2012-02-07

Teisingumas

Gerai mokiausi, mokyklą baigiau aukso medaliu, studijavau, mokiaus aspirantūroj, tapau mokslų daktaru, vis stengiaus.

Vienu metu pradėjau stebėtis - stengiuos, stengiuos, o mane vis baudžia ir baudžia.

Gąsdina ir gąsdina.

Valdžia.

Tada galvojau - aaa..., taip todėl yra, kad valdžia svetimųjų, tarybinė/sovietinė.

Tapom nepriklausomi, bet šituo požiūriu geriau nepasidarė, nė kiek.

Prie sovietų bent jau nakvot už grotų neteko.

Kodėl taip?

Teisingumą vykdo teismas.

Kaip sau norit, šitas sakinys man rėžia ausį.

výkdyti

1. organizuoti, surengti.

2. atlikti, pildyti, įgyvendinti; realizuoti.

3. atlikti veiksmus pagal ko reikalavimus, laikytis ko reikalavimų.

4. iki galo atlikti, įgyvendinti; realizuoti.

O ką šitie vykdo?

O šitie vykdytojai ką?

Tiek vykdytojų - kas gi komanduoja?

Gal liaudis, demosas, tauta mūsų demokratinėj Lietuvoj jiems liepia vykdyti tą ir aną?

Kas valdo tuos vykdytojus ir mus?

teisingùmas sm. (2) Š, Rtr, DŽ, NdŽ, KŽ; L → teisingas:
1. Jau dabar datyriau tavo teisingùmą Dkš. Petras tik kad piktas, ale teisingùmo turi daugiau kaip Stasys Mžš. Jis tik dabar suprato pono neteisingumus ir godumą rš.

2. I, LL107,229,235, Š, FT Teorijos teisingumo kriterijus yra praktika rš. Jis stebėjosi jų išvadų teisingumu ir pastabų tikslumu A.Vien. Pirklys pasakė, kad jis galėtų savo žodžių teisingumą patvirtinti priesaika J.Balč. Laikas parodys mūsų sprendimo teisingumą J.Dov. Nepaprastai aukštas grožio idealas mūsų tautosakoje visada grindžiamas gėrio ir teisingumo principais J.Marcin. Nugalėjo gera valia ir teisingumas rš. Lygybė yra pirmasis žingsnis teisingumo link rš. Teisingùmo jausmas DŽ1. ^ Teisingumas už auksą brangesnis Slnt. Teisingumas dangų atidaro LTR(Jnš).

3. Ser, DŽ1, KŽ valstybinė teisės apsauga, justicija: Liaudies tarėjai, kaip teisingumo vykdytojai, turi visas teisėjų teises LTEXI236. ║ teisės apsaugos įstaigos, jų sistema: Atleisiu už nusikaltimus ir perduosiu į teisingumo rankas J.Gruš. Teisingùmo ministerija NdŽ.

Ar trečiasis teisingumas turi ką nors bendro su pirmais dviem?

15. Teisė, teismai ir teisingumas 11:01 02-07 IP: 158.129.206.157
" Lietuviškojo teisingumo valdose seniai nesiautė tokie skersvėjai, kokie čia siaučia pastarosiomis dienomis."

1. Kieno teises gina teismai?

2. Ką tvarko teisėtvarka?

3. Ką saugo teisėsauga?

Lietuvių kalbos žodynas:

Teisingas:

1. kuris laikosi moralės normų, elgiasi dorai, kuriuo galima pasitikėti, sąžiningas.

2. atitinkantis tiesą, pagrįstas tiesa, moralės normomis.

3. teisėtas, pateisinamas.

4. tinkamas, priimtinas.

5. bažn. be kaltės, teisus.

6. tikslus.

7. toks, kaip turi būti, tikras.

8. taisyklingas.

Viskas, daugiau nėra.

Sakykit, mantijomis apsigobę, regalijomis pasipuošę, neliečiamumu ir jėgos struktūromis apsisaugoję - kodėl lietuvių tauta savo dvidešimties tomų žodyne pamiršo jus paminėti?

Ar ne todėl: Neteisinga piktadarį išteisinti, o nekaltą nubaust?

Pavojinga šitaip šnekėt.

Kaip insūdys...

pasū̃dyti tr.
1. H, R, MŽ, Sut, N nuteisti: Nebylinėk su sūdžia, nesa sūdą pasūdija, kaip jie nori CII279.

2 ×užsū̃dyti tr.
1. Nmč nuteisti: Mus kap ažusū̃dijo, ką nesrašėm paliokais Aps. Kap svietą užsū̃dysiu, tai tada ir tave MitVI67(Mrc).

2 ×atsū̃dyti tr.
1. N, K, KII284 nuteisti: O kuningaikštis atsūdijo tokią provą DS60(Rs).

16. 15-am 12:04 02-07 IP: 88.216.129.134
O tau neatrodo, kad teismai turi ginti ne " KIENO NORS TEISES" , o ginti PAŽEISTĄ TEISĘ, kieno ji bebūtų. Teismai turi būti arbitru tarp oponuojančių šalių, o ne stoti kieno nors pusėn. Taip yra pasaulyje. O mūsų homosovietikai niekaip negali atprasti nuo sovietinio teismo, gynusio tik komunizmo statytojų teises.....

23. Teismai gina turtingų teisę>16 14:52 02-07 IP: 80.240.9.72
Teismas – institucija, kuriai pavedama spręsti (teisinį) ginčą, vykdyti teisingumą.

Teisingumas (lot. iustitia, nuo ž. teisingas - tinkamas, teisus) - tinkamų vertybinių dorovinių, t. y. teisingų dalykų įgyvendinimas, jų praktinis pasireiškimas, (įsi)viešpatavimas; tiesos, teisybės siekis; pamatinė vertybė, kriterijus.

Romėnų mitologijoje Justicija (lot. Iūsticia, „teisė“) – teisingumo deivė, sakralizuota sąvoka. Vaizduojama moterimi, laikančia kornukopiją ir svarstykles.

Gausybės ragas – gerovės ir turto simbolis graikų mitologijoje. Dažnai žinomas kaip kornukopija (iš lot. cornu copiae 'gausybės ragas').

Nereikia jokios korupcijos - pabandykit kreiptis į teismą be advokato.

Nesupras mūsų teisingumo vykdytojai, ko norit.

Jie savo kalbą turi, kurios mes nemokam - dėl to ir jų teisingumas kitoks, negu mūsiškis; jei kreiptumėms, jie nesuprastų, ko norim.

Advokatas tam reikalui yr, toks kaip ir vertėjas.

O advokatas be pinigų dirba?

Advokatas.

Will call:)

Tai dėl to rago mes šitaip?

Представление о роге изобилия заимствовано из древнегреческой мифологии, в которой он является принадлежностью Амальтеи или обратившегося в быка Ахелоя (Амалфеин рог, Амалфеев рог).

Sofoklis aprašo, kad Achelojus buvo tris kartus atėjęs prašyti Dejaneiros rankos, kiekvieną kartą įgaudamas vis kitokią išvaizdą. Pirmą kartą jis atėjo kaip klajojantis bulius, antrą – kaip besiraitanti margaspalvė gyvatė, trečią – kaip vyras su jaučio veidu, gąsdinančia išvaizda.

Bulius, gyvatė ir Minotauras – visi jie yra siejami su Gaja, žemės deive. Achelojus taip pat vaizduojamas žilaplaukiu seniu su ragais.

Su tokiais?


Ką, aš jaučio nemačiau?

Kodėl gi tas gausybės ragas taip į yobhelpanašus?

O jurisdikcija - į eurisdikciją?

Suktas tas gausybės ragas.`

Sukta ir jį rankoj laikanti Jurisdikcija.

Tą teisingumą, kuris teisingas, jai įteisinti nepavyksta, o iš nieko daromus pinigus - pavyksta.

Čia tai jau nėra jokių juridinių problemų!

Šitą Sizifo darbą - daryti kompiuterio klaviatūra pinigus - patikėti nuo visuomenės besislepiantiems šio amato žinovams Jurisdikcijai irgi pavyksta kuo puikiausiai.

Tiki štai bėda - tiems specialistams atsakymas nebeišeina, gąsdina jie mus bėdom ateinančiom.

Iš čia ir juridinis klausimas: mūsų išrinktųjų, įteisinusių gausybės ragą, paraginimas taisyti reikalus yra teisėtas ar ne?

В более древние времена рог изобилия (как и все, что имело отношение к богатству) был связан с царством мертвых. Рог изобилия принадлежал богу богатства Плутосу. Не случайна языковая близость имен Плутоса ( Πλοῦτος ) и Плутона ( Πλούτων ), владыки царства мертвых. В своей ранней форме Плутос как и Плутон связан с Персефоной. В элевсинских мистериях Плутос и Плутон отождествлялись. Последний мыслился обладателем несметных подземных богатств.

Выражение «рог изобилия» используется в художественной литературе, например:

Хозяин целый день зевает у камина, между тем как вокруг его все в движении, роговая музыка гремит на хорах, вся челядь в галунах, и роскошь опрокинула на стол полный рог изобилия.

Обвинения сыплются как из рога изобилия, обвинения бессмысленные, которые сам обвинитель ни объяснить, ни поддержать не может, но которые тем не менее считаются непререкаемыми.

Esu kaltas, esu kaltas, esu labai kaltas...

◊ sūdnà (sūdnóji KI522) dienà
1. H, R, R218, MŽ224, ŽCh106, Sut, N, K, M, MitV149(WP85), MitVl67(Mrc), L, Rtr, OZ53 bažn. paskutinis teismas: Ir tasai mane sūdnoj dienoje prikels BPII12. Ženklai, kurie sūdną dieną pranoks DP7. Duok sūdną dieną minėti Mž494.

Betgi ... teisingumą vykdo tik teismas ...

2. Grdm apie nelaimę, baisumą: Bus tau sūdnà dienà, kaip tave užpuls J.

3. apie blogą orą (audrą, pūgą): Lauke sūdnà dienà Žg. O ta mama klaupas keliais, nu sūdnà dienà yra, dangus markstos Klk.

4. apie didelę netvarką: Troboje randa sūdną dieną: visi indai mediniai išmėčioti, išvartyti, puodai ir katilėliai sudaužyti Žem.

5. didelė daugybė: Kiek vežė čia akmenų, taigi sūdnà dienà! Blnk. Tūkstantis litų tai buvo* sūdnà dienà Žl.

Komentarų nėra: