2012-02-17

Glagolica

The origin of the Glagolitic alphabet is, however, obscure.


The creation of the characters is popularly attributed to Saints Cyril and Methodius, who may have created it in order to facilitate the introduction of Christianity.

Atseit, išėjo jiedu dviese slavų žemėn ar tai Romos popiežiaus, ar tai Bizantijos imperatoriaus siųsti, ir padirbo du raštu: kirilicą ir glagolicą.

Tai darbštuoliai!

Estai jie gal buvo - darbščiai dirbo, o bet pasišnekėt tarpusavy pamiršo...

The Glagolitic alphabet ( /ɡlæɡəˈlɪtɪk/), also known as Glagolitsa, is the oldest known Slavic alphabet. The name was not coined until many centuries after its creation, and comes from the Old Slavic glagolъ "utterance" (also the origin of the Slavic name for the letter G). The verb glagoliti means "to speak". It has been conjectured that the name glagolitsa developed in Croatia around the 14th century and was derived from the word glagolity, applied to adherents of the liturgy in Slavonic.

Slaves from Slavs or Slavs from slaves - glagolica iš ten, taip ir dabar mums sako.

O vardas jos - naujas.

In the Middle Ages, Glagolitsa was also known as "St. Jerome's script" due to popular mediaeval legend (created by Croatian scribes in 13th century) ascribing its invention to St Jerome (342-429). That claim, however, has been resolutely disproved.

A hypothetical pre-Glagolitic writing system is typically referred to as cherty i rezy (strokes and incisions) - but no material evidence of the existence of any pre-Glagolitic Slavic writing system has been found, except for a few brief and vague references in old chronicles and "lives of the saints".

Gal kur Vatikano požemiuos ir rastume.

Gal atsiras ir ne ten.

Tik, regis, ne slavai kadaise "чертей чертили", o mes "raides raižėm".

Žodį "knyga" mums tai kunigas davė, slavam žodį "буква" irgi vakariečiai įkišo.

O žodis "raidė" mums - liko.

Raidė "A" graži.


Ar tik nebus mūsų "beraščių" protėvių šis raštas...

Lotyniškąja vadinama abėcėlė iš kur rados?

Что глаголишь?

Sakau, kad užkariautojai civilizatoriai civilizuojamuosius stengias įtikinti, kad jie yra laukiniai, iš pelkės kilę.

Todėl jų raštą stengias atimt, savąjį įbrukt.

Pamirškit senąjį raštą - imkit "a la graikišką" - juk civilizacija su demokratija pas jumi, laukinius, iš Graikijos atėjo.

Dar visai neseniai kirilizuotųjų valdžia mums, kitoniškai kirilizuotiems, taip darė.

Jei kas netyčiom prieš Slavus nusistatę esam, prisiminkim, kieno pusėj jie Žalgiry buvo.

Taipogi nepamirškim, iš kur tie, kas tam pačiam Žalgiry anoj pusėj kovėsi; o juk jų tarpe ir lietuviškai tebekalbančių - Prūsų - buvo.

Žalia giria.

Rašte - atmintis.

Kas mokat skaityt?

Komentarų nėra: