2013-06-22

Bloga žinia

O kas bus, broliai lietuviai, jei Centras, kuris dabar duoda, ims ir neduos šitiek paramos=dotacijų=bail-out?

Juk Liuksemburge (kurio užsienio skola dar 2010-ais buvo net 4636% BVP!) posėdžiavę ES finansų ministrai nepasiekė bendros pozicijos dėl bankų gaivinimo ir pertvarkymo.

O jei taip ir nepasieks - neatgaivinti bankai pristigs kompiuterių, nepadirbs savo skaičių, nepaskolins Centrui, o jis mums tada ir nebepadės, nes neturės kuom paramą duot?


Iš kur imsim tada bail, kad galėtume out?

Gera žinia II

Biudžeto deficitas nėra blogas dalykas.

Šių dienų skolomis valdomame pasaulyje.

Biudžeto deficito perviršis yra blogas dalykas.

Kurį galima panaikinti padidinus dotacijas mums nuo 5,5 mlrd. lt. iki 7,5 mlrd.lt. per metus.

Jei drausmingai elgsimės.


Ir nereikia čia drąsių vaidinti!

bail 1 (bl)
n.
1. Security, usually a sum of money, exchanged for the release of an arrested person as a guarantee of that person's appearance for trial.
2. Release from imprisonment provided by the payment of such money.
3. A person who provides this security.
tr.v. bailed, bail·ing, bails
1. To secure the release of by providing security.
2. To release (a person) for whom security has been paid.
3. Informal To extricate from a difficult situation: always bailing you out of trouble.
4. To transfer (property) to another for a special purpose but without permanent transference of ownership.

bailis m

Nominative singular of bailif
Oblique plural of bailif

bailif m (oblique plural bailis, nominative singular bailis, nominative plural bailif)

bailiff (officer in a court of law)


Nors pasitaiko gi ir drąsesnių!

Gera žinia

Praėjusiais (2012) metais valdžios sektoriaus deficitas viršijo Mastrichto kriterijaus reikšmę ir siekė 3,24 proc. BVP

Europos Sąjungos (ES) Ekonomikos ir finansų reikalų taryba („Ecofin“) pritarė Europos Komisijos rekomendacijai nutraukti Lietuvai 2009 metais pradėtą biudžeto deficito perviršio procedūrą, šeštadienį pranešė Finansų ministerija.

Lietuvos fiskalinis deficitas 3 proc. ribą viršijo 2008 metais, dėl to 2009 metų gegužę Europos Komisija pradėjo jo perviršio procedūrą ir įpareigojo šalį imtis veiksmų deficitui mažinti, kad iki 2012-ųjų jis atitiktų Mastrichto kriterijų.

2013: 2013 metų nacionalinio biudžeto pajamos (be ES ir kitos paramos lėšų – 7 mlrd. 546 mln. litų) sudarys beveik 21 mlrd. 390 mln. litų, o išlaidos be ES paramos lėšų sudarys 22 mlrd. 130 mln. litų, t. y. beveik 407 mln. litų daugiau nei 2012 metais.

Kaip patinka išlaidos be paramos?

O kokios išlaidos su parama?

Kiek tos paramos?

2013 metų nacionalinio biudžeto pajamos (be ES ir kitos paramos lėšų – 7 mlrd. 546 mln. litų) sudarys beveik 21 mlrd. 390 mln. litų.

Skirtumas: 21,4 - 22,1 - 7,5 = 8,2 (mlrd.lt)

Trečdalį biudžeto išlaidų (be ES paramos lėšų) sudarantis biudžeto deficitas 7,4 mlrd.lt, t.y. , gerokai mažesnis.

Ne tris procentus, o trečdalį.

Senas, perestroikos laikų anekdotas:

Susitinka du buvę bendramoksliai, kalbasi, vienas, gerai besimokęs, sakosi dirbantis inžinierium, alga nedidelė, klausia antrojo, nelabai kaip besimokiusio - ką tas beveikiąs?

- Tai, - sako tas, - perku cigaretes Amerikoj po dolerį, čia parduodu po tris - iš tų dviejų procentų ir gyvenu...

Kartu su Lietuva perviršinio biudžeto deficito procedūra, „Ecofin“ pritarimu, bus nutraukta nustatytus biudžeto deficito tikslus pasiekusioms Latvijai, Vengrijai, Italijai ir Rumunijai, terminas pratęstas Ispanijai, Prancūzijai, Portugalijai, Slovėnijai, Nyderlandams ir Lenkijai, pradėta procedūra Maltai, o Belgija įpareigota imtis papildomų veiksmų mažinant deficitą.

„Tai – labai gera žinia, kuri patvirtina, kad Lietuva yra patikima, drausminga valstybė...“, - pranešime cituojamas Lietuvos finansų ministras Rimantas Šadžius.

Drąsi buvo kol ES nepradėjo procedūros:(

Dabar drausminga.

Drausmingai gyvena iš paramos.

O dabar biudžeto deficito perviršio procedūrą mums nutraukė:)

Mums, kiekvienam?


Liuksemburge posėdžiavę ES finansų ministrai nepasiekė bendros pozicijos dėl bankų gaivinimo ir pertvarkymo - diskusijos Taryboje atidėtos iki birželio 26 dienos.

Pamanyk...

Kaip džiugu - nutraukė procedūrą!

P.S. Dabar, kai ES Lietuvai "nutraukė biudžeto deficito perviršio procedūrą", ES parama biednai Lietuvai lygi 7,5 mlrd. lt, o 2009-tais, kai ES Lietuvai "pradėjo biudžeto deficito perviršio procedūrą", toji parama buvo lygi 5,5 mlrd.lt.

O kokie mūsų užmojai buvo!

2009 m. valstybės ir savivaldybių biudžetai orientuotas į taupymą ir efektyvų mokesčių mokėtojų lėšų panaudojimą. Numatytas bendras šio taupymo rezultatas – iki 2 milijardų litų. Taip pat imamasi neatidėliotinų veiksmų mokesčių srityje, šios mokesčių reformos rezultatas turėtų būti iki 2 milijardų litų pajamų.

Numatoma, kad kitąmet į nacionalinį biudžetą, kuris apima valstybės ir savivaldybių biudžetus, kartu su ES biudžeto lėšomis įplauks 29707,1 mln. litų, o dotacijos iš ES biudžeto sudarys 5467,9 mln. litų. Kitąmet valstybės biudžeto pajamos sudarys 25447,6 mln. litų, iš jų – 5467,9 mln. litų ES lėšos. 2009 m. asignavimai iš valstybės biudžeto sieks 26940,2 mln. litų, valstybės biudžeto deficitas sudarys 1492,6 mln. litų.

Čia kaip tik naktinės mokesčių reformos metai.

Rasos Verkiuos

Paskaityk lrytą - ne Rasos, o Rasa, Verkiuos, kur Krivių krivaitis pagal legendas sūnų Lizdeiką pametė.

Rasose Rasų taigi nepašvęsi.

Nieko.

Išauš Lietuvos Rytas.

2013-06-21

Jewrisdiction

Izraelyje glaudžiasi keli šimtai nuo Rusijos valdžios besislapstančių verslininkų, įskaitant buvusį naftos kompanijos „Jukos“ akcininką Leonidą Nevzliną.

Palyginimui.

Jurisdiction draws its substance from public international law, conflict of laws, constitutional law and the powers of the executive and legislative branches of government to allocate resources to best serve the needs of its native society.

Pokštas.

Jurisdiction
in U.S.A.:


On The Wings Of Love

JAV prezidentas Barackas Obama suklydo, kelis kartus pavadinęs Didžiosios Britanijos finansų ministrą George'ą Osborne'ą kitu vardu per Didžiojo aštuoneto (G-8) viršūnių susitikimą, tačiau pats pastebėjo klaidą ir smagiai iš jos pasijuokė.

B. Obama tris kartus pareiškė visiškai sutinkantis su „Jeffrey“ per savo pranešimą apie šį susitikimą organizavusios Britanijos planus kovoti su mokesčių vengimu, o dėl tos klaidos nepatogiai pasijutęs G. Osborne'as raudonavo.

J. Osborne'as sakė televizijai „Sky News“: „Pasakykit kancleriui, kad kai ten atvyksiu, susitiksiu su juo, ir mes sudainuosime duetuOn The Wings Of Love“.

2013-06-18

Priklausomybė

Su kryžium ir kalaviju atėję mūsų švietėjai-ganytojai-valdytojai lizingavo alkoholio monopolį.

Nes prasigėrusi visuomenė lengvai valdoma.

Nes priklausoma.

Ar Europos vynuogynų gausa - dėl vitaminų?

Kažin.

Kas gi daugiau pasiekė?

Jei jau karalius bei šventieji tėvai su pagalbininkais, kaip dabar madinga sakyti, "kontroliavo alkoholio vartojimą", ne be naudos sau, finansinės, įdomu, ką reiškia šių laikų posakis "narkomanijos kontrolė".

Koks sutapimas: Londonas - ne tik pasaulinė finansų, bet ir narkotikų sostinė.

O karūnos...

?

2013-06-17

Propinacija


propinacija - (lot. propinatio – tostas), išimtinė feodalo teisė gaminti ir pardavinėti svaigalus savo valdose.

Kultūra!

Feodalas (lot. feudum, 'feodas') – feodo valdytojas, senjoras ar dvarininkas. Bendrąja prasme – aristokratijos, privilegijuotosios visuomenės atstovas.

Ach, bendrąja prasme...

Propination laws were a privilege granted to Polish szlachta that gave landowners a monopoly over profits from alcohol drank by peasants they owned. In many cases, profits from propination exceeded those from agricultural production or other sources.

These laws usually included:

peasants were not allowed to purchase any alcohol not produced in their owner's distillery
alternatively, they could be allowed to brew their own drinks but had to pay a fee according to the amount produced
peasants had to buy at least a given quota of vodka or okovita. Those who didn't comply had the remaining amount dumped in front of their houses and had to pay the costs.

These laws first appeared in the 16th and were widespread by the 17th century. They lasted until 1845 (Prussian partition), 1889 (Galicia) and 1898 (Russian Partition).

Propination was the main cause for massive alcoholism in Poland; also, because taverns in rural region were leased nearly exclusively by Jews who took part in enforcing these privileges (being banned from most other occupations), it was also a major reason for anti-semitism among peasants.

... skaitome apie Abiejų Tautų Respubliką, sunaikintą per bajorų vaidus ir girtuoklystę.


Jei neįskaitot užrašo, čia įskaitysit ir klebono propinacijos teisę patirsit.

Dėkui Vladui už nuotrauką.

Karaliui Aleksandrui - už božnicą ir karčemą.

Klebonui - Spiritus Sanctus.

Jiems abiems, darbdaviams geradariams - už baudžiauninkų pareigas, minimaliai apmokamas, suprantama.

Gal kas nors ir už lizingą padėkavos.

čia bepridursi.

Jei būtų klebonas...

Bažnyčios gi turtus dėkingos už blaivybės pamokas avelės suaukavo, ypač avinėliai.

Kyrie eleison!

2013-06-16

Gay lobby

Pope Francis is reported to have acknowledged the existence of a "gay lobby" inside the Vatican.

He also said there was a "stream of corruption", according to reports in Catholic media.

He is said to have made the remarks during a private meeting with a group of Latin American Catholic clerics.

The clerics wrote up a report of the conversation that then appeared on the Chilean website Reflection and Liberation.

Staigmena?

Gėjų lobistai.

Vatikane
.

O kaip Lietuvoj?

Vien Vatikane?

1990-ji: BVP Jungtinėse Tautose pakeitė BNP, griuvo sovietai, Pasaulio Sveikatos Organizacija homoseksualumą išbraukė ligų sąrašo.

Lobistai be pinigų nebūna.

BVP auga didėjant skoloms, BNP toks nebuvo.

Sovietai žlugo, kai finansų valdytojai pinigų srautus iš naftos sektoriaus nukreipė į akcijų biržas (lengvai tuo įsitikinsite pažiūrėję perestroikos laikų naftos kainų ir, tarkim, Dow Jones chart'us), o sovietai nuo Izraelio karo su arabais laikų "sėdėjo ant naftos dolerių adatos".

Dabar nebe paslaptis, kad pinigai daromi nieko.

Lakonija

Pietinėje Graikijos dalyje, Lakonijoje, gyveno spartiečiai, žinomi savo drąsa ir gyvenimo būdo paprastumu.

Jie kalbėdavo trumpai, nevartodavo žodžių daugiau, negu jų reikia.

Trumpas atsakymas ir dabar vadinamas lakonišku.

Trumpai kalbėti – vadinasi, kalbėti pagal Lakonijos gyventojų būdą.

Makedonijos karalius Pilypas įsigeidė tapti visos Graikijos valdovu.

Jis surinko didžiulę kariuomene ir užkariavo visą Graikiją, išskyrus Lakoniją.

Tada jis nusiuntė drąsiesiems Lakonijos gyventojams laišką, kuriame rašė: „Jei aš įsiveršiu į jūsų šalį, aš sugriausiu jūsų didžiausią miestą".

Po kelių dienų Pilypas gavo atsakymą.

Laiške buvo tik vienas žodis: „Jei".

Skirtingai nei kai kurie kiti Graikijos regionai, kur susiformavo daug smulkių polių, Lakonijoje įsigalėjo vienintelis miestasSparta.

Ar tik sportas nebus iš ten?

Sparta padėjo kontroliuoti Olimpines žaidynes, jų atsiradimo šimtmečiais.

Dar buvo toks patrakęs trakas Spartakas.


Spartakiada (rus. спартакиада) - masinės sporto varžybos TSRS ir kitose socialistinėse šalyse, pavadintos vergų sukilimo Senovės Romoje vado Spartako vardu.

1918 m. Vokietijoje veikė „Spartako sąjunga“ (vok. Spartakusbund), kuri vėliau tapo Vokietijos komunistų partija. Spartakiadų pavadinimas simbolizavo proletarinį internacionalizmą, kadangi Spartako sukilime dalyvavo įvairiausių tautybių vergai. Proletarinės spartakiados buvo laikomos priešprieša „aristokratiškoms“ olimpiadoms.

Čekoslovakijoje kas 5 metus organizuodavo masinius gimnastikos renginius, kurie vykdavo Prahoje, Strahovo stadione. Pirmoji tokia spartakiada įvyko 1921 m., jos iniciatorius buvo Jiří Chaloupecký, kurį laikė ir žodžio spartakiada kūrėju.

Gal todėl anglakalbiams "sport"-as kildinamas iš "port"-o?

Tai spartùs žmogus – pirma visų nudirba.

Spartesnis už vėją, greitesnis už kulką (mintis).