2011-11-26

Lietuvos Seklys Morka

„Nematėme jokių priežasčių, kad bankas sėkmingai galėtų gyvuoti, nes pelningumo rodikliai rodė, kad jis dirbtų nuostolingai. Tam, kad kad bankas galėtų dirbti pelningai, turėjo būti 40 proc. plėtra - tai yra visiškai nerealu, arba 80 proc. išlaidų sumažinimas - kas taip pat yra nerealu“, - kalbėjo V.Vasiliauskas.

Matė nematė.

34. Pasaka apie Simon Freakley ir Lietuvos banką 2011-11-24 22:10IP: 80.240.9.72
1. Lietuvos banko valdyba šį sprendimą grindžia tuo, kad, banko administratoriui pateikus savo išvadas, pamatėme tai, ko nesitikėjome išvysti. 2. Lietuvos banko misija – puoselėti šalies pinigų, kredito ir atsiskaitymų sistemų patvarumą ir vientisumą, jų stabilų, patikimą ir efektyvų funkcionavimą, siekiant sudaryti palankias sąlygas optimaliai šalies makroekonominei plėtrai. Pagrindinis Lietuvos banko tikslas – palaikyti kainų stabilumą, t. y. kuo mažesnę infliaciją. Įgyvendindamas šį tikslą, Lietuvos bankas vykdo pinigų politiką, KREDITO ĮSTAIGŲ PRIEŽIŪRĄ, valdo užsienio atsargas, atlieka kitas funkcijas.

142. Lietuvos bankas, Lietuvos "Snoras", Lietuvos Freakley ir Lietuvos Seklys Morka 2011-11-24 22:46IP: 80.240.9.72
Pradžioj sakė, kad bus "geras" ir "blogas" bankai. Ir administratorius Freakley pradžioj sakė, kad bankas "Snoras" nėra nemokus. Bet paskui tas Freakley (Google vertėjas - "freak") dar pasižiūrėjo, ir pamatė tai, ko visas Lietuvos bankas, pagal įstatymą prižiūrintis kredito įstaigas, nematė. Prižiūrėjo, bet nematė. Ir išvysti nesitikėjo. Išeitų, kad ponas Feakley, dirbantis už menkus pusę milijono litų per mėnesį, būtų mums gerokai pigesnis už Lietuvos banką, kuris tiki pono Freakley regėjimais. Kam jis mums, tas Lietuvos bankas, kuriam reikia pono Freakley matymų? Lietuvos bankas metų metus žiūrėjo ir nematė, o aiškiaregys Freakley savaitę pažiūrėjo ir pamatė. Kad 3,4 milijardo nebėr. Reiktų, kad Seimas skubos tvarka priimtų Lietuvos Freakley įstatymą, tiek ir problemų. Nors, žinoma, geriau Lietuvai būtų nusamdyti ne tą, kuris neranda 3,4 milijardo, o tą, kuris atranda. Lietuvos Seklio Morkos reikia. "Snoras" taigi dabar mūsų - Lietuvos "Snoras". Gaila likviduot.

Tiesa, Antanai?


3,4 milijardo - tai ne po litą, o po daugiau negu 1111 litų nuo kiekvieno.


Wake up, guys!

1 komentaras:

Vienuolis rašė...

Kaip „Snoro“ Kubilius (Cooper) gali suturėti nenutekinęs milijardų, jei „Snoro“ administratoriaus išlaidoms iki balandžio pabaigos – beveik 7 mln. litų, kai jo išgyvenimui Lietuvoj per tris mėnesius reikėjo mažiausiai 61 milijono, o fRyklys (Freakley) per 8 dienas prarijo tik 18 milijonų?