2015-12-20

'Serenissima Res Publica Poloniae'

Pranas, perskaitęs Sto lat, laišką parašė.

Pone dėstytojau iš nuovados,

kartais būtų pravartu pasižiūrėti į lotynų-lietuvių kalbų žodyną.

O jis rašo taip:

res pūblica - valstybė; daugiskaita rei pūblikae (tariama rei pūblikai).

Kol buvo gyva Romos valstybė (karalystė, respublika ir imperija) žodis respūblika reiškė tik valstybę ir nieko daugiau. Tą patį reiškė ir viduramžiais iki pat buržuazinių-demokratinių revoliucijų. Dabartinę reikšmę žodis respūblika įgijo tik kai buvo nukirstos galvos karaliams ir didžiūnams, o valstybę ėmė valdyti prezidentai su parlamentais, partijomis ir rinkimais. Tokia žodžio respūblika metamorfozė įvyko apytiksliai prieš 200 metų.

Dabar jau du šimtus metų žmonėms į galvas kalama mintis, kad respūblika yra demokratinė valdymo forma su renkamais prezidentais, parlamentais, partijomis ir kitokiomis bliadstvomis.Ir labai sėkmingai visiems įkalė.

Todėl turime - pasikeitė sąvokos turinys; istorikai ir kiti besmegeniai naują sąvokos respūblica turinį taiko atgaline data, t.y. įvykiams vykusiems anksčiau 1800-jų metų ir ne tik taiko, bet ir daro idiotiškas išvadas; va taip ir vyksta istorijos klastojimas ir smegenų pudrinimas.

Taip pat patikrinau kaip lotynų kalbos žodį respublika iš lotynų kalbos į kitas kalbas verčia "Google vertėjas". O jis pasirodo verčia teisingai!!! - visomis kalbomis rašo valstybė.

Todėl lenkų puikavimasis savo tariama respublika (taikant naują sąvokos turinį) nuo beveik jų valstybės įkūrimo yra kilęs iš jų pačių durnumo (švelniau tariant nežinojimo).

Išvada: Rzeczpospolita - pavadinimas fiktyvus, sąlyginis.

Respūblica - valstybė.

Vadinasi "Rzeczpospolita Polska" - fiktyvi, sąlyginė valstybė - lyg ir valstybė, bet nevalstybė. Taip iš tikrųjų ir buvo, t.y. nuo pat įkūrimo visą laiką buvo susieta su kitomis valstybėmis visokiausiomis unijomis: su Čekija, Vengrija, Lietuva, Rusija, Švedija ir t.t. - vadinasi pusvalstybė, kitų tikrų valstybių provincija. Apie lenkų unijas pats rašei tai nėra reikalo dabar jų visų vardyti, bet tikras dalykas, kad Lenkija visą savo gyvavimo laiką iki 1795 metų buvo unijoje su kažkuo ir tas kažkas visada valdė pačią Lenkiją. 1795 metais valstybė žlugo. 1815 metais Vienos Kongresas atkūrė "Lenkijos Kongreso Karalystę", ją sujungė unijos saitais su Rusijos Imperija, o karaliumi paskyrė Rusijos Imperatorių. Pirmą kartą nepriklausoma Lenkijos valstybė ir su niekuo nesujungta jokiomis unijomis buvo įkurta tik 1918 metais ir tokia buvo iki 1939 metų. Po to unija su Reichu, su Sovietija (TSRS), dabar unija su ES'u. Tiek tos Lenkijos ir tėra - 21 metai, bet už tai pasipūtimas nepalyginamai didesnis už daugelio tikrų valstybių.

Nuo 1386 iki 1795 metų Lenkija buvo MŪSŲ VALSTYBĖS provincija. Mūsų uždavinys išsiaiškinti tikrą-oficialų MŪSŲ VALSTYBĖS PAVADINIMĄ, naudotą dokumentuose ir tarpvalstybinėse sutartyse. MŪSŲ VALSTYBĖS archyvai išvežti į užsienius ir sukaišioti į visokius įslaptintus svetimšalių archyvus ir bibliotekas - tenai reikia ir ieškoti.

Mano (Eugenijaus Palioko) komentaras toks:

1. For Romans this (Res publica) equalled of course also the Roman Empire, and all its interests, so Res Publica could as well refer to the Roman Empire as a whole (regardless of whether it was governed as a republic or under imperial reign).

2. Kaip valstybės pavadinimas Res publika = Žečpospolita (tokią Rzeczpospolita reikšmę lenkai oficialiai aiškina) išrodo nepakankamas - juk negali valstybė neturėti pavadinimo - negali vadintis tiesiog Valstybė.

3. Būtent šitaip, Žečpospolita (= Valstybė) mūsų šalį vadint, bent jau po Liublino unijos, mus mokino mokykloj.

4. Liublino unija nutiko 1569 metais, o nazwa Rzeczpospolita Polska była używana jako OFICJALNA NAZWA państwa polsko-litewskiego od drugiej połowy XVII wieku[2], iki tol gi Rzeczpospolita buvo UMOWNA NAZWA państwa złożonego z Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego, stosowana dla okresu od połowy XV wieku.

Klaustukų daugiau negu pakankamai.

Ypač kai šis [2] šaltinis - lotyniškai rašytas.

Mūsų valstybės archyvai išties išvežti į užsienius ir sukaišioti į visokius įslaptintus svetimšalių archyvus ir bibliotekas.
Paldies.

5. The official name of the state was The Kingdom of Poland and the Grand Duchy of Lithuania (Polish: Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie, Lithuanian: Lenkijos Karalystė ir Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė, Ukrainian: Королівство Польське та Вели́ке князі́вство Лито́вське Korolivstvo Polśke ta Vełyke Kniazivstvo Łytovśke, Belarusian: Каралеўства Польскае і Вялікае Княства Літоўскае Karalieŭstva Polskaje i Vialikaje Kniastva Litoŭskaje). Prior to the 17th century, international treaties and diplomatic texts referred to it by its Latin name Regnum Poloniae Magnusque Ducatus Lithuaniae. In the 17th century and later it was usually known as the Most Serene Commonwealth of Poland (Polish: 'Najjaśniejsza Rzeczpospolita Polska', Latin: 'Serenissima* Res Publica Poloniae'),[31] the Commonwealth of the Polish Kingdom,[32] or the Commonwealth of Poland.[33] The country was also known as the Kingdom of Poland, or just Poland[34] Its inhabitants referred to it in everyday speech as the "Rzeczpospolita" (Ruthenian: Рѣч Посполита Rech Pospolita, Lithuanian: Žečpospolita). Western Europeans often simply called it Poland. The widespread term Commonwealth of Both Nations (Polish: Rzeczpospolita Obojga Narodów) was coined in the 20th century and is rarely used.[35] In historiography commonly referred to as Rzeczpospolita szlachecka (the Republic of Nobles and Aristocrats), or as I Rzeczpospolita (the First Commonwealth).

Sto lat!

Beliko išsiaiškinti, kas ir kada mums menkinantį Kunigaikštį vietoj Kuningo/Kunigo išgalvojo (lenkams tai abudu vadus savo vietose paliko).

Ar tik ne tie čekanintojai,
kurie ne tik Kuningą sumenkino iki Kunigaikščio, bet ir mūsų Kunegsgarbui, esą, vardą davė, sutanotąjį kunigą mums šitokiu būdu
paskolinę?

Ar ne laikas skolą grąžint?

Serenissima = Venice (especially the historic republic)
FullyLa Serenissima Repubblica di Venezia

Galvojot

kad lengvai
pasislėpsit?


Venecija.

Iš Venecijos savo grašį gavom.


Serenissima:)


Komentarų nėra: