2011-02-19

Kenkėjai


Pasak D.Grybauskaitės, tai nėra tas "prekės ženklas", kuriuo Lietuvai reikėtų prisistatyti.

1. Vaistažolių reklama draudžiama.

2. Homoseksualių santykių reklama draudžiama.

Atspėkit, apie 1-ą ar 2-ą draudimą šitaip kalbėjo Prezidentė?

neatspėčiau.

Skelbti, kad kraujažolė gydo skrandžio opas, dilgėlė – kepenis, o šaltalankis – žaizdas, nuo šiol yra nusikaltimas. Žolininkai, reklamuojantys šimtmečių patikrintas vaistažolių gydomąsias savybes, gali sulaukti baudų.

Vaistažolių reklama – draudžiama.

Lietuva.

XXI amžius.

Nežiūrėkit, dar pažeisit reklamos įstatymą.

Ten užverta, eikit, kur atverta.

Homoseksualių santykių propaganda leidžiama.

Nes jos draudimas kenkia Lietuvos įvaizdžiui.

Vaizdas Lietuvos
mums nerūpi.

Įvaizdis rūpi.

Kad tik tas draudimas jam nepakenktų!

Nespėjom dėl CŽV kalėjimų pelenus iš plaukų išsipurtyt, jau vėl reikia galvas jais barstyt - dėl priešinimosi homoseksualių santykių propagandai?

Žoliniai preparatai išnyks?

Dar praėjusių metų pabaigoje buvo paskelbta peticija, kurios autorius baiminasi, kad nuo gegužės Lietuvoje įsigaliojus ES direktyvai, reikalaujančiai pagal naują tvarką perregistruoti tradicinius žolinius preparatus, kai kurie jų iš vaistinių tiesiog išnyks, kaip išnyko daugelis pigių rusiškų ar baltarusiškų vaistų.

Perregistruoti labai svarbu.

Liepžiedžius.

Ramunėles.

Petražoles.

Šalčialankius.

Kaipgi žolės bus be dokumentų?

Vysimės Ameriką?

document

early 15c., "teaching, instruction," from O.Fr. document (13c.) "lesson, written evidence," from L. documentum "example, proof, lesson," in M.L. "official written instrument," from docere "to show, teach" (see doctor)

Tada atsidūrėm su olandais Latvijos miške, toli nuo kelių, o miškas buvo pilnas aviečių, gervuogių, kitokių uogų.

- Vaišinkitės, - raginau juos, skindamas miško dovanas.

Nė vienas jų burnon neįsidėjo nė vienos uogos.

Tada stebėjaus neatsistebėjau.

Dabar nebe.

Uogos gi be dokumentų ant krūmų kabojo, ir neregistruotos.

O aš daktaro dokumentų jiems neparodžiau.

O jie patys nebesusigaudo kas miške auga.

Europiečiai...

Olandijoj miškų nebėr.

Kitko yr.

Kas turi, tuom ir didžiuojas.

Nepamenu kuriam Latvijos miestely pamačiau restauruojamą pilį ir sakiau jiems, olandams:

- Matot, mes pilis atstatom.

- Mes žygių prieš jus neberengsim, - suprato juoką.

Nesupratusiems - ne vokiečiai ant mūsų tada kryžiaus žygin ėjo, o visa Europa, Vakarų.

Sakė, kad nebeis.

Tai kas dabar pas mus eina su savo keistais, švelniai sakant, įpročiais?

Kokie kenkėjai?

Prieš keletą metų šalia Verkių parko regyklos, kairėj, radau stendą, skelbiantį, kad čia veisias Europoj saugomas karališkasis auksinis vabalas, mat jam patinka trūnijantys nuvirtę ąžuolai, kokių čia yra. Todėl parko šlaitų valyti nevalia.

Žiūriu, draugas ateina - regykla ir jį traukė.

- Matei? - klausiau.

Paskaitęs nutęsė:

- Vabalai...

Po kurio laiko atvažiavau regyklon dviračiu - to stendo nebebuvo.

2011-02-17

Heiliges Römisches Reich

Kas tik netingi, kaltina mus nacionalizmu.

Tai pabūkim globalistais.

Globalism can have at least two different and opposing meanings. One meaning is the attitude or policy of placing the interests of the entire world above those of individual nations. Another is viewing the entire world as a proper sphere for one nation to project political influence.

Political scientist Joseph Nye, co-founder of the international relations theory of neoliberalism, argues that globalism refers to any description and explanation of a world which is characterized by networks of connections that span multi-continental distances; while globalization refers to the increase or decline in the degree of globalism. Globalism may be contrasted with individualism, localism, nationalism, regionalism or internationalism.

Dviejų greičių Europa tampa realybe, o Lietuva – antros lygos žaidėja.

Taip ir reikia mums, nacionalistams?

O kas per internacionalistai pirmoj lygoj lošt susiruošė?

Vokietijai negailima pagyrų ir dėl jos lanksčios ekonominės dabartinės vadovybės politikos. Ypač daug gerų vertinimų pelno visada rami, racionali, nearogantiška kanclerė Angela Merkel. Dėl jos gebėjimų tinkamai atstovaujant savo šalies interesams, taip pat matyti ir spręsti visos Europos problemas, kai kurių užsienio apžvalgininkų A.Merkel jau vadinama naujuoju Bismarcku. Tik jei Otto Bismarckas XIX a. Vokietiją stiprino daugiausia ginklu, tai A.Merkel – ekonomine galybe („Rzecpospolita“).

Ketvirtasis Reichas gimsta?

38. Heiliges Römisches Reich 11:45 02-17 IP: 84.15.191.214
Toji Europa, ES, kurioje atsidūrėme po tūkstantmečius trukusio pasipriešinimo europiečių, kadaise vadintų kryžiuočiais ir kalavijuočiais, puolimui, yra Šventosios Romos imperijos teisių perėmėja. Kuri susikūrė praėjus pusei tūkstantmečio po nešventosios, o tiesiog Romos imperijos griuvimo. Kame tos Šventosios Romos imperijos šventumas, spręskit patys. Šventoji Romos imperija (vok. Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation; lot. Sacrum Imperium Romanum Nationis Germanicae) – oficialus imperijos, 962 m. susikūrusios iš Karolingų Rytų frankų karalystės ir gyvavusios iki 1806 m., pavadinimas. Formulė Imperium Romanum naudota jau Karolio Didžiojo titule. XII a., nuo Frydricho Barbarosos laikų (1157 m.), prie imperatoriaus titulo pridėta Sacrum („šventoji“). Nuo 1254 m. vokiškuose dokumentuose valstybė vadinama Sacrum Imperium Romanum („Šventoji Romos imperija“). Galutinis pavadinimas įsitvirtino tik XV a., kai nuo 1438 m. atsirado dar vienas priedėlis – Nationis Germanicae, o 1486 m. šis titulas oficialiai pavartotas įstatyme.

Vėl?

40. Heiliges Römisches Reich 11:49 02-17 IP: 84.15.191.214
Vokietija tik absoliučias skaičiais į ES iždą sumoka daugiausia, bet ji gavo didžiausią naudą iš eurozonos. Todėl kilus problemoms Vokietijai tenka ir didžiausia atsakomybė, sako Liuksemburgo premjeras interviu „Der Spiegel“.

41. Heiliges Römisches Reich 12:03 02-17 IP: 84.15.191.214
Europos centrinis bankas (ECB) įsteigtas 1998 m. Jo buveinė – Frankfurte (Vokietija). Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation.

42. Heiliges Römisches Reich 12:08 02-17 IP: 84.15.191.214
Kur susikaupę amerikiečių karinės bazės Europoje, ką jos saugo? Pažiūrėkit, kur jos ir kur Frankfurtas su ECB. Google: US Air Force and Army Military Installations in Germany

43. Heiliges Römisches Reich
12:13 02-17 IP: 84.15.191.214
795 m. popiežiumi buvo išrinktas Leonas III. 800 metų rudenį Karolis išsiruošė į Romą, kur vietinė diduomenė surengė sąmokslą prieš Leoną III suėmę jį iškilmingos procesijos metu. Grasindami apakinimu sąmokslininkai reikalavo atsistatydinti, tačiau popiežiui pavyko pabėgti ir nusigauti iki Paderborno, kur tuo metu buvo Karolis. Patartas Alkuino (anglosaksų mokslininko ir poeto), Karolis pažadėjo popiežiui pagalbą. Jis Romoje praleido beveik pusę metų spręsdamas vietinės diduomenės ir popiežiaus nesutarimus. Gruodžio 25 dieną, Karolis klausėsi šventinių pamaldų Šv.Petro bazilikoje. Staiga popiežius prisiartino prie savo svečio ir uždėjo jam ant galvos imperatoriaus karūną. Visi bazilikoje buvę frankai ir romėnai kartu sušuko: „Tegyvuoja ir nugali Karolis Augustas, Dievo paskirtas didis ir taiką nešantis Romos imperatorius“. Nors tai nebuvo staigmena Karoliui, pasak Einhardo iš pradžių jis apsimetinėjo, kad jam nepatinka tokia popiežiaus „savivalė“.

44. Heiliges Römisches Reich 12:32 02-17 IP: 84.15.191.214
1189 metais Brėmeno ir Liubeko (Vokietija) pirklių Akone (Izraelyje) įkurta Vokiečių ligoninės brolija. 1198 m. perorganizuota į Kryžiuočių ordiną. Vadovaujama pirmojo magistro Hermano fon Zalcos (1170 g. – 1239 m.) su popiežiaus Honorijaus III palaiminimu ir Šventosios Romos imperijos imperatoriaus Frydricho II (1194 g. – 1250 m.) Riminio 1226 m. Aukso bulės sankcija pradeda savo nusikalstamą veiklą prieš prūsų, lenkų, lietuvių, jotvingių ir kt. tautas. 1228 m. atvykę į Konrado I Mazoviečio jiems paskirtą prūsų Kulmo žemę pirmieji riteriai Konradas fon Landsbergas ir Otonas fon Zaleidenas. Popiežius Grigalius IX (popiežius 1227 – 1241 metais) aktyviai rėmęs Kryžiuočių ordino veiklą Prūsijoje. Kai Vengrijos karalius Andrašas II 1225 m. Vokiečių ordiną išvijo iš Transilvanijos, kur jis buvo įsikūręs 1211 m., Vokiečių ordino atstovai pradėjo derybas su Mazovijos (Mozūrijos) kunigaikščiu Konradu I Mazoviečiu ir Prūsos vyskupu Kristijonu. Remdamasis Konrado I Mazoviečio pažadais Vokiečių ordinas 1226 m. iš Šv. Romos imperatoriaus Frydricho II gavo vadinamąją Aukso bulę, suteikiančią teisę jam valdyti Kulmo žemę ir užkariauti Prūsą. Popiežius Honorijus III savo bulėmis (1216-1227 m. iš jo buvo išrūpinta apie 150 bulių) ir popiežius Grigalius IX 1230 m. Aukso bule patvirtino kryžiuočiams Konrado I Mazoviečio dovanojamą Kulmo žemę ir teisę pulti bei užkariauti visus prūsus. Šie aktai teisiškai pagrindė Vokiečių ordino valdas kaip valstybę, neturinčią pareigų Šv. Romos imperijai, nors didysis magistras buvo tituluojamas tos imperijos kunigaikščiu.

45. Heiliges Römisches Reich 12:34 02-17 IP: 84.15.191.214
Hermano Salzos pasiųsti kryžiuočiai pradėjo Prūsą užkariauti. Kai Kalavijuočių ordinas 1236 m. pralaimėjo Šiaulių mūšį, popiežiaus Grigaliaus IX verčiamas Hermanas Salza patenkino kalavijuočių prašymą - Vokiečių ordinas perėmė jų valdas, o 1237 m. buvo įkurta autonominė jo šaka - Livonijos ordinas. Lietuvos valstybės vienytojas vyresnysis kunigaikštis Mindaugas, lotynų apeigomis priėmęs krikštą (1251), popiežiaus Inocento IV (1243-1254) valia prieš 750 metų - 1253 m liepos 6 d. - buvo pateptas šventaisiais aliejais bei karūnuotas pirmuoju ir vieninteliu Lietuvos karaliumi. Brangias meniškas karūnas, sukurtas Rygos auksakalių, bei kitas karališkąsias insignijas Mindaugui ir jo žmonai Mortai atvežė Lietuvos valdovo sąjungininkas ir krikšto tarpininkas - Vokiečių ordino magistras Andrius Štirietis. Popiežiaus specialaus pasiuntinio teisėmis Lietuvos valdovą ir jo žmoną vainikavo Kulmo vyskupas Heidenreichas, kuriam asistavo bent du kiti katalikų vyskupai.

46. Heiliges Römisches Reich
12:55 02-17 IP: 84.15.191.214
Kvedlinburgo analai (lot. Saxonicae Annales Quedlinburgenses, vok. Quedlinburger Annalen) – nuo ~993 ar ~1000 iki 1030 (?) m. Kvedlinburgo imperatoriškajame moterų vienuolyne lotynų kalba rašytas metraštis. Kvedlinburgo analų autorius nežinomas, tačiau šio metraščio tekste atsispindintys puikus analisto informuotumas apie Vokietijos ir gretimų kraštų X-XI a. politinės istorijos įvykius bei „egzaltuotai proimperiškas“ jo (ar jos) požiūris į tuos įvykius leidžia gana tvirtai teigti, kad Kvedlinburgo analai yra surašyti ar padiktuoti asmens, itin artimo X-XI a. valdžiusiems Saksų dinastijos imperatoriams (galbūt minėto vienuolyno abatės (999-1040/1044 m.) Adelheidės I, kuri buvo Vokietijos imperatoriaus Otono II duktė ir Vokietijos imperatoriaus Otono III sesuo). Išliko vienintelis Meiseno Kunigaikščių mokyklos dėstytojo istoriko Georgo Fabricijaus (Georgo Goldschmidt' o) (1516-1571 m.) kartu su kt. Saksonijos archyvarais tarp 1546 ir 1571 m. surašytas nuorašas (saugomas Saksonijos žemės, valstybės ir universiteto bibliotekoje Drezdene; 1710 m. paskelbtas G. V. Leibnico, 1839 m. – G. H. Perco leidinyje „Monumenta Germaniae Historica“, t. 3). 1009 m. įraše, kuriame trumpai aprašyta „pagonių arkivyskupo“ šv. Brunono žūtis, pirmą kartą rašytiniame istorijos šaltinyje paminėta Lietuva.


47. Heiliges Römisches Reich 13:12 02-17 IP: 84.15.191.214
Google: „Pimco“: probleminės šalys turi palikti euro zoną. „Pimco“ (Pacific Investment Management Company), stambiausia pasaulyje investuotoja, investuojanti lėšas į valstybines obligacijas. Pacific Investment Management Company, LLC (commonly called PIMCO), is a global investment management and solutions firm headquartered in Newport Beach, California. PIMCO had over $1.3 trillion of assets under management at the end of September 2010. Gross manages the Total Return Fund, the world’s largest mutual fund with assets of $255.3 billion as of October 15, 2010. He co-founded the firm in 1971, launching with $12 million of assets. Previously, PIMCO had functioned as a unit of Pacific Life Insurance Co., managing separate accounts for that insurer' s clients. In 2000, PIMCO was acquired by Allianz SE, a large global financial services company based in Germany, but the firm continues to operate as an autonomous subsidiary of Allianz. Google: pimco wiki

2011-02-16

Lietuva yra Laisvė

Kaip agentūrai „Reuters” paaiškino „Standard Chartered” banko vyriausiasis ekonomistas Gerardas Lyonsas, pastarąjį dešimtmetį populiariausias ženklas pasaulyje buvo „Made in China” (išvertus iš anglų k. – „Pagaminta Kinijoje”).

Jo nuomone, šio dešimtmečio šūkis bus „Owned by China” – „Įsigyta kinų”. O nuo 2020-ųjų teks paklusti dėsniui „Mokėkite juaniais”.

Drakonas mirė, tegyvuoja drakonas?

Jei nepakeisime finansinės sistemos, taip ir bus.

Tiesiog pinigų piramidės viršūnė iš Vašingtono persikels Pekinan.

Vėl bus kaip dabar yra - kas nedirba, tas valgo.

Tik valgys kiti.

Likusiems teks jų tarnų dalia.

Tai - vergija.

Pinigų valdytojams.

Vergija
- vergų dalia.

Ne mūsų.

"Visų mylėta ir (vis dar) daugelio mylima Sovietų Sąjunga" ne pati subyrėjo.

Dabartinė vergija irgi pati nepranyks.

30. Lietuva yra Laisvė
09:35 02-16 IP: 84.15.185.216
Autorius pastebi, kad “Lietuva ne išsivadavo iš Sovietų Sąjungos, bet perėjo į naują vergystės formą”. Tik nesako, kokia ta, tikroji, šių dienų vergija. Tai – vergystė pinigų proceso valdytojams, kurioje skendi Vakarai. Tai vergystė vergvaldžiams, kurie savo valdžią slepia po “žmogaus teisių ir laisvių”, prieštaraujančių Jin/Jan principui (ar ne todėl Vakarai pralaimi Kinijai?), gynimo širma, kurie dangsto savo valdžią ”demokratijos” skraiste, nesakydami, kad demokratijos (demos+kratos) išrinktasis turėtų būti liaudies lyderis, t.y. demagogas (demos+agogos). Demagogo įvaizdis nuo senųjų demokratijos sąvokos gimimo laikų susidėvėjo visiškai, todėl ”demokratijos” išrinktuoju skelbiamas ne liaudies lyderis, o prezidentas – jis gali reprezentuoti, padalinti prezentus, galų gale, pabūti rezidentu, jei to reikia tikriesiems valdovams, naujiesiems šiuolaikinimas vergvaldžiams. Apie jų valdžią šio rašinio autorius nešneka, o, nukreipdamas skaitytojo mintis šonan, gina tą valdžią. Siūlo lietuviams susigaudyti, kas jie yra, nes “pati lietuvybės idėja iki šiol skendi visiškoje migloje“. Netiesa. Lietuvybės idėja neskendi migloje. Lietuva visada kovojo už laisvę – tikrąją laisvę, o ne tą vakarietišką naująją vergiją, kurią gina autorius. Akadų Tautana, keltų Tautatis, graikų tautologija ir aklam bei kurčiam parodo, kas yra Lietuva. Lietuvai nereikia ieškoti savo tapatybės. Mūsų protėviai, sukūrę ir išsaugoję senąją mūsų kalbą, išvadavo mus nuo būtinybės bandyti šiandien susigaudyti, kas esame.

Mūsų kalba.

Dangus dengia, žolė želia, gimda gimdo, mainulis mainos.

Pinigai pinga.

Mūsų filosofas E. Kantas lietuvių vokiečių žodyno įžangoje pažymi : "Lietuvių kalbą reikia išsaugoti, nes jinai turi raktą, kuris išsprendžia ne tik filologines, bet ir tautų raidos paslaptis".

Gal keista, gal nekeista - tokia kalba kai kam kliūna.

67. Neretorinis klausimas
08:15 02-16 IP: 84.15.189.66
Vikipedijoj rasit English ir Yinglish, Georgian ir Gruzinic, Arabic ir Judeo-Arabic. Klausimas: o kokią kalbą skaitytojams siūlo šio straipsnio autorius?

Justinas Marcinkevičius lietuviškų žodžių nepritrūko.

Tai jau tikrai.

Moralinį autoritetą daugelio lietuvių akyse jis užsitarnavo dėl aktyvaus dalyvavimo Sąjūdžio veikloje ir atkuriant Lietuvos nepriklausomybę.

Justinas Marcinkevičius tai darė todėl, kad žinojo, kas yra Lietuva.

2011-02-14

Trys regatos

Taip nutiko, kad jau daugiau kaip metus esu Vilniaus irklavimo meistrų klubo „Žalgiris“ narys, dėl ko labai džiaugiuosi.

Praėjusį sekmadienį gretimą "konceptą" suko Vytautas Briedis.

Pasakiau jam, kad nemažą mano pažįstamų dalį nustebintų tokio garbaus amžiaus vyro treniruotė.

Tada Vytautas Briedis papasakojo, kad 1964-aisiais metais dalyvavo Karališkojoje Henley regatoje Temzėje, irklavo TSRS aštuonvietėje.

Regatoje pasirodė garbės svečiai - 1914-jų metų Karališkosios Henley regatos nugalėtojai, amerikiečių aštuonvietė.

Po penkiasdešimties metų.

Pora jų sunkiai įlipo valtin, bet kai įlipo - suirklavo šauniai, visi aštuoni.

TSRS aštuonvietė, joje buvo šeši lietuviai, regatą laimėjo.

Karališkosios regatos apdovanojimus įteikė Anglijos karalienė.

Tais olimpiniais 1964-siais Elžbieta II-ji buvo šitokia.

Karališkosios Henley regatos nugalėtojo medalį iš Anglijos karalienės Elžbietos II-sios rankų 1964-siais gavo dar vienas klubietis, Antanas Bagdonavičius.

Pernai, 2010-jų metų gegužę, jis dalyvavo I-ojoje Rusijos prezidento regatoje Sankt-Peterburge, vikingų laivų parodomosiose lenktynėse, laimėjo jas - valtys varžėsi dvi, lietuvių ir rusų.

Nugalėtojo medalį Antanui Bagdonavičiui įteikė Rusijos prezidentas Dmitrijus Medvedevas.

Tokios štai trys regatos - 1914-jų, 1964-jų ir 2010-jų metų, kurių laimėtojai buvo susitikę 1964-jų Temzės vandenyse.