2020-01-11

Talmudo IšMintis


Na, apie „visą laiką"
tai geriau patylėtų...


Žydai gal nesupyks už seną (aš jį senai girdėjau:)) žydišką anekdotą:

Sunku žydeliui gyventi buvo - ankšta, vaikų daug, pinigo nedaug; tai jis nuėjo pas rabiną patarimo ir išpasakojo viską.

Rabinas įdėmiai išklausė, pavartė Talmudą (taip pat tradiciškai vadinamą Šas – tai hebrajiškų žodžių šiša sedarim santrumpa, reiškianti šešias Mišnos dalis), susirado tinkamą puslapį ir perskaitė garsiai:

- Jei pas rabiną atėjo žydas ir skundžiasi, kad gyvent sunku - ankšta, vaikų daug, pinigo nedaug, tai tegu anas nusiperka ožką.

Žydelis padėkojo ir, atėjus turgaus dienai, nuėjo ir nusipirko ožką, ir parsivedė namo.

Po mėnesio vėl atėjo pas rabiną ir vėl skundžias, kad dabar suvisai blogai - ankšta, vaikų daug, pinigo nedaug, o čia dar ožka mekeke sykiu gyvena.

Rabinas išklausė įdėmiai, vėl pavartė Talmudą ir, radęs tinkamą vietą, perskaitė:

- Jei pas rabiną buvo atėjęs žydas ir skundėsi, kad gyvent anam sunku - ankšta, vaikų daug, pinigo nedaug, o rabinas jam patarė nusipirkt ožką, o tas taip ir padarė, o po mėnesio vėl, atėjęs, skundžias, kad gyvent vis tiek blogai, tai tegul tas žydas tą ožką parduoda.

Anas taip ir padarė.

O po to, nebelaukęs ne tai kad mėnesio, anė savaitės, atėjo pas rabiną ir nuoširdžiai padėkojo:

- Ačiū, labai ačiū - palengvėjo, labai palengvėjo!

Tad ir mes, draugiškai - visi visi - mūsų Vyriausybei:

Juraitis Veža Saulę Iš Maskvos


- Kada Saulę parveši iš Maskvos?

Tokį SMS

nusiunčiau šiandien
Kazimierui Juraičiui.

Nejuokinga.
Jo amerikoniškas automobilis Chrysler, kuriuo jis su dukrele Saule keliavo Rusijoj,sudegė.


Šiandien tik sužinojau - šiandien ir parašiau SMS.

Kazimieras tyli, neatsako.

Įsižeidė?

Regis, taip ir būta:

O Kerčė išties kertėj...
Už Trispalvę


Šiandien,
Vilniuj,
prie
Karaliaus
Mindaugo
paminklo,
dėl
štai ko...


Paskaitykim ir paklausykim:


Iranas Ir PS752

Ministre(a)liai


Kodėl taip panašu
į mūsų laikų įgaliotuosius - MiniStrėlius?

O kas gi tie TrubaDūrai?
Aaa...Jogaila Ir Saulius


SAULIUS 2020
Abudu būsimieji tėveliai šneka apie Love, o nupaveiksluota Lova.

Lovelė, netgi.

O gal Saulius Lovelasas???

Neišsisuko kaip kad Saliamonas:
Gruodžio 4 priimtas Įstatymas!

Kas ten žino - gal Saulius jau atvirto ar šitokiu būdu atverstas buvo Paulium?
JOGAILA 1386
Gal manot, kad tas Jogaila net 1399-1386=13 metų tuokėsi su Vengrijos Karalaite SuVienytos Europos Patrone Jadvyga?

Ne...

Susituokė jie 1386 metais, kai Jadvyga buvo 1386-1373=13-metė.
Tiesiog Jogaila ne tik teistas ir baustas admonistracine tvarka nebuvo (jokio ministravimo Lietuvoj tuo laiku išvis nebuvo, nes ir Buožinyčios nebuvo), ne tik Užimtumo tarnyboje neregistruotas, o dirbo.

Lietuvos Karalium dirbo.

Dabar labiau mėgstam vadint Lietuvos Didžiuoju KunigAikščiu.

Matyt, pabrėždami Jadvygos amžių ir kad su kunigais, katrie išvis nesiženija, nesupainiotumėm...Kernavėj, 2020


Kernavė,


2020:

Klijai
ISHQ?

Klijai, blogas žmogus!

Taupieji - Skurskit!
QE?


2020-01-10

SuSiTaikymas


Dvi mergaites perėjoje partrenkęs garsus teisininkas baudžiamosios bylos išvengė

Vienas garsiausių Lietuvos teisininkų Jaunius Gumbis avarijos metu kliudė mergaitę © Alfa.lt fotomontažas

Prieš keletą metų Vilniuje, šalia Šv. Onos bažnyčios, dvi per perėją ėjusias mergaites partrenkęs vienas garsiausių Lietuvos teisininkų, Brazilijos garbės konsulas, docentas dr. Jaunius Gumbis (gim. 1968 m.) baudžiamosios atsakomybės išvengė – prokuratūra Alfa.lt informavo, kad ikiteisminis tyrimas buvo nutrauktas.

Didelio atgarsio sulaukusi avarija įvyko 2017 m. spalio 8 d., kai J. Gumbio vairuojamas „Mercedes-Benz“ G klasės visureigis


kliudė į perėją 

išėjusią (ar per perėją ėjusią?) nepilnametę ir septynerių metų jos seserį.

„2019 m. gegužės 29 d. buvo priimtas Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros prokuroro nutarimas nutraukti ikiteisminį tyrimą kaltininkui ir nukentėjusiesiems susitaikius.

Šis nutarimas buvo patvirtintas ikiteisminio tyrimo teisėjo“, – informavo prokuratūros atstovė Rita Stundienė.

Prokuratūra nepateikė detalesnės informacijomis, kokiomis sąlygomis J. Gumbis susitaikė su nukentėjusiosiomis. O su pačiu teisininku susisiekti nepavyko – penktadienį J. Gumbis neatsakė į telefono skambučius.

Anot teisininko, dėl kilusios avarijos jis jaučiantis moralinę atsakomybę, todėl neketina kratytis atsakomybės dėl eismo įvykio, taip pat planuoja padėti eismo įvykio metu nukentėjusiai mergaitei pasveikti.

Tiek prieš kelerius metus, tiek šiuo metu dr. J. Gumbis yra vienos žinomiausių Lietuvos teisininkų kontoros „Ellex Valiūnas“ partneris, Vilniaus universiteto teisės fakulteto docentas ir Brazilijos garbės konsulas Lietuvoje. Ilgametę patirtį sukaupęs advokatas yra laikomas vienu geriausių energetikos ir verslo teisininkų Lietuvoje, jo kompetencija ir erudicija ne kartą buvo įvertinta tarptautiniu mastu.

Antstoliai - Lietuvos Žvalgybininkai


Antstolio antspaudas
Štai koks tas prieš Tėvynės piliečius su pakeltu kardu ant žirgo beatodairiškai drąsiai jojantis Lietuvos Respublikos antstolis!

Pabandytų iš Liuksemburgo
skolą išmušt!

„Situacija yra tokia, kad antstoliai vykdo dalį valstybės patikėtų funkcijų, susijusių su bausmių vykdymu. Kitą dalį vykdo Vidaus reikalų sistemos pareigūnai. VRM sistemos pareigų deklaracijos yra viešos, o antstolių deklaracijos, kurie atlieka tą valstybės patikėtą funkciją, yra ne viešos. Jos yra paslėptos kaip žvalgybos pareigūnų, kurių tapatybės nėra viešinamos“, – kalbėjo A. Širinskienė. Politikės teigimu, atlikus antstolių veiklos vertinimą, paaiškėjo, kad yra vietų piktnaudžiavimui.

Antstoliai ubagais iš Lietuvos išvaro Lietuvos piliečius, sykiu su Iš Nieko Daromų Pinigų Skolintojais* - LIETUVOS ŽVALGYBININKAI:)))) 

* :((

Paskaitykit Pakartotąjį Įstatymą...

Ukrainos Prezidento Sveikinimas 2020


Laisvės Radijas!


Na, kai kam pavyksta ir geresnių sveikinimų sukurt:


O čia kieno darbas?


Moscow In Vilnius ToDay


Oi, kokie mes nepriklausomi!

Oi, kokie mes ES!

Oi, kokie mes NATO!

Žiū:
jau gyvenam Maskvos laiku!

Vilniuj, VGTU (ten screenshot'ą dariau)!


Kas Blokuoja?


Kas blokuoja amerikonišką
Twitter?

Kas išdrįso atakuoti kibernetiškai šitokį įtakingą nežinia kur įsikūrusį tinklalapį?

Šitokių klausimų Valdas Saldžiūnas
nė nekelia: