2015-12-20

Gniezno arkivyskupai ir Kujavų bei kiti vyskupai, LDK Didieji Kunigai/Kunigaikščiai

Žygimantas Augustas (lenk.: Zygmunt II August; Zigmantas Augustas; 1520 m. rugpjūčio 1 d. Krokuvoje – 1572 m. liepos 7 d. Knišine) – Žygimanto Senojo sūnus, Lenkijos karalius (1548 – 1572 m.) ir Lietuvos didysis kunigaikštis (1544 – 1572 m.), paskutinysis Jogailaičių dinastijos valdovas, kurio valdymo metu Lenkija ir LDK susijungė, sudarydamos konfederaciją – Abiejų Tautų Respubliką Lenkijos Karalystę ir Lietuvos Didžiąją Kunigiją.
Žygimantas Augustas, paskutinysis Jogailaičių dinastijos valdovas, vaikų - sosto ir valdžios paveldėtojų - neturėjo.

Protėvio Jogailos
palikimo paleist nenorėjo - teko jam Liubline sutartį daryt.

Kaip sekėsi?

Liublino sutartis - 1569 metais. mirė gi Žygimantas Augustas 1572 metais.

The institution of interrex existed in the Crown of the Kingdom of Poland*, whose ruling classes liked to view their Republic (Rzeczpospolita) or Commonwealth Regnum Poloniae Magnusque Ducatus Lithuaniae as an heir to Roman republican traditions. The Commonwealth's monarch holding a double title of the Two Nations King of Poland and Grand Duke of Lithuania entered upon their office by free election (wolna elekcja), which often led to a relatively long interregnum. Since 1572, the role of interrex traditionally fell to the Archbishop of Gniezno and Primate of Poland of the Roman Catholic Church. The Archbishop could nominate a replacement (traditionally he would choose the bishop of Kujawy).

Ar ne tada šiton pusėn nukrypom?
Interreges of the Commonwealth
Took the office of interrex inGave up the office of interrex inInterrex
15721573Jakub Uchański
15741575Jakub Uchański (again)
15861587Stanisław Karnkowski
16321632Jan Wężyk
16481648Maciej Łubieński
16681669Mikołaj Prażmowski
16731674Kazimierz Florian Czartoryski
16741674illness and death of Kazimierz Florian Czartoryski led to him being replaced by the bishop of Kraków, Andrzej Trzebicki and bishop of Poznań, Stefan Wierzbowski
16961697Michał Stefan Radziejowski
17041705Michał Stefan Radziejowski (again)
17041705Michał Stefan Radziejowski was stripped of his authority by the Pope and went into hiding. He was replaced by bishop of Poznań, Mikołaj Święcicki
17331734Teodor Andrzej Potocki
17631764Władysław Aleksander Łubieński
Pasigrožėkim LDK Didžiaisiais Kunigais/Kunigaikščiais:

Jakub Uchański
Jam jau 1572-ais teko Žygimanto Augusto vietą užimt.

Stanisław Karnkowski
Jan Wężyk
Maciej Łubieński
Mikołaj Prażmowski
Kazimierz Florian Czartoryski
Andrzej Trzebicki 
Ką Andrzej Trzebicki rankoj laiko?
Stefan Wierzbowski
Michał Stefan Radziejowski
Michał Stefan Radziejowski was stripped of his authority by the Pope and went into hiding. He was replaced by bishop of Poznań, Mikołaj Święcicki
Teodor Andrzej Potocki
Władysław Aleksander Łubieński
Štai mums ir mūsų 
 (ar nebe mūsų, ar nebe mūsų?) Didieji Kunigai/Kunigaikščiai.

Kaip atskirt, kada jie kunigai, o kada kunigaikščiai?

Kunigas - Kunigas ar Kunigas - Kunigaikštis?

Tai mįslė!

Kas išgalvojo Kunigaikštį?

* The kingdom has been traditionally dated back to c. 966, when Mieszko I and his pagan Slavic realm joined Christian Europe (Baptism of Poland),
thus culminating the process of creation of the state of Poland started by his Polan Piast dynasty ancestors. His oldest son and successor, Prince Bolesław I Chrobry,
Duke of Poland, became the first crowned King of Poland in 1025.

Drąsiai Bolesław I Chrobry atsiklaupė ir buvo pakylėtas nuo Duke of Poland iki King of Poland.

Ne visi tokie drąsūs anais laikais buvo.
P.S.

Kuningas 2007-03-09 08:09:05
Kuningas -> Konung (šved.), Koenig (vok.)-> Konge (norveg.), King (angl.). Štai seka, rikiuojanti senuosius ir naujuosius bei rodanti, kas po ko. Kai kryžiokai nukirto mūsų Kuningą, atvedė giesmes giedantį vyrą su suknia ir pasakė - jis nuo šiol bus jums už vadovą. Tam tikra prasme taip ir nutiko. O mums, Kuningo netekusiems, beliko kuningaikščiai. Kai kuriuos buvom Didžiaisiais Kuningaikščiais paskelbę. O kryžiokai Kuningo miesto nepervardino - gal nepajėgė, o gal ir nenorėjo. Mat, jiems labai norėjosi Kuningo galios, šlovės ir valdžios. Štai kaip iki mūsų atėjo mietas Koenigsberg. Paskui tie Kuningo galios "perėmėjai" patį senąjį Kuningą daugelį amžių slėpė, trynė iš raštų ir knygų. Bet kur paslėpsi - atvažiuoja suomis ir sako - Kuningas. Jie, suomiai (kaip ir dabartiniai estai), buvo to senojo, tikrojo Kuningo pavaldiniai. Taip ir liko tasai vardas jų kalbose. O mes Koenigsbergą vadiname Karaliaučiumi. Nepatinka man tas vardas, nes Karalius - karan šaukia. O Kuningas - mūsų lūkesčius įkūnija.

:(

P.P.S.

Interex

Noun - In-ter-rex

1. Group or Clan of people that spend their entire life at their computer playing an online RPG & killing people all day/trash-talking to make themselves feel better.

2. The gayest Clan in the game naROSE

3. A Clan of people who rage when they lose, booster, jelly and do anything they can to win in wars.

"Watch out, Interex is coming!"

Interex and In-ter-rex...

Komentarų nėra: