2012-08-10

Cunning King

Ne šis.

Jungtinė Karalystė karaliaus neturi, tik karalienę.

Elžbietą II lietuviškai vadinam karaliene, nors jos vyras visiškai ne karalius.

Princas.

Lietuviai jo žmoną vadintų princiene.

Prince.

Principality.

Rusiška Wiki sako, kad kunigaikštystė.

Jungtinė Kunigaikštystė...

Painiava.

Gal geriau būtų Zvonkės–Bunkės pavyzdžiu pasekti?

Išties, queen - moteris , žmona .

cotqueangaspadinė.

Bet britai tą painiavą susitvarko.

United Kingdom.

King.

Cunning king.

cunning (adj.)
early 14c., "learned, skillful," prp. of cunnen "to know" (see can (v.)). Sense of "skillfully deceitful" is probably late 14c. As a noun from c.1300. Related: Cunningly.

can (v.)
O.E. 1st & 3rd person singular present indicative of cunnan "know, have power to, be able," (also "to have carnal knowledge"), from P.Gmc. *kunnan "to be mentally able, to have learned" (cf. O.N. kenna "to know, make known," O.Fris. kanna "to recognize, admit," Ger. kennen "to know," Goth. kannjan "to make known"), from PIE root *gno- (see know). Absorbing the third sense of "to know," that of "to know how to do something" (in addition to "to know as a fact" and "to be acquainted with" something or someone). An O.E. preterite-present verb, its original p.p., couth, survived only in its negation (see uncouth), but cf. could. The prp. has spun off as cunning.

Tarpbankinė palūkanų norma LIBOR, nustatanti paskolų palūkanų normas visame pasaulyje, šiuo metu nustojo normaliai funkcionuoti ir jos reikia atsisakyti. Tai pareiškė Anglijos centrinio banko vadovas Mervynas Kingas, rašo „The Daily Telegraph“. Jis pridūrė, kad nuo finansinės krizės pradžios 2008 metais bankininkai LIBOR palūkanų normos faktiškai nebenaudoja.

Kaip tai nebenaudoja?

LIBOR nebenaudoja nuo 2008, o VILIBOR tebenaudoja?

Ant mūsų galvų šitą krokodilą juk įtaisė!


Praėjusią savaitę Didžiosios Britanijos vyriausybė ėmėsi svarstyti galimybę pakeisti bendros palūkanų normos nustatymo procedūrą. Imtis tokių priemonių nuspręsta po primygtinų visuomenės reikalavimų sukurti skaidresnę ir tinkamesnę palūkanų normų sistemą.

Birželio pabaigoje dėl machinacijų su LIBOR palūkanų normomis buvo apkaltintas vienas svarbiausių Anglijos bankų „Barclays“. Vėliau imta tirti ir kitų bankų, nustatančių LIBOR, veiklą. Po garsiai nuskambėjusio skandalo iš pradžių atsistatydino „Barclays“ direktorių tarybos pirmininkas Marcusas Agiusas, vėliau - „Barclays“ generalinis direktorius Bobas Diamondas. Pastarasis apkaltino Anglijos centrinį banką prisidėjus prie machinacijų.

Bankams, įsipainiojusiems į manipuliacijas palūkanų normomis, gresia didelės baudos. Bendri jų nuostoliai gali siekti iki 22 mlrd. dolerių.

Cunning King.

Kuningas – ne kuningas...

Ką čia tos baudos ... vis tiek tų LIBOR taisyklių senai nieks nebesilaiko...

Tik mulkiai=visuomenė bankininkų padorumu vis dar tiki...

Pinokiai...

Gal kuoktelėjo?

Skandalo tyrimas gali užtrukti keletą metų.

What's about a fair trial, by the way?

Machiavellian (adj.)
"cunning, deceitful, unscrupulous," 1570s, from Niccolo Machiavelli (1469-1527), Florentine statesman and author of "Del Principe," a work advising rulers to place advantage above morality. A word of abuse in English well before his works were translated ("The Discourses" 1636, "The Prince" 1640), in part because his books were Indexed by the Church, in part because of French attacks on him (e.g. Gentillet's, translated into English 1602).

A work advising rulers to place advantage above morality.

Komentarų nėra: