2014-04-18

Valdžia bijo piliečių

Referendumus mūsų valdžia blokuoja.

Šių metų kovo viduryje sociologinių tyrimų įmonė „Vilmorus“ atliko reprezentatyvią Lietuvos gyventojų apklausą, kurioje buvo užduoti ir du klausimai, susiję su referendumais dėl žemės ir dėl lito išsaugojimo.  „Alkas.lt“ gavo leidimą publikuoti šios apklausos rezultatus. Pateikiame plačiajai auditorijai abu klausimus ir atsakymus į juos.

Klausimas: Ar referendume pritartumėte, jog būtų sugrąžinta iki 2003 metų galiojusi  Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47-ojo straipsnio nuostata, kad: „Žemė, vidaus vandenys, miškai, parkai Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise gali priklausyti tik Lietuvos Respublikos piliečiams ir valstybei.“?

Atsakymas:
Pritarčiau – 56,0%
Nepritarčiau – 24,3%
Referendume nedalyvaučiau – 18,3%
Neatsakė – 1,4%
Klausimas: Ar pritariate, kad dėl lito atsisakymo ir euro įvedimo turėtų būti surengtas referendumas?

Atsakymas:
Pritariu 58,1%
Nepritariu 39,7%
Neatsakė 2,2%
Taigi, viešas konfliktas kyla ne vien dėl žemės nuosavybės ar dėl lito išsaugojimo, bet dėl valdančiųjų teisės valdyti, nepaisant tautos valios.

Valdantieji yra įsitikinę, kad jie „žino geriau“, o piliečiai esą yra „suklaidinti“.

Kodėl valdantieji nebeturi įtakos piliečių nuomonei?

Nors Valstybės valdžią Lietuvoje vykdo Seimas, Respublikos Prezidentas irVyriausybė, o Seimas: pritaria ar nepritaria Respublikos Prezidento teikiamai Ministro Pirmininko kandidatūrai; Ministro Pirmininko postą mūsų pilietikai politikai vertina labiau
 

- kur kas labiau, nes prie Pinigų Šaltinio juk tiedu akiniuočiai:


Partija, laimėjusi rinkimus, kuriems laimėti reikia pinigų, abiem nupaveiksluotais atvejais taikosi prie Pinigų Šaltinio.

Nes „žino geriau“, ką padirbo, o piliečiai esą yra „suklaidinti“.

O mus, piliečius, palieka Palūkanų Slibinui ėsti.

 Tai ko stebėtis?
 
 
7 straipsnis
Galioja tik paskelbti įstatymai.


Kur ir kaip paskelbta Sutartis, kuria vis remiasi valdžia, blokuodama referendumus?

5 straipsnis
Valdžios galias riboja Konstitucija.


5 straipsnis
Valdžios įstaigos tarnauja žmonėms.


Tai bent tarnautojai...

7 straipsnis
Negalioja joks įstatymas ar kitas aktas priešingas Konstitucijai.
 


Joks.

Kas čia?

4. Vyriausybė pasiūlymus priimti Europos Sąjungos teisės aktus nagrinėja teisės aktų nustatyta tvarka. Dėl šių pasiūlymų Vyriausybė gali priimti sprendimus ar rezoliucijas, kurių priėmimui netaikomos Konstitucijos 95 straipsnio nuostatos.

9 straipsnis
Svarbiausi Valstybės bei Tautos gyvenimo klausimai sprendžiami referendumu.


Konstitucija - mūsų

1 komentaras:

audrius rašė...

Ant svieto gera kai gauni leidimą, gali sau publikuoti, visi rašo, komentuoja, va tik bėda, jei leidimą atims, oi kaip baisu... Tada buvo viena partija ir Leninas, į partiją įstojai ditirambą parašei partijai, Leninui ir rašyk sau , o dabar, jau visi ruošinukai, leidimukai, bonusiukai ateina paštan iš centro kabančio ore ir pabandyk ką netaip padaryti...

Ot todėl, kad vsio po planu, viskas kontroliuojama kaip visada ir reikia nuolatos balą maišyti, kad mutna būtų, o tai dar aukso žuvytės ras ištakas ir ištruks į plačius vandenis, krantan išlips, medin užlips, sparnus įškleis,... Juk yra kanalai, kurie šliuzų pagalba nukreipia žuvų tuntus...
O kodėl vytis veja į vakarus? Jei žemę apverstume žemėlapio pagalba, kaip, kad sugebame net patį laiką atsukti pirmyn ir atgal laikrodžio pagalba, tai vytis vytų į rytus? O gal vytį augštyn kojom, kad augtų ir žydėtų, o varova be balno ant žirgo apžergtumė, kad daugiau augtų vičiukų, kačiukų ir turėsim medaus, daug bičių ir sodų vaisingų...?
Ar dabar vytis ne ant ruletės stebuklų laukuose visus į visas puses varo, o kai išvarys, tai ji patį pakabys, kokioje pereigoje parogos litavos, o žemelapyje pataisys New Wolfgang ar Кирдыш Шишанск, na ar Dura Lita?
Gal lietuviai kokius sekretus turi, kad net geriau girias išnaikinus dykumoj klaidžioti, amžinai vergauti ir išmaldos prašyti maivantis, nei kad girios vaikams giria pasigirtų žinia, kad žmogaus sėkla pasėta girioj, kuri gimda žemės motinos visus žemai(ie)čius pagimdė, kalbos vienos išmokė, išmaitino ir užaugino žmogumi daugaliu ant visos žemės. Tad kas gi tas didis sėjikas? Ai jai jai kaip baisu... Nors žmogui ar arkliui, ar musei, ar gelei, ar obelei, ar dar kokiam sutvėrimui sėklėtui aišku ir kas dar gali būtįi neaiškiau, už tai kas sėja sėklas! Gal spermos bankas ar durneliai galvojantys apie egzistencija ir tą sodininką, kuris pasodino žmogų ar išspjovė iš burnos, kaip iškramtytą donaldą vakaruos, o pašiuką čiuką rytuos nuo kurių ir atsirado du galai žmonijos, kurie tarpusavyje pešas dėl grabės, žino? Gal Dievas ponas turėjo licenziją, leidimą sukurti žmogų, seklintojo diplomą apsigynę ar nuplagijavo darbą doktoro laipsniui, dėl to toks brokas ir gavos? Dzyvuli, o kam tu mumi sukūrei, kam kitokių ir anokių navatnų pridaiginai!? Nebijok, Dievuliuk tėvuliuk, savo vaiko, sugrišk namo, sūnus pasirūpins tavimi senuku ir viską tau apleido, Žmogau.