2011-02-17

Heiliges Römisches Reich

Kas tik netingi, kaltina mus nacionalizmu.

Tai pabūkim globalistais.

Globalism can have at least two different and opposing meanings. One meaning is the attitude or policy of placing the interests of the entire world above those of individual nations. Another is viewing the entire world as a proper sphere for one nation to project political influence.

Political scientist Joseph Nye, co-founder of the international relations theory of neoliberalism, argues that globalism refers to any description and explanation of a world which is characterized by networks of connections that span multi-continental distances; while globalization refers to the increase or decline in the degree of globalism. Globalism may be contrasted with individualism, localism, nationalism, regionalism or internationalism.

Dviejų greičių Europa tampa realybe, o Lietuva – antros lygos žaidėja.

Taip ir reikia mums, nacionalistams?

O kas per internacionalistai pirmoj lygoj lošt susiruošė?

Vokietijai negailima pagyrų ir dėl jos lanksčios ekonominės dabartinės vadovybės politikos. Ypač daug gerų vertinimų pelno visada rami, racionali, nearogantiška kanclerė Angela Merkel. Dėl jos gebėjimų tinkamai atstovaujant savo šalies interesams, taip pat matyti ir spręsti visos Europos problemas, kai kurių užsienio apžvalgininkų A.Merkel jau vadinama naujuoju Bismarcku. Tik jei Otto Bismarckas XIX a. Vokietiją stiprino daugiausia ginklu, tai A.Merkel – ekonomine galybe („Rzecpospolita“).

Ketvirtasis Reichas gimsta?

38. Heiliges Römisches Reich 11:45 02-17 IP: 84.15.191.214
Toji Europa, ES, kurioje atsidūrėme po tūkstantmečius trukusio pasipriešinimo europiečių, kadaise vadintų kryžiuočiais ir kalavijuočiais, puolimui, yra Šventosios Romos imperijos teisių perėmėja. Kuri susikūrė praėjus pusei tūkstantmečio po nešventosios, o tiesiog Romos imperijos griuvimo. Kame tos Šventosios Romos imperijos šventumas, spręskit patys. Šventoji Romos imperija (vok. Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation; lot. Sacrum Imperium Romanum Nationis Germanicae) – oficialus imperijos, 962 m. susikūrusios iš Karolingų Rytų frankų karalystės ir gyvavusios iki 1806 m., pavadinimas. Formulė Imperium Romanum naudota jau Karolio Didžiojo titule. XII a., nuo Frydricho Barbarosos laikų (1157 m.), prie imperatoriaus titulo pridėta Sacrum („šventoji“). Nuo 1254 m. vokiškuose dokumentuose valstybė vadinama Sacrum Imperium Romanum („Šventoji Romos imperija“). Galutinis pavadinimas įsitvirtino tik XV a., kai nuo 1438 m. atsirado dar vienas priedėlis – Nationis Germanicae, o 1486 m. šis titulas oficialiai pavartotas įstatyme.

Vėl?

40. Heiliges Römisches Reich 11:49 02-17 IP: 84.15.191.214
Vokietija tik absoliučias skaičiais į ES iždą sumoka daugiausia, bet ji gavo didžiausią naudą iš eurozonos. Todėl kilus problemoms Vokietijai tenka ir didžiausia atsakomybė, sako Liuksemburgo premjeras interviu „Der Spiegel“.

41. Heiliges Römisches Reich 12:03 02-17 IP: 84.15.191.214
Europos centrinis bankas (ECB) įsteigtas 1998 m. Jo buveinė – Frankfurte (Vokietija). Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation.

42. Heiliges Römisches Reich 12:08 02-17 IP: 84.15.191.214
Kur susikaupę amerikiečių karinės bazės Europoje, ką jos saugo? Pažiūrėkit, kur jos ir kur Frankfurtas su ECB. Google: US Air Force and Army Military Installations in Germany

43. Heiliges Römisches Reich
12:13 02-17 IP: 84.15.191.214
795 m. popiežiumi buvo išrinktas Leonas III. 800 metų rudenį Karolis išsiruošė į Romą, kur vietinė diduomenė surengė sąmokslą prieš Leoną III suėmę jį iškilmingos procesijos metu. Grasindami apakinimu sąmokslininkai reikalavo atsistatydinti, tačiau popiežiui pavyko pabėgti ir nusigauti iki Paderborno, kur tuo metu buvo Karolis. Patartas Alkuino (anglosaksų mokslininko ir poeto), Karolis pažadėjo popiežiui pagalbą. Jis Romoje praleido beveik pusę metų spręsdamas vietinės diduomenės ir popiežiaus nesutarimus. Gruodžio 25 dieną, Karolis klausėsi šventinių pamaldų Šv.Petro bazilikoje. Staiga popiežius prisiartino prie savo svečio ir uždėjo jam ant galvos imperatoriaus karūną. Visi bazilikoje buvę frankai ir romėnai kartu sušuko: „Tegyvuoja ir nugali Karolis Augustas, Dievo paskirtas didis ir taiką nešantis Romos imperatorius“. Nors tai nebuvo staigmena Karoliui, pasak Einhardo iš pradžių jis apsimetinėjo, kad jam nepatinka tokia popiežiaus „savivalė“.

44. Heiliges Römisches Reich 12:32 02-17 IP: 84.15.191.214
1189 metais Brėmeno ir Liubeko (Vokietija) pirklių Akone (Izraelyje) įkurta Vokiečių ligoninės brolija. 1198 m. perorganizuota į Kryžiuočių ordiną. Vadovaujama pirmojo magistro Hermano fon Zalcos (1170 g. – 1239 m.) su popiežiaus Honorijaus III palaiminimu ir Šventosios Romos imperijos imperatoriaus Frydricho II (1194 g. – 1250 m.) Riminio 1226 m. Aukso bulės sankcija pradeda savo nusikalstamą veiklą prieš prūsų, lenkų, lietuvių, jotvingių ir kt. tautas. 1228 m. atvykę į Konrado I Mazoviečio jiems paskirtą prūsų Kulmo žemę pirmieji riteriai Konradas fon Landsbergas ir Otonas fon Zaleidenas. Popiežius Grigalius IX (popiežius 1227 – 1241 metais) aktyviai rėmęs Kryžiuočių ordino veiklą Prūsijoje. Kai Vengrijos karalius Andrašas II 1225 m. Vokiečių ordiną išvijo iš Transilvanijos, kur jis buvo įsikūręs 1211 m., Vokiečių ordino atstovai pradėjo derybas su Mazovijos (Mozūrijos) kunigaikščiu Konradu I Mazoviečiu ir Prūsos vyskupu Kristijonu. Remdamasis Konrado I Mazoviečio pažadais Vokiečių ordinas 1226 m. iš Šv. Romos imperatoriaus Frydricho II gavo vadinamąją Aukso bulę, suteikiančią teisę jam valdyti Kulmo žemę ir užkariauti Prūsą. Popiežius Honorijus III savo bulėmis (1216-1227 m. iš jo buvo išrūpinta apie 150 bulių) ir popiežius Grigalius IX 1230 m. Aukso bule patvirtino kryžiuočiams Konrado I Mazoviečio dovanojamą Kulmo žemę ir teisę pulti bei užkariauti visus prūsus. Šie aktai teisiškai pagrindė Vokiečių ordino valdas kaip valstybę, neturinčią pareigų Šv. Romos imperijai, nors didysis magistras buvo tituluojamas tos imperijos kunigaikščiu.

45. Heiliges Römisches Reich 12:34 02-17 IP: 84.15.191.214
Hermano Salzos pasiųsti kryžiuočiai pradėjo Prūsą užkariauti. Kai Kalavijuočių ordinas 1236 m. pralaimėjo Šiaulių mūšį, popiežiaus Grigaliaus IX verčiamas Hermanas Salza patenkino kalavijuočių prašymą - Vokiečių ordinas perėmė jų valdas, o 1237 m. buvo įkurta autonominė jo šaka - Livonijos ordinas. Lietuvos valstybės vienytojas vyresnysis kunigaikštis Mindaugas, lotynų apeigomis priėmęs krikštą (1251), popiežiaus Inocento IV (1243-1254) valia prieš 750 metų - 1253 m liepos 6 d. - buvo pateptas šventaisiais aliejais bei karūnuotas pirmuoju ir vieninteliu Lietuvos karaliumi. Brangias meniškas karūnas, sukurtas Rygos auksakalių, bei kitas karališkąsias insignijas Mindaugui ir jo žmonai Mortai atvežė Lietuvos valdovo sąjungininkas ir krikšto tarpininkas - Vokiečių ordino magistras Andrius Štirietis. Popiežiaus specialaus pasiuntinio teisėmis Lietuvos valdovą ir jo žmoną vainikavo Kulmo vyskupas Heidenreichas, kuriam asistavo bent du kiti katalikų vyskupai.

46. Heiliges Römisches Reich
12:55 02-17 IP: 84.15.191.214
Kvedlinburgo analai (lot. Saxonicae Annales Quedlinburgenses, vok. Quedlinburger Annalen) – nuo ~993 ar ~1000 iki 1030 (?) m. Kvedlinburgo imperatoriškajame moterų vienuolyne lotynų kalba rašytas metraštis. Kvedlinburgo analų autorius nežinomas, tačiau šio metraščio tekste atsispindintys puikus analisto informuotumas apie Vokietijos ir gretimų kraštų X-XI a. politinės istorijos įvykius bei „egzaltuotai proimperiškas“ jo (ar jos) požiūris į tuos įvykius leidžia gana tvirtai teigti, kad Kvedlinburgo analai yra surašyti ar padiktuoti asmens, itin artimo X-XI a. valdžiusiems Saksų dinastijos imperatoriams (galbūt minėto vienuolyno abatės (999-1040/1044 m.) Adelheidės I, kuri buvo Vokietijos imperatoriaus Otono II duktė ir Vokietijos imperatoriaus Otono III sesuo). Išliko vienintelis Meiseno Kunigaikščių mokyklos dėstytojo istoriko Georgo Fabricijaus (Georgo Goldschmidt' o) (1516-1571 m.) kartu su kt. Saksonijos archyvarais tarp 1546 ir 1571 m. surašytas nuorašas (saugomas Saksonijos žemės, valstybės ir universiteto bibliotekoje Drezdene; 1710 m. paskelbtas G. V. Leibnico, 1839 m. – G. H. Perco leidinyje „Monumenta Germaniae Historica“, t. 3). 1009 m. įraše, kuriame trumpai aprašyta „pagonių arkivyskupo“ šv. Brunono žūtis, pirmą kartą rašytiniame istorijos šaltinyje paminėta Lietuva.


47. Heiliges Römisches Reich 13:12 02-17 IP: 84.15.191.214
Google: „Pimco“: probleminės šalys turi palikti euro zoną. „Pimco“ (Pacific Investment Management Company), stambiausia pasaulyje investuotoja, investuojanti lėšas į valstybines obligacijas. Pacific Investment Management Company, LLC (commonly called PIMCO), is a global investment management and solutions firm headquartered in Newport Beach, California. PIMCO had over $1.3 trillion of assets under management at the end of September 2010. Gross manages the Total Return Fund, the world’s largest mutual fund with assets of $255.3 billion as of October 15, 2010. He co-founded the firm in 1971, launching with $12 million of assets. Previously, PIMCO had functioned as a unit of Pacific Life Insurance Co., managing separate accounts for that insurer' s clients. In 2000, PIMCO was acquired by Allianz SE, a large global financial services company based in Germany, but the firm continues to operate as an autonomous subsidiary of Allianz. Google: pimco wiki

Komentarų nėra: