2013-02-02

Pontas

Sunki sovietmečio laikų jaunystė...

Buvau ir Odesoj.


ПОНТ - будто; создать впечатление; БЕЗ ПОНТОВ - на самом деле.
Впервые старинное одесское слово «понт» в советской литературе употребил писатель Полупуднев, выпустивший в 1966 году исторический роман в двух томах «У Понта Евксинского». Понтом Евксинским именовала Черное море старейшая из всех титульных слагаемых одесской нации - греки, основавшие 2650 лет назад город Бо-рисфен на том месте, где стоит современная Одесса.
Все это происходило в те времена, когда наш обком торговал государственными домами, с понтом они кооперативные, но при этом не рисковал подцепить болячку, которая ведет на кладбище мимо зала суда.
Дядя сделал понт, что его глаза на морде представляют собой исключительно декоративное украшение.
У городового Тищенко хватило ума понять, что все-таки легче добиться шарового пуда мяса с Дальницкой, чем лишнего фунта от государя с его императорскими понтами.

ПОНТЁР
Вовсе не игрок, делающий ставку против банка. П. - любитель понтов. Старинная одесская присказка гласит «С понтом под зонтом, а сам под дождем». Возможно и употребление синонима П.- ПОНТОВИК. В настоящее время один из самых старых терминов в одесском языке и его многочисленные производные уверенно завоевывают позиции в русском языке.
Он любит попонтоваться.
Понтер пригласил большую компанию в ресторан. - Официант! Полборща и двадцать ложек!

Cтаринное одесское слово «понт».

Cтарейшая из всех титульных слагаемых одесской нации - греки.

Fortuna and Pontos.


Pontas (Πόντος – „jūra“) graikų mitologijoje – senovinis jūros dievas, jūros (gilumos) personifikacija. Jis yra Gajos ir Eterio sūnus, Žemės ir Dangaus. Pagal Hesiodo Teogoniją (116 eilutė) sakoma, kad Gaja išnešė Pontą iš savęs, be poravimosi. Hesiodui Pontas atrodė kažkas daugiau negu tik jūros personifikacija.
Pontas su Gaja buvo Nerėjo ir Taumo (pagarbus jūros „netikėtumas“), jūros baisybių protėvis, Forkino, Keto ir Euribijos tėvas.

Gaja -  Žemė, Motina.

Kas gėjus šalia pritaisė?

O kas Jos sūnų Pontą, jūrų dievą, mažyliu pavertė, prie Fortūnos kojų patupdė?

gaja (neol.) sf. gajumas, gyvumas: Jos savo žava ir gaja judino pasaulį rš. Bus nykimo arba atsigavimo, žuvimo arba gajos amžius Vd.

(neol.) - neologizmas...

gajė́ti, -ė́ja (gãji), -ė́jo intr. Š badauti.
atsigajė́ti; Kos46 atsigauti, atgyti.
išgajė́ti intr. Š labai išalkti.
gajýbė sf. (1) gajumas, jėga: Tokiõ[je] gajýbė[je] esi Krt.
gãjinti, -ina, -ino tr. skurdinti.
užgãjinti tr. užskurdinti, užmarinti: Užgãjino karves vienais šiaudais tešerdami Srv.
gajùtė sf. (2) bot.
1. LBŽ, Mc, Kp ugniažolė (Chelidonium majus).
2. P, K paprastoji kraujažolė (Achillea millefolium). 
1gãjus sm. (2)
1. gajumas, gavimasis: Rugiams pats gãjus dabar, pats kerėjimas Dr. Gajaus (gyvybės) medis Kos151.
2. pasilinksminimas, triukšmas: Neblogas ten gãjus buvo – šokom, baliavojom Lkv.
3. bot. alijošius (Aloë): Gãjus – didžiausia liekarsta plaučiams Grg. Gãjaus sultimis žmonės žaizdas gydosi Šl.
2gajùs, -ì adj. (4)
1. greitai prigyjantis, vešlus, tarpus: Tas diegas, medis gajùs J. Gajùs medelis – įpjovei, ir vėl užgyja Tvr. Gluosnis gajus – įkišai šakutę į žemę, ir auga sau Mrj. Varputys labai gajùs – užlyja, ir vėl žaliuoja Kt.
gajù n.: Žolės labai gajù – kad ir išrauji, vėl tuoj želia Gs. gajaĩ adv.: Grūdeliai gajai sudygo rš. greitai gyjantis: Katės kūnas yra labai gajùs Sr. Gaji rona Tvr. Mano ranka gajì J.
2. kuris greitai gydo: Šis votims tepalas yra labai gajùs Sr. Aš atsimenu nuo ano meto tų gajų̃ lapų, kurie tiedvi ... angis teip staiga išgydė Sch168.
3. sunkiai numarinamas: Pasiutęs šuo labai gajùs – jo iškart neužmuši Lš. Katė – gajùs gyvulys: ir užmušta atgyja Mrs. Driežlas – labai gajùs gyvulėlis Slm. Gajùs kai šeškas Švnč. Mergaitė – gajus daiktas (nemiršta veikiai, išgyja) Žem. Vijūnas – gaji žuvis Dkš. Gajì kap gyvatė – galvą nukirsi, uodega dar kruta Rtn.
4. prk. gyvastingas: Kapitalizmo liekanos žmonių sąmonėje itin gajos (sov.) sp.
gajaĩ adv.: Po to dar sodriau, gajau sužydėdavo draugiškumas P.Cvir.
5. patvarus, ištvermingas: Anas gajùs kaip geležis – prie darbo nenuvargsta Ds. Oi, anas labai darbe gajùs Slk. Tas žmogus tai ir gajùs – ar sniega, ar lija, o jis vis darbuja Lš. Dėlto retai tokio gajaus senio Sdk. Šis arklys labai gajus Prng.
gajùmas sm. (2)
1. 2 gajus 3: Gajumas to žvėrio yra negirdėtas Blv. Gajùmas šeškaus – užmuši, ir vėl atgija Vlk.
2. 2 gajus 4: Nuo tręšimo pareis ūkio gajumas rš. Jaunystė – įsigalėjusio pavasario gajumas rš. Kas tos bobos do gajùmas Ktk.
3. 2 gajus 5: Parodyti gajumą sp. Apramindavo ją senelis, savo tokiais lengvais žodžiais savotišką gajumą įkvėpdamas rš.
 
gajùkas sm. (2)
1. žuvelė, kirminėlis, kuriuo vilioja prie meškerės žuvis: Lydekus gajukais gaudo Škn. Iš raudės menkas gajukas – greit nuvargsta ir nebepavilioja lydeko Škn.
2. LBŽ bot. smiltyninis šlamutis (Helichrysum arenarium): Gajuko lapų uždėjau, ir kaip matai koja buvo sveika Jnk.
 
Gojus.

Pontijus.

Pontijus Pilotas.

Pontijus Bepilotis.

pontifikas [lot. pontifex]:

1. sen. Romos aukštosios žynių kolegijos narys;

2. popiežius

pontifex (n.) 
member of the supreme college of priests in ancient Rome, 1570s, from Latin pontifex, probably from pont-, stem of pons "bridge" + -fex, -ficis, root of facere "make." If so, the word originally meant "bridge-maker," or "path-maker." Weekley points out that, "bridge-building has always been regarded as a pious work of divine inspiration." Or the term may be metaphoric of bridging the earthly world and the realm of the gods. Other suggestions trace it to Oscan-Umbrian puntis "propitiary offering," or to a lost Etruscan word, in either case altered by folk etymology to resemble the Latin for "bridge-maker".
Jei jau jūra, tai "bridge-maker".

Pontonas.

point (n.) 
c.1200, "minute amount, single item in a whole; sharp end of a sword, etc.," a merger of two words, both ultimately from Latin pungere "prick, pierce, puncture" (see pungent). The Latin neuter pp. punctum was used as a noun, meaning "small hole made by pricking," subsequently extended to anything that looked like one, hence, "dot, particle," etc. This yielded Old French point "dot; smallest amount," which was borrowed in Middle English by c.1300.

Patikėčiau, jei ne to point, to appoint.

O gal - kumštis juk...

Πόντος.

Kyrie Eleison

Komentarų nėra: