2008-12-25

Dvigalvis

Šis žvėris ne nuo gimimo dvigalvis.

Bent jau toks neatrodė.

Pradžioj tai, iš ko kildinam pinigus, turėjo vertę.

Gal perdėtą. Sureikšmintą. Bet vis dėlto turėjo.

Juk to paties aukso ar sidabro, kurį mūsų protėviai prūsai laikė už nieką, vertė nėra niekinė. Tinka tie metalai papuošalams. Karūnoms. Dantų. Kontaktams. Elektronikos.

Tas žvėris galutinai tapo dvigalviu tada, kai toji antroji, perdėtoji vertė, visiškai nutolo nuo pirmosios, tikrosios vertės. Tada, kai tos, tikrosios, paprasčiausiai neliko. Kai ji tapo lygi nuliui.

Fiat Money

Currency that a government has declared to be legal tender, despite the fact that it has no intrinsic value and is not backed by reserves. Historically, most currencies were based on physical commodities such as gold or silver, but fiat money is based solely on faith.

Most of the world's paper money is fiat money.

Matot, nors šie fiat money yra nedengti jokiais rezervais, o tik įteisinti valdžios patvarkymu, nors doleris lygiai toks pats pinigas, jį valdo bankas, vadinamas Federaliniu Rezervų Banku.

Apgaulė.

Toks šio žvėries mamos vardas.

Nenuostabu, kad jos šitoks vaikas:

Aukso gabalėlis -> auksinė moneta -> mažesnė auksinė moneta, bet užtai su Valdovo portretu -> paauksuota moneta -> nebepaauksuota, metalinė moneta -> nebemetalinis, popierinis pinigas -> e-pinigas (įrašas kompiuterio diske).

Kas jo tėvas?

Palūkininkavimas.

Toks to žvėries tėvo vardas.

Gerai sutarė žvėries mama su tėvu.

Mama slėpė tėvo buvimą.

Slepia ligi šiolei.

Nesakoma, kad:

- šiuolaikiniai pinigai padirbami iš nieko;
- po to jie skolinami už palūkanas;
- valstybių vardais vadinamų centrinių bankų, šitokiu būdu gaminančių valstybių vardais vadinamas valiutas, tos valstybės nevaldo ir jų veiklos nekontroliuoja;
- tie nepriklausomomis vadinamų valstybių centriniai bankai išsirikiavę piramide;
- pinigai yra skola, niekada neišmokama visuomenės skola bankams.

Štai abidvi šio žvėries galvos:

pirmoji - vertybė, antroji - skola.

Apie tas dvi galvas irgi nesakoma.

Vietoj to sakoma kad

Pinigai yra vienas pagrindinių ekonomikos mokslo tyrimų objektų.

O šie tyrėjai randa įvairiausių to dvigalvio žvėries elgesio tariamų ar tikrų dėsnių, bet jo mamos su tėvu niekaip neranda.

Matyt, netoli ieško.

Apatė graikų mitologijoje - apgaulės personifikacija. Ji gimė iš vienos Niktės. Taip pat ji minima, kaip piktoji dvasia esanti Pandoros skrynioje. Iš vienos Niktės gimė jos broliai ir seserys: Momas („kaltė“), Ponas („sunkus darbas“), Moras („pražūtis“ ar „likimas“), Tanatas („mirtis“), Hipnas („miegas“), hesperidės, kerės, moiros, Nemezidė, Filotija („draugystė“, „prisirišimas“), Geras („senatvė“) ir Eridė („nesantaika“); iš Niktės sąjungos su Erebu gimė Hemera („diena“) ir Eteris („atmosfera“), jos sesuo ir brolis.

Usury (pronounced /ˈjuːʒəri/, comes from the Medieval Latin usuria, "interest" or "excessive interest", from the Latin usura "interest") originally meant the charging of interest on loans. This would have included charging a fee for the use of money, such as at a bureau de change. After countries legislated to limit the rate of interest on loans, usury came to mean the interest above the lawful rate. In common usage today, the word means the charging of unreasonable or relatively high rates of interest. As such, the term is largely derived from Abrahamic religious principles; Riba is the corresponding Islamic term. The Hebrew Bible regulates interest taking, but interpretations vary widely. One understanding is that Israelites were forbidden to charge interest on loans made to other Israelites, but allowed to charge interest on transactions with non-Israelites. However, the Hebrew Bible itself gives numerous examples where this provision is evaded.


Pinigų skolinimas už palūkanas uždraustas kai kuriose valstybėse ir religijose (Pvz.: Islamo ir krikščionybės religijose iki viduramžių), nes pinigai nedaro pinigų. Buvo manoma, kad žėmės ūkyje ir manufaktūruose produkcija auga darbo dėka, o pinigai auga apgaulės būdu, neįdedant darbo.) Kartais palūkininkai labai sukeldavo palūkanas, todėl buvo bandoma juos riboti. Tarpukario Lenkijoje palūkanos, didesnės negu 10 nuošimčių, buvo laikomos lupikiškomis ir draudžiamos.
Dabar kai kuriose valstybėse, tarp jų Lietuvoje, Lenkijoje ir Vokietijoje, aukštos palūkanos gali būti priskirtos prie vienos iš pusių vertimo priimti nelygias sąlygas būdų ir yra draudžiamos. Įstatymuose nėra nurodytas konkretus palūkanų dydis, nuo kurio būtu sprendžiama, kad jis jau lupikiškas.


Matot, kokie keisti tekstai: ne daugiau kaip 10 nuošimčių tarpukario Lenkijoje, kurį viršija mūsų šiandienos VILIBOR, buvo draudžiami, o dabar mūsų Lietuvoje, matyt, neprieštarauja sprendimui drausti aukštas palūkanas nenurodant konkretaus palūkanų dydžio.

Kadaise tas palūkanų buvimas gal kai kam ir atrodė pateisinamas. Kai buvo skolinama kažkas vertingo.

Betgi šiandien skolinamas tas dvigalvis žvėris:

įstatymu įteisintas nieko vertas niekas, kurį mes, visuomenė, privalome skolintis, už palūkanas, kurioms mokėti to dvigalvio žvėries valdytojai padaugins to nieko ir vėl mums paskolins, ir t.t., ir taip be galo?

Betgi šitaip mes, save vadinantys demokratinių šalių visuomene, demokratiškai (??) ir savanoriškai (??) tampame pinigų valdytojų amžinais vergais!

Ar tikrai demokratiškai?

Ar tikrai savanoriškai?

Prisiminkim senąjį graikišką žvėries motinos vardą: Apatė.

Ir nepamirškim jo.

Nebūkim apatiški!

Nes tai iš tikrųjų žvėris.

Dvigalvis.

Jo valdytojai vilioja pirmąja galva.

Sako - imk, tai vertybė.

Paskui darbo imasi antroji galva.

Sako - gal pamiršai? Tai skola!

Šis iš priešybių sulipdytas sutvėrimas darko pasaulį. Iškreipia sąvokas. Pratina prie apgaulės. Pratina prie abuojumo.

Štai kur mus atvedė vergystė šiam dvigalviui:

- 2/3 (kitais šaltiniais, 3/4) JAV ekonomikos sudaro vartojimas;
- siekiant šitokius dalykus nuslėpti, pasaulio visuomenei vietoj BNP maždaug nuo 1991 metų įpirštas BVP, į kurį įskaičiuojamas įsiskolinimų didėjimas;
- valiutų kursų keitimu skolos koreguojamas, piramidės viršūnės keitimu įsiskolinimų padėtis kardinaliai keičiama;
- visam pasauliui tarpusavio atsiskaitymams reikalinga JAV valiuta, šiandienos pasaulio rezervinė valiuta, FED skolinama už 0-0,25 proc. palūkanų, o tik mums reikalingi litai skolinami lupikiškomis palūkanomis;
- Europos šalių vidutinė valstybės skola lygi 2/3 BVP;
- didžiausią valstybės skolą turi civilizacijos flagmanas - JAV;
- Šveicarija, kurios skola tesudaro 1/2 BVP, turi valstybės skolą tik Šveicarijos frankais.

Valstybės skolingos bankams. Jos skolingos dvigalvio valdytojams.

Blogiausia yra tai, kad dvigalvio valdytojai savo valdžios labui ryžtasi aukoti pasaulio stabilumą.

Rizikuoja sugriauti pasaulį.

Atsidūrėme dvigalvio vergijoje.

Aukso gabalėlis -> auksinė moneta -> mažesnė auksinė moneta, bet užtai su Valdovo portretu -> paauksuota moneta -> nebepaauksuota, metalinė moneta -> nebemetalinis, popierinis pinigas -> e-pinigas (įrašas kompiuterio diske) -> ???.

Nepamirškime, kas dvigalvio gimdytojai.

Vaduokimės.

3 komentarai:

Laurynas rašė...

O po įrašų banke bus P2P pinigai.

Zenonas rašė...

Labai paprasta išspręsti palūkininkavimo problemą, jei apmokestinti gaunamas palūkanas 48 proc PVM tarifu. Tada bankan nieks neis skolintis, nebent bomžai. Užsidirbkit bankai tada kaip norit. O valstybinis bankas skolintų beveik nuliniu tarifu (vis tiek saviems ir savoms įmonėms iš didelio maišo). Nuo nulio ar 50 proc ar 20 proc - vis tiek ne iš to užsidirbtų, o iš valstybinės situacijos gerėjimo grįžtamuoju ryšiu. (Ne tiesiogiai). Mano tikslas, kad svetimieji grietinėlės nugriebėjai išsinešdintų iš Lietuvos.

Dario Budrio rašė...

Laikas rinkti akmenis

"С каких пор двуглавый орёл с поднятыми крыльями стал имперским символом 
российской власти? А главное откуда он взялся?!"

ДвуГлавый ОрЁл (о чём знали русичи в древности ещё в Золотую Эру) это Проектив МногоМернейшего Символа Множения Жизни РазумоНошением, а не знак петрушки 1 (вредителя Руси). Прочитайте о Гербе, который к счастью сберегли Люди, материал от Хранителя ВсеЯСветной Грамоты А.Ф. Шубина-Абрамова в Бюллетенях "Слово Руси", где есть подробное описание Герба и древнего Стяга Руси и их Истинное Значение. Второй момент, на который обращаю Ваше внимание - ЖИД - Живете Идущий. sид - sелом идущий. См. книгу "Материалы к древне -русскому Словарю" И. Срезневского, который работал в Румянцевском музее, был учеником Востокова, и имел доступ к древним летописным документам Руси. В этом словаре о sело ("злобу всякую, злое и злых пиши sелом") прочитайте. см. Бюллетень № 16 (о Гербе), о sело см № 21 https://vk.com/doc-83489895_356086763