2014-02-08

Europos Unija

Radio znad Wilii šįsyk žinias skaitė, lenkiškai, žinoma, ir Europos Sąjungą pavadino unija.

Tik pamanykit!

O mes galvojom, kad Sąjunga...

Unia Europejska.

Európai Unió.

Evropská unie.

Unio Europaea.

Petrai, kur mus atvedei?

O jei čia - ne unija, kaip ten buvo su anom dviem, a, unionistai?

P.S.  
- Britai yra Amerikos satelitai ir žaidžia gudrų savo žaidimą. Britams, kaip ir švedams, karališkoms šalims, puikiai žinoma, kad euro įsivedimas būtų nuostolis – tuo pačiu ir identifikacijos. Kokia karalystė be savo pinigų?

Švedai padarė klaidą, kad, pasirašant stojimo į ES sutartį, jie tai įsipareigojo. Bet jie tų įsipareigojimų specialiai ir nevykdo.

Specialiai daroma, kad Švedija neatitiktų kriterijų, kurių reikia, kad įsivestų eurą. Tokia turtinga šalis neatitinka kriterijų! Ir metų metais! Ar ne keistai atrodo? O Lietuva – bac-tracht – visi turtuoliai, kriterijus atitinkame! Mes, matote, tvarkomės geriau, negu švedai.

O danai? Irgi nesiveda euro. Lenkai taip pat stengiasi „nusimuilinti“, mato, kad nereikia.

Tuo tarpu Lietuvoje visad atsiranda žmonių, kur tarnavo Maskvai, bėgo dėl karjeros, o dabar tarnauja Briuseliui.

Pas mus nėra kovotojų. Kaip sakoma, nėra politinės valios.

Beje, jūs žinote, kodėl eurą reikia įvesti būtent dabar?

-Ne. Kodėl?

- O todėl, kad mūsų skola negali viršyti 60 proc. BVP. Jeigu bendras BVP kažkur apie 100 mlrd., tai 60 proc. - 60 mlrd. Todėl greitai, greitai ir nori įsivesti eurą, nes įsiskolinamas auga dienomis ir greitai gali pasiekti 60 proc. Jeigu nutemps iki rudens, tai jau neatitiks kriterijų.

P.P.S. Politinė valia.

Vatikano pedofilija ir Lietuvos


Vakar, bediskutuodamas su išties intelektualais, paklausiau, ar tik ne kryžiuočių mums atnešta vakarietiškoji krikščionybė aptrynė kinų tebegaivinamą jin/jan principą mūsų supratime.

Šitaip klausdamas turėjau omeny štai ką.

O namo bekeliaudamas prisiminiau šit ką.

Ar tarp tų mažiausiai 400 vaikų buvo bent viena mergaitė? Kodėl tuo abejoju?

Po buožinyčios skilimo Rytuose nebuvo nei celibato, nei karinių vienuolių ordinų.

O Vakaruose - buvo.

Lietuva, būdama geografiniam centre, šiandien tapatinama greičiau su Europos Rytais, o ne Vakarais, klūpi Vakarų buožinyčioj.

klapčiùkas (chłopczyk).
1. berniukas: Pešės. klapčiukai dėl mergų.
2. kas patarnauja mišioms: Ale tų klapčiukų buvimas – cieli šeši prie mišių tarnavo! Atėjo tie klapčiukėliai žvakelių užžiebti.
3. pakalikas, pataikūnas: Dar daugiau plėskim ir gilinkim bendrą kovą prieš kapitalą ir jo klapčiukus.
4. oželis apavui nusiauti.

Chłopczyk.

Taigi.


Jaunas vaikinas, patarnaujantis bažnyčioje.
Bažnyčioj šnd buvo pilna klupčiukų, vienas visai fainasxD


Toks tas Vatikano ir Lietuvos pedofilijų skirtumas: nebe Garliavoj - mergaitė, ne berniukas.

 

Bet, žiūrėkit, koks sutapimas!

Beje, šiandienos bandymai pakeisti šeimos sampratą, kol kas tik aiškinant, kad vietoj tėvo su motina gali būti ir mama su mama ar tėvas su tėvu, pas mus ateina iš tos pačios pusės, iš kur kadaise kryžiuočiai atjojo.

Išrodytų, lyg Garliavos mergaitės istorija būtų bandymas perlaužti mūsų, visuomenės, stuburą; ir, sprendžiant pagal lavonų kiekį, bandoma tai padaryti nesiskaitant su kaina.

Štai tokie subatos pastebėjimai prie Gintaro jūros.

Atviras laiskas p. Miliūtei


2014-02-07

JT prieš Vatikaną

Jungtinės Tautos užvakar užsipuolė Vatikaną:

Kirsten Sandberg, chairperson of the U.N. human rights committee on the rights of the child, talks during a press conference at the United Nations headquarters in Geneva, Switzerland, Wednesday, Feb. 5, 2014. A U.N. human rights committee denounced the Vatican on Wednesday for adopting policies that allowed priests to rape and molest tens of thousands of children over decades, and urged it to open its files on the pedophiles and the churchmen who concealed their crimes.

 While several bishops have resigned after abuse scandals in their dioceses, victims’ groups say the Vatican must make bishops legally accountable for alleged cover-ups.

“If the pope is serious about turning the page on this scandal, he should immediately dismiss any bishop who oversaw a diocese in which a priest who abused children was shielded from the civil authorities,” said Jon O’Brien, president of the U.S. lobby group Catholics for Choice.

The report said Francis’s commission should invite outside experts and victims to participate in an investigation of abusers “as well as the conduct of the Catholic hierarchy in dealing with them”.
Miguel Hurtado, who was sexually abused by a priest in Spain when he was 16 and travelled to Geneva for the report’s release, said he felt emotional and vindicated.

“Many times, victims were disbelieved. They doubted our stories, they doubted our motives. They thought that our motives were because we were after money or destroying or attacking the Church,” the 31-year-old told Reuters.

At a stormy grilling by the committee in Geneva last month, the Holy See’s delegation, answering questions from an international rights panel for the first time since the scandals broke about 15 years ago, denied allegations of a cover-up and said the Church had set clear guidelines to protect children from predator priests.

February 5, 2014, the United Nations initiated an aggressive attack on the Catholic Church.
Under the guise of an ongoing investigation into the Church’s response to sex abuse, the United Nation Committee of the Right of the Child misused their authority to viciously attack the Pro-Life stance of the Catholic Church.

It became clear that this report carried other motives, as it recommends the Catholic Church to:
  • identify "circumstances under which access to abortion services can be permitted" (section 55)
  • "overcome[s] all the barriers and taboos surrounding adolescent sexuality that hinder their access to sexual and reproductive information, including on family planning and contraceptives" (section 57a)
  • "ensure[s] that sexual and reproductive health education and prevention of HIV/AIDS is part of the mandatory curriculum of Catholic schools" (section 57c)
The entire report can be read at: http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CRC/Shared%20Documents/VAT/CRC_C_VAT_CO_2_16302_E.pdf

It just so happened that the UN report was issued days after the Pope made this statement via his twitter account: "I join the March for Life in Washington with my prayers. May God help us respect all life, especially the most vulnerable."

Was this report really sex abuse? Or was it to deliver punishment to the Church for not conforming to the liberal ideology of the UN?

In relation to the Church’s response to sex abuse, the report failed to mention that Pope Benedict XVI dismissed over 400 Priests.

The Catholic Church has continuously shown shame in the actions of Priests that were pedophiles. Pope Benedict XVI expressed support that all Priests should face justice.

2014-02-06

Vatikano radijas apie Jeruzalę


Šįryt, LRT „Klasikos“ radijo bangomis Vatikano radijas nustebino lietuviškoje viešojo apipavidalinimo erdvėje besančius.

Jeruzalės lotynų patriarchato interneto portale paskelbtas bendras kunigo jėzuito ir žydų rabino straipsnis, kuriame kalbama apie augantį antikrikščionišką nusiteikimą ir iš jo plaukiančius veiksmus kai kuriuose radikalių žydų ortodoksų rateliuose.

Tiems, kurie seka žydų ir krikščionių santykius, pastarosios atakos nėra stebinančios. Pastaraisiais keleriais metais daugiau ar mažiau įžeidžiantis elgesys ar veiksmai krikščionių atžvilgiu vis dažnėjo, pasirodė kai kurių Izraelio žydų ratelių dienraščiuose. Bet kam, kuris turi istorijos jausmą, tokie žodžiai ir veiksmai primins tamsiausius europietiško antisemitizmo laikus, kai žydai buvo priešiškai jiems nusiteikusių krikščionių taikinys. Tuo metu ir tose vietose žydai ir jų sinagogos buvo pajuokos, neapykantos ir fizinės prievartos objektas. Ar tuometinė istorija vėl sugrįžta, tik iš kitos pusės?

Nauji metai, rašo straipsnio autoriai, jėzuitas Jean Pierre Sonnet ir rabinas David Meyer, visada yra proga sąžinės patikrinimui, yra metas kai galima pabandyti peržvelgti praeitį ir įžvelgti ateitį. Per visus praėjusius metus buvo tikrai neraminantis skaičius radikalių žydų akcijų prieš krikščioniškas vietas visame Izraelyje: gerokai daugiau, nei pranešė žiniasklaida. Dažniausiai yra paliekami niekinantys užrašai ant sienų: prieš krikščionis ir dar daugiau prieš musulmonus. Buvo palikti tokie užrašai: „mes jūs nukryžiuojame“, „Jėzus yra miręs“, „mirtis krikščionybei“. Prieš keletą savaičių vienas kunigas, ėjęs su sutana per Jeruzalės senamiestį ir žydų kvartalą, buvo apspjaudytas šešių haredi (ultraortodoksų) žydų bendruomenės narių. Neapykanta nebėra izoliuoti faktai, tai dažna krikščionių patirtis. Jos nebegalima ignoruoti.

Be kelių drąsių paramos ir palaikymo iniciatyvų, pasmerkimo iš kai kurių religinių ar politinių lyderių, žydų pasaulis slepiasi už trikdančios tylos. Ar nereiktų prabilti apie „kaltą tylą“, kuri atskleidžia, jog žydų pasaulyje, Izraelyje egzistuoja problema, kurią reikia skubiai taisyti?

Straipsnio autoriai priminė Jules Isaac susitikimą su popiežiais Pijumi XII ir Jonu XXIII: šis istorikas žydas metė drąsų iššūkį per amžius suformavusiems krikščionių stereotipams ir prisidėjo, kad „paniekos ugdymas“ žydams taptų „pagarbos ugdymu“. Tai buvo galutinai įtvirtinta Vatikano II Susirinkimo deklaracijoje „Nostra Aetate“.

Kai nesusipratimai Bažnyčioje žydų atžvilgiu dar nėra iki galo įveikti ir dar reikia budrumo, atrodo, kad toks pat iššūkis kyla iš kitos pusės. Taip pat ir judaizmas turi įveikti savo demonus ir „paniekos ugdymą“ krikščionių atžvilgiu paversti „pagarbos ugdymu“. Jei tai nebus daroma, antikrikščioniškos atakos, kurias stebėjome pastaraisiais mėnesiais, gali tapti kai kurių žydų ratelių skiriamuoju ženklu.2014-02-04

Kažkas papuvę nekaralystėj

Šito įrašo galėjo nebūti.

Kaip tik vykau į paskaitas pro šalį.

Jei nežinočiau šito, ir pavadinimas būtų ne toks.

Valdžia netrukdys

Valdančiųjų partijų lyderiai sutarė, kad valdžia netrukdys referendumo dėl draudimo parduoti žemę užsieniečiams organizavimui, tačiau bandys atkalbėti žmones balsuoti referendume šviečiant visuomenę ir griežtinant žemės pardavimo tvarką.

Antradienį buvo pabrėžta, kad tuo atveju, jei Vyriausioji rinkimų komisija patvirtins, kad referendumo iniciatoriai surinko būtinus parašus, referendumo organizavimui nebus trukdoma.

Įsivaizduojat?

Ar tie, kurie antradienį šitaip pabrėžė, skaitė Konstituciją?


1 straipsnis
Lietuvos valstybė yra nepriklausoma demokratinė respublika.

2 straipsnis
Lietuvos valstybę kuria Tauta. Suverenitetas priklauso Tautai.

3 straipsnis
Niekas negali varžyti ar riboti Tautos suvereniteto, savintis visai Tautai priklausančių suverenių galių. Tauta ir kiekvienas pilietis turi teisę priešintis bet kam, kas prievarta kėsinasi į Lietuvos valstybės nepriklausomybę, teritorijos vientisumą, konstitucinę santvarką.


Valdžia netrukdys...

Sunku patikėti, dievaž.

Premjeras Algirdas Butkevičius antradienį pažadėjo, kad Žemės ūkio ministerija per dvi savaites parengs įstatymo projektus, kurie sugriežtins žemės pardavimo tvarką užsienio šalių ir Lietuvos piliečiams

Aišku?

Pasak premjero, šia tvarka bus siekiama sustabdyti spekuliavimą žeme ir skatint, kad nupirkta žemė būtų dirbama

Per dvi savaites!

Lietuvos Stachanovo vardo Respublika.Šalies atsargos

atsargà sf. (3b)
2. S.Dauk, M.Valanč skiriamas tolesniam laikui valgis ar kitas daiktas, santaupa: Sūrius užlikau dėl atsargõs – kad prireiks, turėsiu J. Jo šaknys ten randa reikalingas maisto atsargas sp. ^ Atsargà skurdą nubaido TŽV624. Bepiga kortuoti, kad atsargà kišenių tempia Dkš. 
Kokia senovinė mąstysena...


Iki penktadienio JAV dar gali sėkmingai vykdyti savo veiklą, tačiau vėliau skolą ir kitus finansinius įsipareigojimus šalis atlikti sugebės tik gavusi papildomų lėšų.

Iš leišių, pvz.

Baikit.

J.Lew kalbėjo, kad po to, kai vasario 7 d. bus išnaudotas skolinimosi limitas, iždas dar galėtų pasikliauti kritiškiemsatvejams atidėtomis finansinėmis priemonėmis.

Panaši situacija JAV jau buvo kilusi ir praėjusiais metais, kai Iždo departamentas įspėjo, kad spalio 17 d. ištekliai baigsis. Buvo nurodoma: jei JAV Kongresas iki šios datos nepakels viešojo sektoriaus skolos „lubų“, Jungtinėms Valstijoms iškils rimta naujos finansinės krizės grėsmė.

Vėliau JAV prezidentas Barackas Obama pasirašė biudžeto projektą. Demokratų administracija sutiko sumažinti medicinos reformos išlaidas, o mainais respublikonai pritarė siūlymui atnaujinti viešojo sektoriaus darbą iki sausio 15 d., o JAV valstybės skolos limitą padidinti iki 2014 metų vasario.

O čia jau apipavidalintojo melas - ne iki 2014 vasario, o iki iki 16,7 trln. JAV dolerių.

„Jeigu limitas nebus peržiūrėtas artimiausioje ateityje, negalėsime įvykdyti visų federalinės valdžios įsipareigojimų“, -kalbėjo J.Lew Vašingtone

2014-02-03

Neturtas ir turtas


Vakar LRT Klasikos radijas taip šnekėjo:

Vasario 2-ąją, liturgijoje minint Kristaus paaukojimą Jeruzalės šventykloje, visoje Bažnyčioje minima ir Dievui pašvęsto gyvenimo diena, tai yra meldžiamasi už visus vyrus ir moteris, kurie davė įžadus tarnauti Dievui ir Bažnyčiai, gyvendami pagal evangelines neturto, klusnumo ir skaistumo dorybes. Šį kasmetinį minėjimą įvedė palaimintasis popiežius Jonas Paulius II. Pirmą kartą Dievui pašvęsto gyvenimo diena buvo švenčiama 1997 m. vasario 2-ąją.


Irgi vakar:

Tel Avive ryškiai matomi kontrastai – gali pamatyti skurdą, netvarką, fanatizmą, senąją architektūrą, modernaus pasaulio dvelksmą, prabangą, kurią gatvėje spinduliuoja kokio nors turtingo žydų dvasininko žmona, gausiai pasidabinusi auksiniais papuošalais.

Gal aktorei pasirodė?

Gal ir ne:

Now, the Israeli edition of Forbes magazine has shed light on a surprising category of Israelis who have quietly also climbed to the top rung of society: multimillionaire rabbisHuman Rights = Money

Europos Sąjunga irgi turi tarybą, kuri sutrumpintai vadinama Europos Taryba, bet tai - ne ta Europos Taryba, kuri stovi Strasbūre greta Europos Parlamento ir kuriai priklauso Strasbūro teismas.

Europos žmogaus teisių teismo sprendimai privalomi valstybei, kurios atžvilgiu priimtas sprendimas.

Tuo tarpu ES nėra net prisijungusi prie Žmogaus teisių konvencijos.

Rolandas Paksas, sako, supainiojo.

Kokie tie sprendimai?

Европейский суд по правам человека не является высшей инстанцией по отношению к судебной системе государства-участника конвенции.

Поэтому он не может отменить решение, вынесенное органом государственной власти или национальным судом, не даёт указаний законодателю, не осуществляет абстрактный контроль национального законодательства или судебной практики, не имеет права давать распоряжения о принятии мер, имеющих юридические последствия.

Суд рассматривает только конкретные жалобы с тем, чтобы установить, действительно ли были допущены нарушения требований конвенции.

Однако Суд вправе присудить «справедливое удовлетворение претензии» в виде финансовой компенсации материального ущерба и морального вреда, а также возмещение выигравшей стороне всех издержек и расходов.

За всю многолетнюю практику Европейского суда не было зафиксировано ни одного случая неисполнения решений Суда государствами-членами Совета Европы.

Europa.

Valdoma pinigais.

Money.

Money.


Napoleono žirgai grįžta

Vytautas jūroj žirgus girdė.

O Napoleono žirgai Lietuvos žemės sklype gėrė.

Anot Lietuvos vardą nešiojančio mūsų apipavidalintojo.

Istoriko telefono numeris - reklaminiam skyde.

Paskambinkim: įdomu juk, iš ko Napoleono žirgai tame Lietuvos žemės sklype gėrė ir ar tikrai (anot paveikslo) keliaudami Maskvon.

O gal atgalios?

Ar atgalios žemės pardavėjo protėviai nebedavė Napoleono žirgams atsigerti?

Ar gal visai ne to istorinio žemės sklypo savininkų ainių tasai telefono numeris?

Rašinyje, beje, dar vienas klausimas valdžios partijoms, įdomiuoju būdu kalbančioms apie referendūmą, slypi - kodėl, anot apipavidalintojo, ūkininkai kalba apie dvi žemės pirkėjų rūšis Lietuvoje:

1. Užsieniečiai;

2. Vietiniai banditai?

Kodėl taip?

Kodėl?

2014-02-02

Land grabbing


It's not necessarily a problem when wealthy companies invest in agricultural land in poor countries for commercial use. But when families are kicked off the land or less food is grown as a result, that's a very big problem indeed. Recent data indicates that at least 33 million hectares of land deals have been identified since 2001 – an area 8 times the size of the Netherlands.

And since the food price spikes of 2008, that's been happening more and more.

Pranašystė...

Control oil and you control nations; control food and you control the people; control money and you control the world.

Henry Kissinger


Research managed by the Overseas Development Institute in January 2013 found that the size of the ‘global land grab’ may have been exaggerated, with limited data available, and the data that existing associated with NGOs with an interest in generating media attention around the issue. They found that the figures below provide a variety of estimates, all in the tens of millions of hectares.
  • The Land Portal’s Land Matrix data as accessed in January 2013 now totals 49 million hectares of deals globally, although only 26 million hectares of these are transnational.
  • A World Bank report reported 57 million hectares worldwide,
  • Friis & Reenberg (2012) reported between 51 and 63 million hectares in Africa alone.
The GRAIN database published in January 2012, quantified 35 million hectares, although when stripping out more developed economies such as Australia, New Zealand, Poland, Russia, Ukraine and Romania, the amount in the GRAIN database reduces to 25 million hectares.


The recent growth of “land grabs” is leading to disastrous consequences for poor communities.

Ar Lietuva turtinga?

;)

Investuotojai (neinvestuoja, o) superka ubagų žemes.

Imagine that you are in the Middle Ages. It’s the time of castles, knights and the Crusades. Now imagine that you are a brilliant military leader with your own troops. What could prevent you from conquering the world? Only a lack of time.


Žaiskit, vaikučiai!

Landgraberius.

Žemgrobius.

Žaidimas, beje - gal ne Trečiojo pasaulio vaikučiams.

P.S.  Land grabbing ir vyksta.

P.P.S. Irgi išraiškinga.