2007-07-28

Riečė Pospolita

Internete radau siūlymą atlietuvinti Žečpospolitos vardą. Susimaniau „paknisti“ ir pažiūrėti kas iš kur. Gal kam nors bus įdomūs šitie išvedžiojimai.

Mat, jau kuris laikas kaip supratau, kad, amžiams bėgant, žodžių ir terminų prasmės kinta (o gal ir tyčia keičiamos tų, kurie mus valdo ar mano bevaldantys).

Pasirausiau lenkiškose prasmėse (lenkiškai, deja, nedaug temoku) ir radau, kad lenkai žodį
pospolita dažnai vartoja sykiu su įvairiais žodžiais. Regis, pospolita lenkiškai šiais laikais dažnai reiškia bendras:

Polish

English

mewa pospolita
grusza pospolita

Mew Gull (Common Gull)
(Pyrus communis) common pear

Tuo tarpu sudėtinis žodis Rzeczpospolita lenkams tebereiškia Bendrijos (Bendrą) Seimą:

Rzecz pospolita albo Sejm pospolity.

Parašykit Google Rzecz pospolita albo Sejm pospolity ir gausit daugybę nuorodų.

Kadangi dabartinę savo valstybę lenkai vadina Rzeczpospolita Polska, galima manyti, kad senoji Rzeczpospolita lenkų sąmonėje reiškė ir tebereiškia maždaug Tai, kas turi Bendrą Seimą (Bendrą Riečę).

Sutikit, kad mes, lietuviai, šitokią prasmę pamiršom. Žinoma, kai kas labai pasistengė padėti mums pamiršti. Todėl visiškai pritariu Vydimanto nuomonei, kad reikia atlietuvinti terminus. Sutikit, kad tokia šiandien mūsų vartojamo "lietuviško" žodžio Žečpospolita prasmė nėra nei prolenkiška, nei antilietuviška. Todėl ir bandau surasti prasmines ir istorines žodžių kilmes. Kad lietuviškai Riečė turėjo prasmę, artimą dabar vartojamam žodžiui Seimas, tur būt, dauguma sutiks. Nors šiandieninis elektroninis Lietuvių kalbos žodynas kažkodėl aiškina, kad riečė lietuviškai - tai nauda. Nors man net nekyla abejonių, kad sušaukti riečę reiškia sušaukti sueigą. Matyt, būsiu apie tai skaitęs.

Lieka neaišku, kas yra Pospolita senąją, pirmine, prasme. Bet pažiūrėkit, ką radau:

polity

1538, from Fr. politie (1419), from L.L. polita "organized government" (see policy).

Fr. ten reiškia French, o L.L. -- Late Latin - vėlyvoji lotynų kalba. Galit žiūrėti į šitą panašumą skeptiškai, bet nepamirškit, kad toji Rzeczpospolita savo laiku buvo didžiausia Europos valstybė! Kadangi mūsų istorikai tyli, galit pagalvoti, kad juokauju. Tai paskaitykit kad ir rusiškai: Великое княжество Литовское стало самым большим в Европе. Todėl visiškai nedera manyti, kad toji po Liublino unijos vėlgi didžiausia Europos valstybė buvo kokia nors atsilikėliška, neturinti ryšių su "progresyviąja", lotynų kalbą vartojančia, Vakarų Europa. Dar priminsiu, kad rusuose toji valstybė tebevadinama Речь Посполитая.

O kaip šitai :

polite
1263, from L. politus "refined, elegant," lit. "polished," pp. of polire "to polish, to make smooth." Used literally at first in Eng.; sense of "elegant, cultured" is first recorded 1501, that of "behaving courteously" is 1762.
impolite
1612, "unrefined, rough," from L. impolitus, from in- "not" + politus "polished" (see polite). Sense of "discourteous, ill-mannered" is from 1739.

patinka?

Labai jau įdomūs sutapimai.

Jei rastumėt kitokį žodžio Pospolita kildinimą, nesiejamą su žodžiu politus, prašau, praneškit – būsiu dėkingas.

Tiems, kam žodis riečė atrodo perdėm slaviškas, įdedu keletą prūsiškų žodžių vertimų (prūsai juk mūsų baltiškieji giminės, jokie ne slavai! o gal kas ir šiandien tebesijaučiat prūsais?), kurie turėtų pademonstruoti kaip, laikui bėgant, kinta žodžiai, “vaikščiodami“ tarp tautų besikeičiant pačioms tautoms:

karalius - kunnegs

karalienė - kunnegini

Karaliaučius - Kunnegsgarbs

kalnas - garbs

kunigas - noseilaniks

riteris - waldvika

valdovas - waldniks

lietuvis - laitawis

latvis - lattawis

jotvingis - jatawis

lenkas - polis

italas - walks

rusas - guds

baltarusis - gailaguds

vokietis - miksis

ispanas - španis

graikas -greks

žydas - judi

stiprus - sparts

jėga - spartis

gudrus - wingars (t.p. klastingas, sukčius)

geras - labs

blogis - wargan

vergas - sklawi

vergija - sklawibi

mirtis - gals

galas - wanga

nauda - terpan

pelnas - nauda

brolis - brati

taika - pakkajs

žmona - gena

vadas - mistras

duoklė - kassis

iždas - fiskus

patranka - kanoni

Štai jums ir kniaginia, ir bratkė, ir genų davėja, ir leidimas baltiškai, o ne slaviškai pakajintis, dar misteris, kasa, fiskalinis deficitas ir kanonada. Paieškokit sąsajų su kitų kalbų žodžiais. Turėkit omeny, kad prūsai - vakarų (ne rytų!) baltai:

pinigai - penningai

pigus - lits

prekė - perdasa

pirklys - kaupiks

parduotuvė - kaupabutan

turgus - kaupan

turtas - laban

mokslas - zinani

mokinys - maldaisis

mokytojas - mukinnewis

alus -piws

degtinė - pirgals

smuklė - karcema

ponas - rikis

tiesa - tikran

melas - reddan

darbas - dilin

darbininkas - diliniks

Dievas - Deiws

laimė - deiwutisku

Beje, dar vienas klausimas, kuris mane tikrai domina: kada, kaip ir iš kur atsirado vardas Polska?

Anais, Bendrosios Riečės laikais, regis, jo išvis tokio nebuvo. Tie paaiškinimai, kuriuos radau pas lenkus (jie žodį Polska kildina iš polianų genties vardo) manęs netenkina, nes nežinia iš kur imasi sk vietoje n.

Poloniapolianų man “išeina“, bet Polska - ne.

Gal žinot ką nors? Mat, turiu savo versiją. Bet taip pat norėčiau išgirsti kitokias versijas.

Komentarų nėra: