas. Jame paskelbta apie 17 mln. straipsnių 273 kalbomis. 2009 m. lapkričio 25 d. antrus metus iš eilės angliškoji Wikipedijos versija ReadWriteWeb leidinio reitinge pripažįstama įtakingiausiu tinklalapiu pasaulyje.

O jūs, vaikai, taip darykit kaip Jurgelis daro...

2012-09-28

Viskas normaliai

Deklarãcija (lot. declaratio — paaiškinimas, parodymas):

Iškilmingas valstybės, partijos, tarptautinės organizacijos pareiškimas svarbiausiais ar programiniais klausimais;

Teisės aktas (pvz., Žmogaus ir piliečio teisių deklaracija)

Pareiškimas muitinei su prekių išvardijimu;

Pašto dokumentas, pridedamas prie siunčiamų į užsienį piniginių ir įvertintų siuntų;

Apmokestinamo asmens pareiškimas dėl savo pajamų, turto dydžio (žr. mokesčių deklaracija).

Čia gi, matyt,labiau iškilmingas partijos pareiškimas.

Nors tai - didžiausio banko akcininko bankininko interesų deklaracija.`

Interesnas žaidimas interesais.

Lietuvos Respublikoj tokios deklaracijos, matyt, legalios.

Visaip pas mus Lietuvoj būna - ir šilta, ir šalta.

Normaliai viskas.

Normaliai plėšikauja, normaliai deklaruoja.

Rinkimai irgi normalūs būna.

Viskas normaliai čia.2012-09-27

Normalūs plėšikai


plėšikãvimas sm. (1) → plėšikauti:
1. Okupantų plėšikavimai ir teroras kėlė vis didesnę neapykantą sp. Plėšikavimas nesuderinamas su žmogaus teisėmis sp.
2. Iš kiekvieno uždirbto rublio pabaudų pavidalu iš darbininko būdavo atskaitoma fabrikantui 30–50 kapeikų. Darbininkai nepakėlė to plėšikavimo rš.

plėšikáuti, -áuja, -ãvo intr.
1. Knt, Trg, Jrb būti plėšiku: Vagių gaujos ėjo plėšikaudamos rš. Jie užpuldinėjo prekybinius laivus ir plėšikavo visur, kur tik galėjo A.Vencl. Nuo darbo nupratęs, išmokęs plėšikauti, ką beveiks parėjęs namo I.Simon. | Vilkas neplėšikauja toje apylinkėje, kur yra jo lizdas rš. Valkatos katės su tokiais pat šunimis plėšikauja: gaudo bejėgius jauniklius žvėris, paukščius E. Tuojaus gauni ... lietuviškas bičių knygeles ... apie bičių ganyklą ..., apie plėšikaujančias bitis LC1883,5.
2. NdŽ parduodant, skolinant ar nuomojant brangiai lupti, lupikauti; išnaudoti.
išplėšikáuti tr.; rš išplėšti, išgrobti.
paplėšikáuti intr. kiek plėšikauti, grobti: Pasiautėję po kaimą ir paplėšikavę, užpuolikai išdūmė atgal rš. | refl.: Davė atkirtį normanams, vis dar atplaukiantiems jūromis pasiplėšikauti šiaurėje K.Bor.
suplėšikáuti tr. Rsn įsigyti plėšikaujant.

"Mūsų šalyje bankai neplėšikauja labiau nei kitose šalyse. Tai galime tikrai konstatuoti“, - komentavo Lietuvos banko vadovas Vitas Vasiliauskas.

Normaliai plėšikauja.

Kaip visur.


Na va...

В ногу со временем.

1 plėšìkas sm. (2) zool. plėšrusis kiras (Stercorarius): Tarp tikrųjų kirų išsiskiria nedidelė gentis, vadinama plėšriaisiais kirais, arba plėšikais T.Ivan. Plėšikai yra maždaug varnos dydžio, ilga smailia uodega, dėl to jie tupėdami yra kiek panašūs į fazaną T.Ivan. Plėšìkas bukuodegis (S. pomarinus) BŽ398.

2 plėšìkas, -ė smob. (2)
1. H, R148,343, N, K kas užsiima plėšimu, banditas, grobikas: Nerado nė vieno plėšìkų namuos Jrk34. | Plėšikėms bitėms pasiseka į avilį įsiskverbti J.Krišč. Jei čia matot bitis visūse auliūse tyliai beguliančias, bet iš vieno aulio jos dar vis skubiai pryšais lakiojo, tai tas jūsų aulys yra plėšikas S.Dauk. ^ Ir plėšikas geras, kai pinigams galas TŽV626. Plėšikų galas ubagystė VP38.

Gold->Geld->Gold->Gelda

2. I, Skr. Gs, Pl, Rod, Krš kas brangiai ima, brangininkas, lupikas: Nesisarmoja (nesidrovi) plėšìkas ažu pūrą imt du Ds. Ne plėšìkas žmogus: už kiek pirko, už tiek atiduoda Užv. ║ išnaudotojas: Tavo ponas baisus plėšikas J. Būrų plėšikas N.

Plėšikauti: skolinant brangiai lupti, lupikauti.

Plėšikavimas nesuderinamas su žmogaus teisėmis?

Čia, tur būt, sovietinė propaganda...

Liudvikas Rėza

Liudvikas Martynas Gediminas Rėza (1776 m. sausio 9 d. – 1840 m. rugpjūčio 30 d.) – kuršininkas, prūsų lietuvių visuomenės veikėjas, lituanistas, teologas, tautosakininkas, Karaliaučiaus universiteto profesorius.


Šitos knygos, lietuviškai išleistos 1979-taisiais Čikagoje, puslapis:2012-09-25

Raitelis be kalavijo

Rinkimai artėja.

"Valdžia yra sukurta blogų kėslų turintiems žmonėms pasipelnyti".

„Eilinis žmogus yra sąžiningas".

"Tikrąją krizę pasaulyje atspindi ne BVP rodikliai, o prastėjantis žmonių gyvenimas".

"Valdžia traukia nusikaltėlius taip pat, kaip kai kas, ką palieka šuo, traukia muses“.


Doug Casey, an American-born economist of Lithuanian descent.

Kur jo kalavijas?

Augsas vietoj jo.

56. Shut 2012-09-24 23:43IP: 24.15.178.107
Gerai sako: po viena - lietuviai labai protingi, bet valstybe kazkodel durna, o apie amerikiecius sako kad jie durni, bet kazkodel valstyve geriau nei lietuva laikosi......

57. ?? 2012-09-24 23:47IP: 78.56.195.55
,,Nobelio prizas ekonomikos srityje yra bevertis,,... Įtariu, kad ir apie ekonomikos mokslą šiandien galima pasakyt tą patį...

2012-09-24

1968: Informeris

Prieš ketvirtį amžiaus, 1987 m., L. Rono Hubbarto ateities rašytojų apdovanojimų laureatai, geriausi pasaulio mokslinės fantastikos žanro autoriai, tarp jų - ir lietuvis Algis Budrys surašė ir patalpino į „laiko kapsulę“ savo vizijas, kaip pasaulis gyvens 2012-aisiais. Dabar kapsulė jau atidaryti, tad galime patys įsitikinti, ką apie ateitį galvojo žmonės, gyvenę prieš bevielio ryšio, interneto ir socialinių tinklų, planšetinių kompiuterių, failų siuntimo, mobiliųjų technologijų ir skysčių draudimo lėktuvuose amžių.

Algis Budrys

Žymiausias lietuvių kilmės mokslinės fantastikos rašytojas, Klaipėdos sukilimo vado ir Lietuvos generalinio konsulo Karaliaučiuje sūnus, nuo penkerių metų gyveno JAV, ten ir mirė 2008-aisiais. Taigi, savo pranašysčių pats irgi nebepatikrino. Nors jo idėjos atrodo visai tikslios.

„Kadangi XX a. resursų nebepakaks XXI a. poreikiams, 2012 m. visos saugomos energijos formos labai pabrangs. Bus kuriamos kuo ekonomiškesnės mašinos. Kartu visi tikėsis, kad netrukus bus atrasta pigi ir praktiška energijos perdavimo sistema. Dėl to daugelis užsiimančių technologijų vystymu susitelks kurdami jas tai netolimai ateičiai, palikdami tenkinti dabarties poreikius mažiau ambicingiems žmonėms.

Reikėtų atkreipti dėmesį, kad daugelis energiją taupančių įrenginių apdoros informaciją ir mikroskopines daleles, o ne kurs vartotojams reikalingas prekes. Taigi, „mūsų“ visuomenės pagrindu taps informacijos apdorojimas bei biotechnologijos ir tai padės valdyti prekes gaminančias visuomenes. Prekės bus gaminamos geografiškai nutolusiose šalyse arba kitą socialinį statusą turinčios grupės Šiaurės Amerikos vidury. Bet kuriuo atveju masių valdymui bus vengiama pasitelkti technologijas, galinčias pakenkti prekių gamybai. Socialinis pasiskirstymas taps toks ryškus, kad daugelis bet kurią kitą socialinę grupę laikys apgailėtina.“

Palyginkim su kitų fantastų spėjimais.

Lietuviškai Algio Budrio kūrinių nepaskaitysi.

Dar dviem dešimtmečiais anksčiau.

Norit tikėkit, norit ne, bet tai iškarpa iš 1968 metų laikraščio! Džiugu, kad turime TOKĮ lietuvį mokslininką, savo pritrenkančiomis įžvalgomis prilygstantį Žiuliui Vernui Juk mokslo ir apskritai pasaulio pažanga būtent ir yra “varoma” žmonių, drįstančių svajoti atrodytų apie nerealiausius dalykus…

Prieš 50 metų buvo 1962-ji.

Mintis į Lietuvą atvežti tokią mašiną Adolfui Juciui kilo dar prieš Antrąjį pasaulinį karą. „Smetoniškos nepriklausomybės laikais, kai buvo tik vienas Vytauto Didžiojo universitetas, geriausius studentus siųsdavo stažuotis į užsienį.

Įdomus dalykas, kad visi grįždavo.

Alumnas A. Jucys mokėsi atomo fizikos. Jis pamatė, kad rimtų mokslinių darbų negalima padaryti neturint skaičiavimo mašinų“, – kalbėjo L. Telksnys.

Kai iš Didžiosios Britanijos A. Jucys grįžo į Lietuvą, jau buvo prasidėjęs karas, todėl dar reikėjo palaukti, kol idėja bus įgyvendinta. „Jis po 22 metų įgyvendino šitą idėją, leido įsigyti tų laikų moderniausią įrangą. Tas centras buvo geriausias. Čia buvo visą laiką pačios naujausios mašinos“, – aiškino L. Telksnys.

1955 m. Vilniaus universitete Adolfo Jucio iniciatyva pradėjo veikti pirmasis elektroninis skaičiavimo įrenginys Lietuvoje – elektroninis integratorius ELI-12. Jį sutiko atiduoti Maskvos Lomonosovo universitetas.


2012-09-23

NežudykNetikrą Gediminą atpažinęs bendramokslis kadais, atskridęs Vilniun, pakvietė pietų, pietavom sykiu su mergina lietuve, jo motiną karo metais išgelbėjusios moters anūke, jei neklystu.

San Paule susipažinau su Vilniaus žydu, kuris po metų atskrido Vilniun su žmona, vežiau juos į Panerius, Vilniuj, stoties rajone, Sodų gatvėj sykiu ieškojom jo vaikystės namo, kurio taip ir neradom; jo pasiūlytų apartamentų Guarujá ligšiol irgi nepamačiau, nebuvo progos.

- Two is important, - prieš dešimtmetį sakė man sutiktas žydų centro Vilniaus universitete vadovas, kai kalbėjom apie skaičius.

Two is important.

- Hebrajų kalba - pagrindinė,- sakė renginio vedėjas.

- Jūs gi kultūringa tauta, - sakė Vilniaus Gaono provaikaitis, kurį irgi teko sutikti.

Vienas iš Lietuvos Helsinkio grupės steigėjų, Eitanas Finkelšteinas, pašalintas iš Maskvos Fizikos ir technikos instituto aspirantūros, 1970 m. apsigyveno Vilniuje.

Leningrado universiteto už antitarybinę veiklą išmestą mano tikimybių teorijos dėstytojo, žydo profesoriaus, sūnų Vilniaus universitetan priėmė rektorius Jonas kubilius.

Tais metais Leningrade buvo bendramokslių, slėpusių žydišką kilmę.

Sąjūdžio laikais iš Izraelio Vilniun buvo atvažiavęs Leningrado laikų pažįstamas, kurį ten, Pitery, vadino žydu, o Izraely, sakė, rusu.

- Ne tokie buvo anie litai, visai ne tokie... - sakė senas žydas Halės turguje Vilniuje.

Šiandien Aleksoto turgaus kaimynas, smerkdamas prisiminė II Pasaulinio karo metų žydų žudynių baisybes ir pasakė manąs, kad tokių, kurie, susiklosčius aplinkybėms, tuos ar kitus šaudytų, vėl atsirastų.

Reikia stengtis, visiems, kad nebūtų tokių aplinkybių ir tokių šaudytojų neatsirastų.

Šiandien ryžtuosi pasakyti, kad šitai, manau, nutikdavo labiausiai dėl šit ko.

Žydai Lietuvoje gyvena senai, bet jie nėra vietiniai.

Žydai atėjo Lietuvon sykiu su krikščionybe, iš Rytų ir iš Vakarų.

Jei klystu, pataisykit.

Kai kas stengiasi pripainiot.

Jew's castles.

Abrahamic religions.

Mozė.

Solomon.

Tikėjimo laisvė.

После разделов Речи Посполитой в состав Российской империи вошли земли, на которых жило большое число евреев. К концу XIX века в Российской империи существовала самая большая еврейская община мира (в 1880 году здесь проживало 67% всего еврейского народа.

16 декабря 1743 года на докладе Сената, просившего императрицу допустить евреев из Польши и Литвы для временной, на ярмарках, торговли в Риге и иных приграничных местах, доказывая, что в противном случае «не токмо Вашего Императорского Величества подданным в купечестве их великой убыток, но и Высочайшим Вашего Императорского Величества интересам немалой ущерб приключиться может», начертала: «От врагов Христовых не желаю интересной прибыли

Interesas.

Vergija.

Бунт.

Усилия, прилагаемые для того, чтобы не допустить евреев в Российскую империю, оказались бессмысленными, поскольку польские земли с их многочисленным еврейским населением вошли в состав Российской империи в конце XVIII века после разделов Польши в 1772—1795 гг. В 1783 году в состав Российской империи вошёл Крым и крымчаки, а также караимы также стали российскими подданными.

Как и все прочие российские подданные, евреи не пользовались полной свободой в выборе места жительства: указом Екатерины II от 28 декабря 1791 года определялась территория, где им было дозволено жительствовать и заниматься промыслом, — впоследствии получившая наименование черты еврейской оседлости. Последняя первоначально охватывала Литву, Белоруссию, Новороссию и некоторые другие части территории современной Украины.

LDK žemės.

Litė – (jidiš – Lietuva) žydų kalba taip įvardijama Lietuva įvairiais laikotarpiais ir politinėmis sienomis. Istorinis šio pavadinimo turinys sietinas su Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės samprata žydiškoje tradicijoje bei litvakų gyvenamuoju arealu.

Litvakas – žydas, gimęs ar savo kilmės šaknis siejantis su LDK teritorija.

Litvakai.

Lietuvos žydų genocido diena.