2012-02-22

Patikimas asmuo

Vidaus reikalų ministerija paskelbė konkursą į Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) vadovo pareigas.

Skelbimas paskelbtas trečiadienio „Valstybės žiniose“.

Kandidatas taip pat turi atitikti reikalavimus, būtinus išduodant
leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima
slaptumo žyma „Visiškai slaptai“ bei asmens patikimumo pažymėjimą.

Kas tai - patikimas asmuo?

Neaišku.

- Tu - nepatikimas! - sakė kadaise vienas veikėjas man, sovietmečiu.

Kad esu anai valdžiai neprijaučiantis, galima buvo suprasti - ar tai ir reiškė - "nepatikimas"?

Na, itin nepatikimas nebuvau - į socialistines šalis išleisdavo, o prie Gorbačiovo ir Brazilijon nukeliavau.

- Tu net ne partijos narys! - užpykęs rėžė į akis man kitas, irgi anais laikais.

O kas dar, be narystės, buvo svarbu tada, pagalvojau.

"Stukačium" būti?

Tada tai reiškė ne visai tai.

Stukačius stuksėjo saugumui.

Taigi, klausimas: kas dabar yra "patikimas asmuo"?

Į klausimą atsakymas yra.

4. Patikimas asmuo - asmuo, slapta bendradarbiavęs su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis ir savanoriškai teikęs informaciją apie asmenis ir faktus, dominančius šias tarnybas, taip pat vykdęs jų pavedimus.

Pacituotasis įstatymas dabartinis, Neprigulmos Lietuvos.

Šitas irgi:

2 straipsnis. Pagrindinės šio Įstatymo sąvokos

16. Asmens patikimumo pažymėjimas – šio Įstatymo nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis asmens teisę dirbti ar susipažinti su užsienio valstybių ar tarptautinių organizacijų perduota įslaptinta informacija, žymima slaptumo žymų „Visiškai slaptai“, „Slaptai“, „Konfidencialiai“ atitikmenimis, arba tokią informaciją saugoti ar gabenti.

Atseit, jei dirbai aniems, gausi pažymėjimą, galėsi pretenduot į tarnybą FNTT vadovu.

Taip parašyta, įstatymuos.

Na, gal netyčia taip sutapo ... gerbiamieji Seimo nariai tarp šokių konkursų rašė ... ir balsavo ... o gal pavargę buvo, kalnuose prisislidinėję ... ar maža kas ...

Poligrafui taigi įstatymą irgi padirbo ...

Na, vienžo, gal tas Patikimas asmuo su tuo Asmens patikimumo pažymėjimu gal ir nieko bendro neturi...

Čia tik taip sau.

Baika.

Šposas toks.

Mūsų išrinktųjų - mums, rinkėjams.

Dėl šmaikštumo.

Nes "Lietuva - šmaikšti šalis!"

Juk taip!

Kas tokie tie šmaikštuoliai?

Pažiūrėkim, kada priimti tie įstatymai.

Štai jie, Lietuvos šmaikštuoliai.

Taip išeina.

Aš tai, matyt, kaip ir anais laikais - nepatikimas.

Ne tame saugume dirbu.

Beje, pernai vienas toks, kuris "prie valdžios", oficialiai - "patriotas", taip ir pasakė į akis, lygiai kaip anais laikais - nepatikimas tu...

:(

Šiaip tai įdomiai tas patikimumas apibrėžiamas, išties - jei su saugumiečiais susijęs, tai ir patikimas.

A vot ką saugumiečiai daro - paslaptis.

Ką iš jūsų nuo pavojų mūsų saugumas apsaugojo - pakelkit ranką.

Tai ką nuo ko saugot, saugumiečiai?

A?

Ar tik ne mus nuo paslapčių?

Pvz., nuo tokių.

Va šitaip.

Kadangi tokių paslapčių mūsų saugumas mums neatskleidė, kas gali paneigti tikimybę, kad jisai tokias paslaptis ir saugo?

Tai kas tas patikimas asmuo?

trust·y (trst)
adj. trust·i·er, trust·i·est
Meriting trust; trustworthy. See Synonyms at reliable.
n. pl. trust·ies
1. A convict regarded as worthy of trust and therefore granted special privileges.
2. A trusted person.

Na va.

Dabar aiškiau.

Prižiūrėt gi reikia.

3 komentarai:

Vienuolis rašė...
Autorius pašalino šį komentarą.
Vienuolis rašė...

Tiksliai sukalta, ačiū! http://twitter.com/vienuolis.

Vienuolis rašė...

Kas saugo paslaptis nuo tautos, kam dabar tarnauja tie „patikimi asmenys“ #agentai #stribai #kgb #vsd?