2014-04-13

Saviapgaulė

Savanoriai!

Atiduokit ginklus!

Priešiškų valstybių slaptosios tarnybos, Ginklų koncentravimo potvarkis.

Šauliams šaunykai irgi nereikalingi.

Lietuvos kariuomenė sunkmečiu:

Šiuo metu, kai nuo liepos mėnesio kariuomenėje nebeliko šauktinių, Lietuvos kariuomenę sudaro apie 7,5 tūkst. profesionalių karių ir dar apie 4 tūkst. savanorių.

Profesionalius karius gal reiktų tinkamai ir vadinti - soldatais?

soldier (n.)
c.1300, souder, from Old French soudier, soldier "one who serves in the army for pay," from Medieval Latin soldarius "a soldier" (source also of Spanish soldado, Italian soldato), literally "one having pay," from Late Latin soldum, extended sense of accusative of Latin solidus, name of a Roman gold coin (see solidus).

The -l- has been regular in English since mid-14c., in imitation of Latin. Willie and Joe always say sojer in the Bill Mauldin cartoons, and this seems to mirror 16c.-17c. spellings sojar, soger, sojour. Modern French soldat is borrowed from Italian and displaced the older French word; one of many military (and other) terms picked up during the Italian Wars in early 16c.; such as alert, arsenal, colonel, infantrie, sentinel.
Lietuvos soldatai!

Sold.

Kaip tik - Palmių Sekmadieniui!

O tie 4 tūkstančiai savanorių - kurie be ginklų, ar kaip?


7,5 + 4 = 11,5 tūkstančio!

Tai duosim!

Rikiuot!


Pirmais antrais išsiskaičiuot!


Namuose po jo lova guli automatinis ginklas, šaudmenų dėžė, spintoje – durtuvas ir didžiulė kuprinė, prikimšta daiktų visiems gyvenimo atvejams, kišenėje - daugiafunkcinis peilis.

Kas jis?

Samdomas žudikas?

Ne.

Tai – Šveicarijos armijos kareivis, kokių šalyje yra ketvirtadalis milijono.

Išskirtinė Šveicarijos kariuomenės savybė yra tai, kad tik 5 proc. kareivių sudaro profesionalai. Visa kita – šauktiniai, galintys, esant reikalui, per 24 valandas mobilizuotis į 240 tūkst. karines pajėgas (100 tūkst. aktyvių ir 140 tūkst. rezervinių karių).


3 proc. visų šalies gyventojų sudarančioje armijoje tarnauja kiekvienas sveikas 18-34 metų vyras. Jei nenori arba negali, turi dvi alternatyvas: civilinė tarnyba, trunkanti dvigubai ilgiau nei karinė, arba finansinė armijos parama: kas mėnesį nuo pajamų nuskaičiuojamas 3 proc. mokestis, bet ne mažiau kaip 200 frankų (448 litai).

Pradinis karinės tarnybos etapas trunka apie 20 savaičių. Kiekvienas šauktinis gauna asmeninį automatinį ginklą „SIG 550“, o puskarininkiai bei karininkai – pistoletą „SIG Sauer P220“, šaudmenų dėžę, kasdienę bei išeiginę uniformas, atominio, biologinio ir cheminio ginklo apsauginį kostiumą, galvos apdangalus bei pagrindinį krepšį, kuriame - viskas, kas būtina išgyventi: nuo apsauginės kaukės, žibintuvėlio, kompaso iki ausų kištukų ir siūlų su adatomis. Šveicarijos simboliu vadinamas armijos peilis - taip pat būtinas kiekvieno kario palydovas.

Po pradinių apmokymų kariai su visa ginkluote grįžta namo ir kasmet vėl prisistato į štabą 3-4 savaičių pratyboms (3 savaitės – kareiviams, 4 savaitės – karininkams). Atlikdami pareigą Tėvynei kariai neatsisako studijų ar darbo: darbdaviai privalo jiems suteikti apmokamas atostogas tarnybai atlikti.

Tarnyba tęsiasi tol, kol ištarnaujamas reikiamas dienų skaičius (300 dienų kareiviams, 430 dienų - puskarininkiams) arba iki 35 metų amžiaus.

Privalomos šaudymo pratybos

Su tarnybos armijoje pabaiga karinis parengimas nesibaigia. Kiekviename šalies miestelyje veikia kariniai štabai su šaudyklomis. Savivaldybės kasmet nustato privalomo šaudymo testų dienas, per kurias kiekvienas karys iš aktyvios armijos (18-34 metų) ir rezervo (35-60 metų) privalo išlaikyti taiklumo egzaminą.

Šaudymas – tradiciškiausia šveicarų sporto šaka, todėl įstatymo numatyti privalomo šaudymo testai priklauso šveicariškam gyvenimo būdui.

Eiliniai šaudo asmeniniu automatiniu ginklu 20 kartų iš 300 m nuotolio ir privalo surinkti mažiausiai 42 taškus iš 85 galimų, ne daugiau tris kartus prašaunant pro šalį.

Puskarininkiai ir karininkai vertinami pagal 20 šūvių pistoletu iš 25 m atstumo rezultatus. Jie privalo surinkti 120 taškų iš 200 galimų. Taip pat leidžiama ne daugiau kaip triskart prašauti pro šalį.

Neišlaikiusieji egzamino iki kiekvienų metų rugpjūčio moka baudą ir turi lankyti papildomas šaudymo pratybas, už kurias moka patys. Jei be pateisinamų priežasčių taiklumo testas neišlaikomas – gresia vis didesnės baudos ir net kalėjimas.

Po visą Šveicarijos teritoriją išdėstyta daugiau nei 20 tūkst. karinių įtvirtinimų. Skersai ir išilgai iškasinėtose Alpėse gausu požeminių karinių objektų ir oro pajėgų angarų. Manoma, kad vien slaptų karinių dalinių naudojamų tunelių ilgis sudaro daugiau kaip 2 tūkst. km.

Tačiau tautai ši artima armijos kaimynystė netrukdo: kurtinantys kylančių naikintuvų garsai, uždaryti kalnų keliai dėl pratybų čia nieko nepiktina. Netgi atvirkščiai – manoma, kad armijos veikla yra ekologiška.

Nepaisant to, kad tik nuo 1994 m. armijoje nebenaudojami pašto balandžiai, o nuo 2003 m. armija atsisakė dviratininkų dalinių, trečdaliu už Lietuvą mažesnės šalies armijai priklausanti karinė technika laikoma viena moderniausių ir brangiausių pasaulyje.

Šveicarija - 7,8 milijono gyventojų ir  240 tūkst. karių, referendūmu nusprendusių ginklą laikyti po ranka; tylenių!

Lietuva: 3? 2? milijonai gyventojų ir 7,5 tūkst. soldatų ir dar apie 4 tūkst. savanorių.

Kiek kartų mažiau?


Tai....

Gal jie veikt neturi ką?

Ir iš viso...

Nieko jie neišmano, šveicarai.

Ot duosim!


O jeigu kas užpuls?

O jeigu kas užpuls - apgins mus NATO! 

O gal pabandykit žemės Šveicarijoj nusipirkt?

Šveicarija - EPBO, kuriai, esą, žemes įsipareigojom parduot, narė, o mes tik 2015 derybas dėl narystės pradėsim.

Sakykit, ar daug šveicarų sutikot airijose/landynėse, tautiečiai?

O Afganistane?

Soldatai.


Komentarų nėra: