2008-11-23

Cezariavimas

Reikalų žinovai skelbia: recesija!

Toks airis piktinasi, kam nelietuviškai:

94. alex from Ireland 23:42 11-20 IP: 83.71.76.212

ankscaiua lindom i subine rusui, dabar nebezinom kaip sulysti i kita subine.Idomu ar daug pagyvenusiu zmoniu supranta ta zodziu daryni `ekonomine recesija`, " recession" graziai verciasi i lietuviu kalba " nuosmukis" , aisku ir suprantama.

Gal kam nors ir nusmuko kas nors...

O čia kas toks prisikėlė!

101. Julio César to alex fr Ireland 00:50 11-21 IP: 80.240.12.72

cession: 1399, from O.Fr. cession, from L. cessionem (nom. cessio), from cess- stem of cessare "to yield" (see cease).

Žinoma, visi keliai veda Romon, o ten - Julio!

Julio César.

Jules César.

Gaius Iulius Caesar Divus.


Imperator and God Gaius Julius Caesar.


Gaius Iulius Caesar or Gaius Julius Caesar in modern English spelling (pronounced [ˈgaːius ˈjuːlius ˈkaɪsar] in Classical Latin, conventionally pronounced [ˈgajəs ˈdʒuːliəs ˈsiːzɚ] in English).

Kieno kito vardu mokesčių rinkimas gali vadintis?

Juk jo vardas ilgiems amžiams kitų valdovų titulu tapo.

Kas ciesoriaus - ciesoriui!

Кесарю кесарево!

Ir kaizeriui - kas jam priklauso!

Yield - surinkti. Derlių, duokles, mokesčius.

Cession - atiduoti.

Matėt, iš kur šitas angliškas žodis kilęs?

Surinkti duokles, mokesčius - cezariuoti.

Sumokėti, atiduoti mokesčius - irgi cezariuoti.

Tai apie cezariavimą ir apie ciesoriavimą šneka išėjo?
census
1613, from L. census, originally pp. of censere "to assess" (see censor).
ceñzas sm. (2) TrpŽ

1. senovės Romoje periodinis gyventojų turto surašymas, skirstant juos į mokesčių mokėtojų grupes.

2. būtinos sąlygos naudotis kokiomis nors teisėmis: Turto cenzas sp. Mokslo cenzas rš.

Na žinoma, kaipgi ciesorius be cenzo?

Ir cenzorius cenzūrai daryti, be jokio abejo, tam ciesoriui būtinai reikalingas.

Ir ciekavi pavaldiniai publikos nuotaikoms šniukštinėti ciesoriui irgi labai praverčia.

Ir nereikia pavydėti.

Nes dabar, išeitų, viso svieto ciesoriams prastai sekasi?

Jei jau recesija visam pasauly...

Reikės jiems dalį to, ką iš mūsų surinko, grąžinti?

Re?

Na, gerai gerai... Ką jau ten grąžinsi...

Seniai prauliavota.

Teks dabar tiems ciesoriams bent jau kiek mažiau kailių nuo pavaldinių lupti?

Reikės šiek tiek recezariuoti?

Žinoma. Juk recesija!

Didysis Ciesorius jau recezariuoja.

Kiti irgi neatsilieka.

Tik mūsiškis bevelyja apie tai išvis patylėti...

Tie ciesoriai recezariuoja, užtai ir EURIBOR nukrito.

Data 2008 11 21

Terminas 1 naktis 1 savaitė 2 savaitės 1 mėnuo 3 mėnesiai 6 mėnesiai 1 metai

O/N 1W 2W 1M 3M 6M 1Y
EURIBOR 2,90 3,20 3,27 3,54 4,02 4,06 4,12

O VILIBOR kažkodėl užaugo...

Data 2008 11 21

Terminas 1 naktis 1 savaitė 2 savaitės 1 mėnuo 3 mėnesiai 6 mėnesiai 1 metai

O/N 1W 2W 1M 3M 6M 1Y
VILIBOR 2,90 5,48 5,63 6,35 7,85 8,33 8,85

Kaži kodėl?

Gal mes kuo nors užrūstinom Didijį Ciesorių, ir jo vietininkas, šefo palieptas, visai pamiršo kad jis nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai ir kad kredito įstaigų Lietuvoje priežiūra yra jo rūpestis?

Nustojo žiūrėti ir leido bankams VILIBOR nusistatyti tokį, koks aniems patinka?

Bent jau šitaip jis patsai skelbia:

VILIBOR (Vilnius Interbank Offered Rate) - vidutinės tarpbankinės palūkanų normos, kuriomis bankai pageidauja (pasiruošę) paskolinti lėšų litais kitiems bankams.

O jau mūsiškiai išrinktieji!

Ką Didžiojo Ciesoriaus vietininkas veikia, jiems nerūpi.

Neįdomu!

Kitkas jiems įdomu.

Mūsų išrinktieji, krūvon susirinkę, sprendė sprendė ir nusprendė, kad recesijos proga derėtų mus dar labiau pacezariuoti!

Gal jie biški su protu susipyko?

Ar visai pablūdo?

Negana to, kad ciesoriai recesijos metu, atvirkščiai negu visam sviete, dar stipriau mus cezariuoja, tai dar ir mūsų išrinktieji nusprendė prisidėti!

Gal jie mūsų priešams parsidavė?

O gal tiesiog apie ciesoriavimą ir cezariavimą ne kažin ką teišmano?

Nemokyti gal?

Lotyniškai gal nemoka?

Gal, sakau, jie nori paveizėti kaip mes išrodom vis sparčiau ir sparčiau bebėgiodami?

O gal jie susimanė iš mūsų spartiečius padaryti?

Negi jie Spartako pasiilgo?

O mes - ką?

Kokie mes?

Klusnūs: kas ciesoriaus - ciesoriui?

Taip?

Tik ar neišsilakstysim pas recezariuojančius ciesorius per tą didelį klusnumą?

O gal, sakau, verta paklausyti to prisikėlusio Julio César patarimo: see cease?

Tas Julio, ciesorių klano pradininkas, žinoma, nekoks tipas buvo, betgi turėjo laiko ir persigalvoti...
cease
c.1300, from O.Fr. cesser, from L. cessare "to cease, go slow," frequentative of cedere "go away, withdraw, yield" (see cede). Replaced O.E. geswican, and blinnan.

Gal tikrai, reikia liautis?

Nusiraminti, ir, lyg senovės anglams (O.E.), blynų išsikepti?

Ir ant tų blynų mūsų išrinktuosius pasikviesti.

Apie ciesoriavimą, cezariavimą ir apie recezariavimą pasišnekėti.

Ir apie Pie in the Sky.

Gal anie susipras?

Gal apmažins ciesorių galybę?

Juk tai jų, mūsų išrinktųjų, valioje!

O gal tų blynų nekepti, tik dar sparčiau gainiotis tą, išeitų, dar aukščiau pakilti susiruošusį Pie in the Sky?


P.S. O tas Julio vis nerimsta.

Aiškina, šaiposi, perspėja:
5. Julio César07:40 11-25IP: 80.240.12.72
Recesija - recession. cession: 1399, from O.Fr. cession, from L. cessionem (nom. cessio), from cess- stem of cessare " to yield". To cession - atiduoti. To yield - surinkti. Visi matot, kad mokesčių rinkimas kilęs nuo mano vardo? Mat, kadaise gerokai pasireiškiau... Kai liaudis pavargdavo, recezariuodavau: kilpą laikinai atleisdavau, kad anie galėtų biški oro įkvėpti. Vakarų europėnai buvo mano pavaldiniai, užtai ir mėgdžioja mane - recesijoj recezariuoja. O Kubilius, matyt, anais laikais kubilus nelegaliai darė, mokesčių nemokėjo. Užtai ir neišmano cezariavimo. Recezija, o jis dar labiau cezariuoja. Gal Spartako pasiilgo?

Ir patarimus dalina:
9. Julio César08:21 11-25IP: 80.240.12.72
Tiek to, duosiu Kubiliui patarimą. Juk nepatyręs... Visur recesija, ne tik ant Lietuvos. Buvusiose mano valdose, Europoj, EURIBOR eina žemyn, o jūsų VILIBOR kažinkodėl aukštyn. Kur žiūri jūsų krachaborų prižiūrėtojas? Ko nepasikviečiat jo Senatan, tfu, kad jį - jūsų Seiman ant kilimo? Jūsų krachaborai juk visi tebegyvi ir, girdėjau, gana įmitę. Tai Europoj keli iš jų nuomarin puolė. Pasikvieskit tą prižiūrėtoją savo Senatan ir užduokit klausimus, į kuriuos galima atsakyti tik " Taip" ir " Ne" . Juk turit specialistą!

Gajus tipas tas Gaius Iulius Caesar Divus.

Tik pasidyvit galima!

Ir vienišas nelieka:
34. Kleopatra Juodoji12:48 11-25IP: 81.16.225.245
Julio, aš tik Kongrese galiu taip klausineti Fuldo, Lietuvoj "taip" " ne" neisgirsit, prikabins makaronu.

46. Julio César > Kleopatra Juodoji15:46 11-25IP: 80.240.12.72
Nejaugi?

Iš tikrųjų: nejaugi?

Komentarų nėra: