2014-04-18

Norakas


◊ ant to norãko tyčia, norint pakenkti: Ant to norãko ką jis man padarė! Lš. Kap an to norãko diedas atpančiavo arklius ir paleido braniūkot po tik dar pasėmusį vasarojų Mrk.

×norãkiai (brus. нapoкaм) adv. Tvr, Drsk, Kp, Šl tyčia: Aš norãkiai teip sakiau, žiūrėjau, kas bus Ds. Jis norãkiai nejo į darbą Lp. Norãkiai tau teip sakiau, nėr jokių svečių Dgl. Jie norakiai gano po javus Kpč. Aš nenorãkiai sumušiau puodynę Švnč. specialiai: Jis atėjo norakiai mergos pažiūrėt Al. Šitas tvartas norãkiai kiaulėm pastatytas Žb.

×norakù adv. Rod, Lp žr. norakiai: Jis tau norakù tą padarė Lš. Jį kitrystomis (paraštėje noraku) užmuš BB2Moz21,14.

×norãkinis, adj. (1) OZ36, Lš, Švnč tam tyčia padarytas, specialus: Turiu norãkinį puodą uogom virt Nm. Retai kas turi norãkinį peilį kiaulėm skerst Ds. Didžturčiai norakiniuose namuose priimdavo keliaunykus Gmž.
 
×norakui adv. žr. noraku: Mumus nežinių (paraštėje nenorakui) BB1Sam6,9.

žr. noraku.

žr. noraku:)

Su kaukėm geriausiai pritinka.1 komentaras:

audrius rašė...

Žžiūrėti lkž
Nov, nav, nauj, ..
+
Rak, rok, rank, rinkti,... Nuo rinkti, rankos, rokonės,..., dar k-g-c-t s'kaita na ir visa kita geramatika kertinė maiškalinė

pvz:

nõvyti, -ija, -ijo tr. Prk, Slnt, Ms, nóvyti Kv 1. naikinti, žudyti, galabyti: Šaudiklis nõvija vilkus J. Visaip mes tas peles nõvijam,o jų vis yr iryr Sb. Mūsų katinas pradėjo ančiukus novyti Lkš. Novijo tad Achajus jis, daužydams variu juos aštriuoju HI. Mokytojus novijat, žudot S.Dauk. It patrakę novijo kits kitą M.Valanč. Popiežė evangelikų smarkiai novija tuos visus, kurie netiki DP85. | Jie bevelija abydyt ir dūšią savą baisiai žavint ir novyt, o neg liautis to baisaus nusidėjimo DP285. ^ Didiejai vagys mažesnius novija