2010-08-06

Valdžios karma

Karma (sanskritu: कर्म, iš šaknies kri, „kurti“, „veikti“, „darbuotis“) – mitologijoje ir etinėse indų religijose reiškia veiksmus, įskaitant ir religinius, kurie sukelia po jų einantį atlygį.

Dažniausias aiškinimas – visuma visų gerų ir blogų darbų, atliktų asmens ankstesniuose gyvenimuose, kuri apsprendžia likimą būsimuosiuose gyvenimuose. Karmos sąvoka atsirado iš labai archaiškos sampratos apie žmogaus pomirtinį likimą („Rigveda“ X 2, 7; 18, 1): „protėvių kelio“ ir „dievų kelio“, kurie yra susiję su elgesiu gyvenimo metu ir apsprendžia, ar bus sugrįžta į žemišką gyvenimą ar ne, vienu ar kitokiu pavidalu. Šios idėjos toliau buvo vystomos ansktyvosiose upanišadose. Pasak jų, „žmogus tampa geru nuo gerų darbų, blogu – nuo blogų“ (Brihadaranjaka - upanišada III 2, 13). Žmonės patys save suriša savomis egoistinėmis mintimis ir veiksmais; veikiantieji be suinteresuotumo ir siekiantieji aukščiausios realybės, atmano, suvokimo, gali įveikti gimimų grandinę ir Karmos dėsnį (plg. Iša - upanišada 2; Čhandogja - upanišada VIII 1, 6-…).

Mokymas apie karmą ir su ja susijusius pakartotinius užgimimus (samsara) indų kultūroje vaidina svarbiausią vaidmenį. Manoma, kad karma registruoja visus veiksmus ir, priklausant nuo veiksmo tipo, padeda arba nepadeda tolimesnei eigai siekiant sustabdyti pakartotinius užgimimus.

36. Tokia Viešpaties valia?
17:57 08-06 IP: 84.15.158.240
Šioje teritorijoje buvo dvejos kapinės: žydų ir karmelitų. Tikslesnės Šnipiškių karmelitų kapinių ribos yra nežinomos. Tiksli Vilniaus Senųjų žydų kapinių Šnipiškėse vieta, remiantis teritorijos tyrinėjimais, buvo nustatyta dar 2008 metais ir apima visą aplink Sporto rūmų pastatą esančią teritoriją.

Sutvarkyti teritoriją šių metų pradžioje pasiūlė Premjero potvarkiu sudaryta darbo grupė.

37. LT vyriausybės karma, žr. 36 18:07 08-06 IP: 84.15.158.240
Karmelitai – bendras dviejų katalikiškų vienuolių ordinų ir vienos kongregacijos pavadinimas. Karmelitai gyvena atsiskyrėliškai ir laikosi didelio dvasingumo. Šio ordino moterys vienuolės vadinamos karmelitėmis.

Pavadinimas kilęs nuo Karmelio kalno.

Ordinas buvo įkurtas XII a. viduryje per kryžiaus žygį į Šventąją žemę. Vienuoliai apsigyveno prie šv. Elijo šaltinio ant Karmelio kalno.

Karmelitų vienuolių gyvenimo tikslas – jungtis su Dievu nuolat meldžiantis.

Karmelitų nuostatai labai griežti: praktikuojamas asketizmas, ribojamas žodinis bendravimas.

Ordine daug dėmesio skiriama Švenčiausiosios Mergelės Marijos garbinimui.

38. 2008 m. rugsėjo 3 d. 18:15 08-06 IP: 84.15.158.240
Beveik pusė milijono litų iš šalies biudžeto bus sumokėta Izraelio bendrovei, kurios atliktas tyrimas taip ir nenustatė buvusių Šnipiškių žydų kapinių Vilniuje ribų. Pripažįstama, kad prieš užsakant kompanijos „Geotec“ tyrimą buvo aišku, jog vargu ar kapinių ribos bus nustatytos. Šiandien Izraelio kompanija pateikė savo atlikto geofizinio tyrimo rezultatus Lietuvos geologijos tarnybai (LGT). Pinigus žydams ketinama sumokėti iki rugsėjo 15 dienos. Kitą savaitę LGT šalies Vyriausybei turi pateikti išvadas, ar „Geotec“ atlikto tyrimo išvados yra pagrįstos. LGT direktorius Juozas Mockevičius pripažino: išankstiniai nuogąstavimai, kad „Geotec“ naudojamas tyrimo metodas negali duoti rezultatų, pasitvirtino. Anot J.Mockevičiaus, Izraelio kompanijos vadovas Amitas Ronenas savo pranešime LGT pažymėjo, kad tyrimo metu rasta nedaug anomalijų, kokios būdingos kapinių teritorijai. Tik 30 anomalijų galėtų būti vienaip arba kitaip susijusios su palaidojimu arba tam tikrais kapinių elementais. „Tiek Izraelio ataskaitose, tiek mūsų nuomone, tai tik parodo, jog yra kažkokių anomalijų. Pasakyti, ar tai kapai, ar griuvėsių, antkapių liekanos – neįmanoma. Šiuos tyrimus patvirtinti turėtų archeologiniai kasinėjimai“, — išklausęs „Geotec“ ataskaitos šiandien kalbėjo J.Mockevičius. Ginčytinoje teritorijoje archeologiniai kasinėjimai buvo pradėti, tačiau vėliau sustabdyti., „Kaip supratau iš Izraelio kompanijų atstovų kalbų, kasinėjimų atnaujinti ir neketinama. „Geotec“ patys pripažino, kad kapinių ribų nenustatė ir apgailestavo, kad dėl religinių sumetimų negalima atlikti archeologinių kasinėjimų“, — sakė LGT vadovas. Google: Pinigai žydams — už nieko nelemiančias išvadas.

Žydų kapinės, kurių ribas dabar bandoma nustatyti, Vilniaus centre veikė nuo XVI amžiaus. Jos uždarytos XIX amžiuje, o žydų bendruomenė už tai gavo finansinę kompensaciją iš tuometės Rusijos caro administracijos.

Kaip matot, atn.lt ligšiol neuždaryta.

?

Na, mūsų valdžiai dar buvo likę 2008 metų pusė rugsėjo, visas spalis, visas lapkritis ir visas gruodis tikslioms žydų kapinių Šnipiškėse riboms nustatyti.

Laiko
nedaug.

O bet tačiau pasiskubijo ir paspėjo, nustatė, tiksliai.

O štai karmelitų kapinių ribų tose pačiose Šnipiškėse toji Marijos žemės valdžia nenustatė.

Parmazonai Kirkilas su Kubilium...

Nežinant tikslesnių žydų kapinių ribų be archeologinių tyrinėjimų neįmanoma tiksliau lokalizuoti ir karmelitų kapinių (anot Vilniaus valdžios).

Žinoma, negi atvirkščiai?

Nepaneigsi - išjudino kapinių reikalą Marijos žemėj judėjai.

Specialistai?

Ir diena judėjų prasideda Saulei nusileidus, ir Mirties jūra judėjų valstybėj tyvuliuoja, ir Judas jų teroristinei organizacijai priklausė, ir Mirties Angelas jų klauso, ir jų pranašas raguotas.

Valdžios ir žmonių karmos - skirtingos.