2014-02-08

Europos Unija

Radio znad Wilii šįsyk žinias skaitė, lenkiškai, žinoma, ir Europos Sąjungą pavadino unija.

Tik pamanykit!

O mes galvojom, kad Sąjunga...

Unia Europejska.

Európai Unió.

Evropská unie.

Unio Europaea.

Petrai, kur mus atvedei?

O jei čia - ne unija, kaip ten buvo su anom dviem, a, unionistai?

P.S.  
- Britai yra Amerikos satelitai ir žaidžia gudrų savo žaidimą. Britams, kaip ir švedams, karališkoms šalims, puikiai žinoma, kad euro įsivedimas būtų nuostolis – tuo pačiu ir identifikacijos. Kokia karalystė be savo pinigų?

Švedai padarė klaidą, kad, pasirašant stojimo į ES sutartį, jie tai įsipareigojo. Bet jie tų įsipareigojimų specialiai ir nevykdo.

Specialiai daroma, kad Švedija neatitiktų kriterijų, kurių reikia, kad įsivestų eurą. Tokia turtinga šalis neatitinka kriterijų! Ir metų metais! Ar ne keistai atrodo? O Lietuva – bac-tracht – visi turtuoliai, kriterijus atitinkame! Mes, matote, tvarkomės geriau, negu švedai.

O danai? Irgi nesiveda euro. Lenkai taip pat stengiasi „nusimuilinti“, mato, kad nereikia.

Tuo tarpu Lietuvoje visad atsiranda žmonių, kur tarnavo Maskvai, bėgo dėl karjeros, o dabar tarnauja Briuseliui.

Pas mus nėra kovotojų. Kaip sakoma, nėra politinės valios.

Beje, jūs žinote, kodėl eurą reikia įvesti būtent dabar?

-Ne. Kodėl?

- O todėl, kad mūsų skola negali viršyti 60 proc. BVP. Jeigu bendras BVP kažkur apie 100 mlrd., tai 60 proc. - 60 mlrd. Todėl greitai, greitai ir nori įsivesti eurą, nes įsiskolinamas auga dienomis ir greitai gali pasiekti 60 proc. Jeigu nutemps iki rudens, tai jau neatitiks kriterijų.

P.P.S. Politinė valia.

Komentarų nėra: