2014-04-17

Narakonia

×narakóti, -ója, -ójo (brus. нapaкaць) intr., tr. priekaištauti, kaltinti, barti: Užeik pas jį, ba paskui narakos Al. Kap grįžo girtas, tai dėl to kap ėmiau narakót, tai jau prižadėjo, kad daugiau tep nebus Vlk. Už ką narakóji an savo tėvo? Mrs. Anas an manę narakója OZ35. Jūs manę nenarakókit Dglš. Nenarakók ant vaiko, kad pinigai pragaišo Rtn. Imu, bet žiūrėk, kad nenarakótai Nmn. | refl.: Nesinarakok ant jo – anas nekaltas Slk.
.
×atsinarakóti išsižadėti, išsiginti: Žvirblis savo gūžtos atsinarakó[jo] Rš. Kastanta atsinarakójo i namų Dglš.
.
×išsinarakóti išsižadėti: Išsinarakót reikė buvo žemės [dėl mokesčių] Ml. 
.
×panarakóti intr. pabarti: Keikt tai nekeikiu, ale kap blogai daro, tai ir panarakóju Vrn.
.
×pranarakóti tr. prakeikti. | refl. tr.: Tai aš praskeikiau savas dieneles, tai aš prasnarakojau savus sliedelius TDrIV173(Viln).
.
×narakavóti, -ója, -ójo plg. narakoti.
1. intr. kaltinti, užsipulti; skųstis: Be reikalo ant jo narakavóji Smn. Žmonės tai ant vieno, tai ant kito iš sodiečių narakavojo, bet nieko negalėjo susekti V.Piet. Aš tol narakavósiu, kol man skolą grąžins Krsn.
2. tr. siūlyti, rekomenduoti: Aš narakavóju tau berną, t. y. siūlau, piestuoju, rodiju, rėdau J.
3. refl. skirtis, teistis: Tu dar narakavójies, o ana visiškai atsinarakavojo nuo jo iš dalybų, t. y. atsiskyrė, atsikilpojo J.
4. tr. narstyti, narplioti: Ką tu čia taip ilgai narakavóji tas vadžias?! Žvr.
.
×atnarakavóti tr.
1. perleisti, atiduoti: Ans atnarakavójo gyvenimą, t. y. atstupijo, paliaubė J.
2. refl. J, Skr atsiskirti, atsiteisti, atsidalyti.
3. Lkš atpainioti.
.
×sunarakavóti tr.
1. supainioti, sunarplioti: Taip sunarakavójo vadžias, kad nė atrišti nebegali Jnš. Taip sunarakavóta, kad nė pats biesas neatnarakavos Lkš.
2. sunerti: Kai štangą sunarakavósiu, tai tuomet tik pradėk mašiną sukti Žvr.
.
×narakonià sf. (2)
1. nesantaika, nesutarimas: Tyčia suvedė narakonion, kad net pradėjo muštis Švnč. Paskolin[k] pinigų kam, tai turėsi tik narakõnios Švnč.
2. priekaištas: Neturiu narakònios Dglš.

Paskolin[k] pinigų kam, tai turėsi tik narakõnios.

Tyčia suvedė narakonion.

Taip sunarakavójo vadžias...

1 komentaras:

audrius rašė...

Narkomanija
Narkomafija
Narkoinai
Narkaina
Na ruki koinus, na kaleni - каитесь..