2018-06-23

Itin Degūs Lietuvos Piliečiai Vasario 16-ją

Kodėl galėjo 3 Lietuvos Respublikos Piliečiai degti geriau už medį* 2013-ųjų metų Vasario 16-ąją?

Nebent todėl, kad tokiam 3 Lietuvos Respublikos Piliečių degimui
šventinę Lietuvai Vasario 16-ją dieną "orą tiekė" Lietuvos ProKurOrai?

Būtent - Lietuvos!

Priminsiu, kad Lietuvos Respublikos ProKurOrai neleidžia susipažinti su tame gaisre itin degiai degusio mano tikrų tikriausio brolio žūties anksčiau laiko nutrauktu tyrimu nei man (aiškina, kad todėl neleidžia, kad brolis nėra pakankamai artimas mano giminė), nei brolio sūnui (aiškina, kad jis, tėvui žuvus, nenukentėjo).

O kai dabartinio Seimo rinkimų kampanijos , vykusios 2016 metų rudenį, metu Lietuvos Respublikos Vyriausiosios Rinkimų Komisijos Pirmininko Pavaduotoja Elena Masnevaitė, dirbusi Vilniaus rajono, kuriame itin degiai 2013 metų Vasario 16-tąją degė 3 Lietuvos Respublikos piliečiai, Prokuratūroje ProKurOro Padėjėja, suklastojo mano biografiją, išbraukdama iš jos sakinį apie mano  itin degiu tapusio brolio žūtį ir aš, klastotę pastebėjęs, priverčiau VRK biografiją atstatyti, kita tuometės VRK Pirmininko Pavaduotoja, dabartinės VRK Pirmininkė Laura Matjošaitytė, tol įtikinėjo mane žodžio Prokuratūra atstatytoje biografijoje atsisakyti, kol, galop, sutikau; o tada, tą patį vakarą, mano automobilio priekinio kairiojo rato visi 5 tvirtinimo varžtai atsisuko gal 3 kilometrus tenuvažiavus ir ratas nukrito.

Tiek sutapimų?

Taip pat ir tai, kad tą patį vakarą mano susirašinėjimas su Laura Matjošaityte susimanė pradingti iš maniškės e-pašto dėžutės VGTU (bet dėl tam tikrų aplinkybių išliko:)) - irgi tik sutapimas?

O kodėl VBS TV, kažkieno sukviestos ir prieš 9 dienas klusniai sulėkusios pas mane, lyg būčiau koks Realybės Šou Žvaigždė, į Saulėtąją g. 15B  Vilniaus rajono Mikališkių kaime, savo reportažuose mano DUSYK PAKARTOTĄ tiesiai į tų televizijų kameras ir į atkištus jų reporterių mikrofonus pasakojimą apie 3 Lietuvos Respublikos Piliečių NEĮTIKĖTINĄ DEGUMĄ 2013-jų metų Vasario 16-sios gaisre Vilniaus rajono Geležių kaime SUTARTINAI TĄ PASAKOJIMĄ "IŠKIRPO" IR NERODĖ savo žiūrovams?

Gal todėl, kad netgi Lietuvos Respublikos Prezidentė, kaip paaiškėjo paviešinus jos susirašinėjimą "tulpių" e-paštu, prašo VBS savininkų palankumo skiriant ProKurOrą, ir ne bet kokį, o Lietuvos Respublikos Generolinį!?

Taigi, klausimas rimtų rimčiausias**:

AR TIKRAI MUS VALDO NUGALĖJĘS ORGANIZUOTAS NUSIKALSTAMUMAS?

* Štai, net ir šiandien Google randa:
Sakykit, ar jūs žinot antrą, kitą gaisrą, ne 2013-jų metų Vasario 16-tąją nutikusį Vilniaus rajono Geležių kaime, o kitą, kurį ugniagesiai „meniškai" fotografuotų, o nebenustatomos lyties dėl stipraus apdegimo lavonų radybas taip ir nesudegusiame mediniame name chronometruotų?
Beje, ugniagesių radybų taip ir nesudegusiame mediniame name chronometražas toks: 1-as neapsakomai apdegęs kūnas rastas 20:27, antras 21:02 ir trečias 21:54 - be trijų minučių pusantros valandos paieškų gal poros kambarių trobelėje, kurioje televizijos rado tuščią bonką su prilipusiom paukščio plunksnom ir ką tik praplėštą kontrabandinių cigarečių pakelį su nė neaprūkusiom dvidešimčia, kiek ir turi būt pilname pakelyje, cigarečių; o betgi tos televizijos nepamatė šalia taip baisingai, anot ugniagesių darytų to 2013-jų metų Vasario 16-sios gaisro Geležių kaime nuotraukų, degusio bet taip ir nesudegusio medinio namo medinėmis sienomis, stovinčių ūkinių pastatų.

** 16. 2013-ais metais Vasario 16-ji sutapo su Chabado (http://en.wikipedia.org/wiki/Chabadkalendoriuje skelbiama Adar mėnesio 6 diena, kai, esą, Mozė baigęs rašyti Pakartoto Įstatymo knygą (http://www.chabad.org/calendar/view/day.asp?tdate=2/16/2013). Šis nepaprastai mažą tikimybę turintis kalendorinis sutapimas man neatrodo nesvarbus, nes jau aštuntus metus pasisakau už palūkanomis grįstos finansinės sistemos, kurios principai įrašyti toje Pakartoto Įstatymo knygoje (http://paliokas.blogspot.com/2012/10/moze-kreipesi-i-izraeli.html), reformą.

Eugenijus Paliokas ........................ 
Saulėtoji g. 15 b, Mikališkių km., Vilniaus raj.


Holokaustas?

Komentarų nėra: