2014-07-04

Масква ни сразу строилася

Чмо: 
Чмо - неопрятный, не следящий за собой, не умеющий постоять за себя человек. 
2) Чмо - Человек Морально Опущенный. 
3) Чмо - начальное значение — Человек, Мешающий Обществу.  

Например: Да ты видать чмо раз за базар не отвечаешь!


Ни сразу ...
 
schmoe (n.)
also schmo, "idiot, fool," 1948, euphemized form of schmuck.

Yiddish for an idiot or a cuckold. Essential loan word in New Yorkese English, along with all the other Yiddish insults. See also schmuck

That schmo just took my spot and flipped me the bird. Jerk. 

1 komentaras:

audrius rašė...

Čmo vadinosi čelovek moralno obižėnyj, o pasirodo, kad tai daug pap rasčiau...

Maskuodams maskuolis smačnai su smaku smaukosi vakare langus užuolaidom užsmaukdamas...

smaukýti, smaũko,smaũkė Rtr; L iter. smaukti. 1. tr. braukyti, trinti, masažuoti: Kad nesmilktų, riebias kojas smaukýk, t. y. braukyk J. Smaukýk smaukýk nugulėtąją vietą – i praeis Slnt. Smaũko, trina tą kulšį Krtn. Žalią vorą sutrinti ir pripampusio gyvulio smaukyti slėpsnas LTR(M.Unt). 2. tr. braukant skinti: Serbentus smaukýti – vieni juokai Vvr. Ne smilgas nuo dirvono smaukýk, o art eik Vj. ^ Sveikatos ne laukai, i po biškį smaukái (nepersiplėšk senatvėje dirbdamas) Jdr. ║ po truputį kirsti, pjauti: Pradėsme rugelius smaukýt Bsg. ║ braukant, graibant nuimdinėti, šalinti: Obelims kerpes smaukė žemėn Šts. Trečiasis darbinykas smauko virkščias apynių nu apynvarpčio S.Dauk. Smaukýti voratinklius NdŽ. ║ graibant apžiūrinėti: Pradėjo abudu Jonuko kišenes smaukyti TS1897,4. Drebančiais pirštais priekaiščio kertelę smaukė (tampė) LzP. 3. refl. smukinėti: Kad stebulė nesmaukýtųs, užkišdavo Žlp. 4. refl. spraudžiantis landyti: Žuvis neršdama smaũkos parankštas vietas, kad ikrus išleistų iš savęs J. 5. intr. landžioti, bastytis: Ėmė smaukýti visais pastogiais NdŽ. 6. tr. lyginti: Smaukaũ rankovę, kad nebūtų atsirietus J. apsmaukýti tr. 1. spaudant aptampyti, aptraukyti: Apsmaukýti spenius,papus karvės J. 2. braukant paviršium apšluostyti: Grindis reikia šlapiu škuduru apsmaukýti Šauk. ║ aplyginti, apdailinti: Apsmaukýk su grėbliu vagos pašalius – aš noru diegti kopūstus Dr. 3. J apvaisinti. išsmaukýti tr. Rtr 1. smaukant išspaudyti: Įdės į kokį stiklelį [siurbėlę], prileis, ana sau prisitrauks, nu ir aną išsmaukys, paskiau ištampys Lž. 2. Š tampant išlyginti: Audėja išsmaũkė audeklą J. 3. Š išmasažuoti. nusmaukýti tr. NdŽ 1. MitI135 braukant nuskinti: Nuo apynvirkščiųnusmaukýk apvynius J. Leisk nusmaukyti alksnio pumpurus, – prašę žmonys bado metais Šts. 2. numaustyti: Reikia nuo linų pėdelių ryšius nusmaukyti ir iškreikti rš. 3. braukant, trinant pašalinti: Nusmaukýkman nuo širdies skausmą, t. y. nubraukyk J. pasmaukýti tr. 1. NdŽ pabraukyti, patrinti, pamasažuoti: Tu mun sprandą pasmaukýk– iš nakties yr nusmilkęs Dr. Gerai pasmaukýk su muilu tą sprandą, ir atsitaisys Ms. | refl. NdŽ. 2. NdŽ patraukyti aukštyn ar žemyn. prismaukýti tr. NdŽ daug priskinti, pribraukyti: Prismaukiáu juodalksnių Šts. susmaukýti tr. J 1. aplink išmasažuoti, ištrinti: Vidurius subraukyk, t. y. susmaukyk J. Kaklą reik gerai susmaukýti, jeigut nugulėjęs[is] Slnt. 2. braukant suskinti: Reik susmaukýti tų notryniųparšukams, pirštines apsimovus Dov. 3. sutraukti: Skarelęsusmaukiaũ Jnšk. užsmaukýti tr. NdŽ uždangstyti, užtraukyti: Visus langus užsmaukýk – jau vakaras Slnt. Už langų užsmaukiau užtraukalus rš.