2013-01-01

Nykios sambūris

Na va:)

1362 metus kaip datą, nuo kada buvo pradėti skaičiuoti naujieji metai sausio 1-ąją, mini ukrainietiški šaltiniai.

Antram paveikslėly
- Gedimino skeptre rastas kalendorius.

"Pomniejsze pisma historyczne" radau, o toj knygoj šalia 14-to puslapio - senobinių "beraščių" lietuvių raštas:
Būta gi raštingų žmonių!

Būna ir tinginčių skaityt... lietuviai užimtose žemėse rado raštiją, kurios patys dar neturėjo, ir LDK rašto kalba tapo rusėnų - baltarusių ir ukrainiečių protėvių - kalba...

Veto, vienok!

Na gerai, gerai, tebūnie jie laukiniais buvę.

Eikim pas civilizuotosius.

Antipater had ten children from various unknown wives.

Tai...

Antipater, Antipope and Pater Europea.

Several other of Alexander's generals (known together as the Diadochi (Latin; original Greek Διάδοχοι/Diadokhoi "successors")) later conspired to remove Antigonus, and after defeating him the area was given to Thessalian general Lysimachus (Lysimakhos) (circa 355 BC-281 BC) in 301 BC as his share of the lands. He renamed it Nicaea (Greek: Νίκαια, also transliterated as Nikaia or Nicæa; see also List of traditional Greek place names), in tribute to his wife Nicaea, a daughter of Antipater. (Steph. B., Eustath., Strab., ll. cc.)

Ot diedukas!

Nicaea
(/naɪˈsiːə/; Greek: Νίκαια) was a Hellenic city in northwestern Anatolia, and is primarily known as the site of the First and Second Councils of Nicaea (the first and seventh Ecumenical councils in the early history of the Church).

Nykia
...(klausykit)

Sambūris
.

Nykios sambūris
.

Kas fone?

Иудейская Пасха - это 14 Нисана по еврейскому календарю независимо от дня недели по юлианскому или григорианскому календарю (у евреев же свой календарь).

В начале эры большинство христианских церквей имели собственные пасхалии. На I Вселенском Соборе в Никее было предложено отмечать всем христианам Пасху в один день.

Ne
Leldīnis gi.

Ištisas
mokslas, švedai po krikšto ir lentelę tam reikalui gavo.

Немецкий математик Карл Фридрих Гаусс в XVIII веке предложил формулу вычисления Пасхи ([m / n] — остаток от деления нацело m на n)

a = [(19·[Y /19] + 15) / 30] (например, [2007/19] = 12, а = [(19·12 + 15)/30] = 3, Полнолуние(2007) = 21 марта + 3 = 24 марта)

b = [(2·[Y /4] + 4·[Y /7] + 6·a + 6) / 7] (например, [2007/4] = 3, [2007/7] = 5, итак для 2007 года b = 1)

Если (a + b) > 9, то Пасха будет (a + b − 9) апреля ст. стиля, в противном случае — (22 + a + b) марта ст. стиля. Получаем 22 + 3 + 1 = 26 марта (ст. ст) или 26 марта + 13 = 8 апреля (н. ст.)

Однако Православная и Католическая церковь используют разные Пасхалии, что приводит к тому, что одно и то же правило приводит к разным датам.

Taigi, I Nykios sambūris.

Visatos sambūris.

"At the council we also considered the issue of our holiest day, Easter, and it was determined by common consent that everyone, everywhere should celebrate it on one and the same day. For what can be more appropriate, or what more solemn, than that this feast from which we have received the hope of immortality, should be kept by all without variation, using the same order and a clear arrangement? And in the first place, it seemed very unworthy for us to keep this most sacred feast following the custom of the Jews, a people who have soiled their hands in a most terrible outrage, and have thus polluted their souls, and are now deservedly blind. Since we have cast aside their way of calculating the date of the festival, we can ensure that future generations can celebrate this observance at the more accurate time which we have kept from the first day of the passion until the present time...."

Emperor Constantine, following the Council of Nicaea

После 783 г., когда христианская Пасха навсегда разошлась с иудейской, разночтения упомянутых выше канонических правил определения даты Пасхи уже не являются актуальными.

Velykų data priderinta prie žydų šventės, kurios data nustatoma pagal mėnulio kalendorių...

4 komentarai:

audrius rašė...

Pervyj sbrod vselennoj naikov s boradami i šlemafonami ili ponašemu - ctpelka Hekix bopob b 3akoHe.

Lietuviškas kalendorius, kai lietuviai dar iki galo nebuvo beraščiai-runiai ir nudurunyti:
http://mkp.emokykla.lt/ars/01_iliustr/verpste19a_nalsia.lt_small.jpg.
http://mkp.emokykla.lt/ars/01_iliustr/verpstes_1.jpg.
O čia jau beraščių, bešaknių, susidvejinusių-ronųjusių, bet užtat civilizuotų ir besilaikančių tradicijų medės drožiniai be prasmės, paskirties ir naudos, apart užkalt tųlietųritinukų, bei garbės:
http://www.fotobankas.lt/photos/65/87/6587.watermark.jpg

Eugenijus Paliokas rašė...

Po pirmųjų dviejų adresų taškus reikia nutrint, verpstės čia, Nalšios muziejuj.

audrius rašė...

Per mundras tolitonas primandravojo taškų, alia svarbu esmę rasti:)
Va, su nalšia tai jau tėmė pas mane
Na l si ja
Na l šy ja
Pa lu šė
Po lo sk
Anta l s
Un tolie sija
Toliejai
Anatolija litevska:)
Na laucėnai, palaušiai
Po liešyja, naliesia,,,
aNtA L. SėlIAi, nasėliai,,,
Užpaliokų nalščiokų nalščius
Na le š čio kų
Naščiai
Nalyščiai.
Palšas
Alšėnai
Na galą. Šėnai
Antagalėšėnai
Naleisiai, maleisiai,,,
Nasieliai
Novosieliai
Nalyti sieliai
Nalytvė sioly našy
Ant, na, unt,,, Galšios krašto
Гальшаны/Halschany;audrius rašė...

...
Nolėnai
Noliškis
Novosėlėnėje
Noliščionai
Nelsene
Lėno seno
Lėnas senas
Maleisine, Maleisina, Meleisine (latīņu: Maleysine)
Meddene, Pelone, Maleysine,,,
Palese
Pamedė
Medyna
Na+medė+lesė+ sėlė
...
Na va, panašiau:)
Nalesijos zemė gal toki buva:
http://lv.wikipedia.org/wiki/Att%C4%93ls:Mindaugas_Lithuania_(Voruta).png