2011-11-24

Pamoka Šveicarijai

Sėkmingai veikiančio privataus verslo kaina yra tokia didelė, jog jį legaliai nacionalizuoti labai sunku. Dauguma legalių nacionalizacijų įvyko kuomet privačiai valdomos įmonės susidurdavo su sunkumais, atsidurdavo ant bankroto slenksčio ir galėdavo būti nupirktos už labai nedideles sumas.

Rašo pasakas.

Dar bolševikai suprato, kad reikia atimti ir pasidalinti, o savininką - cypėn.

Jei jį pagausi, žinoma.


Šitiems ir karą galim paskelbt, jei ką...

Jei nesupratot, ką sakė, dar sykį pasiklausykit.

Mes, kai nacionalizuojam, prievolių neperimam, iš principo.

Dėl savo principinio požiūrio į privačią nuosavybę kompensacijų nemokėjo taip pat ir komunistai.

Ir aplamai...

Didelę neapdraustų indėlių nacionalizuotame banke „Snoras“ dalį yra padėjusios įmonės iš lengvatinių mokesčių zonų, sakė premjeras Andrius Kubilius.

Ach, šitie...


Kaip matot, ne tik šveicarus, ir šituos pamokysim.

Finansų ministerija yra paskelbusi planus didelę šių indėlių dalį nurašyti.

Va jums!

Nebešoksit šitaip.

Gudrūs kokie.

Vieni, matai, diržus veržias, o kiti juos atsileidę gyvena sau.


Tepasimoko verčiau iš mūsų kaip reikia krizes įveikti.

Yra ir problemų, žinoma - pinigai, kurių vis neturim ir neturim, ofšorkėse slepiasi, kad jas kur.

Gal karo ofšornikai mums ir nepaskelbs.

Bet ar ne jie vadinami "finansinėmis rinkomis", kurių "mažesnis pasitikėjimas" mumis kainuoja mums didesnes palūkanas?

Vis mes kvailio vietoj.

O arklys tai vežiman atbulai įkinkytas.

"Snorą" prižiūrėjo Lietuvos bankas, kuris yra nepriklausomas nuo Vyriausybės ir kitų Lietuvos valstybinių institucijų, bet ne tik kad už nepriežiūrą niekaip neatsako, bet ir žarijas svetimom rankom žarsto.

Planus juk paskelbė dusyk mažiau darbuotojų už Lietuvos banką turinti Finansų ministerija, o ne "Snoro" problemos sprendimo vis neskelbiantis Lietuvos bankas.

Lietuvos bankas jau spalio pradžioje negalėjo atsakyti, kas vyksta banke „Snoras“.

Komentarų nėra: