2008-12-26

Ūūū!!! Top!!! И я!!!

Sutinkame kad dvigalvis žvėris mums nereikalingas.

Bet daugelis nežinome kaip be jo apsieiti.

Gal todėl, kad nuo mažens esame įpratinti prie skaičių, kuriuos vadiname realiaisiais, klaidingai juos tapatindami su realybe, kurią vadiname Pasauliu.

Klaidingai manome, kad, jeigu toje realiųjų skaičių aibėje galimas griežtosios visuotinės tvarkos sąryšis, tai jis būtinas ir mūsų Pasaulyje.

Kodėl taip klystame?
educate
1447, from L. educatus, pp. of educare "bring up, rear, educate," which is related to educere "bring out," from ex- "out" + ducere "to lead" (see duke). Meaning "provide schooling" is first attested 1588 in Shakespeare. Educationese "the jargon of school administrators" is from 1966; educrat first attested 1968, usually pejorative, second element from bureaucrat (q.v.). Educable is from 1845. Educated guess first attested 1954.
Būtų gerai kad šitai perskaitytų tie iš mūsiškių, kurie susiruošė mokymąsi ir mokymą pakeisti edukacija ir edukavimu.

Matot?

Related to educere "bring out".

From ex- "out" + ducere "to lead" (see duke).

Edukuotojai kažką išima, exduke-ina (skamba beveik kaip "išduchina").

Duke bijo konkurentų ir pasirūpino tinkama

edukacija=exduke-cija?

Mokytojai mokina mokinius kad anie mokėtų.

O kuo užsiima civilizuotieji edukuotojai?
teach
O.E. tæcan (past tense and pp. tæhte) "to show, point out," also "to give instruction," from P.Gmc. *taikijanan (cf. O.H.G. zihan, Ger. zeihen "to accuse," Goth. ga-teihan "to announce"), from PIE *deik- "to show, point out" (see diction).
pupil (1)
"student," 1382, originally "orphan child, ward," from O.Fr. pupille (14c.), from L. pupillus (fem. pupilla) "orphan, ward, minor," dim. of pupus "boy" (fem. pupa "girl"), probably related to puer "child," probably from PIE *pup-, from base *pu- "to swell, inflate." Meaning "disciple, student" first recorded 1563.
Mokytojai mokina mokinius kad jie mokėtų.

O edukuotojai, matot, rodo kažką, instruktuoja pupules ir pupulius, diktuoja jiems.

Toks ir būtų tas paaiškinimas, kodėl mes klystame suprasdami pasaulį.

Leidžiamės klaidinami nuo mažens.

Valdantieji klaidina mus.

Tie, kurie iš tikrųjų mus valdė iki šiol.

Kalbu apie pinigų valdytojus.

Manau, kad reikia atsispirti nuo šių pamatinių sampratų:

1. Pasaulis yra judesys.
2. Vertybė yra to judesio harmoniškumas, darna.
3. Sąmonė yra viršesnė už materiją, išorė neatsiejama nuo vidaus.

Tai, ką sakau, patvirtina ne tik rašinio apie skaičius pabaigoje esanti nuoroda.

Tai patvirtina šių dienų mokslas.

Tai patvirtina mūsų senolių ir protėvių išmintis ir patirtis.

Kaip ir anksčiau, tebemanau, kad reikia pasaulyje fiksuoti pinigų kiekį.

Tokiu būdu pinigai netektų savo tėvo - palūkininkavimo.

Antra pinigų kiekio fiksavimo priežastis - gyvename Žemėje, kuri nesiplečia. Kodėl turėtumėm didinti tarpusavio atsiskaitymų priemonės kiekius?

Atsikračius pinigų tėvo, beliktų pasirūpinti kad nebūtų ir jų motinos - apgaulės.

Tebemanau, kad tai pasieksime viešai perskirstydami lėšas.

Tiems, kam viešumas atrodo nepriimtinas, nes jie galvoja kad, neviešai realizuodami savo idėją, labiau pasipelnytų, priminsiu kad dėl neviešo svarstymo daugybė vertingų idėjų buvo numarinta, atmesta, pavogta.

Be to, fiksavus pinigų kiekį, pelno sąvoka ir tai, kas vadinama buhalterine apskaita, keisis iš esmės. Dėl tos paprastos priežasties, kad, žmonių skaičiui augant, pinigų kiekis bus pastovus, taigi, vidutinės pajamos kasmet mažės. Ir tai nereikš nuosmukio todėl, kad kainos irgi kris.

Tiems, kurie galvoja, kad šitaip sustabdysime gamybą - sakykit, ar tikrai reikia šitokio kiekio gaminių? Ar tikrai reikia kad automobilių kasmet būtų pagaminama vis daugiau, vis didesnių, vis galingesnių?

O gal verčiau optimizuokime paties automobilio sąvoką?

Be perstojo auganti gamyba perdirba mūsų Pasaulį į šiukšlyną.

Tie kas nematėt filmo WALL-E, pažiūrėkit.

Tie, kas galvojate, kad, kuriai nors gamybai mažėjant, netekusieji darbo liks be pragyvenimo šaltinių, pagalvokite ar mūsų pragyvenimui tikrai reikia įvairiausių dalykų, kuriems mes švaistome savo pastangas ir laiką? Ar mes, visuomenė, negalime tas savo pastangas ir laiką paskirti tų netekusiųjų užsiėmimo persiorientavimui?

Jau nekalbu apie karo išlaidas, kurios - dabar tai bet kam akivaizdu - tereikalingos valdantiesiems.

Tiems, kurie iš tikrųjų valdo.

Mes turime didžiulį privalumą, kurio neturėjo daugybė ankstesniųjų kartų - Pasaulinį Tinklą.

Jo dėka galime bendrauti, galime keistis nuomonėmis.

Galime ir valdyti Pasaulį.

Valdyti save.

Supraskime, kad Pasaulis - tai mes.

Valdymo mechanizmas turi būti save koreguojantis.

Naujieji pinigai tebus to priemonė.

Jie bus ne tikslas.

Priemonė.

Jų cikliško perpaskirstymo principai garantuos Pasaulio pusiausvyrą ir harmoniją.

Žinoma, dabar siūlau tik pagrindinius principus.

1. Kiekvienas žmogus kiekvieno ciklo pabaigoje pareiškia savo nuomonę apie

- bendradarbius,
- bendruomenes,
- miestus,
- valstybes.

2. Kiekvienas žmogus pareiškia savo nuomonę apie kiekvieną jam rūpintį asmenį ar įmonę - jo gerą ar netinkamą elgesį, geras ar blogas iniciatyvas, gaminius, šitaip formuodamas to asmens ar įmonės įvertinimą, nuo kurio priklausys pastarojo kitam ciklui gaunamų fiksuotųjų Pasaulio lėšų dalis.

3. Kiekvienas žmogus kiekvieno ciklo pabaigoje pareiškia savo nuomonę apie darbovietės, bendruomenės, miesto, valstybės, pasaulio prioritetus.

Kiekviename lygmenyje:

- darbovietės,
- bendruomenės,
- regiono,
- valstybės,
- tarpvalstybiniame,

gautų įvertinimų ir sprendimų suma suformuoja "svorio koeficientą", kuris lemia gaunamų kitam ciklui bendrųjų to lygmens lėšų dalį.

Jei aplinkiniai mus įvertino gerai, gausime daugiau.

Jei ne, teks pasidomėti vertinimais (kurie bus vieši).

Ir pasikeisti.

Arba įrodyti savo tiesą.

Jei nuspręsime tiesti kelius, tai ir tiesime.

Jei mums pasidarys gėda dėl pensininkų padėties, pasirūpinsime jais.

Jei nuspręsime kad reikia mažiau gaminti, o daugiau lavintis ar tvarkytis, taip ir darysime.

Jei nuspręsime kad mūsų jaunimui derėtų labiau lavintis negu lig šiol, skirsime daugiau lėšų mokykloms.

Neįsivaizduoju, kaip galėtumėme viešai nuspręsti kariauti.

Tarpusavio atsiskaitymai bus be tarpininkų ir tik e-pinigais, šiais laikais tai visiškai realu.

Viešumas ir kitokių pinigų nebuvimas išspręs niekaip neišsprendžiamą visuotinio pajamų deklaravimo problemą.

Ciklo metu vykstantys pokyčiai inicijuos mūsų vertinimų pokyčius ciklo pabaigoje.

Nė kiek nebijau tarpvalstybinių vertinimų. Esu įsitikinęs, kad tarpvalstybiniai ir tarptautiniai konfliktai tėra principo "skaldyk ir valdyk" išdava ir yra inicijuojami tikrųjų valdančiųjų.

Pasaulio tautos yra kilusios iš vienos Tautos ir to dar nepamiršo.

Nė kiek nemanau, kad "paprastais" vadinami žmonės nėra pakankamai protingi kad galėtų nuspręsti.

Būtent iš jų, iš paprastų žmonių, esu girdėjęs tikrai išmintingų žodžius ir būtent iš jų esu patyręs tikrąjį atsakingumą, rūpestingumą ir padorumą.

Komentarų nėra: