2015-04-04

Nešventoji ugnis

Senosios istorijos amžinos ugnys:

Senovės Romoje forume, Vestos šventykloje, degė šventoji deivės Vestos ugnis, kurią kurstė vestalės.

Amžinoji ugnis degė ir senovės Graikijoje Delfų Apolono šventyklos vidinėje dalyje.

Savotišku amžinos ugnies variantas yra Olimpinė ugnis, kuri dega visos olimpiados metu.

Iki krikščionybės atsiradimo Lietuvoje Vaidilutės ąžuolų giraitėse kurstė šventąją ugnį dievams.
Kam?

Ažuolų giraitėse ugnis šventa buvo, jos šventint nereikėjo.

Kaip ir vandens.

Kuriuo Jėzų Kristų krikštijo, upėj.

Katalikų bažnyčia nuo VIII a. vidurio įvedė ugnies šventinimo apeigas.

Naujoji vaidilutė – katalikiškas mėnesinis žurnalas, ėjęs 1921–1940 m. Kaune.

Minios tikinčiųjų (kuo?) tradiciškai į Velyknakčio mišias rinkosi sostinės Arkikatedroje, kur apeigos prasidėjo iškilminga procesija ir ugnies šventinimu...
Kokie pokyčiai: vietoj nekaltų mergelių - vyrai, kuriems ženytis nevalia, irgi baltai pasirėdę...

Vaidilutės tai nelikdavo senmergėm - kai ištekėdavo, jų vieton kitos ateidavo, jaunesnės.

Ar buožinyčioj matėt degant šventąją ugnį?

Ar ne vandeniu sykiais skolintu vardu pasivadinusieji Naujieji Šventikai ugnį šventina? 

Nešventoji ugnis?

Komentarų nėra: