2015-12-21

Išsvajota europietiška gerovė

2009-05-26
Ar išrinktoji prezidentė atliks tuos darbus, kuriems ją pašaukė tauta?

Ar įveiks krizę, tarsi šv.Jurgis nukirsdindama devyngalvį oligarchijos slibiną?

Juk esame beveik įsitikinę (ar įtikinti), kad belieka atimti pinigus ir valdžią iš dar neįvardintų 100 vyrų, pasiglemžusių mūsų valstybę, ir šalyje sulauksime išsvajotos europietiškos gerovės.

Geležinė magnolija – turtingų draugų glėbyje


O kaipgi - kokie demokratiniais vadinami rinkimai apsieina be pinigų?
Ar jau atėmė
pinigus ir valdžią iš (vis dar neįvardintų?) 100 Lietuvos vyrų?

Tai ar sulaukėm tos išsvajotos
europietiškos gerovės?

Ar, vis tik, mums, Žalgirio mūšyje su ta dabar šitaip
svajojama Europa kovojusiems, lietuviška gerovė teįmanoma?

Koks simbolinis paveikslėlis...
Kokia gali būt šitokių skolų kraštų laisvė?*
Synoikos!

Žemės bamba - šiandien

Komentarų nėra: