2020-04-07

CoronaVerigan'sFist
KoronaLobizmasKoronaSaulė
KoronaKošė


Bijom bijom


visi KoronaViruso bijom...

Tegul jis pats bijo!

Grybus (kurių Vakariečiai bijo kaip Velnias Kryžiaus)
taigi valgom!

Skelbiu KoronaViruso Košės ProGramą: jei jau SuSiIzoliavusioj Lietuvoj maisto gali stigt - miskim KoronaVirusine Koše!


Juk mūsų PsichiAtras bus tų KoronaVirusų tūkstančius tonų už skolintus Milijardus


prigaudęs!

Kur juos slepia?

Išvirt ir praryt!


KoronaNauda


... Lietuvai riboti pieno žaliavos importą iš Latvijos bei Estijos būtų nenaudinga, nes ...
... nes ... mūsų šalis neužtikrina pakankamo pieno kiekio gamybos,

Maniau, kad pieną melžia...

Aaaa - tai sovietmečiu melžė; dabar gi - PIENĄ GAMINA -
NUODINGĄ! 

Lietuva importuoja net 60 proc. reikiamo kiaulienos kiekio...
Kam reikiamo?

Ar mums patiems?

Kam tai įdomu!


jeigu...


O jeigu ...
košę išvirt iš KoronaVirusų?

Juk taip juos gaudom!

Gal ir prigaudėm?
KoronaViarslasCoronaForceMajeure


Nuo š.m. kovo mėnesio 17-tos dienos:


KoronaSėkmėĮtakingiausias Lietuvoje


CoronaMedia2020-04-05

Анекдот про Жириновского и КоронаВирусKoronaŠizo


Jam, kaip ir absoliučiai daugumai disidentų*, baltais chalatais vilkintys KGB talkininkai nustatė „lėtinę ligą – šizofreniją“.

Disidentams dažniausiai būdavo „nustatoma“ sunkiausia psichikos liga – šizofrenija.
Nustačius tokią diagnozę, asmenis buvo tikslinga atskirti nuo visuomenės,

Ir t.t., ir pan.

Адренохромная гипотеза патогенеза шизофрении:

В 1952 году Джон Смитис и Хэмфри Осмонд, основываясь на сходстве галлюцинаций, вызванных мескалином, с шизофреническими галлюцинациями, выдвинули гипотезу, что шизофрения может вызываться эндогенным галлюциногеном, названным ими М-фактором (мескалиноподобным фактором). Они также обратили внимание, что в некоторых случаях у пациентов, которым вводили адреналин, окрашенный продуктами окисления в розоватый цвет, возникали состояния, близкие к состояниям, индуцированным мескалином. Исходя из этих наблюдений и идентифицировав продукт окисления как адренохром, они сформулировали гипотезу патогенеза шизофрении как следствия аномального метаболизма адреналина с образованием адренохрома.[3]
Также была высказана гипотеза, что эндогенный адренохром может участвовать в патогенезе шизофрении, однако причиной патологического состояния может являться не избыточный синтез адренохрома в организме, а генетически обусловленная недостаточность фермента глутатион-S-трансферазы, участвующего в метаболизме адренохрома[4].
Исходя из этой гипотезы, Осмонд и Хоффер предложили лечить шизофрению очень большими дозами витамина C и витамина B₃, приводящими к уменьшению адренохрома в головном мозге[5][3].

Ach - jų, disidentų*, šizofrenikų*, galvose pernelyg daug adrenochromo!

Na, jei jų galvose per daug, gal kieno nors kitokių - ne disidentų ir ne šizofrenikų - per mažai?

Kieno?

KoronaAdrenoChrome:


Disidentas (lot. dissidens, dissidentis – nesutinkantis, prieštaraujantis) – asmuo, aktyviai oponuojantis vyraujančiai nuomonei, politikai ar struktūrai, nepripažįstantis (nesilaikantis) vyraujančios ideologijos.

Ką jau čia beprisimint, kaip spectarnybos (KGB) „durnynuose" juos „daržovėm" stengės paverst...

P.S. O kas čia „šizuoja"?
KoronaKristusAr beras Kristus tikėjimą žemėje?

Verbų sekmadienis Lietuvoje, bet niekas Kristaus su verbomis nepasitinka. Visi bijo. Kas mistinio viruso, kas baudų, kas smerkiančių žvilgsnių.

Tiek ir vertas tas tikėjimas, jeigu pagąsdinus visi tikintieji išsibėgioja.

Bet ar reikia save ir kitus dėl to smerkti? Ne jokiais būdais, tokia yra mūsų silpnavalių, minkštakūnių, skurdžiadvasių nusidėjelių natūra. Taip pasielgė apaštalai, kuomet žydų vadų pasiustieji atėjo Kristaus suimti, taip elgiamės ir mes. Mes visada ir visur esame išdavikai.

Liūdna, bet kartu ir linksma. Nes būtent pas mus tokius niekaverčius atėjo Tas Kas sukūrė viską! Jis mus pakvietė nesiaukoti, Jis pats už mus paaukojo save. Kodėl? O todėl kad mes esame Jo kūrinys ir viskas ką mes darėme, darome ir darysime yra Jo nuo amžių nustatyta, įtvirtinta ir nepakeičiama.

Tik vieno prašau Tavęs Viešpatie, neapleisk manęs nei vieną mano gyvenimo akimirka, nes Tu Esi viskas, o aš esu niekas ir tik tavyje yra visa mano gyvenimo pilnatvė.

"Nūn įsidėmėkite, kad Аš, Аš vienas Еsu Tas, kito Dievo su Мanimi nėra. Aš daliju mirtį ir gyvastį, sužeidžiu ir išgydau: niekas nepajėgia išgelbėti iš Мano rankos." (Pakartoto įstatymo knyga)

Кто ты? Пред ликом мироздания.
И бесконечностью его.
Там нету времени и граней,
Ты даже меньше чем ничто.

А сколько мыслей и занятий,
И нескончаемых забот,
Твоя ничтожная персона,
В ничтожном времени несёт.

Какие ты имеешь знания?
И чего стоит твой совет?
Ты можешь принимать решения?
И за него держать ответ?

Гордись не тем, что что-то знаешь.
Будь горд лишь тем, что ты ничто.
Но именно к тебе такому,
Пришёл, Кто Создал в Мире ВСЁ.

С любовю и заботой
Владимир Трощенко
PRANEŠIMĄ PARAŠĖ VLADAS TIES 02:02


KoronaTVF


KoronaJuokeliai


1. Einant ryte į darbą toks jausmas, jog dalyvauju labai mažo biudžeto filmo
filmavime apie apokalipsę, kai beveik visi gyventojai išmirė.

2.  Šunys šoke - žmonės vaikšto su antsnukiais ir jiems tai patinka.

3.  Kaip sako elektrikai – geriau izoliacija negu įžeminimas.

4. Veryga: mes užpirkome didelę partitja testų, bet tai nėštumo testai - kitokių
nebuvo.

5. Šiandien net Bažnyčia rekomenduoja artimą savo pasiųsti toliau.

6. Neaišku kiek užsitęs. Siūlau nusipirkti eglutę.

7. Kartą KoronaVirusas Kinijoje sužinojo, kad visi keliai veda į Romą...

8. Lėktuvai neskraido, gamyklos nedirba  - Gretute,
vaikeli, ar tu patenkinta?

9. Kas galėjo pagalvoti, kad net mirtis - ,Made in China"?

10. Tualetinio popieriaus apyvartos rodo, kad anksčiau žmonės tai atlikdavo darbe.

11. Valdžia uždarė kirpyklas. Jeigu užsitęs, mes pamatysim kai ką dar baisesnio nei
KoronaViruso pasekmės.

12. KoronaVirusą užsakė ,,SODRA".

KoronaLaisvė


JAV KoronaViruso Pandemijos proga ... paleidžia kalinius:Urbi Et Orbi 2020


Taip dar nebuvo: 

ir ne tuo metu, ir ne balkone, ir tuščioje aikštėje:


Urbi et Orbi, 2019-jų Velykos:

ПоХунь


Богатство информационного общества – коды
ВЧЕРА В 09:25 АНДРЕЙ ДЕВЯТОВ

Прощайте «старые деньги» старого валютного мира

Книга Книг – Библия в третьей книге пророка Моисея – Левит сообщает: «Душа тела в крови». Наука конца ХХ века установила, что кровь имеет разные «гаплотипы» (общих предков) зашитые в геном – генетический код потомков разных племен и народов.

Классический Трактат Желтого императора о внутреннем – «Нэй-цзин» сообщает, что душа человека раздваивается: на душу По (魄) и душу Хунь (魂). В толковании от небополитиков душа По – это то, что называется геном (в крови тела), а душа Хунь – это то, что назвали эпигеном (греч. epi – поверх; genos – происхождение): суть – сокровище духовного начала, резонатор чувств и тайный регулятор предрасположенности к той или иной линии поведения.

Эпигеном – это культурный код популяции людей, говорящих и думающих на одном языке, вне зависимости от разного генома. Это врожденная возможность получения представлений, извлекаемых грезами (梦) из памяти поколений: коллективного бессознательного. Это проявление невидимой сущности, скрытой за завесой разума.

В русском языке сохранилось пожелание к упокоению души По после смерти тела: «И пусть земля ему будет пухом». В отношении же души Хунь православные христиане в молитве Духу Истины – подателю жизни (кит. Шэнь) просят: «Спаси, Блаже, души наши».

В толковании небополитиков этика (что должно, что можно и что нельзя) зашита и в геноме, и в эпигеноме, а потому имеет бессознательное основание веры в осуществление ожидаемого и уверенности в промысле награды \ наказания от мира невидимого.

Отсюда православная этика, протестантская этика, конфуцианская этика, этика ортодоксального иудаизма, этика ислама, разные социальные этики: марксистская, медицинская, деловая, прочие...

К 2020 году успехи генной инженерии позволили редактировать геном. На генно-модифицированные продукты и организмы (включая вирусы) под эгидой ООН распространили патентное право. Появились технологии воздействия на эпигеном популяций: населения одного культурного кода в пределах ареала обитания.

Технологии воздействия на эпигеном делятся на три вида:


  • ударной волны психической эпидемии страха (на испуг).
  • бегущей волны приливной волны энергии действия и радости.
  • стоячей волны апатии, бездействия и ступора (оцепенения).


В основе этих технологий инкогнито лежит принцип волнового резонанса «фибр души» людей на сигнал запроса «свой\чужой».

При этом бегущая волна энтузиазма передается и нарастает в контактах сочувствия и взаимной поддержки. А безразличие, равнодушие, бесстрастие и испуг возникают от разрыва цепочек взаимодействия, квантования связей, отстранения от других. Без рукопожатия нет контакта биополя. Без совместной трапезы нет сочувствия братской любви и сопричастности воли общему делу.

Таким образом, воздействие на эпигеном позволяет управлять желаниями и стремлениями людей, формировать потребности.

Перевод специфики динамического управления людьми на язык денег говорит о том, что в информационном обществе богатством будет владение и распоряжение ключами от кодов эпигенома.

У кого будут ключи от кода коллективного бессознательного, тот и будет «командовать парадом» экономики впечатлений.

Вот теперь, после характеристики свежего толкования старых имен Трактата о внутреннем, и специфических терминов генетики можно обратится к тому, как небополитики понимают суть денег.

Как говорят в народе: «Новое – это хорошо забытое старое».

За подсказкой обратимся к опыту китайской цивилизации времен Великой Орды династии Юань (смысл 元: изначальное).

Так вот, в XII веке от Рождества Христова в Китае феномен денег разделился на два аспекта:

меру стоимости в обороте (обмене на рынке) продуктов питания, изделий ремесел, услуг транспорта, усердия в службе… и
единицу учета хозяйственной деятельности лишь с функцией регистрации (в реестре учетных записей) материальных ресурсов и трудового участия в инфраструктурных проектах государства.
Такое разделение функций денег было возможным благодаря специфике фиксации на письме трех аспектов числа и времени.

Так, только в китайской цивилизации есть уникальная возможность фиксировать раздельно величину, порядок следования и четность или нечетность вещей разными знаками.

Величина и линейная длительность фиксируется цифрами:

㈠㈡㈢㈣㈤㈥㈦㈧㈨㈩, 零-ноль, 百-сто, 千-тысяча, 萬-десять тысяч.

Порядок следования (оборот в цикле развития) фиксируется циклическими знаками безотносительно значения величины:

Небесная вертикаль, стволы - 甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸.
Земная горизонталь, ветви - 子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥.

Так, двумя знаками «древа жизни» фиксируются года 60-летнего цикла бесконечного вращения небосвода китайского календаря.

Чет\нечет фиксируется штрихкодом перемен: ☰☷☶☳☴☱☵☲

Поскольку сознание китайцев способно отделить порядок следования (рус. раз, два) от величины (рус. один, два), то и деньги оказалось возможным разделить на два аспекта: в обороте (порядке следования в обмене) и без оборота (только, как учет величины).

Деньги (кит. 錢 цянь) в обороте товаров и услуг испокон веков были металлические. Монеты назывались «幣 би». Слитки серебра – «元寶 юаньбао» в форме лодки назывались в мерах веса «两 лян».

Деньги лишь как учетная единица без функции меры стоимости в обороте были придуманы в XII веке, получили бумажную форму и стали называться «鈔чао». Наибольшее распространение деньги «чао» получили в Едином государстве Чингисхана династии 
Юань.
Бумажные кредитки отражают суть восточной деспотии. Ибо в отличие от благородных металлов бумажки не имеют натуральной стоимости, но приобретают доверие (англ. credit) впечатлением от красной императорской печати, как символа власти от Неба.

Вся европейская политэкономия описывает только функции денег как меры стоимости в обороте («би»). Про двухконтурную денежную систему азиатского способа производства энциклопедии, словари и учебники просвещенного Запада скромно умалчивают.

Азиатский способ производства в государствах Восточной деспотии характеризуется принудительным соединением труда большого числа людей на строительстве крупномасштабных оросительных систем, защитных дамб, объектов транспорта (магистральных каналов, дорог, мостов) культовых (гробницы) и оборонительных (Великая китайская стена) сооружений. Где император – Сын Неба выступал заботливым отцом своего народа.

Принципиально важно отметить, что финансирование крупного инфраструктурного строительства на общее благо бумажными кредитками «чао» по сути выступало учетной единицей отнюдь не стоимости ресурса, но лишь времени жизни людей, потраченного на общественные работы во имя общего блага.

Для примера возьмем рытье канала и строительство дамбы. Работа состоит в извлечении грунта из русла будущего канала и его перевалку на место будущей защитной дамбы. Грунт стоимости не имеет – это природа, а хозяин земли – император. Труд стоимости тоже не имеет, ибо выполняется не по найму, а по разнарядке.

На строительстве люди тратят время своей жизни, исчисляемой трудоднями. Трудодни учитываются и их число удостоверяется квитанцией (распиской государства) в форме бумажной кредитки «чао». При этом и налоги государство принимало в «чао».

Шлюзом между металлическими деньгами в торговом обороте и бумажными деньгами инфраструктурного строительства были казенные меняльные лавки «би» \ «чао» при базарах.

Для покрытия издержек товарооборота и для государственных надобностей в обмене предусматривалась фиксированная прибыль.

Теперь, если признать, что новым богатством информационного общества станут технологии инкогнито (воздействия на эпигеном), позволяющие бессознательно формировать или подавлять те или иные жизненные потребности людей, то и расчетной единицей такого богатства будет один год жизни в цикле (кругообороте) воспроизводства капитала, как отдачи времени жизни людей на общее благо (共享).

Тогда ключами от управления культурным кодом (эпигеномом) жизни поколения той или иной популяции (в хронологии дат) будет знание окон возможности (фазы «благоприятных моментов» – кайросов) вклинится технологией инкогнито в цикл истории как суммы волн приливов и отливов энергий разных периодов.

То есть, главным – новым капиталом – в экономике знаний культурных кодов популяций информационного общества станет капитализация фазы цикла воспроизводства жизни поколений.

Расчетной единицей нового капитала станет один год жизни. А накопление нового капитала будет производится в нематериальной форме доброй воли с именем «гудвилл», как способности творить новое, небывалое на общее благо. Ибо на эти экстраординарные способности людей, вследствие их не отчуждаемости от носителя, невозможно оформить права собственности и продать. Гудвилл можно только внести долей в общее дело круговой поруки.

Соответственно появятся и новые деньги в функции «чао».

Вероятно, ими станут глобальные казенные (от опыта азиатского способа производства с двухконтурной денежной системой) криптовалюты: закодированные цифровые учетные единицы, в натуре привязанные к весу золота, и используемые в протоколе расчетов (транзакций) по технологии блокчейн.