2020-12-26

Полон

 To Little England

 NanoDurnynas

 Išvystė NanoTechnologijas!!

Nevaźiuokit į kitą NanoValdybę!!!

Tiesa, pradžioj su Amerikos Fizikų Draugija 2019 pasitarkime:
Kaip matot, eletronas (kurio nematom) per mikroskopą yra tik penktadalio NanoMetro didumo, kai CoVid-19 virusas, kurį čia matom nupaišytą,
125 kartus didesnis  - jo diametras net 50 NanoMetrų.

Tuo tarpu per mikroskopą įžiūrimi tik 10-20 kartų didesni virusai.ŠvedBankio Kalėdos

 

Prabilo Antrą Kalėdų Dieną:

Apie skolas
ŚvedBankis patyli:))


2020-12-21

BeliBerda

 

белиберда


  1. разг.пренебр. что-либо нестоящее, несуразное, глупое; вздорбессмыслица ◆ Мы — носители идеи, мой милый!.. Друг мой, я говорю в какой-то странной надежде, что ты поймешь всю эту белибердуФ. М. Достоевский, «Подросток», 1875 г.

Синонимы

  1. бессмыслицавздорерундачепухаабсурдахинеягалиматьяоколесицадребедень (разг., пренебр.); бредятиначушьпургамурафигня


LRT už mūsų pinigus mums tiekia šlamštą, kurį geriausiai nusako rusiškas žodis BELIBERDA. Kvailumo viršūnė pasiekta su laida „Pasaulio puodai“. Taip mes kalbėdavome šeimoje, kai ekrane pamatydavome čepsintį Vytarą Radzevičių (šia proga palyginkim Bolivijos indėnų vaišes, jų suruoštas ten už mūsų pinigus ton Bolivijon nukomandiruotam „Visuomeninio Transliuotojo" laidos „Pasaulio puodų" darbštuoliui Vytarui Radzevičiui su jo paties suruoštom „Lietuviško puodo" vaišėm Lietuvos „indėnams":)) 


Suprantama, ne jo kaltė, kad fantastišką atlyginimą sau pasiskyrusi sorošininkė LRT generalinė direktorė laidų turinio kartelę nuleido „žemiau plintuso“. Tai ne vienintelė kvailystė puodų tema. Yra dar namų šeimininkėms skirta laida „Beatos virtuvė“ penktadienio vakarą ir šeštadienį, t. y. geriausiu laiku. O dar yra nudralintas dviratis, nesibaigiančios viktorinos geriausiu laiku.

Išgirdęs iškilios Sąjūdietės, Buvusios Aukščiausiosios Tarybos deputatės, Zitos Šličytės nuomonę apie LRT „puodžius“ nudžiugau: reiškia tauta dar neišprotėjo, nors Monika Garbačiauskaitė-Budrienė ir labai stengiasi.
Zita Šličytė atkreipė dėmesį, kad LRT „rodo beprasmes laidas ir moka milžiniškus pinigus už jų kūrimą, tačiau ignoruoja renginius, skatinančius patriotiškumą, supažindinančius su Lietuvos istorija.“

Pavyzdžiui, LRT nesiteikė įamžinti gruodžio 15 d. prezidentūroje vykusios diskusijos, skirtos paminėti oficialų Molotovo-Ribentropo pakto slaptųjų protokolų pasmerkimą 1989 metais. Diskusijoje dalyvavo Zita Šličytė, signatarai Vytautą Landsbergis, Egidijus Bičkauskas ir Emanuelis Zingeris. Renginį filmavo LRT. Tačiau įrašo nepadarė.

Zita Šličytė „Vakaro žinioms" papasakojo: „Mane Skuodo šaulių vadas atvežė 400 kilometrų į Vilnių, o kai šauliai norėjo pasižiūrėti, kokiame renginyje dalyvavo jų vadas, mediatekoje jo nerado. Paskambinau prezidento patarėjai, ši apgailestaudama pasakė, kad įrašo LRT nepadarė. Štai koks LRT požiūris. Nuo ryto iki vakaro „skambina puodais" - rodo Vytaro Radzevičiaus „Pasaulio puodus" ir kitas beprasmybes - o tokios svarbos renginiai, kaip vykę prezidentūroje, ignoruojami.

Užteks žvanginti „pasaulio puodais". Reikia pagaliau pradėti vykdyti misiją, nušviesti renginius, kurie prisidėtų prie patriotiškumo puoselėjimo, Lietuvos istorijos pažinimo."

„Respublikoje“ Vitas Tomkus taip taikliai pasišaipė: „Mano kolegos, buvę TSRS deputatai, patys yra kalti ir šį kartą visai be reikalo užsipuola LRT vadovybę. ArMonika kalta, kad renginio organizatoriai ir prezidentūros darbuotojai nepasirūpino puodais ir šaukštais? Kol prelegentai kalbėjo iš tribūnos, Landsbergis su Nausėda galėjo pasibarškinti su šaukštais per puodus, ir renginys tikrai labiau būtų sudominęs plačiąją visuomenę. Sugužėtų ne tik LRT, bet ir komercinės televizijos.“

Aš Lietuvos pilietis, visą gyvenimą mokėjęs mokesčius. Kodėl aš ir kiti bendrapiliečiai turime išlaikyti šitą antivalstybinę ir antilietuvišką BELIBERDA?


O štai kokia 5 metų senumo BeliBerdos pranašystė:


Ko taip?

Linksmiau!!2020-12-20

Rusijos SpecTarnyboms

 

100 metų
ПреДуПреждение Советского РазВедчика


Beje, rasit ir mūsų Donatą Banionį,


tik ar abiejuose įrašuose?


 

Balti Akmenys

 The Latin word Alpes could possibly come from the adjective albus[5] ("white"), which could possibly come from the Greek goddess Alphito, whose name is related to alphita, the "white flour"; alphos, a dull white leprosy; and finally the Proto-Indo-European word alphos. Similarly, the river god Alpheus (deity) also derives from the Greek alphos and means whitish.

Albion is an alternative name for Britain. It is sometimes used poetically to refer to the island, but has fallen out of common use in English. The name for Scotland in most of the Celtic languages is related to Albion: Alba in Scottish GaelicAlbain (genitive Alban) in IrishNalbin in Manx and Alban in Welsh and Cornish. These names were later Latinised as Albania and Anglicised as Albany, which were once alternative names for Scotland.
The White Cliffs of Dover may have given rise to the name Albion.
Defending History

 

Vol. 12, No. 4213, 20 December 2020

Kaipgi tokiame 

žurnale atsidursi be litvakų?