2010-06-28

Finansų taškas G

G1.

Rimta.

O toliau prasideda...

G2.

G4.

G5.

G6.

G7.

G8.

G9.

G10.

G20.

G20 (formaliau - Dvidešimties finansų ministrų ir Centrinių bankų valdytojų grupė) susideda iš 19-os ekonomiškai labiausiai išsivysčiusių valstybių ir ES vadovaujančių finansų sektoriaus atstovų. Šios valstybės sukuria net 85 % pasaulio BVP, apima 80 % pasaulio prekybos ir 2/3 žmonijos. Pastaruoju metu kasmetis valstybių vadovų susitikimas G7 yra išplėstas iki G20 forumo.

Valstybės, priklausančios G20: Prancūzija, JAV, Didžioji Britanija, Kinija, Vokietija, Rusija, Kanada, Italija, PAR, Saudo Arabija, Argentina, Brazilija, Pietų Korėja, Turkija, Meksika, Indija, Indonezija, Kinija, Australija.

Mes, nors nesijaučiam tokiais, irgi viena koja esam G20, mūsų atstovai - ECB ir ES finansų valdytojai.

Pastarasis metas - tai Pasaulinės finansų krizės metas.

With the G-20 growing in stature since the 2008 Washington summit, its leaders announced on September 25, 2009, that the group will replace the G8 as the main economic council of wealthy nations.

Nekokie finansų reikalai, prasti jų popieriai, vadinasi.

Dar neseniai užteko ir G7, o dabar Pasaulio finansinį tašką G teko išplėsti ir iki G20 - mat, visuomenė smagumo nuo pinigų nebejaučia.

Apgaulingos pasirodė finansinės linksmybės - visuotinėmis skolomis išvirto.

Gali būti, neužilgo ir likusius 1/3 Pasaulio gyventojų, biednuolius, priims į šitą "G klubą" ir teks mums visiems visuotinai bandyti save įtikinti, kad pinigai - smagu.

Mat, G20 irgi nebeužtenka - Toronte susirinko, nieko nenutarė, tik, kaip ir G7 bei G8 laikais, antiglobalistai langų pridaužė.

7. Terorizmas -> 2, 4 08:32 06-28 IP: 80.240.9.72
Aukso gabalėlis -> auksinė moneta -> mažesnė auksinė moneta, bet užtai su Valdovo portretu -> paauksuota moneta -> nebepaauksuota, metalinė moneta -> nebemetalinis, popierinis pinigas -> e-pinigas (įrašas kompiuterio diske) -> ??? Popierinis pinigas šitoje sekoj dar neseniai, iki 1971 metų, kai buvom panaikintas Aukso standartas, buvo "dengtas auksu". Lietuvos banko valdytojas iki šiol mūsų litą "tebedengia auksu ir užsienio valiutų (nieko nedengtų) atsargomis". Ta seka pinigą per amžius iki šių dienų atvarė PALŪKANOS. Ir niekas kita. Qur'an: Those who charge usury are in the same position as those controlled by the devil' s influence. Koranas: Palūkininkai yra velnio valdomi. Tamstos IP iš Londono, tad galite lengvai patikrinti šios citatos autentiškumą. Belieka pridurti - antrąkart ton pačion upėn neįbrisi. O ant to paties grėblio kas nori lipt? Belieka pridurti, kad "pasaulio galingieji" iš komentuojamo pranešimo pavadinimo tėra pinigų proceso valdytojų įkaitai, kurie, savo ruožtu, tapo savo pačių sukurto-paveldėto PALŪKANŲ mechanizmo įkaitais.

8. The Sveriges Riksbank Prize
08:58 06-28 IP: 80.240.9.72
Anot (Nobelio premija vadinamo) Nobelio vardo Švedijos Riksbanko prizo už pasiekimus ekonomikoje savininko James'o Tobin'o, infliacijos tariamo būtinumo ekonomikoje priežastys daugiausia psichologinės: žmonės labai nemėgsta, kai mažėja jų nominalusis (pinigais išreikštas) darbo užmokestis. Vienintelė infliacijos priežastis - dabartinis pinigų mechanizmas - pinigai yra daromi iš nieko ir skolinami už palūkanas, palūkanoms mokėti padaromi nauji pinigai ir vėl paskolinami, ir t.t., ir t.t., dėl ko pinigų kiekis eksponentiškai didėja. Pinigai yra niekada neišmokama visuomenės skola - jei ji grąžintų pinigus juos paskolinusiems, liktų skolinga - palūkanas. Todėl visas Pasaulis ir yra prasiskolinęs moneymaster'iams, Google: GDP vs National Debt by Country (duomenys ten, akivaizdžiai, pasenę). Ko vertos G20 šnekos apie biudžetų deficitų (t.y., skolų) mažinimą, galim spręsti patys. Grįžtant prie James'o Tobin'o minties, turim pripažinti, kad pakliuvome šiton situacijon dėl savo godumo, nekantrumo, silpnumo ir kvailumo. Su šitom savo psichologinėm problemom, pirmiausiai, ir turim susitvarkyti.

Kad mūsų nemulkintų, kaip ligšiol.

ECB nustatytas tikslinis infliacijos lygis yra šiek tiek mažesnis nei 2 procentai

9. Frank Plumpton Ramsey 09:34 06-28 IP: 80.240.9.72
Frank Plumpton Ramsey, gerai žinomas ekonomikoje, siūlė fiksuoti bazinę palūkanų normą r, ir ne bet kaip, o r=0. Tas r - palūkanos, už kurias centriniai bankai skolina savo naujus pinigus. Kitaip sakant, F.P.Ramsey siūlė atsisakyti PALŪKANŲ. Ironiška - FED taip šiandien ir daro. Tai iš vienos pusės - ironiška, iš kitos - visai nejuokinga - FED daro naujus dolerius, kai kam juos be palūkanų skolina, o mes, likęs Pasaulis, negaunantis jų už r=0, turime už tuos pinigus dirbti, dirbti tiems, kas gauna dolerių už r=0. Nes dar 2006 m. 95% tarptautinių atsiskaitymų buvo vykdomi JAV doleriu, kuris buvo įdiegtas po Antro Pasaulinio karo, kaip vertę nustatanti, atskaitos valiuta (The Marshall Plan). O 2006 m. kovo 23 d. JAV Federalinis Rezervų Bankas sustabdė M3 - ataskaitų apie dolerio kiekį pasaulinėje apyvartoje leidybą. O mūsų Lietuva ką tik skolinosi pora milijardų šitų pinigų už 7,625 proc. metinių palūkanų. Papildydamas Frank Plumpton Ramsey, siūlau: 1. Pasauliniu mastu fiksuoti pinigų kiekį, naujų pinigų nebegeneruoti, palūkininkavimo atsisakyti. 2. Naudoti tik e-pinigus. 3. Atsiskaityti tiesiogiai, be tarpininkų, P2P principu. 4. Bankus uždaryti. Atsiskaitymams naudoti atvirojo kodo programas. Atsiskaitymo sistemos, kurioje visų figūruojančių dydžių suma pastovi, priežiūra nėra sunki. 5. Tą, kas šiandien vadinama finansavimu, ir kuo šiandien užsiima bankai, iš mūsų skolų kurdami savo pinigus ir juos skolindami mums už palūkanas, keisti šitaip: a) nutarti, kad bendrosioms reikmėms periodiškai renkamų lėšų dalį nustato visuomenė; b) nutarti, kad visuomenė nustato ir bendrųjų reikmių prioritetus bei skiria toms reikmėms tinkamą surinktų savo lėšų dalį; c) verslas, kaip ir dabar, verčiasi savo lėšomis, skolinasi arba prašo visuomenės paramos.

Komentarų nėra: