2017-01-16

God 4 Slaves



In the 5th century, Saxon settlers named the area Crow's Leah—meaning a crow-infested clearing, or Crow's 
Wood.[10] 
:))
The company was set up in 2004 when London-based company Securicor amalgamated with Danish business Group 4 Falck (Danish:)))))))))))).[4] 

The company offers a range of services, including the supply of security personnel, monitoring equipment, response units and secure prisoner transportation. G4S also works with governments overseas to deliver security.[4]
It is the world's largest security
company measured by revenues and has operations in around 125 countries.[2][5] With 618,000 employees, it is world's third-largest private employer, the LARGEST EUROPEAN AND AFRICAN PRIVATE EMPLOYER*, and among the largest on the London Stock Exchange.[2][6][7] G4S was founded in 2004 by the merger of the UK-based Securicor plc with the Denmark-based (ha ha:))Group 4 Falck.
G4S has a primary listing on the London Stock Exchange and is a constituent of the FTSE 250 Index, having been relegated from the FTSE 100 Index in December 2015.

God 4 Slaves:



Na, ir mane 2007-taisprieš tai uždėję antrankius, keletą sykių pakratė elektros šoku.

Mat, kokie.

Golf Stream'o prižiūrėtojai:)

Gods 4 Slaves.
Biblija, Efeziečiams, 6 skyrius,

5. Jūs, vergai, klausykite savo žemiškųjų šeimininkų su baime ir drebėjimu, nuoširdžiai kaip Kristaus.

Palūkanų era pasibaigė!

Apie 1020 m. danai laimėjo mūšį Semboje, bet jau po 50 metų jų karalius Svenas pripažįsta: „Sembai nepakenčia jokių ponų.“

Ir dar:
Deuteronomy
28:68

The LORD will send you back in ships to Egypt on a journey I said you should never make again. There you will offer yourselves for sale to your enemies as male and female slaves, but no one will buy you.

* G4S - DIDŽIAUSIAS PRIVATUS EUROPOS DARBDAVYS...

Koks Siur Prizas:
didžiausias privatus darbdavys Laisvoj ir Demokratinėj Europoj (:))) duoda prižiūrėtojo darbą!

Saugo PRIVATYRO
grobį:)))

Sakykit - o faraonai ar neturėjo panašios tarnybos vergams prižiūrėti?

O į Stalino
laikų NKVD ar nepanašu?


1 komentaras:

Zenonas rašė...

Deuteronomy sudomino. Deuterio energetika, termobranduolinė sintezė, šaltoji branduolių sintezė. Bet su anais visada viskas išvirkščiai. Tai arklys ne taip pakinkytas, nes į kitą pusę joja.